« takaisin

Osallistujan sopimus

Lue tämä sopimus huolellisesti. Hyväksymällä tämän sopimuksen rekisteröidyt samalla TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujaksi ja sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Tämä sopimus on oikeudellisesti sitova sopimus osallistujan ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Osallistujan käyttöoikeudet koulutusmateriaaliin. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti koulutuksen järjestäjä myöntää osallistujalle korvauksetta käyttöoikeuden Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssin liittyvän koulutusmateriaaliin opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Moraaliset oikeudet. Koulutusmateriaalia tai sen osia käyttäessään osallistujan tulee mainita materiaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa muuttaa tai poistaa.

Osallistujan huolellisuusvelvoite. Osallistuja on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Osallistujan tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa tunnukset joudu ulkopuolisten tietoon.

Vahingonkorvausvastuu. Osallistuja vastaa kaikista vahingoista, joita koulutuksen järjestäjälle aiheutuu osallistujan tämän sopimuksen vastaisesta koulutusmateriaalin käytöstä.

Osallistujan valmistaman aineiston käyttö. Osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että hänen tuottamansa aineistot ja verkko-ympäristöissä lähettämänsä keskustelukommentit ovat koulutuksen järjestäjien ja osallistujien luettavissa verkkojakson oppimisympäristössä. Osallistuja voi kuitenkin itse päättää, mitä aineistoja hän julkaisee ympäristöissä ja tehdä omiin aineistoihinsa haluamiaan muutoksia tai poistaa niitä kokonaan. Koulutuksen järjestäjä saa tarvittaessa levittää osallistujan tekemiä aineistoja tai niistä tehtyjä koosteita muille koulutuksen osallistujille ja saattaa osallistujan tekemää aineistoa muiden koulutuksen osallistujien saataviin tietoverkon välityksellä. Koulutuksen järjestäjä saa nimettömänä käyttää tutkimustarkoituksiin osallistujan tekemää aineistoa ja verkkoympäristöissä käytyjä keskusteluita. Muusta käytöstä osapuolten on erikseen sovittava.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Hyväksyminen. Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot ja rekisteröidyn Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssin osallistujaksi. Sitoudun perumaan ilmoittautumiseni ja luovuttamaan koulutuspaikkani varasijoilla oleville, mikäli en pysty tai halua sitoutua kurssin suorittamiseen. Ilmoittautuminen perutaan lähettämällä viesti Merja Ruotsalaiselle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster