Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Monivalintatentit

Monivalintatenttejä arvostellaan usein siitä, että ne eivät vaadi opiskelijalta ajattelua, vaan pelkästään oikean vastauksen tunnistamista tai tentin laatijan hienovaraisten vihjeiden selvittämistä, joiden avulla oikeat ratkaisut löytyvät.

Voiko monivalinnoilla edistää oppimista? Voidaanko ne laatia sellaisiksi, että ne vaatisivat ajattelun taitoja, päättelyä? Seuraavassa esitetään kaksi yritystä "syvällistää" perinteistä monivalintatenttiä.

Kontekstisidonnaiset monivalinnat

Sellaiset monivalintatentit, jotka ovat kontekstisidonnaisia ja aineistopohjaisia, vaativat opiskelijalta asian ymmärtämistä. Tällaisen tentin kysymykset sisältävät oheismateriaalina kuvioita, taulukoita, väitteitä tutkimusraporteista, valokuvia tms. Voidakseen vastata oikein opiskelijan täytyy pystyä analysoimaan annettua materiaalia.

Perusteluja edellyttävät monivalinnat

Jotta tentaattori pääsee selville opiskelijan ajatuksen juoksusta, monivalintoihin on hyvä liittää perusteluja edellyttävä osuus. Kysytään kunkin kysymyksen jälkeen, miksi opiskelija valitsi tietyn kohdan, miten hän päätyi vastaukseen. Tämä muuttaa tietenkin monivalintatentin luonnetta, mutta mielestämme parempaan, oppimista tukevaan suuntaan.

Monivalintatenttien arviointi

Monivalintatenttien arvioinnissa voidaan käyttää toveriarviointia. Tentin jälkeen papereita vaihdetaan, ja väittämät tarkastetaan nopeasti sapluunoita käyttäen. Sen jälkeen opiskelijat muodostavat 4-6 hengen ryhmiä. Ryhmissä käydään tentti perusteluineen läpi. Tarkoituksena on, että kaikille tulee selväksi, miksi tietty vastaus on oikein ja miksi muut eivät ole.

HUOM! Kaikkiin tässä esitettyihin traditionaalisen tentin muunnoksiin voidaan kehitellä pedagogisesti mielekkäitä variaatioita esim. poistamalla muistinvaraisuus ja/tai lisäämällä tenttiin sisällöllisen tentinpalautuksen.

On verraten helppoa suunnitella tehtävät sellaisiksi, että kirjoja ja muistiinpanoja (tai kollegoja) saa tai tulee käyttää apuna.

Käsikirjojen, muun ammattikirjallisuuden ja konsulttiavun käyttö työssä on asiantuntijan jokapäiväiseen ammattitaitoon olennaisesti kuuluvaa toimintaa. Miksi se ei siis näkyisi myös opiskelukäytännöissä?

Tenttejä voidaan kehittää siis myös liittämällä rohkeasti niiden yhteyteen tutorointia ja ohjausmenettyjä.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

« Takaisin | Etusivulle »