Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä
13.3. - 28.4.2006 (2 op)

TieVie-verkosto järjestää keväällä 2006 valtakunnallisen verkkokurssin Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä. Tältä sivustolta löytyy yleistä infoa kurssista. Tarkemmat työskentelyohjeet ja kurssilla opiskelu tapahtuvat Helsingin yliopiston ylläpitämässä www-pohjaisessa WebCT-oppimisympäristössä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -verkkokurssin vastaa sisällöltään ope.fi II-tasoa, joka tähtää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön kehittämiseen. Kurssin tavoitteena on, että kurssin käytyään osallistujat tunnistavat oman verkko-opetuksensa laatuun vaikuttavia tekijöitä ja pystyvät perustelemaan oman työnsä laatua. Koulutuksessa verkko-opetus ymmärretään laajasti: a) verkko lähiopetuksen tukena, b ) monimuotoinen verkko-opetus, jossa lähiopetus ja verkko-osiot vaihtelevat sekä c) kokonaan verkossa tapahtuva opetus.

Koulutuksen aikana osallistujat jakavat ajatuksia ja ideoivat keinoja verkko-opetuksen laadun kehittämiseksi. Kurssin antamien ajatusten ja välineiden avulla osallistujat osaavat tietoisemmin toteuttaa entistä laadukkaampaa verkko-opetusta, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden entistä syvällisempään oppimiseen. Vaikka tarkastelun kohteena on erityisesti verkko-opetus, kurssin sisältöjä kytketään yleiseen opetuksen laatuun ja laatuajatteluun yliopistoissa, joten esille tulevat verkko-opetuksen laatuun liittyvät periaatteet ja sisällöt ovat sovellettavissa kaikkeen opetukseen.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa WebCT-oppimisympäristössä, ja sen 2 op:n laajuus edellyttää osallistujalta kokonaisuudessaan noin 54 tunnin työpanosta 7 viikon aikana. Kurssin aikana verkkoympäristössä keskustellaan, luodaan ja jaetaan dokumentteja sekä tutustutaan materiaaleihin. Valtakunnallinen verkkokurssi tarjoaa tilaisuuden asiantuntijuuden ja kokemusten jakamiseen eri yliopistojen opettajien kesken. Koulutuksessa tuetaan yliopistojen välistä verkostoitumista muun muassa ryhmäyttämällä osallistujia työskentelemään yhdessä yli yliopisto- ja tieteenalarajojen. Osallistujat saavat koulutuksen aikana aidon omakohtaisen kokemuksen siitä, minkälaista verkossa opiskeleminen voi olla.

Kurssin kohderyhmä

Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssin kohderyhmänä on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunta. Osallistujalla ei tarvitse välttämättä olla aikaisempaa tietoa tai kokemusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, mutta hänen tulee kuitenkin hallita tvt:n käytön perustaidot, kuten tekstinkäsittelyn, sähköpostin, Internet-selailun ja käyttöjärjestelmien (esim. Windows) perusteet.

Koulutus on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta. Lisäksi kurssia tarjotaan maksullisena ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle. Ammattikorkeakoulujen henkilökunnan osallistumismaksu kurssille on 200 €/osallistuja.

Koulutuksen rakenne

Kurssin järjestäjä

Koulutuksen toteuttaa TieVie-verkosto (www.tievie.fi), joka on valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusta tarjoava virtuaaliyliopistohanke. Verkostossa ovat mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Verkoston tarjoama koulutus on tarkoitettu kaikkien Suomen yliopistojen henkilökunnalle, ja se on yliopistojen henkilökunnalle maksutonta. TieVie-verkosto on toteuttanut kahta laajaa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta, TieVie-koulutusta (5 ov) ja TieVie-asiantuntijakoulutusta (10 ov/15 op).

Kurssin toteutuksesta vastaavat Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto. Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä -kurssia on suunniteltu yhteistyössä Vopla-hankkeen (http://www.helsinki.fi/vopla/) kanssa. Kurssin vastuuhenkilönä toimii Päivi Pihlaja Helsingin yliopistosta (paivi.pihlaja(a)helsinki.fi, puh. 09 - 191 23277, 050 - 360 8022).

Lisätietoja

Päivi Pihlaja, projektisuunnittelija
Opetusteknologiakeskus
PL 53, Fabianinkatu 28
00014 Helsingin yliopisto
p. 09 - 191 23277, 050 - 360 8022
paivi.pihlaja(a)helsinki.fi

Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö
Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 Oulun yliopisto
puh. 08 - 553 7435, 040 - 720 2269
merja.ruotsalainen(a)oulu.fi

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster