Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Matriisiarviointi tentin
arvioinnin apuvälineenä


Opetuksen kehittämisyksikkö,
Oulun yliopisto

Arvioinnin käsite on monimerkityksinen. Joskus sitä käytetään tentin synonyyminä, toisinaan sillä tarkoitetaan vain tenttisuorituksen arviointia. Tenttien yhteydessä arvioinnilla ymmärretään tenttijän suorituksen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tämä luonnollisesti edellyttää, että arvioinnin kriteerit on määritetty ennen tenttisuoritusta.

Eräs helppo ja käyttökelpoinen työkalu arvioinnissa on matriisiarviointi (eli rubriikki ks. Understanding Rubrics-artikkeli). Matriisin avulla tentin suoritusten arviointi muuttuu avoimemmaksi ja ymmärrettäväksi: myös tenttijä ymmärtää arvioinnin perusteet. Näin ollen matriisi on syytä rakentaa ennen tenttiä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

ks. tietoisku »

Miten matriisi tehdään?

Aluksi analysoidaan kurssin tai sen osan osaamisalueet karkeammin ts. alueet, joihin kriteerit voidaan luokitella. Nämä kirjoitetaan taulukon riviotsikoiksi. Seuraavaksi laaditaan sarakkeet, jotka osoittavat laatuluokat. Tavoiteltavaa on, että kaikki kirjattavat asiat olisivat mahdollisimman ymmärrettäviä kaikille. Laatuluokkien lukumäärä riippuu arvioinnin halutusta tarkkuudesta. Seuraava askel on syventyä yksityiskohtaisesti kunkin valitun osaamisrakenteen kriteereihin. Viimeisenä vaiheena kirjoitetaan taulukon jokaiseen soluun kyseisen laatuluokan osaamisesta kertova sisällöllinen luonnehdinta. Näin kriteerit muutetaan selkokieliseksi ja ymmärrettäväksi.

Kun matriisi on saatu valmiiksi, se tulisi saattaa kurssilaisille ja opettajille pohdittavaksi ja kommentoitavaksi. Viimeiset korjaukset tehdään palautteen perusteella.

Matriisin käyttäminen

Matriisin käyttäminen on varsin yksinkertaista. Tenttijän tuotosta verrataan kunkin osaamisalueen kohdalla sisällölliseen luonnehdintaan. Näin arvioidaan täyttääkö tuotos, prosessi tai tuote ennalta esitetyt vaatimukset. Kukin osaamisalueen lopullinen arvioinnin "arvosana" valitaan laatuluokituksista.

Matriisiarvioinnin edut

Matriisiarviointi on edullinen ja yksinkertainen arvioinnin työkalu. Se luo arviointiin avoimuutta ja helpottaa tenttijän oman kehittämisen kohdistamista tentin jälkeen. Matriisi tukee kurssin ydinaineksen (core) löytämistä ja aidon (autenttisen) oppisisällön käyttöönottamista. Lisäksi matriisi auttaa opiskelijoita sitoutumaan oppimiseen: he saavat tietoonsa ja ymmärtävät yhtäläiset, oikeudenmukaiset ja avoimet arviointikriteerit. Samalla määritellään oppiaineksen asiantuntijuuden tasot. Matriisin käyttäminen on kaiken lisäksi edullista. Se soveltuu käytettäväksi lähes kaikenlaisen toiminnan arviointiin

ks. esimerkki matriisiarvioinnista  (.doc)

 Lähde: Karjalainen, A. 2001. Tentin teoria. (.pdf, suuri tiedosto!)

« Takaisin | Etusivulle »