Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Tenttiakvaario - tenti milloin haluat

Tenttiakvaario on tietokantapohjainen sovellus, joka on suunniteltu erityisesti yliopistojen yleisten tenttipäivien täydentäjäksi. Sen avulla opiskelija voi tenttiä kurssit verkossa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Järjestelmä arpoo tentin juuri ennen sen alkamista opettajien syöttämien kysymysten joukosta annettujen ohjeiden mukaan. Kuulusteluun vastaaminen tapahtuu valvotussa tilassa, joka voi olla esim. lasiseinäinen työpiste aulassa tai kirjastossa, videovalvottu työtila tai valvottu atk-luokka.

Tenttiakvaario-sovelluksella voi automatisoida tenttijärjestelyt, välittää tietoa (tentti-ilmoittautumiset, tenttivastaukset ja arvostelutiedot) ja tarkistaa monivalintatehtävät. Aina tentti tai omien taitojen testaaminen ei edellytä valvontaa. Tällöin vastaaminen voi tapahtua vaikka kotoa.

Tenttiakvaario on tentin suorittamiseen tarkoitettu toimintapiste, jossa on tietokone, tenttiakvaario-ohjelma, verkkoyhteys sekä valvontakamera. Tenttiakvaario-ohjelma tarkkailee tentin kulkua ja tenttiaikaa. Kun tietty aika on kulunut umpeen, kone ilmoittaa tenttiajan loppumisesta. Valvonta voi tapahtua videokameralla, joka voi joko nauhoittaa tenttitilanteen tai lähettää sen suoraan valvovan opettajan tietokoneelle. Tenttipisteessä olevan tietokoneen verkkokäyttö voi myös olla rajoitettu vain tenttiakvaarion tarpeisiin.

Tenttiakvaariota voidaan käyttää:
- rästi- ja uusintatentteihin
- loppu- ja kirjatentteihin
- tavallisiin luentotentteihin
- itsetestaukseen: tentti kotona, palaute heti
- yhteistyöhön: valvottu tentti lähimmässä oppilaitoksessa
- vaihto-opiskelijan tenttimiseen: tentti verkossa kotiinpaluun jälkeen

Tenttiakvaarion toiminta perustuu opettajan ohjelmaan valmiiksi laatimiin kysymyksiin, joita suositellaan tallennettavan jokaista aihealuetta kohden noin viisinkertainen määrä. Tenttitilanteessa ohjelma arpoo opettajan tallentamien ohjeiden mukaan kustakin opettajan syöttämästä kysymyssarjasta kysymyksen, johon opiskelijan on vastattava. Opiskelija puolestaan ilmoittautuu tenttiin ohjelman avulla ja lukee kurssivaatimuksena olevan aineiston.

Tenttiakvaarion tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet parantavat opiskelijoiden motivaatiota ja tuloksia. Joustavuus myös edistää opintojen kulkua, jolloin valmistumisajat lyhenevät ja keskeyttämiset vähenevät. Ajatus käytännöllisemmästä tenttitavasta on tullut opiskelijoilta, jotka halusivat käyttää tietotekniikkaa hyödyksi myös tenteissä. Tenttiakvaariossa vastaukset voidaan tehdä esseinä, jotka mittaavat tenttijän todellista osaamista ja kokonaisuuksien omaksumista. Essee-kysymysten lisäksi tenttiin voi tulla monivalinta- ja/tai aukkotehtäväkysymyksiä.

Kurssikirjojen vähäisyys ja tenttien kasautuminen vaikeuttavat opiskelua ja yksilöllisten aikataulujen laatimista. Tenttiakvaarion avulla tenttiajankohdan voi sovittaa oman opiskelurytmin mukaan. Vastaaminen tietokoneella antaa mahdollisuuden paremmin jäsenneltyihin vastauksiin. Rauhallinen työtila vähentää tenttistressiä. Opiskelija saa myös nopeamman ja henkilökohtaisemman palautteen tentistä ja oppimisestaan. Myös turha matkustaminen vähenee erityisesti silloin, kun Tenttiakvaariota voidaan käyttää kotoa käsin.

Tenttiakvaariossa opiskelija ilmoittautuu tenttiin netissä, vastaa kysymyksiin varaamanaan ajankohtana ja saa arvostelun ja palautteen sähköpostitse. Tenttiakvaario-järjestelmä tunnistaa opiskelijan ja arpoo kysymykset, valvoo tenttiajan kulumista, ilmoittaa opiskelijan ilmoittautumisesta ja palautetuista vastauksista opettajalle.

Tenttiakvaarion hyötynä opettajalle on ajan säästyminen. Opettajan työ helpottuu, sillä Tenttiakvaario perustaa kunkin tenttitilaisuuden automaattisesti. Opettaja määrittää vain ohjeet tentin muodostamista varten sekä tallentaa ennakolta 20-50 kysymystä tietokantaan. Ainoaksi tehtäväksi jää tentin arvostelu, joka sekin tapahtuu tietokoneen avulla. Koneella kirjoitetut esseet nopeuttavat arvostelua käsialaongelmien puuttuessa. Tenttiakvaariossa monivalintatehtävät voidaan tarkistaa automaattisesti. Uusintatenttien järjestäminen helpottuu koneen järjestäessä tentin opettajan puolesta. Tentti ja sen arvostelu on helppo sovittaa opettajan omiin aikatauluihin.

Tenttiakvaariossa opettaja tallentaa kysymykset Kysymyspankkiin, laatii ohjeet tentin muodostamista varten ja saa tenttivarauksista ja palautetuista vastauksista ilmoituksen sähköpostiinsa. Opettaja noutaa tenttivastaukset tietokannasta, johon opiskelija on vastauksensa tallentanut. Luettuaan ja pisteytettyään tentin hän voi antaa arvostelun ja palautteen opiskelijalle sähköpostin välityksellä.

Lisätietoja Tenttiakvaariosta:

http://www.sordino.fi, contact@sordino.fi
LTY:n oppimiskeskuksen tenttiakvaarion pilottiraportti

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster