Takaisin TieVie-sivuston etusivulle

Etusivu
Aikataulu ja ohjeet
Jakson suorittaminen

Osallistujat
Asiantuntijat
Kirjallisuus

FAQ
Lisätietoja
TieVie-portaali


Kirjallisuus ja artikkelit teemoittain

Sitoutuminen / motivaatio

Crook, C. (2000). Motivation and the Ecology of Collaborative Learning. Teoksessa Joiner R. , Littleton, K., Faulkner D., & Miell, D. (toim.) Rethinking Collaborative Learning. London: Free Association Books.

Hakkarainen, K., Lipponen, L., Järvelä, S., & Niemivirta, M. (1999). The interaction of motivational orientation and knowledge-seeking inquiry in computer-supported collaborative learning. Journal of Educational Computing Research. 21 (3), 261 - 279.

Järvelä, S., & Niemivirta, M. (1997). Mikä ohjaa oppijaa? Oppimisteoreettiset muutokset ja motivaatiotutkimuksen ajankohtaisuus. Kasvatus. 28 (3), 221 - 233.

Reflektio

Mezirow, J. (1995). Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. Teoksessa: Mezirow, J. et al. (toim.) Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 23. Helsinki: Miktor.

Autonomia / itseohjautuvuus

Kiviniemi, K. (2000). Autonomian ja ohjauksen suhde verkko-opetuksessa. Teoksessa Salilla, P. & Kalli, P. (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja.

Väisänen, P. (2000). Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. Teoksessa Enkenberg, J., Väisänen, P. & Savolainen, E. (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Verkkoversio.

Yhteisöllisyys

Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A., & O'malley, C. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (eds) Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Oxford: Elsevier. 189 - 211. (pdf)

Häkkinen, P. & Arvaja, M. (1999). Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Porvoo: WSOY. 206 - 221.

Littleton, K., Häkkinen, P. (1999). Learning Together. Understanding the Process of Computer-Based Collaborative Learning. In Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches. Dillenbourg, P. (ed.) Pergamon.

Dialogi / vastavuoroisuus

Aarnio, H. (2001). Autenttinen ja dialoginen osaamisen rakentaminen verkossa. Ammattikasvatuksen aikakausikirja. 3, 26 - 34.

Dillenbourg, P., Traum, D. (1999). The long road from a shared screen to a shared understanding. University of Geneva, TECFA; University of Maryland, UMIACS. (pdf)

Hakkarainen, K. (2001). Learning as interaction. In H. Hyötyniemi (ed.), Feedback to the future: Systems, cybernetics, and artificial intelligence. Proceedings of the 9th Finnish Artificial Intelligence Conference ). Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society 15. Helsinki: Copy-Set. 143 - 158.

Lipponen, L., Rahikainen, M., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2002). (in press) Effective participation and discourse through a computer network: Investigating elementary students' computer-supported interaction. (pdf)

Mäkitalo, K., Salo, P., Häkkinen, P. & Järvelä, S. (2001). Analysing the Mechanism of Common Ground in Collaborative Web-based Interaction. Euro-CSCL.

Tiedon rakentelu

Salo, P., Hurme, T.-R. & Järvelä, S. (2001). Sosiaalinen tiedonrakentaminen verkko-oppimisessa - Miten tutkia ja analysoida sitä? Kasvatus.

Muuta kirjallisuutta

Etusivun lainaus on lähteestä Karjalainen, A. (1999). Vain itse voi näyttää - Johdatus autenttiseen arviointiin. Teoksessa Tenhula, T. (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2.

Kuvat: www.freeimages.co.uk