Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Ongelmakeskeinen tentti

1. Annetaan käytännön ongelman alku.

2. Opiskelijat saavat ratkaista sen itse. Ensin he kirjaavat kontrolloimatta sen tiedon ja ajatukset, joita heillä liittyy ongelmaan.

3. Sitten vaihtoehtoja aletaan punnita esim. 3-4 opiskelijan ryhmissä perustellen. Jokainen ryhmä työstää mielestään parhaan ratkaisun.

4. Lopuksi tentaattorin johdolla työstetään — ryhmien esityksiä kommentoiden ja arvioiden — suositeltavin vaihtoehto.

Esimerkiksi lääketieteen opintojaksolla tenttitehtävä voi olla seuraavanlainen: "53-vuotias mies kertoi lääkärintarkastuksessa saaneensa sydänkohtauksen edellisenä vuonna." Opiskelijoiden tulee koota tarpeelliset kysymykset ja toimenpiteet, jotka he tekisivät miehelle terveystarkastusta varten. Kirjataan myös sellaiset asiat, jotka ovat olennaisia ongelman ratkaisun kannalta, mutta joita opiskelija ei todennäköisesti todellisessa tilanteessa kuitenkaan toteuttaisi.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster