Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Ideakortit

Ideakortit ovat ymmärtämistä ja asioiden laaja-alaista tarkastelua virittävä ja helpottava "korttipakka". Se koostuu kysymyksistä kuten "Millä muulla nimellä voit kutsua sitä, sano se toisin sanoin".

Ideakortit mallintavat tieteellistä ajattelua
Edellinen kysymys esim. vanhan idean tai käsitteen yhteydessä saattaan muuttaa näkökulman toiseksi ja jopa laajentaa sitä, kun keksitään uusia nimityksiä idealle tai käsitteelle. Merkitykset muuttuvat, ja mahdollinen ongelmatilanne ehkä ratkeaa. Idean kehittely edistyy.

Ideakorttien valmistaminen tarkoittaa tieteenalalle tyypillisten päättelymekanismien työstämistä esiin. Kortit tulisi valmistaa tietyn oppiaineen eksperttien — laitoksen opettajien ja tutkijoiden — yhteistyönä. Myös opiskelijat voivat osallistua ideakorttien laadintaan.

Kortit voivat olla teemoittain tai hierarkisesti jäsennettyjä siten että tietylle näkökulmalle, teemalle, abstraktiotasolle jne. soveltuvat kortit ovat omina kokonaisuuksinaan

Ideakortteja voidaan käyttää joko projektin tai opintojakson alussa, lukkiutuneessa ongelmatilanteessa tai kurssin päätyttyä tenttinä.

Tentti voidaan toteuttaa esim. siten, että kaikilla opiskelijoilla on ideakortit valmiina. Tenttitilanteessa opettaja esittää ongelman(t), jo(i)hin opiskelijat vastaavat ideakorttien pohjalta. Jos ideakortteja on suuri määrä, voidaan edeltä sopia, että vain 6-10 korttia tarvitaan lopullisessa vastauksessa. Opiskelija saa itse valita ne kortit joiden pohjalta hän ongelman ratkaisee, laatii esim. kirjallisen raportin.

Muitakin sovelluksia on mahdollista laatia. Matemaatikon ideakortit ovat luonnollisesti erilaisia kuin prosessi-insinöörin, psykologin tai biologin. Korttien avulla yritetään auttaa sellaisten ongelmanratkaisumekanismien syntyä, jotka ekspertillä ovat hioutuneet luonnollisen ammattitaidon osaksi. Kortit mallintavat tutkijan ja asiantuntijan loogista ajattelua.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

« Takaisin | Etusivulle »