« TieVie-asiantuntijakoulutus

Vertaisryhmät

Vertaisryhmätyöskentely on oleellinen osa TieVie-asiantuntijakoulutusta. Ryhmät muodostetaan ensimmäisessä lähiseminaarissa "juonneryhminen" sisältä. Ryhmien koko on 4 - 6 henkilöä. Tavoitteena on, että vertaisryhmän jäsenten kehittämishankkeet ovat samantyyppisiä tai sisältävät samoja elementtejä tai ongelmia, jolloin ryhmän osallistujat voivat auttaa toisiaan ja hyötyvät yhteistyöstä. Vertaisryhmien kokoonpanot löytyvät osallistujalistauksesta (valitse riippuvalikosta "Vertaisryhmittäin"). (HUOM: Vertaisryhymät muodostetaan Oulun lähiseminaarissa.)

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on:

  • tukea kehittämishankkeiden yhteistä suunnittelua ja toteuttamista,
  • tukea osallistujien verkostoitumista muiden korkeakoulujen osallistujien kanssa,
  • tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta työskentelyä ja "ohjaajattoman" ryhmän toimintaa,
  • antaa käytännön kokemuksia tieto- ja viestintäteknologisten työkalujen interaktiivisesta käytöstä ja
  • edistää portfolioon liittyvien teemojen pohtimista.

Vertaisryhmän tärkein tehtävä on kehittämishankkeen suunnittelu ja edistäminen. Vertaisryhmät voivat joko toteuttaa konkreettisesti yhteisen kehittämishankkeen tai toimia siten, että jokainen ryhmän jäsen toteuttaa oman hankkeen, joita ideoidaan ja joista vaihdetaan kokemuksia vertaisryhmän tapaamisissa. Mitä konkreettisemmasta hankkeesta on kyse, sitä enemmän ryhmästä todennäköisesti on hyötyä.

Ryhmä määrittelee itse yhteisen tavoitteensa tai jaetun kiinnostuksen kohteensa sekä sopii millaisella työskentelyllä se pystyy tukemaan hankkeiden toteuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että ryhmät kokoontuvat vähintään kerran jokaisen lähiseminaarin välillä. Tapaamisia voidaan järjestää joko kasvokkain tai videoneuvottelua, puhelinneuvottelua ja ryhmätyöohjelmistoja käyttäen.

Jokaisella vertaisryhmällä on Optima-oppimisympäristössä käytössään ryhmän yhteinen, jaettu työtila. Työtilassa voi pitää ryhmän yhteistä päiväkirjaa tai sinne voi kirjata muita ryhmälle itselleen merkityksellisiä huomioita, kokemuksia, vinkkejä, jne. Vertaisryhmän työskentelyssä yhteisten tapaamisten välillä voi käyttää Optiman lisäksi myös muita viestintävälineitä kuten esimerkiksi Skypeä, joka on ilmainen puhelin/chat/tiedonsiirto-ohjelma. Sen avulla voi helposti pitää puhelinneuvotteluja jopa viiden yhtäaikaisen käyttäjän kanssa ja puhelinlaskut kurissa jos käytetään kiinteää verkkoyhteyttä. Skype löytyy ilmaisena osoitteesta http://www.skype.com/. Ennen ohjelman käyttöönottoa kannattaa selvittää oman korkeakoulun tietohallinnon kanta kyseisen ohjelman käyttöön.

Jokainen osallistuja arvioi vertaisryhmätyöskentelyn merkitystä omalle oppimiselleen myös omassa portfoliossaan.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster