Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Tiimiohjaus opetusharjoittelijoille

Yliopisto

Oulun yliopisto

Laitos/Yksikkö

Englannin kielen laitos, humanistinen tiedekunta

Kurssi

Tiimiohjaus opetusharjoittelijoille (2 ov)

Yhteyshenkilö

Kaarina Mäkinen kaarina.makinen@oulu.fi, Kimmo Kuortti kimmo.kuortti@oulu.fi

Taustaa

Tiimiohjaus opetusharjoittelijoille (2ov) -kurssilla kokeiltiin opetusharjoittelun ohjausta konsultatiivisen menetelmän kautta, jossa läsnä oli viisi opiskelijaa, opettaja normaalikoululta, kasvatustieteellisen tiedekunnan vieraiden kielten didaktikko ja opettaja englannin kielen laitokselta. Työskentely oli case-pohjaista. Jokainen opiskelija ja osa opettajista toi tiimiohjausistuntoon jonkin asian käsiteltäväksi esitellen sen muulle ryhmälle. Ryhmä jakautui konsultteihin, tarkkailijoihin ja ohjaajaan. Konsultit auttoivat esittelijää täsmentämään ongelmaa tai aihetta tekemällä kysymyksiä ja pyytäen lisäinfoa. Tarkkailijat kertoivat arvionsa tapahtuman kulusta konsulttien ja esittelijän käytyä keskustelun ongelmasta. Ohjaaja johti keskustelua ja fokusoi aiheita tai teki lisäkysymyksiä tarvittaessa. Lopuksi keskusteltiin aiheesta yleisellä tasolla.

Arviointi

Todettiin että on mielekästä kirjoittaa artikkeli kokeilusta, koska sen kautta saadaan osallistujilta punnittua tekstiä ja samalla voidaan harjoitella yhteisartikkelin tekoa. Kurssin lopuksi kirjoitettiin artikkeli Peda-forumiin.

Tavoitteena oli involvoida opiskelijat ja opettajat vielä kurssin päätyttyäkin pohtimaan oppimaansa ja muotoilemaan ja arvioimaan omia käsityksiään kurssista. Perinteinen tentti ei olisi tässä tapauksessa ollut kovin järkevä muutenkaan. Opiskelijoilta kerättiin myös kurssipalaute.

Kokemuksia arvioinnista

Artikkelin kirjoittaminen koettiin mielekkääksi tavaksi palata kurssin aiheisiin vielä kerran. Pohdinta oli syvällisempää kuin tentissä. Arviointiratkaisu ohjaa selvästi prosessoimaan omaa oppimista eikä fokusoidu tenttitapahtumaan.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster