« TieVie-kouluttajakoulutus 2001 - 2002

Vertaisryhmät

Vertaisryhmätyöskentely on oleellinen osa TieVie-kouluttajakoulutusta. Ryhmät muodostetaan ensimmäisessä lähiseminaarissa. Ryhmä suunnittelee työskentelynsä sellaiseksi, että se hyödyntää yhteisen hankkeen toteuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että ryhmät kokoontuvat vähintään kerran jokaisen lähiseminaarin välillä. Tapaamisia järjestetään kasvokkain tai videoneuvottelua, puhelinneuvottelua ja ryhmätyöohjelmistoja käyttäen.

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on:

  • tukea osallistujien verkostoitumista muiden yliopistojen osallistujien kanssa,
  • tukea hankkeiden yhteistä suunnittelua ja toteuttamista,
  • tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta työskentelyä,
  • antaa käytännön kokemuksia tieto- ja viestintäteknologisten työkalujen interaktiivisesta käytöstä.

Vertaisryhmän tärkein tehtävä on kehittämishankkeen suunnittelu ja edistäminen. Vertaisryhmät tekevät yhteisen hankkeen tai suunnittelevat yhdessä hankkeita, jotka ryhmän jäsenet toteuttavat itsenäisesti. Ryhmä määrittelee itse yhteisen tavoitteensa tai jaetun kiinnostuksen kohteen, joka yhdistää kaikkien hankkeita sekä sopii millaisella työskentelyllä se pystyy parhaiten tukemaan hankkeiden toteuttamista. Mitä konkreettisemmasta hankkeesta on kyse, sitä enemmän ryhmästä todennäköisesti on hyötyä.

Ryhmän toiminnasta pidetään päiväkirjaa, johon tapaamisten päätteeksi kirjataan yhdessä seuraavat asiat:

  • tapaamispäivämäärä ja osallistujat,
  • tapaamisen teema ja käsitellyt asiat,
  • toteutustapa (lähitapaaminen, puhelin-/videoneuvottelu, ryhmätyöohjelma, tms.),
  • ryhmän arvio tapaamisen onnistumisesta.

Päiväkirja kirjoitetaan puhtaaksi vertaisryhmän päiväkirjaan (klikkaa vertaisryhmän nimeä). Jokainen osallistuja arvioi vertaisryhmätyöskentelyn merkitystä omalle oppimiselleen portfoliossa.

Vertaisryhmien kokoonpano »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster