« TieVie-kouluttajakoulutus 2001 - 2002

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu neljästä erillisestä jaksosta. Verkkojaksoilla sekä valmistaudutaan lähiseminaareihin että syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun.

Orientaatioverkkojakso (17.4. - 25.4.2001)

Verkkojaksolla tutustutaan TieVie-ympäristöön, koulutuksen rakenteeseen ja toisiin osallistujiin. Jaksolla kartoitetaan osallistujien kiinnostusten kohteita. Työskentely aloittaa vertaisryhmien muodostamisprosessin. Jakso toteutetaan TelsiPro-oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antaa Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (7.5. - 25.5.2001)

Jaksolla syvennetään ensimmäisessä lähiseminaarissa käsiteltyjä aiheita. Jakson aikana osallistujat täsmentävät omaan kehittämishankkeeseensa liittyviä ongelmia ja käsittelevät hankettaan analyyttisesti pedagogisen muutoksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että käsitys omaan hankkeeseen liittyvistä ongelmista selkiytyy ja syvenee. Jakso toteutetaan tapauskeskusteluna. Jakson aikana osallistujat kirjoittavat tapauskuvauksen, osallistuvat muiden tapausten rakentamiseen ja tuottavat oman ongelmansa ympärillä käydystä keskustelusta pohdinnan. Jakso toteutetaan TelsiPro-oppimisympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Jakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antaa Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Teknologinen muutos -verkkojakso (27.8. - 14.9.2001

Verkkojakson tavoitteena on arvioida, millaisia teknologisia muutoksia on näköpiirissä ja mitkä niistä ovat merkityksellisiä yliopistojen toiminnan ja erityisesti yliopisto-opetuksen kannalta. Yksittäisten teknologioiden merkitystä arvioidaan suhteessa siihen, millaisia organisatorisia ja pedagogisia muutoksia teknologian kehitys tuo mukanaan. Lähtötilanteena on nykytilanne ja perspektiivinä 10 vuoden kehitys. Jakso toteutetaan DocPro-oppimisympäristössä ja sen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antaa Markku Närhi (narhi@cone.jyu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (7.1. - 1.2.2002)

Verkkojaksolla tarkastellaan, minkälaisia muutoksia kehittämishankkeen pedagogiset ja teknologiset innovaatiot edellyttävät oppiaineessa, laitoksessa, tiedekunnassa ja yliopistossa. Seminaarissa ja materiaalissa esitettyjen asioiden pohjalta työstetään ratkaisuehdotuksia edellä esitettyihin muutosvaatimuksiin. Ehdotuksissa kuvataan sitä, miten hanke käytännön tasolla toteutetaan. Jakson aikana selvitetään myös, miten kehittämishanke liittyy oman yhteisön tvt:n opetuskäytön kehittämiseen ja strategisiin linjauksiin. Jakso toteutetaan WebCT-ympäristössä ja sen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. Lisätietoja antaa Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster