« TieVie-koulutus 2001 - 2002

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

  • osallistumista lähiseminaareihin,
  • aktiivista työskentelyä verkkojaksoilla,
  • osallistumista paikallisryhmän toimintaan,
  • koulutusmateriaaliin perehtymistä,
  • kehittämishankkeen toteuttamista ja sen raportointia.

Mikäli osallistuja ei ole osallistunut johonkin lähiseminaariin tai tehnyt verkkojaksolla vaadittavia tehtäviä, edellytetään jakson materiaaleihin ja keskusteluihin tutustumista itsenäisesti. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta koulutuksen päätösraportissa.

Päätösraportti sisältää:

  • oman kehittämishankkeen kuvauksen (hankkeen tuotantoprosessin, sisällön tuotannon, ohjauksen ja arvioinnin kuvaus),
  • omien oppimiskokemusten pohdintaa,
  • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta,
  • kouluttajilta, mentorilta, verkkotuutoreilta ja muilta osallistujilta saatua palautetta.

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Päätösraportti tehdään TieVie-portaaliin omaan työtilaan 15.3.2002 mennessä. Raportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Suoritukset arvioi ja hyväksyy paikallinen mentori. Mentorit antavat henkilökohtaisen palautteen raporteista n. kahden viikon sisällä raporttien saapumisesta. Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tulee neuvotella koulutuksen vastuuhenkilöiden (ks. verkkojaksojen vastuuhenkilöt tai TieVie-suunnitteluryhmä) tai mentoreiden kanssa.

Osallistujan tulee lisäksi päivittää TieVie-portaalin osallistujakortin hankekuvaus tai tehdä kortista linkki hankkeen www-sivulle.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster