« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

TieVie-kouluttajakoulutuksen laajuus on 10 opintoviikkoa. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

  • aktiivista osallistumista lähiseminaareihin, verkkojaksotyöskentelyyn sekä juonne- ja vertaisryhmän toimintaan,
  • kirjallisuuteen ja koulutusmateriaaliin perehtymistä ja reaktiopaperien kirjoittamista,
  • kehittämishankkeen toteuttamista,
  • portfolion laatimista.

Omaa potfoliota työstetään koko koulutuksen ajan. Koulutuksen aikana tuotetusta materiaalista julkaistaan oman oppimisen kannalta merkittävimmät oppimiskokemukset, oivallukset ja palautteet koulutuksen päätteeksi tehtävässä näyteportfoliossa. Portfolion työstämistä tuetaan erityisesti koulutuksen viimeisellä "Hankkeiden arviointi" -verkkojaksolla, jonka aikana tehdään näyteportfolion ensimmäinen versio. "Lopullisen" näyteportfolion suositeltava laajuus on n. 10 sivua. Ohjeita ja apukysymyksiä portfolion laadintaan löydät tästä.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, edellyttää koulutuksen loppuun saattaminen puuttuvien osasuoritusten tekemistä 31.3.2003 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tieviekouluttajakoulutus/lahiseminaarit.htm. Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu osoitteeseen http://tievie.oulu.fi/tieviekouluttajakoulutus/korvaavat_suoritukset.htm.

Portfolion tulee olla valmis 31.3.2003 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio TieVie-portaalissa omassa työtilasi (Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, niin voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja kaikille TieVie-koulutusten osallistujille.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, niin voit toimittaa sen myös sähköpostitse Soile Jokiselle (soile.jokinen@oulu.fi).

Koulutuksen ja portfolioiden arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 12.4.2003 mennessä. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi on muuttunut, niin käy päivittämässä uudet yhteystietosi portaaliin (Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster