« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Lähiseminaarit

TieVie-kouluttajakoulutukseen kuuluu neljä kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 8 lähipäivää). Lähiseminaarien tavoitteena on osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, opiskeluyhteisön muodostumisen tukeminen ja yhteisen käsitteistön synnyttäminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen. Seminaariohjelmat perustuu suurelta osin osallistujien omaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn vertais- ja juonneryhmissä. Asiantuntija-alustusten osuus rajoittuu muutamaan luentoon kunkin seminaarin ohjelmassa.

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-kouluttajakoulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Mahdolliset poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta portfolion liitteenä. Otsikoi liite selvästi esimerkiksi "XX seminaarin korvaava tehtävä".

Jokaisen seminaarin kohdalla on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan johonkin lähiseminaariin, niin ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (ilmoitetaan jokaisen seminaarin osalta esikseen). Mikäli osallistuja ei peru
osallistumistaan ja jättää saapumatta seminaariin, hänelle lähetetään 100 € lasku turhien seminaarikustannusten aiheuttamisesta.

Pedagoginen muutos -seminaari, Oulu (6. - 7.5.2002)
Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta, muodostaa vertais- ja juonneryhmät sekä käynnistää ja täsmentää osallistujien kehittämishankkeita. Teemana on pedagoginen muutos yliopistossa. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään sitä seuraavalla Pedagoginen muutos -verkkojaksolla. Lisätietoja seminaarista antavat Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi) ja Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi).

Teknologinen muutos -seminaari, Espoo (20. - 21.8.2002)
Seminaarin tavoitteena on antaa yleiskuva teknologian kehittymisen vaikutuksista opiskeluun ja yliopistojen opetukseen. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: teknologinen muutos, yliopisto ja opettajan arki, teknologia ja yliopistojen kestävä kehitys, esimerkkejä tulevaisuuden teknologioista opetuksessa. Seminaarin aikana työskennellään juonneryhmissä
ja valmistaudutaan Teknologinen muutos -verkkojakson työskentelyyn. Lisätietoja seminaarista antaa Riikka Lauhia (riikka.lauhia@hut.fi).

Seminaarin rinnakkaissessioihin ja illallisbuffeelle tulee ilmoittautua etukäteen. Mikäli et pysty osallistumaan seminaariin lainkaan, ilmoita siitä Sanna Haapiolle (sanna.haapio@dipoli.hut.fi) 15.8. mennessä.

Organisatorinen muutos -seminaari, Helsinki (7. - 8.11.2002)
Seminaarin tavoitteena on vahvistaa osallistujien strategista ajattelua virtuaaliyliopisto-toiminnassa ja antaa työkaluja strategiaprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Seminaarissa keskitytään tiedekunta- ja laitostason strategisiin valintoihin sekä selkiytetään käsitystä siitä, millaisia muutoksia organisaatiossa tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääntymisen myötä. Lisätietoja seminaarista antaa Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Hankkeiden arviointi -seminaari, Turku (6. - 7.3.2003)
Päätösseminaarissa esitellään TieVie-kouluttajakoulutuksen kehittämishankkeita sekä arvioidaan hankkeita ja koulutusta. Lisätietoja seminaarista antaa Matti Lappalainen (matti.lappalainen@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster