« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Reaktiopaperikirjallisuus

Oulun seminaarin (6. - 7.5.2002) reaktiopaperikirjallisuus

Espoon seminaarin (20. - 21.8.2002) reaktiopaperikirjallisuus

Kaikille yhteiset artikkelit (valitse yksi)

Juonneryhmien kirjallisuus (lue kaikki oman juonneryhmäsi kohdalla mainitut artikkelit)

Helsingin seminaarin (7. - 8.11.2002) reaktiopaperikirjallisuus

Kaikille yhteinen artikkeli

Juonneryhmien kirjallisuus (lue kaikki oman juonneryhmäsi kohdalla mainitut artikkelit)

 • Kouluttajajuonne: Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere. Tammer-Paino. Sivut 83 - 139.
 • Mentorijuonne: Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere. Tammer-Paino. Sivut 83 - 139.
 • Strategiajuonne: Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing Technological Change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass. Sivut 95 - 106 (Chapter 5. Supporting Faculty), sivut 153 - 180 (Chapter 7. Funding Strategies, Collaboration and Competition) ja sivut 181 - 209 (Chapter 8. Organizing for the Management of Educational Technologies)
 • Tekniikkajuonne: Suomen virtuaaliyliopiston muistio 26.10.2001 "Tekniikka virtuaaliyliopistossa" (http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/artikkelit/
  tekniikka_virtuaaliyliopistossa.pdf
  )
  • Pohdi oman yliopistosi näkökulmasta, miten realistisia muistiossa asetetut tavoitteet ovat. Miten tavoitteisiin päästään? Puuttuuko tavoitteista jotain olennaista?
 • Tukihenkilöjuonne: Kuopion yliopiston perusopetuksen kehittämisstrategia 2002-2006 (http://www.uku.fi/%7Esuomalai/Perusopetusstr.pdf), Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopistostrategiasta kohta Strategian toteutus (http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/strategia/) sekä Verkko-opetuksen tukiverkoston kehittäminen Helsingin yliopistossa - Verkostostrategia 2000-2002 ja toimintasuunnitelma 2002 (http://ok.helsinki.fi/sivut/tukivstr.htm).
  • Tutustu em. strategiadokumenttien avulla erilaisiin tvt:n opetuskäytön tukipalveluiden organisointimalleihin. Miten strategiset valinnat poikkeavat toisistaan? Pohdi asiaa myös oman hankkeesi näkökulmasta.

Turun seminaarin (6. - 7.3.2003) reaktiopaperikirjallisuus

Kaikille yhteinen artikkeli (valitse jompi kumpi)

Juonneryhmien kirjallisuus (lue kaikki oman juonneryhmäsi kohdalla mainitut artikkelit)

 • Kouluttajajuonne: Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere. Tammer-Paino. Sivut 142 - 200.
 • Mentorijuonne: Niemistö, R. 2000. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere. Tammer-Paino. Sivut 142 - 200.
 • Strategiajuonne: C&IT Skills. Developing staff C&IT capability in Higher Education. A JCALT
  report. http://www.uea.ac.uk/~k130/scaitsfinalreport.pdf
  • Arvioi esimerkiksi oman yliopistosi tvt-strategiaa artikkelin esittämiä ajatuksia vasten. Mitä (opetus)henkilökunnan tvt-valmiuksista sanotaan? Miten artikkelin ajatukset istuvat suomalaiseen yliopistokulttuuriin?
 • Tekniikkajuonne: Bostock, S. 2000. Student peer assessment. http://www.keele.ac.uk/
  depts/cs/Stephen_Bostock/docs/bostock_peer_assessment.htm
  • Arvioi erityisesti verkko-opetuksen näkökulmasta, mikä merkitys vertaisarvioinnilla on formatiivisessa ja summatiivisessa arvioinnissa. Mikä on vertaisarvioinnin validius ja oikeusturva summatiivisessa arvioinnissa verkossa ja sen anonymiteetin merkitys formatiivisessa vertaisarvioinnissa? Millaiset tekniset ratkaisut mielestäsi soveltuvat vertaisarviointiin?
 • Tukihenkilöjuonne: Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.). Chapter 8. Staff Development. http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster