« Lähiseminaarit

Jyväskylän lähiseminaarin ohjelma 24. - 25.1.2002

Teema: Verkko-opetuksen pedagogisia malleja ja tapausesimerkkejä
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi) Ks. kartta

Torstai 24.1.2002

Aika

Teema / aihe

Esiintyjät/vastuuhenkilöt

Sali / paikka

Materiaali

klo 9.30 - 10.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

 

Agoran aula

 

klo 10.00

Avaus

 

Auditorio 2

 

klo 10.15

Yhteistoiminnallisuus ja asiantuntijuuden kehittyminen verkossa

Professori Päivi Häkkinen
JY, Koulutuksen tutkimuslaitos

Auditorio 2

kalvot (pdf)
kalvot 6/sivu

klo 11.15

Mitä tutkimus kertoo? Miten keräämme pedagogista muistia?

Tutkija Marleena Ahonen, JY, Koulutuksen tutkimuslaitos ja
Koordinaattori Antti Auer, JY, VY-hanke

Auditorio 2

kalvot (pdf)
kalvot 6/sivu

klo 11.45

IQ-form arvioinnin ja ohjauksen välineenä

Professori Hannele Niemi, tutkija Päivi Virtanen ja tutkija Esko Lehtonen, HY, Kasvatustieteen laitos

Auditorio 2

www-sivut

klo 12.45

Johdatus teemaryhmiin

 

Auditorio 2

 

klo 13.00

Lounas (omakustanteinen)

     

klo 14.00 - 17.00

Työskentelyä teemaryhmissä

 


 
   

Ryhmä 1

klo 14.00 Roolit ja strategiat verkko-opetuksessa,
Pekka Ihanainen, Ihanova Oy
klo 15.00 Kokemuksia dialogi-opetuksesta verkossa, lehtori Petri Kuhmoinen ja lehtori Timo Laine, JY, filosofian laitos
klo 15.45 Verkko- keskustelulla tuettu massaluento: kokemuksia historian perusopinnoista, dosentti Jari Ojala, JY, historian laitos
klo 16.30 - 17.15 Kielikeskus prosessissa: opetuksen kehittämistoiminta organisaation eri tasoilla, lehtori Eija Aalto, lehtori Merja Almonkari ja osastosihteeri Leena Subra, JY, kielikeskus

Agora, Lea Pulkkisen sali

Ihanainen:
- kalvot (pdf)
- www-sivut

Ojala:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu

   

Ryhmä 2

klo 14.00 Metodiopetuksen tuki verkossa: menetelmä- opetuksen tietovaranto,
Tuomas Alaterä, TaY, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
klo 15.00 Historiallisen kartat verkossa, Jari Järvinen, JY, multimedia
klo 15.45 Mitä tietoa metatieto on ja mitä sillä tehdään? Koordinaattori Antti Auer, JY, VY-hanke
n. klo 16.30 Keskustelua tekijänoikeuksista

Juoma-tehdas
(ks. kartta)

Alaterä:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu

Järvinen:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu

Auer:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu

   

Ryhmä 3

klo 14.00 Oppimispolut verkko-oppimisympäristössä,
Ilkka Mäkitalo, HUMAP Oy
klo 15.00 Videoneuvottelu, kuva ja ääni verkossa, suunnittelija Jussi Talaskivi
klo 15.45 Tietokantapohjaiset verkkotyövälineet - case peda.net, Juha Lahti
n. klo 16.30 Keskustelua verkko-oppimisympäristöistä

Fysiikan laitos, Ylistö (ks. kartta)

Mäkitalo:
- www-sivut

Talaskivi:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu

Lahti:
- kalvot (pdf)
- kalvot 6/sivu
- www-sivut

 

n. klo 17.00

Siirtyminen Agoraan Auditorio 2:een

     

klo 17.30 - 18.00

Arviointi-verkkojakson virikevideo ja ohjeet perjantaiaamun työskentelyyn

Projektipäällikkö Tytti Tenhula ja suunnittelija Soile Jokinen
OY, opetuksen kehittämisyksikkö

Auditorio 2

kalvot (pdf)
kalvot 6/sivu

n. klo 18.30

Kevyttä iltapalaa musiikin säestyksellä

 

Agoran aula

 

Perjantai 25.1.2002

Aika

Teema / aihe

Esiintyjät/vastuuhenkilöt

Sali / paikka

Materiaali

klo 9.00

Arviointi-verkkojakson työskentelyn aloitus

Mervi Heikkinen,
Mira Huusko,
Marianne Isola,
Soile Jokinen,
Tanja Sarajärvi ja
Tytti Tenhula,
OY, opetuksen kehittämisyksikkö

Ag C133.1,
Ag C134.1,
Ag C221.1,
Ag C231.1,
Ag C232.1 ja
Ag C234.1

kalvot (pdf)
Kalvot 6/sivu

klo 11.00

Lounas (omakustanteinen)

 

 

 

klo 12.00

Verkkomateriaali matematiikan opetuksen ja oppimisen tukena

Erikoistutkija, lehtori Simo K. Kivelä, TKK, MatTa-projekti

Auditorio 2

kalvot
www-sivut

 

Verkko viestintäympäristönä

Professori Minna-Riitta Luukka, JY, soveltavan kielentutkimuksen keskus

Auditorio 2

kalvot (pdf)

klo 15.00

Päätöskahvi

 

 

 

Kartat, linja-autoaikataulut ja seminaariohjeet »
Anna palautetta lähiseminaarista »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster