« TieVie-asiantuntijakoulutus

Pedagoginen muutos -verkkojakson 2005 ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Pedagoginen muutos -verkkojakso (31.10.- 4.12.2005) on mitoitettu työmäärältään noin kahden opintopisteen laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Helsingin lähiseminaarissa 28.10.2005, jossa esitellään verkkojakson aikataulutus, sisältö ja tehtävät. Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa WorkMates-ympäristössä ja jatkuu viiden viikon ajan alkaen seminaarin jälkeisenä maanantaina 31.10.2005. Varaathan aikaa jakson työskentelyyn kalenteristasi. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Viikko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

44

Jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja verkkomateriaaleihin tutustuminen.

n. 5 t

45

Oman ongelmakuvauksen tuottaminen ja julkaisu

n. 5 t

46 - 47

Ongelmanratkaisuun keskittyvä verkkokeskustelu

n. 20 t

48

Pedagogisen suunnitelman/hankkeen prosessikuvauksen tuottaminen ja palautus sekä palautekeskusteluun valmistautuminen (Megakonferenssi)

n. 15 t

Jakson päätteeksi jakson vetäjä laatii yhteenvedon verkkojaksosta.

Pedagoginen muutos -jakson ohjaus- ja arviointikuvaus

Pedagoginen muutos -verkkojakson toiminta perustuu aktiiviseen osallistumiseen verkkokeskusteluun ja itsenäiseen työskentelyyn, jota jakson vastuuhenkilö ja tuutorit tukevat. Ohjaus on järjestetty juonteittain ja jakson vastuuhenkilö osaltaan toimii ohjaajana menetelmiin ja sisältöihin liittyen. Tuutoreiden roolina on osallistujien kannustaminen, ryhmien tukeminen sekä keskustelun menetelmällinen ja sisällöllinen ohjaaminen. Lisäksi tuutorit selventävät ohjeita tarvittaessa, seuraavat ryhmien keskustelua sekä huolehtivat siitä, että ryhmät pysyvät aikataulussa.

Jakson arviointi perustuu ryhmien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja tuutoreiden arvioon ryhmien toiminnasta. Jakson lopussa osallistujien tulee kirjata itselleen ylös jakson kannalta keskeisimpiä teemoja ja esille nousseita asioita, joita tullaan käsittelemään palautekeskustelussa Megakonferenssissa 9.12.2005. Pohdinnat kirjataan portfoliota varten.

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

  • tutustunut jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja oman aikaisemmin osaamisensa perusteella jakson verkkomateriaaleihin,
  • tuottanut omaan hankkeeseensa liittyvän ongelmakuvauksen ja julkaissut sen ohjeiden mukaan,
  • osallistunut aktiivisesti ongelmanratkaisuun keskittyvään verkkokeskusteluun,
  • tuottanut keskustelun analyysinä oman hankkeen pedagogisen suunnitelman/hankkeen prosessikuvauksen ja tallentanut sen Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan sekä
  • osallistunut palautekeskusteluun Megakonferenssissa 9.12.2005.

Verkkojakson vastuuhenkilö: Turun yliopisto, Mikko Toriseva (e-mail: mikko.toriseva(a)utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster