Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Tenttimuotoja

Tentit voidaan jakaa toimintarakenteensa mukaan neljään ryhmään:

1. Luonnollinen tentti
2. Mallintava ja simuloiva tentti
3. Murrettu tentti
4. Keinotekoinen tentti

ks. tarkemmin "Millaisia tenttimuotoja voi hyödyntää?" -artikkeli

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster