Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Vertaispalautteesta

Vertaispalautteella tarkoitetaan palautetta, jota henkilö antaa vertaiselleen (esim. opettaja opettajakollegalleen tai opiskelija toiselle opiskelijalle) hänen työstään tai tuotoksestaan. Saadusta palautteesta voi olla hyötyä esimerkiksi oman toiminnan tai tuotoksen kehittämisessä. Vertaispalautetta voi liittää esimerkiksi osaksi omaa portfoliota.

Vertaispalautetta voi pyytää esimerkiksi samassa projektissa toimivalta kollegalta. Hyvässä työyhteisössä vertaispalautteen antaminen on luonnollinen osa toimintaa ja palautetta on helppo antaa ja pyytää. (ks. Palautteen antaminen työympäristössä).

Vertaispalautetta kannattaa hyödyntää myös opetuksessa niin, että opiskelijat antavat palautetta toisilleen. Opettaja voi jopa vähentää omaa työmääräänsä siirtämällä osan palautteenantamisesta opiskelijoille. Myös opiskelijat oppivat hyödyllisiä palautteenantamistaitoja.

« Takaisin | Etusivulle »