« TieVie-asiantuntijakoulutus

Reaktiopaperi

Lähiseminaareihin sinun tulee valmistautua kirjoittamalla reaktiopaperi. Reaktiopaperissa pohditaan TieVie-asiantuntijakoulutuksen kannalta olennaisia asioita ja reflektoidaan luettua oman kehittämishankkeen näkökulmasta sekä nostetaan esiin itseä askarruttavia kysymyksiä. Reaktiopapereita ja niissä esiin nousseita kysymyksiä käsitellään lähiseminaarissa juonneryhmätyöskentelyn aikana. Reaktiopaperit ovat oleellinen osa koulutuksessa tehtävää portfoliota.

Tutustu tällä sivulla olevaan oman juonteesi kohdalla mainittuun kirjallisuuteen ja laadi kirjallisuuden sekä pohdintatehtävän pohjalta noin 1-2 sivun laajuinen reaktiopaperi. Reaktiopaperi palautetaan Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 06" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/). Otsikoi reaktiopaperisi selvästi (esim. Reaktiopaperi 1) ja laita näkyviin myös käyttämäsi lähdekirjallisuus. Jos et ole palauttanut reaktiopaperia aikataulun mukaisesti, lähetä viesti sen valmistumisesta Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).


Reaktiopaperi 1: Organsatorinen muutos -seminaarin (Oulu, 31.8. - 1.9.2006) reaktiopaperitehtävä ja -kirjallisuus (deadline 25.8.2006)

Kaikki juonteet: perehdy seuraavaan kirjallisuuteen ja kirjoita sen pohjalta pohdinta (noin 2 sivua), jossa tarkastelet organisaation muutosta akateemisessa ympäristössä, muutosvoimia ja arvoja siellä sekä tvt:aa yhtenä muutosvoimana. Voit pohtia asiaa oman organisaatiosi näkökulmasta.

Kirjallisuus:

 


Reaktiopaperi 2: Pedagoginen muutos -seminaarin (Helsinki, 26. - 27.10.2006) reaktiopaperikirjallisuus (deadline 22.10.2006)

Pedagoginen muutos -lähiseminaarin reaktiopaperi koostuu kahdesta osasta:

a) Portfolion sisältörunko, rakenne ja toteutus

Portfolio-ennakkotehtävä on pohjana Helsingin seminaarin juonneryhmätyöskentelylle. Ota teksti mukaan seminaariin paperilla.

b) Valitse omaa kehittämishankettasi tukeva yksi artikkeli oheisesta teoksesta ja kirjoita sen pohjalta reaktiopaperi (pituus noin 1 - 2 sivua.) Nosta reaktiopaperissasi esiin oman kehittämishankkeesi kannalta olennaisia näkökulmia ja huomioita.

Vaihtoehtoisesti voit myös valita jonkin oman kehittämishankkeesi näkökulmasta kiinnostavan artikkelin tai kirjan (esim. muuta suositeltavaa kirjallisuutta juonteittain). Kirjallisuuden tulee liittyä tvt:n opetuskäyttöön ja Helsingin lähiseminaarin teemaan Pedagoginen muutos.

HUOM: hyväksytytä itse valitsemasi kirjallisuus juonneryhmäsi vetäjällä:

 • Opetuksen uudistajat I -juonne (OU I): Paula Airaksinen (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi) ja Mari Jussila (etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi),
 • Opetuksen uudistajat II -juonne (OU II): Markku Närhi (mtnarhi(at)cc.jyu.fi) ja Taru valovirta (etunimi.sukunimi(at)tkk.fi),
 • Opetuksen uudistajat III -juonne (OU III): Tomi Jaakkola (etunimi.sukunimi(at)utu.fi) ja Merja Ruotsalainen (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi),
 • Antti Auer (auer(at)jyu.fi) ja Pauliina Kupila (etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi),
 • Anna-Kaarina Kairamo (etunimi.sukunimi(at)tkk.fi) ja Päivi Laine (etunimi.sukunimi(at)utu.fi).

Reaktiopaperi 3: Arviointi-seminaarin (Jyväskylä, 11. - 12.1.2007) reaktiopaperikirjallisuus (deadline 7.1.2007)

Tutustu oheiseen materiaaliin. Pohdi yleisesti lähdekirjallisuuden antamia ajatuksia oman kehittämishankkeesi, yksikkösi ja korkeakoulusi näkökulmasta.

Pohdi lisäksi Rosenin esityksen pohjalta seuraavia kysymyksiä:

 • Ks. kalvo 7.: Tunnistatko oman organisaatiosi kehitysvaiheen?
 • Ks. kalvot 14. ja 15.: Tunnistatko vaiheiden sisällön?
 • Mistä seikoista pitkän tähtäyksen laatu muodostuu Rosenin mukaan?

Reaktiopaperi 4: Päätösseminaarin (Turku, 26. - 27.4.2007) reaktiopaperikirjallisuus (deadline 22.4.2007)

Valitse alla olevasta kirjallisuusluettelosta yksi lähde ja perehdy siihen. Kirjoita kirjallisuuden pohjalta noin kahden sivun laajuinen reaktiopaperi, jossa nostat esiin näkökulmia ja huomioita, jotka kiinnostavat itseäsi ja jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi, sen arvioinnin ja erityisesti sen tulevaisuuden näkökulmasta.

Kirjallisuus:

 • Aarrevaara, T., Salmela-Mattila, M., Stenvall, J. & Syväjärvi, A. 2006. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston virtuaaliyliopistojen arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 2. http://www11.uta.fi/laitokset/jola/heg/files/HEG-raportti 17_8_06 kansineen.pdf
 • Nurkka, A., Muukkonen, J. & Karjalainen, K. 2007. OPPIVA OPETTAJA 5. Virtuaaliyliopistohanke Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuosina 2000 - 2006. Tuloksia ja vaikuttavuuden arviointia.
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto, oppimiskeskus.
  http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/LTY_virtuaaliyliopistohanke_toiminnan_kuvaus.pdf
 • Ojala, T. 2004. Riittääkö aika, riittävätkö rahat?: tutkimus verkko-opetuksen työmääristä ja kustannuksista. Teoksessa Kähkönen, Esko (toim.) Verkko-oppimisen vakiintuessa: näkökulmia ja arvioita mielekkyydestä, rahastaja strategioista. http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/opetuksen_kehittamispalvelut/
  Tutkimusraportti_TiinaOjala.pdf
 • Tenhula, T. 2007. Valtakunnallisesti vaikuttavaa koulutusta. Selvitys valtakunnallisen TieVie-virtuaaliyliopistohankkeen vaikuttavuudesta. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 2.
  Julkaisu saatavissa Suomen virtuaaliyliopiston julkaisut-sivuilta. Valitse julkaisusta osa 12 tai 13 reaktiopaperikirjallisuudeksi.
 • Tuhat ja yksi tarinaa - TieVie-verkoston seitsemän vuotta. 2007. Peurasaari, Merja. (toim). Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 1. Julkaisu saatavissa Suomen virtuaaliyliopiston julkaisut-sivuilta. Valitse julkaisusta 3-4 artikkelia reaktiopaperikirjallisuudeksi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster