Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Draamatentti

Draamojen, näytelmien, avulla voidaan mallintaa mitä erilaisimpia tilanteita. Draaman käyttö opetuksessa antaa uusia mahdollisuuksia asioiden syvälliseen ymmärtämiseen.

Draaman kautta opiskelija voi kokemuksellisesti oppia tuntemaan sellaisia asiakokonaisuuksia, ja saada todellisuutta lähestyvän käsityksen asiasta, josta hänellä ei vielä ole varsinaisia todellisia kokemuksia.

Menetelmän sovellusmahdollisuuksia on kaikissa tieteissä:

  • Terapiatilanteiden näyttely psykologiassa.
  • Potilassuhteen simulointi lääketieteen koulutuksessa.
  • Pörssin perustaminen taloustieteen osastolle.
  • Tulkin roolin esittämisen avulla tapahtuva kielitaidon
    kehittäminen ja testaaminen (opintomatkan, ekskursion
    yhteydessä ) jne.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster