« TieVie-kouluttajakoulutus 2001 - 2002

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

  • osallistumista lähiseminaareihin,
  • aktiivista osallistumista verkkojaksotyöskentelyyn,
  • osallistumista vertaisryhmätoimintaan,
  • koulutusmateriaaliin perehtymistä,
  • kehittämishankkeen toteuttamista,
  • portfolion laatimista.

Mikäli osallistuja ei ole osallistunut johonkin lähiseminaariin tai tehnyt verkkojaksolla vaadittavia tehtäviä, edellytetään jakson materiaaleihin ja keskusteluihin tutustumista itsenäisesti. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta portfoliossa.

Portfolion tulee olla valmis 2.4.2002 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio TieVie-portaalissa omassa työtilasi (Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, niin voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja kaikille TieVie-koulutusten osallistujille.

tai

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, niin voit toimittaa sen sähköpostitse Sari Koskelle osoitteeseen sari.koski@utu.fi. (HUOM! 2.4. jälkeen soile.jokinen@oulu.fi)

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Jokainen portfolionsa 2.4. mennessä palauttanut osallistuja saa henkilökohtaisen kirjallisen palautteen portfoliostaan kouluttajilta 17.5.2002 mennessä.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster