« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Pedagoginen muutos -verkkojakson (13.5. - 7.6.2002) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 31.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Soile Jokiseen, soile.jokinen@oulu.fi, (p. 08 - 553 4039).

Korvaava tehtävä

Tutustu verkkojaksosta laadittuun yhteenvetoon osoitteessa http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/pedmuutos_yhteenveto2002.htm. Tutustu tämän lisäksi vähintään kahteen jakson oheismateriaalina olleeseen artikkeliin / teokseen osoitteessa http://tievie.oulu.fi/pedmuutos/kirjallisuus.htm. Kirjoita yhteenvedon ja kirjallisuuden pohjalta ajatuksiasi oman kehittämishankkeeseesi pedagogisista ratkaisuista (laajuus 2 - 5 sivua). Käytä apunasi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten verkkojakson yhteenvedossa käsitellyt pedagogiset periaatteet (sitoutuminen, reflektio, autonomia, yhteisöllisyys, dialogi, tiedon rakentelu) toteutuvat omassa hankkeessasi? Millaisten muiden periaatteiden varaan olet omaa hankettasi rakentanut?
  • Mitä ymmärrät pedagogisella muutoksella? Miten pedagoginen muutos suhteutuu laitoksesi toimintakulttuuriin?

Vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Pedagoginen muutos -verkkojakson -korvaava tehtävä).


Teknologinen muutos -verkkojakson (22.8. - 20.9.2002) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 31.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Markku Närheen, mtnarhi@cc.jyu.fi, (p. 014 - 260 4127).

Korvaava tehtävä

Kertaa Teknologinen muutos -verkkojaksolta Optimasta (https://optima.discendum.com/) oman juonneryhmäparisi skenaariot ja niihin liittyvät pohdintakeskustelut. Kirjoita niistä pohdinta, jossa käsittelet muutamaa (2 - 4) skenaariota ja keskustelusta esiin nousevaa, itsellesi merkityksellistä, teknologisen muutoksen teemaa. Suhteuta pohdinta omaan hankkeeseesi ja liitä pohdintaan myös Organisatorinen muutos -verkkojakson strategiatyöskentelyn herättämät ajatukset. Pohdi lisäksi lyhyesti jakson antia myös skenaariomenetelmän ja ryhmän verkkotyöskentelyn näkökulmasta. Korvaavan tehtävän ohjeellinen pituus on noin 3 sivua.

Jos olet osallistunut jaksolla aktiivisesti ryhmäsi skenaarion rakentamisen, mutta pohdintakeskustelu on jäänyt käymättä, niin korvaavaksi tehtäväksi riittää noin 1 sivun mittainen pohdinta juonneryhmäparinne skenaarioiden pohdintakeskusteluista ja niiden annista omalle hankkeellesi.

Vie raportti TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Teknologinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä).

Materiaalia

Jakson aikana laaditut skenaariot ja kooste pohdintakeskusteluista on nähtävissä verkossa osoitteessa http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/teknojakso2002/kooste/

Jakson keskustelut löytyvät Optima-ympäristöstä, Teknologinen muutos -verkkojaksolta https://optima.discendum.com/


Organisatorinen muutos -verkkojakson (11.11. - 13.12.2002) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 31.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Sari Koski-Kotirantaan, sari.koski-kotiranta@helsinki.fi, (p. 09 - 191 24391).

Korvaava tehtävä

Tutustu jakson materiaaleihin osoitteessa http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelu/

Kirjoita oman laitoksen/yksikön/tiimin/hankkeen tvt:n opetuskäytön strategiatyön nykytilaa kuvaava vapaamuotoinen raportti (laajuus 1 - 2 sivua).

  • käytä materiaalista apunasi erityisesti ”työkalupakkia”
  • määrittele oma suhteesi tvt:n opetuskäytön strategiatyöhön
  • tutustu ja arvioi työyhteisösi tvt:n opetuskäytön strategian sisältöä
  • kuvaile ja arvioi oman laitoksesi strategiaprosessia

Valitse sinua kiinnostava vertaisryhmän keskustelu. Kommentoi keskustelua ja tee siitä yhteenveto (laajuus 1 - 2 sivua). Keskustelut löytyvät osoitteesta http://www.helsinki.fi:9000/public/tievie_organisatorinen_muutos/index.html

Vie yhteenveto TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Organisatorinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä).


Hankkeiden arviointi -verkkojakson (3. - 28.2.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 31.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Heli Branderiin, heli.brander@utu.fi, (p. 02 - 333 5019).

Korvaava tehtävä

Tutustu Hankkeiden arviointi -verkkojakson ympäristöön (sisään WebCT:hen) ja materiaaleihin verkossa sekä lue läpi keskustelut viikkojen 6 - 9 keskustelufoorumeissa. Laadi raportti, jossa nostat näiden materiaalien ja käytyjen keskustelujen pohjalta esille asioita ja näkökulmia, jotka itse koet keskeisinä ja tärkeinä portfoliota laatiessasi ja perustele miksi näin on. Raportin suoriteltava laajuus on n. 2 sivua. Vie raportti TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa) ja otsikoi se selkeästi (esim. Hankkeiden arviointi -verkkojakson korvaava tehtävä).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster