« TieVie-asiantuntijakoulutus
« Portfoliotyöskentely

Portfolion tekninen toteutus

Taru Jokinen ja Anna-Kaarina Kairamo, TKK

Jokaiselle osallistujalle on luotu Optimaan (https://optima.oulu.fi/) TieVie15: Portfolio 05 -työtilaan omalla nimellä kansio, jonka kautta portfoliotyöskentely tapahtuu. Voit kuitenkin jäsentää ja päivittää portfoliotasi vapaasti valitsemallasi työkalulla, mutta tällöin sinun tulee linkittää nämä Optiman ulkopuoliset aineistot omaan portfoliokansioosi Optimassa. Portfoliota voit halutessasi työstää myös Optimassa Optiman työkaluilla. Tärkeätä on, että Portfolio-työtilan kansion kautta muut osallistujat ja kouluttajat löytävät helposti kaikki reaktiopaperisi, verkkojaksojen tuotoksesi, kehittämishankkeen dokumenttisi sekä koulutuksen lopussa näyteportfoliosi. Alla on joitakin ohjeita eri toimintatapoihin.

1 Työskentely erillisessä järjestelmässä ja linkittäminen Optimaan

Osallistuja voi koota tuotoksiaan ja editoida omaa portfoliotaan esimerkiksi omille verkkosivuilleen käyttäen hyväkseen oman organisaationsa tarjoamia digitaalisen materiaalin tuotantovälineitä (esim. JY:n Moniviestin, HY:n ApuMatti). Tähän saat lisäohjeita ja tukea oman organisaatiosi tukihenkilöiltä sekä mentoriltasi.

Tässä toimintamallissa voi ulkoisen verkkoalueen linkittää kerralla kokonaisuutena Optiman portfoliokansioon ja päivittää uusia tuotoksia koulutuksen edetessä ulkoiselle verkkoalueelle. Linkittäminen Optimaan tapahtuu Optiman "Uusi objekti" -painikkeen avulla, joko kirjoittamalla linkki aukeavan ikkunan kehykseen tai kopioimalla linkki www-sivuilta. Huomaa kuitenkin, että Optima antaa automaattisesti ikkunaan http://-alun, joka tulee linkkiä kopioitaessa poistaa. Muutoin alkuosa jää linkkiin kahteen kertaan.

KUVA 1. Internetissä olevien sivujen linkittäminen Optima-ympäristöön.

Optimassa on mahdollista tuoda linkki aukeamaan suoraan pääkehykseen tai vaihtoehtoisesti uuteen ikkunaan. Uuteen ikkunaan linkitettäessä www-sivusto siirtyy Optiman ulkopuolelle, pääkehyksessä linkki aukeaa Optiman sisällä.

2 Rakenteen luominen omaan portfoliokansioon Optimassa

Jos olet valinnut työskentelytavan, jossa tuot dokumentit Optimaan tai luot ne siellä, suosittelemme, että luot työskentelyrakenteen Optimaan. Huomaa, että Optimassa luodut aineistot ovat käytettävissäsi vain rajallisen ajan koulutuksen jälkeen.

Voit luoda omaan kansioosi jokaiselle eri tuotosmuodolle oman alakansion, jos tuotoksia on useita (esim. reaktiopaperit, joita tuotetaan jokaiseen lähiseminaariin). Kansion luominen tapahtuu "Uusi objekti" -painikkeen avulla. Alakansioita luotaessa tulee huomioida muiden osallistujien luku- ja kirjoitusoikeudet. Myös kansioiden nimien tulee olla selkeitä. Osallistujien on mahdollista joko 1) tuoda dokumentteja Optimaan omalta tietokoneelta tai 2) luoda dokumentit Optimassa. Osallistujien on myös mahdollista yhdistää näitä kahta mallia toisiinsa.

KUVA 2. Uusien objektien luominen tehtäväkansioihin.

Kun dokumentti on liitetty Optimaan tai työstetty Optimassa valmiiksi, aukeaa automaattisesti ikkuna, jossa luku- ja kirjoitusoikeudet on joko mahdollista määrittää tai tarkistaa. Oikeuksien määrittäminen on mahdollista myös jälkeenpäin Optiman oikeassa yläkulmassa olevan kansionhallintatyökalun avulla.

Materiaaleihin tulisi henkilökohtaista pohdintaa lukuun ottamatta määritellä muille osallistujille oikeudet lukea ja kommentoida, sillä koulutuksen aikana dokumentteja kommentoidaan muun muassa lähiseminaarien yhteydessä.

Kuva 3. Luku- ja kirjoitusoikeuksien tarkastaminen.

"Omat pohdinnat" -kansion kohdalla luku- ja kirjoitusoikeudet voivat olla määriteltynä ainoastaan kansion omistajalle, jos ne halutaan pitää ei-julkisina.

Oman työskentelyn helpottamiseksi dokumentit kannattaa nimetä siten, että näyteportfolion koontivaiheessa erillisten dokumenttien hallinta ei käy liian työlääksi. Dokumentit tulee nimetä niin selkeästi, että muut osallistujat ja koulutuksen järjestäjät voivat helposti löytää tehtävät. Esimerkkinä tässä voisi olla reaktiopapereille luotuun kansioon tallennetut erilliset paperit lähiseminaaripaikkakunnittain (esim. "Reaktiopaperi 1_Oulu").

3 Eri työskentelymuotojen yhdistelmä

Osallistuja voi halutessaan työstää portfoliotaan niin, että julkaisee osan aineistosta muualla ja linkittää ne Optimaan ja kuitenkin tuo osan aineistosta suoraan Optimaan tai työstää niitä siellä. Tällöin suositeltavaa kuitenkin on, että Optimaan luodaan vaihtoehdon 2 mukainen rakenne, mikä helpottaa sekä aineiston järjestyksessä pitämistä että aineistoon tutustumista. Jokaiseen alakansioon on tässä vaihtoehdossa mahdollista linkittää joko ulkoisia, sisäisiä tai Optimassa luotuja dokumentteja.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster