Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Kirjoittamisen kurssi

Yliopisto

Oulun yliopisto

Laitos/Yksikkö

Suomen kielen jaos, Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, humanistinen tiedekunta

Kurssi

Kirjoittamisen kurssi

Yhteyshenkilö

Merja Karjalainen merja.karjalainen@oulu.fi

Taustaa

Kirjoittaminen on kurssi, jossa opiskelija perehtyy  erilaisiin tekstilajeihin ja kehittää kirjoittamistaitojaan. Hän kirjoittaa kurssin aikana mielipidetekstin, uutisen, kirjeitä erilaisille vastaanottajille, tiedettä popularisoivan artikkelin,  asioimistekstejä ja tekstin laitoksen lehteen. Lisäksi hän suunnittelee mainoksen. Ennen kuin opiskelija kirjoittaa kunkin tekstin, hän saa teoreettista tietoa tekstilajista.

Sen lisäksi että opiskelija kirjoittaa tekstejä, hän myös arvioi ryhmän toisten kirjoittajien tuotoksia. Kun hän saa palautetta itsekin, hän samalla harjaantuu ottamaan vastaan kritiikkiä.

Kirjoittamisen kurssi on kahden opintoviikon laajuinen. Se kuuluu suomen kielen aineopintoihin. Kurssi toistetaan neljä kertaa vuodessa, ja kullakin kerralla osanottajia on noin kaksitoista.  Ryhmällä on vain kymmenen kokoontumiskertaa, mutta kotitöitä on paljon.

Arviointi

Opintojaksoon ei liity tenttiä, vaan arvostelen sen pelkästään opiskelijoiden kirjoittamien tekstien pohjalta. Arviointiin vaikuttavat seuraavat tekstin ominaisuudet:

  •  kokonaisrakenne
  • sisällölliset valinnat
  • toimivuus tekstin tehtävän kannalta
  • toimivuus kirjoittajan pyrkimyksien kannalta
  • toimivuus vastaanottajien kannalta
  • tyylilliset valinnat ja
  • kielen korrektius.

Koska kurssiin ei liity tenttiä, sen arviointi pelkästään tuotettujen tekstien pohjalta on mielestäni selkeä ratkaisu. En pidä tuntiaktiivisuuden tai opponoinnin arviointia kurssin tavoitteiden kannalta oleellisena. Huolimatta siitä, että vain tekstit arvioidaan, opiskelijat ovat tunnilla hyvin motivoituneita ja aktiivisia.

Opiskelijat kirjoittavat lähes jokaista kokoontumiskertaa varten eri tekstin. Luen tekstit ennen kokoontumista huolellisesti läpi ja arvioin ne jo siinä vaiheessa kertaalleen. Tunneilla opiskelijat saavat suullista palautetta teksteistään opponenteiltaan ja aina myös minulta. Opiskelijat harjaantuvat siihen, että he muistavat aina antaa palautetta myös onnistuneista valinnoista. Minäkin tuon arvioinnissani esiin aina myös tekstin hyvät puolet. Niitä onkin helppo löytää, koska suomen kielen opiskelijat ovat yleensä aika hyviä kirjoittajia. Viimeisenä tekstinä olevasta, osittain prosessikirjoittamalla tehdystä lehtitekstistään opiskelijat saavat minulta myös kirjallista palautetta.

Kirjoittamisen kurssissa arviointi seuraa siis koko ajan mukana. Saamansa palautteen pohjalta opiskelijat voivat aika hyvin ennakoida, millaisen kurssiarvosanan he tulevat saamaan. Ennen lopullista arviointia luen opiskelijoiden tekstit kuitenkin vielä kertaalleen läpi ja muistelen myös palautekeskusteluja. Lopullinen arvosana on teksteistä saatujen arvosanojen keskiarvo.

Millaisia arvosanoja?

Käytän kurssin arvioinnissa numeroarvostelua. Aiemmin arvostelu oli sanallinen eli tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot.  Koska erinomaisia tietoja pidetään aineopintojen kokonaisarvosanaa laskettaessa kolmosena, hyviä tietoja kakkosena ja tyydyttäviä tietoja ykkösenä, erot tuntuivat kuitenkin kohtuuttomilta kirjoittajien kannalta. Sen takia vaihdoin arvioinnin numeeriseksi.

Opiskelijat ovat  lähes aina tyytyneet saamaansa opintojakson loppuarviointiin.  Kirjoitan kuitenkin aina omiin kopioihini huomautuksia opiskelijoiden teksteistä, joten minun on aika helppo perustella antamaani arviointia, jos joku haluaa siitä jutella. Kurssin arvosanaa on mahdollisuus tulla myös korottamaan, jos opiskelija pitää sitä tarpeellisena.

Muuta

Kirjoittamisen kurssi suoritetaan tavallisesti kontaktiopetuksena. Kurssi on kuitenkin olemassa myös verkossa. Kasvokkainopetuksena kurssin suorittavat voivat käyttää verkkokurssia oheismateriaalinaan.  Näin he saavat tietoa myös niistä tekstilajeista, joiden opetuksen aikana he ovat joutuneet olemaan poissa tunnilta.

Yksi ryhmä suorittaa kurssin vuosittain pelkästään verkossa. Samoin olen antanut verkkokurssin etäopiskelijoiden käyttöön.  Verkkokurssien arviointi sujuu muutoin samalla tavalla kuin kasvokkainopetuksessa, paitsi että palaute annetaan Optima-ympäristössä eli ”Optima-luokassa” kirjallisesti.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster