Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Luentodialogitentti

Miksi tentissä sellainen henkilö, joka tietää, OPETTAJA , kysyy vastausta henkilöltä, joka ei tiedä — OPISKELIJALTA?

Dialogitentissä asetelma on juuri päinvastainen. Luentodialogitentin tavoitteena on edistää luennon sisällön ymmärtämistä systemaattisen ja temaattisesti ohjatun keskustelun avulla. Tentti on luentoon saumattomasti liittyvä oppimistilanne.

Dialogitentti toteutetaan seuraavalla tavalla:

1. Opiskelija valmistaa keskeiseksi tai erityisen kiinnostavaksi tai vaikeaksi kokemaansa luennolla käsiteltyä aihepiiriä tai asiakokonaisuutta tutkivan KOMMENTIN, KRITIIKIN tai POHTIVAN KYSYMYKSEN. Tekstin pituus on 1-2 sivua.

2. Tenttitilaisuuteen saapuessaan kukin opiskelija jättää kopion esseestään tentaattorille.

3. Kukin opiskelija vuorollaan kiteyttää omin sanoin (5 minuuttia yleensä riittää) esseensä sisällön ja ongelma-alueet. Muut opiskelijat ja tentaattori kommentoivat.

Esseet käsitellään teemoittain, kunnes kaikki ongelmanasettelut on käyty läpi.

4. Arvioinnista opiskelijat ja tentaattori päättävät yhdessä. Keskustellaan siitä, arvioidaanko koko ryhmä kokonaisuutena vai jokainen erikseen. Päätetään myös, miten arvioinnissa painotetaan esseen ja keskustelun osuutta.

Tavallinen käytäntö on, että jos opiskelijat haluavat yksilöarvion niin arvioinnin pohjana tällöin toimii kirjallinen tuotos. Seuraavaksi otetaan huomioon opiskelijan puheessaan ja keskustelussa mahdollisesti esittämät merkittävät tai ansiokkaat ideat ja oivallukset.

Yksilöarviota ei yleensä pystytä täysin kiteyttämään tenttitilanteessa, vaan tentaattori tekee sen perinteiseen tapaan tentin jälkeen tuotosten ja muistiinpanojensa perusteella.

Ryhmäarviossa taas painotetaan ryhmän keskustelun tasoa ja intensiteettiä. Yleisperiaate tässä, kuten kaikissa dialogitenteissä, on että tentissä tulisi päästä mahdollisimman syvällisesti arvioimaan kurssin tiedon sisältöä ja pätevyyttä. Mitä paremmin tämä toteutuu, sitä "arvokkaampaa" työskentely on.

Jos osallistujia on yli 20, opiskelijat tai osa heistä voi valmistaa esseen 2-3 hengen ryhmissä. Nämä pienryhmät arvioidaan tällöin omana kokonaisuutenaan.

Jos luentoon sisältyy kirjallisuutta, siitä tehdään vastaavasti essee, joka käsitellään kuten edellä. Keskustelukierros käydään erikseen luentojen ja kirjallisuuden pohjalta. Jos asiat kovasti kietoutuvat toisiinsa voi teosten ja luentojen käsittelyn toki myös yhdistää.

Luentodialogitenttiin kuluu aikaa 4-6 tuntia opiskelijamäärästä riippuen. Tavallisesti tenttiin on varattu 2 tuntia aikaa. Ylimenevä aika otetaan tässä tapauksessa luentoajasta.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

« Takaisin | Etusivulle »