Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Pikaraportit harjoituksista

Harjoituksista, laboraatioista tai muunlaisista käytännön tehtävistä raportoidaan heti, jopa työskentelyn kuluessa. Näin opiskelijat kirjaavat ylös sellaisia seikkoja, ongelmakohtia, epäselviksi jääneitä alueita ja epävarmuustekijöitä, jotka eivät ehkä muuten tulisi kirjatuiksi eivätkä myöskään tarkempaan käsittelyyn.

Tällaisessa työskentelyssä lähestytään oikeaa tieteellistä prosessia.

"Pikaraportit" antavat opiskelijan työskentelystä realistisen kuvan. Ne osoittavat, mitä opiskelijat todella saivat aikaan esim. laboratoriotyöskentelyn aikana ja kuinka he pystyvät raportoimaan siitä välittömästi. Lisäksi, koska ne kirjoitetaan luonnoksenomaisiksi, liiemmin stilisoimatta, ne ovat lyhyitä selosteita. Tämä on opettajallekin helpotus.

Pikaraportteja voi käyttää myös esim. keskustelujen pohjana, jolloin keskustelussa voidaan tarkastella raporteissa vähemmälle huomiolle jääneitä alueita tarkemmin.

Jonkin laajemman opintojakson tentti voi koostua harjoituksissa tehdyistä pikaraporteista.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster