« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Paikallis- eli mentorryhmät

Paikallisryhmillä tarkoitetaan yliopistoittain muodostettuja 5 - 10 henkilön pienryhmiä. Yleensä ryhmät muodostuvat yhden yliopiston osallistujista, mutta myös yhteisryhmät samalla paikkakunnalla olevien yliopistojen kanssa ovat mahdollisia. Jokaisessa yliopistossa on oma mentori, joka toimii paikallisryhmän vetäjänä ja kokoonkutsujana. Paikallisryhmien tarkoituksena on tukea osallistujien kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Ryhmät kokoontuvat 4 - 5 kertaa koulutuksen aikana, verkkojaksojen alussa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster