Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Kurssipalautteen kerääminen

Kerätessäsi kurssipalautetta kannattaa miettiä mm. seuraavia asioita (ks. Pehu-Voima & Hämäläinen, 2000):

  1. Missä vaiheessa opintojaksoa arviointilomake annetaan täytettäväksi?
  2. Millaisessa muodossa arviointilomake tehdään (paperiversio, sähköposti, www-lomake, oppimisympäristön palautelomake)?
  3. Mistä asioista lomakkeella halutaan saada tietoa?
  4. Kuka saatua palautetta tarkastelee ja miten se tehdään?
  5. Miten tieto palautteesta kulkee eteenpäin opiskelijoille ja kollegoille?
  6. Miten saatua palautetta hyödynnetään jatkossa?

 

 Lähde: Pehu-Voima, S., & Hämäläinen, K., 2000. (toim.) Opetusta kehittävää arviointia. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17/1999. Edita: Helsinki.

« Takaisin | Etusivulle »