Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Päiväkirjatentti

On hyvin tavallista, että tutkija pitää päiväkirjaa — tai sen kaltaista ideoiden, ajatusten ja tuntemusten tallentamiseen tarkoittamaansa muistivihkoa.

Edesmenneiden tutkijoiden päiväkirjamerkintöjen kautta tietämyksemme tieteellisestä ajatteluprosessista on lisääntynyt. Tästä menettelytavasta on ollut siten laajempaakin hyötyä kuin vain ajatusten selkiytyminen tutkijalle itselleen.

Päiväkirjaa voi käyttää myös tenttimenettelynä, jolloin samalla mallinnetaan yhtä tutkijan ja tiedemiehen epävirallista työskentelytapaa. Päiväkirjatentti voidaan toteuttaa esim. seuraavalla tavalla:

1. Opiskelija pitää luentopäiväkirjaa luentojen aikaisesta opiskeluprosessista. Päiväkirjamenetelmää voi soveltaa myös kirjallisuuteen perehtymisessä.

2. Opiskelija käsittelee päiväkirjassa joko vapaamuotoisesti tai strukturoidun kaavan mukaan luennolla käsiteltyjä aiheita ja / tai kirjallisuutta sekä antaa palautetta luennosta. Päiväkirja voi olla tiivis kommentti, siihen voi sisältyä oman oppimisprosessin tarkastelua, väitteiden problematisointia jne.

Opiskelija voi myös liittää mukaan muuta aiheeseen liittyvää tietoa (esim. lehtileikkeitä ja muuta joukkotiedotusvälineistä peräisin olevaa aineistoa, kaunokirjallisuudesta poimittuja esimerkkejä, kuvia jne.). Luentopäiväkirja vaihtelee pituudeltaan 1-2 sivun mittaisesta tiiviistä kommentista aina 6-10 sivun mittaiseen laajempaan päiväkirjaan riippuen asiakokonaisuuden laajuudesta ja päiväkirjan luonteesta.


3. Tarkoituksena on harjoittaa kriittistä ja huolellista ajattelua. Luentopäiväkirja ei ole referaatti luennoista tai kirjoista. Se kommentoi asiakokonaisuuden keskeisiä alueita.

4. Luentopäiväkirjat palautetaan 1-2 viikkoa luentojen päättymisen jälkeen ja ne arvioidaan sovittujen kriteerien mukaisesti.

5. Päiväkirjojen palautetilaisuus järjestetään noin kahden viikon kuluessa palautusajankohdasta. Palaute voi olla myös kirjallinen, esim. kommentoitujen päiväkirjojen palautus tms.

Ilman palautetilaisuuttakin tentti toimii hyvin kunhan muistuttaa opiskelijoita siitä, että he jättävät alkuperäisen päiväkirjan itselleen ja lähettävät tentaattorille vain kopion.

ks. Lapin korkeakoulun Sosiaalityön koulutusohjelman ohjeita luentopäiväkirjan laatimista
varten.
»

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

« Takaisin | Etusivulle »