« TieVie-koulutus 2001 - 2002

Lähiseminaarit

Seminaarien tavoitteena on:

  • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijuuden välittäminen asiantuntija-alustusten ja tapausesimerkkien kautta,
  • virtuaalisen opiskeluyhteisön muodostumisen tukeminen ja yhteisen käsitteistön syntymisen nopeuttaminen,
  • verkkotyöskentelyn tukeminen.

Johdatus verkko-opetukseen, Espoo (3. - 4.10.2001)

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta ja tutustua muiden yliopistojen osallistujiin. Seminaari tukee oman hankkeen kehittämistä ja johdattaa verkko-opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen perusteisiin.

Verkko-opetuksen pedagogisia malleja ja tapausesimerkkejä, Jyväskylä (24. - 25.1.2002)

Seminaarissa käsitellään verkko-opetuksen pedagogisia malleja sekä esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta yliopisto-opetuksessa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster