« Koulutusresurssit

Resursseja opetuksen kehittämiseen

(Päivitetty 7.6.2007)

Aihealueet:

Mentorointi

Worldwide mentoring services: http://www.mentoringgroup.com/

Everyone can benefit from having a mentor. Find mentorship experts, hundreds of mentor program descriptions, tips and ideas, and links to articles and research on mentoring. Locate a mentor or ask a mentor a question. Find a mentor seminar, conference, or workshop. http://www.peer.ca/mentor.html

Mentornet: http://www.mentornet.net/

Mentoroinnista kertovia artikkeleita: http://www.coachingnetwork.org.uk/ResourceCentre/Articles/default.asp

Kuopion yliopiston urapalveluiden sivuilla mentoroinnista: http://www.uku.fi/careerservices/mentorointi/

Yhteys yliopiston ulkopuolelle tuo suhteellisuudentajua ja toimii peilinä, Yliopistolainen nro 6/98: http://yliopistolainen.helsinki.fi/yol98_6/art6.htm

Mentoroinnin monet mallit, Yliopistolainen nro 5/97: http://yliopistolainen.helsinki.fi/yol97_5/art6.htm

Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)

Illinois Mathematics and Science Academyn PBL-keskus http://www2.imsa.edu/programs/pbln/ Sivu, jossa perustietoa PBL:stä ja sen soveltamisesta.

Project Organised Problem Based Learning in Engineering Education - 25 years of experience http://www.auc.dk/fak-tekn/fink.htm Artikkeli, jossa valotetaan PBL:n pitkää historiaa Tanskan Aalborgin yliopistossa sekä arvioidaan monipuolisesti menetelmän hyötyjä ja vaikutuksia oppimistuloksiin.

Queen's Universityn Lääketieteellisen tiedekunnan Problem-Bsed Learning -kotisivu. http://meds.queensu.ca/medicine/pbl/pblhome.htm Sisältää PBL-käsikirjan, powerPoint-esityksen, PBL-linkkejä ja PBL-abstrakteja. Käsikirjassa käsitellään perusasioiden lisäksi mm. PBL-opetuksen tavoitteita, prosessia, opiskelijan vastuuta, tuutorointia, arviointia ja ongelmien tuottamista.

San Diego State Universityn PBL-sivut http://edweb.sdsu.edu/clrit/home.html San Diego State Universityn PBL-sivut. Tietoa PBL:n hyödyntämisestä erityisesti etäopetuksessa. Median lisäksi myös perustietoa. Katso erityisesti 'Learning tree' linkin takana olevat artikkelit!

Helsingin yliopiston PBL-sivut http://www.helsinki.fi/~olindy/ Yleistä PBL:stä ja tuutorin roolista, FAQ-lista. Apukysymyksiä tuutorille löytyy osoitteesta http://www.helsinki.fi/~olindy/tutor_kysy.html

McMaster Universityn PBL-sivut http://chemeng.mcmaster.ca/pbl/pbl.htm

Maastrichtin yliopiston PBL-sivut http://www.unimaas.nl/pbl/

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikössä tehty artikkeli 'Ongelmälähtöisen oppimisen seitsemän askeleen tanssi' http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/materiaalit/ongelmalahtoinen.html

Oppimisympäristöt

Linkkejä oppimisympäristöjen esittelysivuille

Helsingin Kauppakorkeakoulussa tehty virtuaalisten oppimisympäristöjen arviointiraportti: "Virtual Learning Environments: Evaluation of eLearning Solutions and Development of Criteria for Selecting a Solution Academic Users' Perspectives" http://www.uta.fi/itpeda/Raportit/VLenvironments.pdf

Tekijänoikeudet

Karvonen, A. Opettajalla on yksinoikeus laatimaansa oppimateriaaliin. Acatiimi 10/03: http://www.acatiimi.fi/2003/10_03/10_03k.htm

Vaasan yliopiston sopimusopas. http://www.uwasa.fi/hallinto/henkilosto/sopimusopas.html

Kopiosto. Tekijänoikeusjärjestö: http://www.kopiosto.fi/

Tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi/

Opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä http://www.tietosuoja.fi/16059.htm (sisältää mm. tietosuojavaltuutetun kannanottoja oppilaiden henkilötietojen käsittelystä)

Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa. Varatuomari Kristiina Harengon esityksen kalvot TieVie-kouluttajakoulutuksen seminaarissa 21.8.2002.

Digitaalitekniikka & tekijänoikeudet: http://www.kopiosto.fi/easydata/customers/kopiosto/files/Esitteet/digiesite.pdf

The online resource for educators concerned with the growing problem of Internet plagiarism: http://www.plagiarism.org/

Tekijänoikeuden hypermediassa. Lampola, M. Luentorunko: http://matwww.ee.tut.fi/hypmed/juridik.html

Tekijänoikeudet ja julkaiseminen internetissä (Ahola, V. & Moilanen, P.) : http://www.cc.jyu.fi/~pjmoilan/tekoik.html

Tietoa oppimateriaalien tekijänoikeuksista: http://www.helsinki.fi/~ktuonone/oppimateriaali/tekijat/clipdefaultopmat.htm

Tekolan sanomien artikkeli Miks mä muka en sais skännätä tätä veppisivulleni eli mitä jokaisen tietokoneen käyttäjän pitäisi tietää tekijänoikeudesta: http://www.hut.fi/atk/Sanomat/96.01/tekijan.html

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto: http://www.teosto.fi/fi/opas_kuluttajalle.html

Teknologian valinta

ELI Discovery Tools. ELI Discovery Tools are practical resources designed to support the development and implementation of teaching, learning, and technology projects or processes on campus. http://www.educause.edu/ELIDiscoveryTools/10564. (Luettu 7.6.2007)

Tietosuoja

Tietosuojasta (esim. tenttitulosten julkaisemisesta, tietojen luovutuksesta). Asiaa tarkastellaan sekä opiskelijan että oppilaitoksen oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta: http://www.tietosuoja.fi/

Tietotekniikkataidot

ATK-ajokorttitutkinnon materiaalit http://www.atk-ajokorttikoulu.net/

Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) http://www.ecdl.fi/countries/index.jsp?1nID=103&2nID=103&pID=167&nID=235

OSKAR - osaamiskartoitustyökalu http://www.virtuaaliyliopisto.fi/oskar/

Tutkiva oppiminen

Opetushallituksen sivuilla tutkivasta oppimisesta: http://www.oph.fi/kulttuuri-ikkuna/esine/tutkiva

Tutkiva oppiminen lyhyesti: http://honeybee.helsinki.fi/juonto/tutkop.htm

Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. Kirjoittajina Hakkarainen, K., Lipponen, L., Ilomäki, L., Järvelä, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Lehtinen, E.: http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning
/julkaisut/tvt_tutkivan_oppimisen_valineena.pdf

Verkko-opiskelu

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opas verkkoluennon tekemiseen. Oppaassa käydään läpi yksityiskohtaisesti verkkoluennon valmistuksen vaiheet äänityksestä, editoinnin kautta julkaisemiseen ja käyttöön sekä saatuun palautteeseen saakka. http://www.valt.helsinki.fi/optek/verkkoluento/

Videoneuvottelu

VideoFunet - valtakunnallinen videoneuvottelun ja teknologian kehittämishanke
http://www.video.funet.fi/

VideoFunetin videoneuvotteluopas: http://www.video.funet.fi/videoneuvotteluopas/

IT-Pedan organisoiman videoteknologian koulutusyhteistyön 2005 satoa (koulutustietoa ja materiaalit)
http://www.uta.fi/itpeda/osahankkeet/videoteknologia.html

Videopedagogiikka ja -teknologia seminaarin satoa (CSC ja IT-Peda järjestivät 11.5.2004 Espoossa): http://tv.funet.fi/media-arkisto/fi/csc/2004/kurssit/videopeda/index.jsp

Opettaminen ja esiintyminen videoneuvottelussa:
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/3yhteiskunta/videoneuvottelu/etusivu.htm

Videoconferencing for learning: http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/

Video Conferencing in Higher Education (Coventry, L.): http://www.agocg.ac.uk/reports/mmedia/video3/contents.htm

Vuorovaikutus verkossa

Helena Aarnion ja Jouni Enqvistin kehittämä DIANA-toimintamalli kuvaa dialogista ja autenttista oppimista ja opettamista verkossa. DIANA-sivusto: http://openetti.aokk.hamk.fi/diana/index.htm

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen asiantuntijaorganisaatiossa (kirjoittajat H. Soini & M. Tensing): http://wwwedu.oulu.fi/homepage/jumbo/organis.htm

The Cooperative Learning Center at the University of Minnesota:
http://www.clcrc.com/

Artikkeleita yhteistoiminnallisesta oppimisesta (R. Felder):
http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Cooperative_Learning.html

The International Association for the Study of Cooperation in Education:
http://www.iasce.net/

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster