Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Yliopistojen, koulujen ja koulutusohjelmien itsearviointi

Yliopistoisamme on viimeisen 10 vuoden aikana tehty runsaasti erilaisia itsearviointeja. Seuraavista linkeistä löydät esimerkkejä yliopistoissa tehdyistä arviointiprojekteista ja laitosten itsearviointiraporteista.

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen opetuksen itsearviointiraportti lukuvuodelta 2000-2001

Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen arviointihanke 2001-2002. Itsearviointiraportti Aleksanteri-instituutti 14. 9. 2001.

Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden laitoksen itsearviointiraportti

Tampereen yliopiston psykologian laitoksen laadunvarmistusjärjestelmä

Oulun yliopiston maantieteen laitoksen itsearviointiraportti lukuvuodelta 2000 - 2001

JUONTO - Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämishanke 1998 - 2002. Oppimisen ja opetuksen laadun kartoitus ja arviointi. Väliraportti 8.5.2000

Muuta hyödyllistä:

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Opetushallituksen ideoita, menetelmiä ja välineitä koulujen ja oppilaitosten itsearviointien avuksi

 Kirjallisuutta: Piirainen, I., 1996. Henkilöstöpalaute oppilaitoksen sisäisen kehittämisen apuna. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna. Vammalan kirjapaino Oy: Vammala.

« Takaisin | Etusivulle »