« TieVie-koulutus

Kurssikirjeet

Kurssikirje 24.5.2005 (TieVie-koulutuksen sivut uudessa osoitteessa)

Hei,

Tiedoksi, että vuoden 2003 - 2004 TieVie-koulutuksen www-sivut on siirretty uuden koulutuksen tieltä toiseen osoitteeseen. Kaikki koulutusmateriaalit ja tuotokset löytyvät edelleen kokonaisuudessaan TieVie-portaalista. Niihin pääsee käsiksi TieVie-portaalin etusivulla olevan "Vanhat koulutukset" -linkin kautta.

Iloista kesän odotusta!

t. Merja & Paula

P.S. Parhaillaan on menossa haku syyskuussa alkavaan uuteen TieVie-koulutukseen (5 ov). Hakuaika päättyy 1.6.2004. Jos sinulla on kollegoita, jotka saattaisivat kyseisestä koulutusta tarvita ja siitä innostua, kannattaa ko. koulutuksesta levittää sanaa. Koulutusmainos löytyy osoitteesta: http://tievie.oulu.fi/mainos/tievie_5ov.htm


Kurssikirje 13.4.2004 (TieVie-koulutus on päättynyt)

Hei TieVie-yhteisö,

TieVie-koulutuksen päätösraportin dead line oli 11.4.2004. Suurimmalla osalla päätösraportti löytyikin jo Optimasta. Jos tarvitset lisäaikaa raportin kirjoittamiseen, ota yhteyttä Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi). Myös muissa TieVie-koulutuksen suoritusasioissa voit kääntyä Paulan puoleen.

Käymme läpi TieVie-suunnitteluryhmässä raporttinne huhtikuun aikana. Lähetämme todistukset kaikille teille, joilla päätösraportti ja muut osasuoritukset ovat kunnossa, viimeistään 30.4. mennessä. Muistathan antaa vielä loppupalautteen TieVie-koulutuksesta, ellet ole sitä vielä ehtinyt antaa. Palautelomake löytyy TieVie-portaalista (Kirjautuminen -> Anna palautetta TieVie-koulutuksesta kokonaisuutena).

Myös TieVie-taitokursseille voitte halutessanne ilmoittautua myös jatkossa, mikäli kursseilla vain on tilaa. Kannattaa siis seurata TieVie-portaalin taitokurssikalenteria jatkossakin.

Kiitos vielä kaikille aktiivisesta ja innovatiivisesta panoksestanne TieVie-koulutuksessa ja antoisia pohdintoja loppuraportin parissa teille, joilla raportti on vielä työn alla.

Mukavaa kevättä kaikille toivottavat
Merja & Paula


Kurssikirje 30.3.2004 (Koulutuksen loppuun saattaminen)

Hei TieVie-osallistujat,

TieVie-koulutus (5 ov) on valtakunnallisen yhteistyön osalta päättynyt. Enää on edessä päätösraportin kirjoittaminen sekä mahdollisesti oman mentorryhmän tapaaminen.

Päätösraportin tulee sisältää:

 • oman kehittämishankkeen kuvaus (hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutustapa, muutokset aiempaan toimintaan, kokemuksia/palautetta eri osapuolilta, tulokset ja tulevaisuuden suunnitelmat),
 • omien oppimiskokemusten pohdintaa,
 • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta sekä
 • kouluttajilta, mentorilta, verkkotuutoreilta ja muilta osallistujilta saatua palautetta.

Huomaa, että voit hyödyntää verkkojaksojen aikana tekemiäsi tuotoksia päätösraportissasi. Päätösraportin suositeltava laajuus on noin 5 sivua. Päätösraportti tehdään Optima-oppimisympäristön "TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilaan, jossa jokaisella osallistujalla on oma kansio. Tee päätösraportti 11.4.2004 mennessä uutena objektina omaan kansioosi ja nimeä se selkeästi, "päätösraportti". Vaihtoehtoisesti voit tehdä päätösraportin omille kotisivuillesi ja lisätä www-sivun osoitteen linkkinä Optimaan. Päätösraportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Laita myös tässä tapauksessa kopio (tai linkki) julkaisusta Optimaan. Verkkoympäristöt ovat edelleen avoinna, joten materiaaleja ja keskusteluita voi käydä palauttamassa mieleen päätösraporttia kirjoittaessaan.

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 30.4.2004 mennessä. Paikallisryhmien mentorit antavat henkilökohtaisen palautteen raporteista kuukauden sisällä raporttien saapumisesta. Todistukset lähetetään postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi on muuttunut koulutuksen aikana, käy päivittämässä uudet yhteystietosi portaaliin (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle (kortista voi myös tehdä linkin hankkeen www-sivulle), jotta koulutuksen aikana toteutuneista hankkeista jäisi dokumentti portaaliin tulevien osallistujien tutustuttavaksi.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, edellyttää koulutuksen loppuun saattaminen puuttuvien osasuoritusten tekemistä 11.4.2004 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/lahiseminaarit.htm. Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu osoitteeseen http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/korvaavat_suoritukset.htm. Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tai -aikataulussa voit neuvotella Paula Vaskurin (paula.vaskuri(a)oulu.fi) tai Merja Ruotsalaisen (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Koulutuksen aikana olemme pyytäneet teiltä palautetta koulutuksen eri osa-alueista ja varsin aktiivisesti olette jaksaneetkin noita palautteita kirjoittaa. Suuret kiitokset niistä! Jäljellä olisi enää yksi palautelomake, jonka pyydämme teitä täyttämään. Loppupalautelomakkeessa arvioidaan TieVie-koulutusta kokonaisuutena ja se löytyy TieVie-portaalista kirjautuminen-painikkeen kautta (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta TieVie-koulutuksesta kokonaisuutena). Mikäli haluat antaa tarkempaa palautetta jostakin yksittäisestä osa-alueesta (esimerkiksi verkkojaksosta tai lähiseminaarista), käytä niihin tarkoitettuja
palautelomakkeita.

Arviointi-verkkojakson yhteenveto on valmistunut. Löydät sen Optimasta ja TieVie-portaalista. Tässä suora linkki portaalissa olevaan sivuun http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/arviointijakson_yhteenveto2003-2004.htm

Kiitos vielä kaikille mielenkiintoisesta puolen vuoden työrupeamasta ja tsemppiä viimeiseen rutistukseen!

Aurinkoisin terveisin Oulusta,
Merja & Paula


Kurssikirje 22.3.2004 (Arviointijakso on päättynyt)

Hei,

Arviointi-verkkojakso on päättynyt. Kiitämme kaikkia osallistujia aktiivisesta ja kaikkien osallistujien vuoksi onnistuneesta neljän viikon työskentelystä! Kirjaamme Arviointi-verkkojakson suoritustiedot TieVie-portaaliin lähiaikoina. Suoritustietoja pääsee katsomaan portaalista kirjautumisen kautta (www.tievie.fi -> kirjautuminen -> henkilökohtaiset osasuoritukset).

Viime viikolla verkkojaksolla tuli antaa palautetta oman opponenttiparin arviointisuunnitelmasta tai -työkalusta. Suurin osa olikin jo palautteensa vienyt Optimaan "Tuotokset"-työtilaan. Jos palaute on vielä antamatta, kannattaa käydä opponoimassa pikimmiten - parisi odottaa palautettasi! Halutessanne voitte parisi kanssa edelleen jatkaa keskustelua saamistanne palautteista Optimassa. Jos sinulta puuttuu Arviointi-jakson suorittamisesta osia, ota yhteyttä Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Anna vielä palautetta verkkojaksosta. Kaikki kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen jakson suunnittelussa. Palaute annetaan TieVie-portaalin kirjautumisen kautta (www.tievie.fi -> kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta). Tällä jaksolla palautteenantovuorossa ovat aakkosissa sukunimen mukaan S - Y, mutta toki toivomme palautetta myös teiltä muilta.

Lähetämme tarkempia ohjeita TieVie-koulutuksen loppuun suorittamisesta sekä päätösraportin kirjoittamisesta viimeistään ensi viikolla. Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, jotka liittyvät TieViehen, ota yhteyttä!

Mukavaa työviikkoa kaikille,

t. Paula ja Merja


Kurssikirje 16.3.2004 (Opponointivaihe Arviointi-jaksolla)

Hei!

TieVie-koulutuksen Arviointi-jakso on edennyt viimeiseen vaiheeseensa! Tämän viikon lopun aikana annetaan ja saadaan vertaispalautetta arviointisuunnitelmista tai -työkaluista.

Viikon tehtävä on seuraava: Tutustu oman opponenttiparisi arviointisuunnitelmaan Optimassa Tuotokset-työtilassa (TieVie_5: Tuotokset_03). Parijako löytyy Optimasta Arviointi-työtilasta ja tämän viestin lopusta. Anna parillesi vertaispalautetta hänen suunnitelmastaan tai
arviointityökalustaan. Pyri antamaan kannustavaa ja rakentavaa palautetta (mitkä ovat arviointisuunnitelman vahvuudet ja erityispiirteet, miten hankkeen arviointia voisi vielä kehittää). Myös suunnitelmassa tai työkalussa ilmeneviä epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia kannattaa nostaa rakentavasti esiin. Kirjoita palautteesi opponenttiparisi dokumentin perässä
olevaa kommentointityökalua apuna käyttäen 19.3. mennessä.

Arviointisuunnitelmat ja -työkalut löytyvät Optimasta Tuotokset-työtilasta (TieVie_5: Tuotokset_03) kunkin osallistujan omasta henkilökohtaisesta kansiosta. Opponenttiparin ovat saaneet vain ne osallistujat, jotka ovat julkaisseet arviointisuunnitelmansa tai -työkalunsa omassa kansiossaan Optiman Tuotokset-työtilassa aikataulussa, maanantaiaamuun mennessä.

Kommentointityökalun käyttäminen tapahtuu seuraavasti:

 • Etsi opponenttiparisi suunnitelma Tuotokset-työtilasta ja tutustu siihen.
 • Klikkaa suunnitelman perässä olevaa kommentointi-kuvaketta (keltainen objekti vasemmassa tai yläkehyksessä). Jos dokumentin perässä ei näy keltaista objektia, ota yhteyttä joko opponenttipariisi tai Paula Vaskuriin (paula.vaskuri(a)oulu.fi).
 • Klikkaa "Lisää kommentti" jos haluat aloittaa uuden keskustelujuonteen dokumentin alla. Jos haluat vastata jonkun toisen jo esittämään kommenttiin, klikkaa auki haluamasi kommentti ja paina "Vastaa", jolloin lähettämäsi kommentti näkyy hierarkisesti edellisen kommentin alla.
 • Kirjoita kommenttisi ja klikkaa "Ok".

Jakson päätteeksi anna palautetta verkkojaksosta TieVie-portaalissa olevalla palautelomakkeella (http://www.tievie.fi/ --> Kirjautuminen --> Anna palautetta verkkojaksosta). Kaikki kommentit, kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen jakson kehittämisessä!

Jos viimeisestä vaiheesta on jotakin kysyttävää tai ongelmia sen toteuttamisessa, ota empimättä yhteyttä minuun (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Hyvää viimeistä Arviointi-jakson työskentelyviikkoa
toivottaa Paula

OPPONENTTIPARIT

Kirva & Soupe du Jour

Laihanen Esa <--> Toivakainen Tuija
Pihlaja Lenita <--> Pilkinton-Pihko Diane
Kelly Riitta <--> Westerholm Kirsi

Sehulit & Suveraitti
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi
yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte
antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen
mukaan:

Koivurova Sinikka --> Lönnholm Eva --> Moilanen Anita --> Koivurova Sinikka
Katto Karita <--> Koskela Anne
Oksanen Hannele <--> Seppänen-Katajisto Pirjo
Stenman Ulla <--> Kukkohovi Pirkko

Irto-olki & Virtuaaliset kainalosauvat

Itävuori-Rinne Sari <--> Mielikäinen Anu
Raatikainen Olli <-->Helasvuo Marja-Liisa
Käräjäoja Jukka <--> Laitinen Kirsi
Perttunen Anita <--> Yli-Kokko Sannakaisa

Ruska & Yhteiskuntatieteilijät

Saarelainen Tarja <--> Ylinen Satu
Salmela Ulla <--> Hirvonen Elna
Tuulenmäki Heli <--> Yrjälä Ann

ECCS & MaLiKat
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen mukaan:

Halonen Katja --> Hughes Liisa --> Rönkkö Maija-Leena --> Halonen Katja
Tolonen Eva <--> Varjokorpi Kirsi-Marja

Hämyt & Verkkopallo
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen mukaan:

Hämynen Helena --> Kuusela Riitta-Marja --> Heikura Helena --> Hämynen
Helena
Huiku Leena <--> Parikka Laura

Forty-Sixty & Silmälasikäärmeet & SALO & Verkkoprot
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen mukaan:

Katajamäki Suvi --> Kotamäki Sirpa --> Kuopusjärvi Paula --> Katajamäki Suvi
Hirkman Piia <--> Rantanen Jaana
Holmqvist Eva <--> Laine Katja

Medbio & Verkkoaivot ja yksi putki
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen mukaan:

Paturi Petriina --> Haaranen Ari --> Hietala Marja --> Paturi Petriina
Vainio Minna <--> Jutila Suvi
Hintsanen Kirsi <--> Kankkunen Päivi

Mixi & Verkkokemia

Ikonen Satu <--> Järvenpää Eila
Tomperi Päivi <--> Ryhänen Sanna
Isomursu Minna <--> Sillanpää Marjukka
Grandell Linda <--> Kaarakka Terhi

e-lite & Reimarit
Huom! Koska Sanna H:lla ja Sanna U:lla on yhteishanke ja ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia, ryhmäjakonne on seuraavanlainen. Sannat voivat laatia palautteen Merville joko yhdessä tai kirjoittaa palautteet erikseen. Mervi antaa vain yhden palautteen yhteisesti Sannoille jomman kumman suunnitelman kylkeen.

Häkkinen Sanna, Uotinen Sanna <--> Kutuniva Mervi
Mäkinen Jonna <--> Karjalainen Mari R
Nordling Esa <--> Pellonpää-Forss Maija Riitta

Pankkiirit & Tarinat
Huom! Ryhmässänne oli tehtynä pariton määrä arviointisuunnitelmia. Siksi yksi opponenttipari muodostuu kolmesta henkilöstä. Opponenttiryhmässä voitte antaa palautetta molemmille ryhmässä oleville tai seuraavan ryhmityksen mukaan:

Korpela Kalevi --> Tuominen Tiiu --> Jokinen Taru --> Korpela Kalevi
Silkelä Raimo <--> Tuupanen Seija
Arlander Annette <--> Järvinen-Overton Outi


Kurssikirje 8.3.2004 (Arviointi-jakson työskentely viikon 11 aikana)

Hei!

Arviointi-jakso jatkuu tällä viikolla itsenäisellä työskentelyllä arviontisuunnitelman tai palautetyökalun parissa. Aikaa tämän vaiheen työskentelyyn kannattaa varata noin 6 tuntia. Tehtävänä on suunnitella omaan kehittämishankkeeseen arviointitapoja tai arviointityökalu jakson alun työskentelyn pohjalta. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat täysin
omasta hankkeestasi. Voit miettiä esimerkiksi, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan
arviointityökalun.

Viime viikolla mukana työskentelyssä olleet tuutorit tekevät yhteenvetovaiheen keskusteluista tiivistelmän tiistaihin mennessä. Tiivistelmää kannattaa myös hyödyntää oman suunnitelman tai työkalun tekemisessä. Tiivistelmät löytyvät kunkin ryhmän Tiivistelmät-kansiosta
Arviointi-jakson työtilassa.

Tällä viikolla työstettävien suunnitelmien dead line on sunnuntai 14.3. Viikolla 12 jakso jatkuu vielä vertaisopponoinnilla. Kannattaa varmistaa, että teet suunnitelmasi tämän viikon aikana, sillä opponenttiparin saavat vain ne, joiden suunnitelma on valmis maanantaiaamuna 15.3.!


Aurinkoista alkuviikkoa ja työskentelyn iloa oman hankkeen parissa
toivottaa Paula


Kurssikirje 1.3.2004 (Arviointi-jakson toinen viikko käynnistyy)

Hei vaan kaikille!

Viime viikon aikana Arviointi-jaksolla tutustuttiin itsenäisesti arviointia käsittelevään aineistoon Jyväskylässä sovitun oppimistavoitteen näkökulmasta. Itseopiskeluvaiheen tiivistelmiä on julkaistu Optimassa Arviointi-jakson työtilassa jo paljon. Mikäli oma tiivistelmäsi vielä
puuttuu muiden joukosta, käy viemässä se pikimmiten oman ryhmäsi työskentelylle varattuun kansioon.

Tällä viikolla tutustutaan oman ryhmän muiden jäsenten tiivistelmiin ja käydään keskustelua niiden pohjalta. Ryhmän keskustelussa on mukana myös tuutori, joka tulee tutuksi keskustelulistoilla. Työskentelyn tueksi on annettu seuraavia apukysymyksiä:

1. Miten käsityksesi valitsemastanne oppimistavoitteesta ja arviointi-ilmiöstä yleisemminkin on muuttunut jakson aikana? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arvioinnissa? Mitä haluaisit tarkentaa? Mikä on merkittävin oivallus, jonka olet saanut tämän jakson aikana?

2. Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden, tiivistelmien ja keskusteluiden pohjalta heräsi oman hankkeen arvioinnista (miten arvioit opiskelijoiden oppimista omalla kurssillasi, miten opettajana saat kehittävää palautetta työstäsi, jne.)?

3. Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

Työskentelyyn on hyvä varata aikaa noin tunti päivässä tällä viikolla.

Viikon lopuksi ryhmän tuutori tekee viikon työskentelyn pohjalta yhteenvedon alkuperäisen oppimistavoitteen näkökulmasta ti 9.3. mennessä.

Antoisia keskusteluja arvioinnista toivottaa
Paula


Kurssikirje 23.2.2004 (Arviointi-jakson 1. vaihe on alkanut)

Hei!

TieVie 5 ov:n koulutuksessa Arviointi-jakson ensimmäinen vaihe on virallisesti alkanut tänään. Monet aloittivat työskentelynsä jo viime viikolla.

Ensimmäisessä vaiheessa verkkojaksolla

 • laaditaan jaksoa varten itselle ajankäyttösuunnitelma,
 • tutustutaan itsenäisesti verkkomateriaaliin Jyväskylässä sovitun ongelman näkökulmasta sekä
 • kirjoitetaan lyhyt tiivistelmä opitusta 29.2. mennessä.

Jakso toteutetaan jälleen Optima-oppimisympäristössä, jonka osoite on nykyisin https://optima.oulu.fi. Optimasta löytyvät jakson materiaalit ja täsmällisemmät aikataulut sekä ohjeet.

Toinen vaihe verkkojaksolla alkaa viikon päästä maanantaina, jolloin tuutorit ovat työskentelyssä mukana.

Intoa tämän viikon itseopiskeluun toivottaa
Paula


Kurssikirje 19.2.2004 (Tievie Jyväskylän lähiseminaarin materiaalit ja ohje korvaavaan tehtävään )

Hei TieVieläiset

Kiitoksia kaikille mukana olleille Jyväskylän lähiseminaarin osallistumista ja mielenkiintoisista keskusteluista. Seminaarin esitysten materiaalit ja yhteisluentojen videot ovat nyt nähtävissä
linkissä: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/moniviestin/sisalto/movie/
tievie_seminaari120204/
Sieltä voi halutessaan kerrata päivien antia. Jos et päässyt mukaan lähiseminaariin, niin voit korvata poissaolon oheisen tehtävän tekemällä.

Jyväskylän lähiseminaarin korvaava tehtävä:

Tehtävänä on tutustua Movie -moniviestimen kautta lähiseminaarin sisältöihin esitysmateriaalien ja videotaltiointien kautta sekä kirjoittaa niistä pohdinta oman hankkeen edistämisen näkökulmasta Optiman TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilaan. Otsikoi tehtävä esim.
nimellä "Jyväskylän seminaarin korvaava tehtävä". Tehtävän kokonaispituus on noin 2 sivua pohdittua tekstiä.

Korvaava tehtävä on kaksiosainen. Ensimmäisenä tulee tutustua teknologiaan, jolla seminaarin materiaali on taltioitu ja jaeltu verkossa. Kyseiseen Movie -moniviestimeen ja sen teknologian
esittelyyn pääset linkistä: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/moniviestin/sisalto/movie/etusivu. Lisää Movien esittelyä löydät seminaarin ohjelmasta, torstain rinnakkaissessiosta 4.

Pohdi millaisia mahdollisuuksia reaaliaikainen etäopetus ja erilaiset opintotilanteiden kuva-, ääni- ja videotallenteet voisivat antaa hankkeellesi, oppiaineellesi ja korkeakoulullesi? Pohdi myös millainen kokemus Movien käyttö oli itsellesi?

Toinen osa tehtävästä on pohtia seminaarin sisältöjä oman hankkeen näkökulmasta. Katso Moviesta seminaarin kiinnostavimmat videotaltioinnit ja pohdi niiden näkökulmia oman hankkeesi kautta. Millaisia kysymyksiä esim. virtuaaliyliopiston kehitys, tekijänoikeudet, opiskelijan ohjaus, digitaaliset tietovarannot tai verkko-oppimisen tutkimus nostavat omassa
hankkeessasi?

Seminaarin ohjelma ja esitysten materiaalit löytyvät linkistä: http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm.
Seminaarin videotaltioinnit löytyvät linkistä:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/moniviestin/sisalto/movie/tievie_seminaari120204/

Tarvitset seminaarin videoiden katselemiseen QuickTime-playerin. Ohjeet asentamiseen ja käyttöön saat oheisen Movie-etusivun kautta.

Terveisin

Markku Närhi


Kurssikirje 17.2.2004 (Arviointi-verkkojakso 12.2. - 21.3.2004)

Tervehdys TieVie-koulutuksen osallistujat!

TieVie-koulutuksen viimeinen verkkojakso, Arviointi, käynnistettiin pienryhmätyöskentelyllä Jyväskylän lähiseminaarissa viime viikolla to 12. - pe 13.2. Jakso jatkuu pienryhmissä sopimienne tavoitteiden mukaisesti verkossa. Jyväskylän seminaarista poissa olleet löytävät ryhmänsä ja jaksonaikaisen oppimistavoitteensa Optimasta. Arviointi-työtila avataan
huomenna keskiviikkona 18.2.2004. Muistathan, että TieVien työtiloihin kuljetaan nyt Oulun Optiman osoitteessa https://optima.oulu.fi/. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat ennallaan. Mikäli kuitenkin eteen tulee ongelmia, ota minuun yhteyttä ensi tilalssa!

Lähettelen jakson ajan viikottain ohjausviestejä sähköpostitse verkkotyöskentelyn etenemisestä. Tässä alustavasti verkkojakson koko ohjelma, jonka perusteella pystytte suunnittelemaan pienryhmässänne mahdollisen oman aikataulunne hiihtolomien lomaan:

VIIKKO 9 (23. - 29.2.2004) Itseopiskeluvaihe
Perehdy arviointiteemaan itsenäisesti verkkojakson materiaalin (Arvioinnin ABC), sen videoleikkeiden ja linkkien kautta sekä kirjallisuuden avulla. Etsi vastauksia ja uusia näkökulmia ryhmänne valitsemaan oppimistavoitteeseen. Tee oppimastasi vaiheen loppuun mennessä lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu), jossa nostat esiin ryhmänne oppimistavoitteeseen
liittyvät keskeiset havainnot ja näkökulmat. Tiivistelmä tuodaan oppimisympäristöön Arviointi-jakson työtilaan oman ryhmäsi Tiivistelmät-kansioon. Aikaa vaiheen työskentelyyn kannattaa varata noin 7 tuntia.

VIIKKO 10 (1. - 7.3.2004) Keskustelu- ja yhteenvetovaihe
Tutustu oman pienryhmäsi muiden jäsenten tiivistelmiin Tiivistelmät-kansiossa ja osallistu oman ryhmäsi verkkokeskusteluun. Myös ryhmän tuutori on koko viikon mukana keskustelemassa. Viikon lopuksi ryhmän tuutori tekee ryhmän yhteisen yhteenvedon alkuperäisen oppimistavoitteen näkökulmasta. Varaa keskusteluun aikaa noin 1 tunti/päivä (5 x 1 h).

VIIKKO 11 (8. - 14.3.2004) Arviointisuunnitelmavaihe
Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseesi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai oppimateriaalin
kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.). Suunnitelmien EHDOTON dead line on sunnuntai 14.3. Arviointisuunnitelman laatimiseen on arvioitu kuluvan aikaa noin 6 tuntia.

VIIKKO 12 (15. - 21.3.2004) Opponointivaihe
Tutustu oman opponenttiparisi arviointisuunnitelmaan Optimassa (parijako ilmoitetaan ti 16.3.). Anna parillesi vertaispalautetta hänen suunnitelmastaan tai arviointityökalustaan. Pyri antamaan kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Myös suunnitelmassa tai työkalussa ilmeneviä epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia kannattaa nostaa esiin. Aikaa tässä vaiheessa kuluu noin 2 tuntia kollegan arviointisuunnitelmaan tutustumiseen ja palautteen kirjoittamiseen. Vaiheen lopuksi kerro mielipiteesi Arviointi-verkkojaksosta TieVie-portaalin palautelomakkeella!

Kaikkiin jaksoon liittyviin kysymyksiin vastaan minä (paula.vaskuri(a)oulu.fi) tai Merja (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Antoisaa työskentelyä Arviointi-jaksolla!

Terv. Paula

PS. Osa teistä oli kiinnostuneita Jyväskylän pienryhmätyöskentelyn menetelmästä. Jaksolla käytetty työskentely seuraa väljästi ongelmalähtöisen oppimisen (problem based learning, PBL) työskentelyn askelia. PBL:ään voi tutustua lähemmin esimerkiksi Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön sivun tiivistelmän kautta (http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/materiaalit/ongelmalahtoinen.html).


Kurssikirje 11.2.2004 (Kiitos aktiivisesta osallistumisesta Tievien Ohjaus-verkkojaksolle)

Tervehdys teille kaikille!

Kiitos aktiivisesta toiminnasta kuulee erityisesti teille. Kokemuksenne ja näkemyksenne ovat tehneet keskustelun mielekkääksi ja kiinnostavaksi. Kuluneen neljän viikon aikana alueella luettiin lähes 16 000 vistieä. Alue on vielä auki, joten voitte halutessanne käydä vielä lukemassa kirjoitettuja viestejä.

Myös tekemänne yhteenvedot osoittavat sisältöön perehtymistä ja kiinnostusta verkko-ohjauksen moninaisuuteen. Ohjaajat lähettävät henkilökohtaisen palautteen yhteenvedostanne sähköpostilla ja hoitavat myös suoritusmerkinnät Tievie portaaliin. Mikäli teillä on jotain kysyttävää ottakaa omaan ohjaajaanne yhteyttä (Anu Klemelä, Mikko Toriseva tai Sari Koski).

Ennen seuraavaa jaksoa (Arviointi-jakso) on vielä hyvä pysähtyä miettimään omaa roolia verkkokeskustelijana ja keskustelun alustajana ( Minkä oli minun roolini? Mitä minulta odotettiin? Miten minä toimin?). Tätä tietoa voitte hyödyntää seuraavalla jaksolla ennen koulutuksen päättymistä.

Osalta olenkin jo saanut henkilökohataisesti palautetta .Voitte lähettää palautetta halutessanne minulle sari.koski@utu.fi. Kaikki saamamme palautteet käsitellään suunnitteluryhmässä ja ne hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä seuraavaa koulutusta silmälläpitäen.

Virallisessa palautteenantovuorossa olevat lähettävät palautteen Tievie portaalin kautta. Ohjaus-verkkojakson palutteenantajat ovat: Lamminpää Kirsi, Lampinen Arja, Lehtonen Kimmo, Lukka Elina, Lönnholm Eva, Manninen Jani, Marjanen Mia, Mielikäinen Anu, Mohn Calle, Moilanen Anita, Mäkinen Jonna, Nieminen Timo, Nissinen Marianne, Nordling esa, Oksanen Hannele, Parikka Laura, Parkatti Terttu, Partanen Pirjo, Paturi Petriina, Pellonpää-Forss Maija-Riitta, perttunen Anita, Pihlaja Lenita, Pilkinton-Pihko Diane, Pohjola kari, raatikainen Olli, Rantanen Jaana, Ristola Tiina, Ryhänen Sanna, Räsänen Ilkka ja Rönkkö Maija-Leena.

Valitettavasti en pysty osallistumaan Jyväskylän lähipäiviin, mutta toivon että joskus vielä tavataan. Mielenkiintoisia hetkiä ohjauksen parissa!
t.Sari Koski


Kurssikirje 11.2.2004 (Ennakkotietoa Optiman muutoksista)

Aurinkoinen tervehdys Oulusta!

Tiedoksenne seuraavaa:

Oulun yliopistossa uuden lisenssisopimuksen astuttua voimaan Optima-oppimisympäristö muuttuu Discendumista Ouluun yliopiston omalle palvelimelle helmikuun 13. ja 14. päivinä. Tämän vuoksi Oulun yliopiston ympäristöissä olevat työtilat ovat noin vuorokauden pois käytöstä.

TieVien työtilat ovat Oulun yliopiston ympäristöissä. Katkon hetkellä TieVie-koulutuksessa ei kuitenkaan ole aktiivisia verkkojaksoja meneillään, joten katos ei siten varsinaisesti haittaa koulutusta.

Siirron jälkeen Oulun yliopiston palvelimella oleviin työtiloihin kuljetaan www-osoitteesta https://optima.oulu.fi. Päivitämme oikeat osoitteet TieVie-portaaliin heti ensi viikon alussa.

Siirron ei pitäisi aiheuttaa minkäänlaisia ongelmia TieVie-koulutukseen. Esimerkiksi käyttäjätunnukset toimivat kuten ennenkin. Mikäli ongelmia jostain syystä kuitenkin esiintyy, ota yhteyttä siinä tapauksessa Paula Vaskuriin (paula.vaskuri(a)oulu.fi, p. 08 - 553 4039).

Tapaamisiin Jyväskylässä loppuviikosta!

t. Merja & Paula

PS. TieVie-asiantuntijakoulutukseen (10 ov) ilmoittautuminen on alkanut (haku päättyy 8.3.2004). Jos olet kiinnostunut syventämään asiantuntemustasi tieto- ja viestintätekniikan sovellusmahdollisuuksista korkeakouluopetuksen kehittämisessä, käy tutustumassa kyseisen koulutuksen mainokseen osoitteessa http://tievie.oulu.fi/mainos/tievie_10ov.htm. Samalta sivulta löytyy linkki koulutuksen ilmoittautumislomakkeeseen.


Kurssikirje 26.1.2004 (Kolmannen viikon keskustelu)

Tervehdys teille kaikille!

Kiitos toisen viikon alustajille ja aktiivisille keskustelijoille. Ensimmäisellä viikolla luettuja viestejä oli n.3500, toisella viikolla aktiivisuus lissäntyi ja luettuja viestejä kertyi noin 4800.

Nyt on siis kolmannen viikon keskustelu alkanut, alueella on jo muutamia alustuksisa joten keskustelijoita jälleen kaivataan. Viime viikon alustajat palauttavat yhteenvedon tuotokset_03 kansioon tänään. Muistakaa otsikoida yhteenveto riittävän informatiivisella otsikolla, jotta ohjaajat löytävät yhteenvedon kansiostanne. Yhteenvedoista saatte siis palautteen
ohjaajaltanne henkilökohtaisesti.

Jälleen on aika pohtia omaa roolia keskustelijana kuluneen viikon aikana. Muistattehan että näitä pohdintoja voitte hyödyntää viimeisellä arviointi-verkkojaksolla.

Mielenkiintoisia hetkiä keskustelujen parissa
t.Sari


Kurssikirje 21.1.2004 (Jyväskylän lähiseminaari 12. - 13.2.2004)

Hei TieVieläiset,

TieVie-koulutuksen Jyväskylän lähiseminaari 12. - 13.2.2004 lähestyy. Seminaari järjestetään Agorassa, joka sijaitsee Jyväsjärven rannalla Jyväskylän ohikulkutien varressa. Seminaarin ohjelma löytyy TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm. Jyväskylän ja Agoran kartan löydät osoitteesta http://www.jyu.fi/agora/kartta.htm

Seminaarin torstai-iltapäivän ohjelma on eriytetty neljään rinnakkaissessioon. Tutustu ohjelmaan etukäteen ja valitse ilmoittautumisesi yhteydessä haluamasi rinnakkaisessio. Ilmoittaudu lähiseminaariin 5.2.2004 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie/ilmoittautumislomake.htm Valmistaudu myös kertomaan omasta kehittämishankkeestasi pienryhmässä.

Seminaaria varten on varattu huonekiintiö hotelli Cumuluksessa aivan
matkakeskuksen vieressä. Myös Finnairin bussit tulevat hotellille. Hinnat:
H1 87 e/vrk
H2 122 e/huone/vrk

Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen, asiakassauna ja palvelu. Varaukset tulee tehdä tunnuksella "TieVie". Kiintiö on voimassa 9.2. asti, minkä jälkeen se purkautuu automaattisesti. Varaukset tulee tehdä ensisijaisesti Keski-Suomen aluemyynnin kautta aluemyynti.jyvaskyla@restel.fi p.014-628 300. Viikonloppuisin yhteydenotot puhelimitse suoraan hotelliin Cumulus Jyväskylä p.014-653 211. Varauksen yhteydessä on ilmoitettava maksutapa tai laskutusosoite. Muita hotelleja Jyväskylässä: http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu_majoitus

Lisätietoja Jyväskylän lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Jyväskylän tiimi: Antti Auer (auer@jyu.fi), Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi)

Tsemppiä meneillään olevalle verkkojaksolle. Nähdään Jyväskylässä ensi kuussa!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta,
Merja

P.S. Osa Mega-konferenssin materiaaleista on nyt nähtävissä TieVie-portaalissa http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/megakonferenssi.htm


Kurssikirje 19.1.2004 (Ohjaus-verkkojakson toinen keskustelu on alkanut!)

Tervehdys teille kaikille!

Kiitos ensimmäisen viikon vastuuhenkilöille alustuksesta ja aktiivisille keskustelijoille kommenteista. Osa vastuuhenkilöistä on jo palauttanut yhteenvedon Tuotokset_03 alueelle omaan kansioonsa. Muistattehan, että yhteenvedon palautepäivä oli tänään. Palautteen yhteenvedosta saatte oman ryhmänne ohjaajalta.

Keskusteluviikkojen kysymysten, käydyn keskustelun ja yhteenvedon avulla teillä on mahdollisuus rakentaa oman hankkeenne ohjaussuunnitelma. Keskusteluun on pyritty nostamaan ohjaussuunnitelman ydinasioita, joten aktiivisesti keskusteluun osallistumalla oman hankkeen tai projektin ohjaukseen liittyvät ydinasiat tulevat pohdituksi.

Toisen viikon keskustelu on jo alkanut. Verkkoalueella on jo muutamia alustuksia, joten kommentteja kaivataan. Lähtökohtanahan on se, että ne osallistujat jotka eivät ole vastuuvuorossa toimivat aktiivisina keskustelijoina alustuksen pohjalta. Kaikkien panosta kaivataan yhteiseen keskusteluun.

Ensimmäisen viikon työskentelyn jälkeen jokainen voi pohtia omalla kohdallaan panosta jonka toi yhteiseen työskentelyyn. Toteutuivatko asetetut tavoitteet, mikä ihastutti tai vihastutti? Lopuksi on aina syytä katsoa peiliin ja pohtia, minkälainen minä olin keskustelijana? Kyseessä on siis oman toiminnan ja roolin arviointi. Tämän tiedon voitte hyödyntää seraavalla jaksolla, joka on koulutuksen viimeinen jakso eli Arviointi-verkkojakso.

t.Sari


Kurssikirje 13.1.2004 (Hyviä alustuksia alueilla!)

Tervehdys teille kaikille!

Verkkotyöskentely on alkanut. Joillakin alueilla on jo hyviä alustuksia, joten sitten vaan kommentoimaan. Aktiiviset alustusten tekijät voivat myös kommentoida toisten alustuksia. Keskusteluaika päättyy jo perjantaina joten aikaa on vähän. Jotta pääsemme itse asiaan ja te pääsette ideoimaan omaa hanketta, tarvitaa näkökulmia, ajatuksia ja ideoita. Varatkaa siis itsellenne päivittäin tuo hetki, jolloin osallistutte keskusteluun. Vastuuhenkilöt ovat keskustelun aloituksen avainasemassa. Parhaimmat keskustelut saadaa aikaan tuomalla omat keskeneräiset ajatukset yhteiseen keskusteluun. Alustuksetkin voivat olla ajatuksen virtaa, ideoita ja näkökulmia joita voidaan pohtia yhdessä.

yhteistyöterveisin Sari


Kurssikirje 9.1.2004 (Tervetuloa TieVien Ohjaus-verkkojaksolle!)

TieVie koulutuksen neljäs verkkojakso alkaa 12.1.04. Pääset jakson verkkoympäristöön TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ -> TieVie-koulutus -> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa _Ohjaus -> Kirjaudu sisään Optimaan ) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.discendum.com/ Työtilan nimi on: TieVie_5: Ohjaus_03

Työskentely Ohjaus-verkkojaksolla tapahtuu verkkoryhmissä. Löydät kaiken jaksolla tarvittavan materiaalin ja työskentelyalueet verkkoryhmäsi kansiosta. Jakso koostuu viikottain vaihtuvasta teemakeskustelusta. Jokaiselle viikolle on määritelty vastuuuhenkilöt, jotka aloittavat keskustelun ja tekevät omakohtaisen yhteenvedon viikon keskustelusta. Keskustelut alkavat heti ensimmäisellä viikolla, joten käy tutustumassa alueeseen ajoissa. Yhteenvedot palautetaan työtilaan: Tuotokset_03, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.

Tavataan verkossa
t.Sari


Kurssikirje 8.1.2004 (TieVie megakonferenssi 9.1. klo 10.00-15.00 näkyy myös verkossa)

Hei

TieVie koulutuksen megakonferenssi 9.1. klo 10.00-15.00 näkyy myös verkossa. Eli jos et pääse mukaan videoneuvotteluun, niin voit seurata sitä omalta koneeltasi streamattuna lähetyksenä. Lähetyksen seuraaminen vaatii vähintään laajakaistayhteyden. Konferenssia voi seurata
www-osoitteessa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/moniviestin/sisalto/movie/megakonf
erenssi/
ja suora URL lähetykseen on http://www.nic.funet.fi/index/FUNET-TV/sdp/funet-tv-videoneuvottelu.qtl

Streamaus tapahtuu Quicktime -muodossa ja vaatii Quicktime 6.4 soittimen.
Soittimen voi ladata omalle koneelleen ilmaiseksi osoitteesta: http://www.apple.com/quicktime/download/

Konferenssin ohjelma löytyy osoitteesta:
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/megakonferenssi.htm

Tervetuloa siis videoneuvotteluun tai seuraamaan tapahtumaa verkossa.

Markku Närhi


Kurssikirje 19.12.2003 (TieVie 5 ov Sisällön tuotanto -verkkojakson koonnat luettavissa)

Hei,

TieVie 5 ov sisällön tuotanto -verkkojakson lyhyet koonnat ovat nyt luettavissa verkkoympäristössä, ryhmien pohdintakeskusteluissa. Verkkojakson suoritukset päivitetään TieVie-portaaliin vuoden loppuun mennessä ja mahdollisista korvaus- ja täydennystehtävistä ilmoitetaan sähköpostilla.

Ohessa vielä kertauksena jakson suorittamiseen edellytetyt tehtävät ja ohjeet korvaavaan tehtävään. Jos sinulla on vielä jotakin päättyneeseen verkkojaksoon liittyvää asiaa, ota toki yhteyttä!

Mukavaa joulunaikaa kaikille!

Terveisin

Markku Närhi


Tehtävät ja korvaavuus:

Jotta saat sisällön tuotanto verkkojakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:

 • tutustunut orientaatiomateriaalin ja osallistunut ideointikeskusteluun
 • tutustunut jakson opintomateriaaliin
 • laatinut hankkeen synopsiksen ja syventävät kysymykset, sekä julkaissut ne liitteenä vertaisryhmäparini pohdintakeskustelussa
 • tutustunut muiden synopsiksiin ja osallistunut pohdintakeskusteluun vertaisryhmäparissa
 • tarkentanut synopsistani ja julkaissut sen sekä jakson pohdinnan omassa kansiossani Optimassa (TieVie_5: Tuotokset_03 työtilassa)
 • täyttänyt jakson itsearviointilomakkeen

Jos et ole voinut osallistua jaksolle, niin korvaavan tehtävän ohjeet löytyvät TieVie portaaalista osoitteesta: http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/korvaavat_suoritukset.htm


Kurssikirje 18.12.2003 (TieVie megakonferenssi 9.1. 2004 klo 10.00-15.00)

Hei Tievieläiset

TieVie koulutus järjestää perjantaina 9.1.2004 klo 9.00-15.00 megakonferenssin videoneuvotteluna. Megakonferenssin tavoitteena on antaa osallistujille käytännön kokemus videoneuvottelu-tilanteesta ja tietoa videoneuvottelun käyttömahdollisuuksista. Konferenssissa esitellään esimerkkejä erilaisista videoneuvottelun käyttötapauksista
opetuksessa yksilöllisestä ohjaustilanteesta interaktiiviseen massaluentoon. Samalla tutustutaan kahdenvälisen ja silloitetun videoneuvottelun eroihin.

Konferenssin kohderyhmänä ovat TieVie koulutuksen 2003-04 osallistujat. Megakonferenssi kuuluu TieVie-koulutuksen (5 ov) ohjelmaan, mutta siihen toivotaan osallistujia myös TieVie-kouluttajakoulutuksessa (10 ov) olevista.

Jokaisessa yliopistossa ja korkeakoulussa on mahdollista osallistua tilaisuuteen omissa tiloissa. Poikkeuksena tästä on pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere. Pääkaupunkiseudulla konferenssiin voi osallistua Teknisen korkeakoulun tiloissa tai Helsingin yliopiston tiloissa.
Turussa videoneuvottelutilan järjestää Turun yliopisto ja Tampereella Tampereen yliopisto.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Päivän ohjelma sekä jokaisen yliopiston ja alueen videoneuvottelun yhteystiedo löytyvät TieVie portaalista (http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/megakonferenssi.htm). Megakonferenssin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antavat Antti Auer (auer@jyu.fi) Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) ja Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo@hut.fi).

Tervetuloa megakonferenssiin tammikuussa!

Jouluterveisin

Markku Närhi


Kurssikirje 16.12.2003 (TieVie 5 ov Sisällön tuotanto -verkkojakso on päättynyt)

Hyvää Joulun aikaa tievieläiset!

TieVie-koulutuksen sisällön tuotanto -verkkojakso on päättynyt 15.12.2003. Jakso osui monelle työntäyteiseen aikaan, mutta silti työskentely oli jaksolla hyvin intensiivistä. Jaksolla tuotettiin yli 800 viestiä ja niitä luettiin yli 10 000 kertaa. Jo saadun palautteen perusteella pohdintakeskustelut olivat antoisia ja toisten synopsikset antoivat hyviä näkökulmia oman hankkeen tuottamiseen. Kiitos kaikille osallistuneille aktiivisesta panoksestanne!

Tuutorit laativat vielä synopsisten ja pohdintakeskustelujen pohjalta ryhmäkohtaisen kokoavan palautteen. Palaute on luettavissa jakson pohdintakeskusteluissa pe 19.12. Muistathan siirtää tarkennetun synopsiksen ja jakson pohdinnan TieVie_5: Tuotokset_03 työtilaan.

Anna vielä palautetta verkkojaksosta portaalissa (www.tievie.fi) olevalla palautelomakkeella. Palautelomakkeeseen pääsee TieVie-portaalin ylälaidassa olevan "kirjautuminen" painikkeen kautta. Valitse "Anna palautetta verkkojaksosta". Palautetta saavat antaa kaikki, mutta
erityisesti palautteenantovuorossa olevien nimet löytyvät viestin lopusta.

Tässä vielä kertaukseksi kuluneen verkkojakson tehtävät. Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:

 • tutustunut orientaatiomateriaalin ja osallistunut ideointikeskusteluun
 • tutustunut jakson opintomateriaaliin
 • laatinut hankkeen synopsiksen ja syventävät kysymykset, sekä julkaissut ne liitteenä vertaisryhmäparini pohdintakeskustelussa
 • tutustunut muiden synopsiksiin ja osallistunut pohdintakeskusteluun vertaisryhmäparissa
 • tarkentanut synopsistani ja julkaissut sen sekä jakson pohdinnan omassa kansiossani Optimassa (TieVie_5: Tuotokset_03 työtilassa)
 • täyttänyt jakson itsearviointilomakkeen

Jos et ole voinut osallistua jaksolle, niin korvaavan tehtävän ohjeet löytyvät TieVie portaaalista osoitteesta: http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/korvaavat_suoritukset.htm

Jos sinulla on vielä jotakin päättyneeseen verkkojaksoon liittyvää asiaa, ota toki yhteyttä! Yhteisestä tievie-osuudesta kiittäen ja rentouttavaa joululomaa toivottaen,

Markku, Hanna, Kekke ja Antti Jyväskylästä

Palautteenanto vuorossa ovat seuraavat henkilöt:

Jutila Suvi
Jylkkä Helena
Jyrämä Annukka
Järvenpää Eila
Järvinen-Overton Outi
Kaarakka Terhi
Kankkunen Päivi
Karjalainen Mari
Katajamäki Suvi
Katto Karita
Kelly Riitta
Kemppainen Tapani
Kerätär Raija
Koivurova Sinikka
Korpela Kalevi
Koskela Anne
Kotamäki Sirpa
Kuitunen Eero
Kujala Kauko
Kukkohovi Pirkko
Kuopusjärvi Paula
Kurilova Natalia
Kutuniva Mervi
Kuusela Riitta-Marja
Kuusijärvi Irmeli
Laihanen Esa
Laine Katja
Laitala-Leinonen Tiina
Laitinen Kirsi

 


Kurssikirje 11.12.2003 (TieVie sisällön tuotanto -verkkojakso lähestyy loppuaan)

Hei

Sisällön tuotanto verkkojakso lähestyy loppuaan ja päättyy virallisesti 14.12. Kiitämme jo tässä vaiheessa kaikkia työskentelyyn osallistuneita. Viimeisen vaiheen keskustelu on ollut monipuolista, mutta siihen on osallistuttu sangen vaihtelevalla intensiteetillä. Osa teitä on ollut
hyvin aktiivisesti mukana, kun taas toisten kommentteja ei keskustelussa ole juuri näkynyt.

Keskustelu jatkuu vielä viikonlopun yli, ma. 15.12 saakka. Sen jälkeen tuutorit kokoavat ryhmien toiminnassa palautteen ja vievät sen pohdintakeskusteluihin viikon 51 aikana. Teillä on siis vielä muuta päivä aikaa tuoda oma näkemyksenne mukaan ja kysyä tai kommentoida mieltänne askarruttavia sisällön tuotannon kysymyksiä. Pohdintakeskusteluissa on mm. tuutoreiden keskustelunavauksia, ja asiantuntijoidemme näkemyksiä teknologian käyttötavoista, joten paikkoja kommentointiin varmasti riittää.

Muistattehan että verkkojakson viimeinen tehtävä on tarkentaa pohdintakeskustelun perusteella oman hankkeen synopsista ja lisätään siihen lyhyt pohdinta koko verkkojakson annista. Tarkennettu synopsis ja jakson pohdinta viedään TieVie_5: Tuotokset_03 työtilaan omaan kansioon. Tämä tuotos tulisi julkaista tuotokset työtilan kansiossa ma. 15.12
mennessä. Muistakaa myös merkitä itsearviointi-lomakkeeseen jaksolla tekemänne tehtävät, jotta voimme seurata suoritustilannetta ja ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Joulua ja lunta odottavien tuutoreiden puolesta

Markku Närhi


Kurssikirje 5.12.2003 (TieVie Sisällön tuotanto -verkkojakso siirtyy pohdintakeskusteluihin)

Hei

Sisällön tuotanto -verkkojaksolla siirryymme nyt viimeiseen, pohdintakeskustelujen vaiheeseen. Useimmat teistä ovat (teknisistä ongelmista huolimatta) saaneet synopsiksensa ja syventävät kysymykset julkistua verkkoon ja monissä ryhmissä myös pohdintakeskustelu on lähtenyt mainiosti käyntiin. Jos et vieä ole saanut synopsista julkaistua, niin vielä ehtii mukaan. Julkaisen synopsis mahdollisimman pian ja tule mukaan oman ryhmäsi keskusteluihin.

Seuraavaksi me tuutorit kokoamme tuotoksistanne koosteen ja jaottelemme sen keskusteluteemoiksi. Teemat julkaistaan pohdintakeskusteluihin maanantaina aamupäivällä.

Kiitos kaikille tähänastisesta osallistumisesta ja rentouttavaa viikonloppua!

Tuutoreiden puolesta

Markku Närhi


Kurssikirje 2.12.2003 (TieVie sisällön tuotanto -verkkojakson synopsis julkaistaan viim. ke 3.12. ja pohdintakeskustelu alkaa)

Hei

Sisällön tuotanto verkkojakson viimeinen vaihe eli pohdintakeskustelut alkavat tämän viikon lopulla. Keskiviikkona 3.12. on viimeinen päivä julkaista oman hankkeen synopsis (ja syventävät kysymykset) oman vertaisryhmäparin pohdintakeskustelussa viestinliitetiedostona (Huom! joihinkin pohdintakeskusteluun ei asetusvirheen vuoksi saanut tiistaina tuotua liitetiedostoa, mutta nyt asia on korjattu).

Pohdintakeskustelut aloitetaan muiden ryhmäläisten synopsiksiin tutustumalla ja mielenkiintoisia teemoja kommentoimalla. Me tuutorit ja asiantuntijat tulemme loppuviikolla ryhmiin mukaan etsimään keskeisiä syventäviä teemoja ja jatkamaan yhdessä niiden työstämistä. Nyt siis vielä viimeinen puserrus jos oma synopsis on vielä viimeistelemättä ja
tuomatta verkkoon!

Ota viipymättä yhteyttä jos jokin asian verkkojaksolla askarruttaa. Tavataan keskusteluissa.

Kaikkien tuutorien puolesta

Markku N.

sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p. 014 260 4127 tai 040 5877361


Kurssikirje 26.11.2003 (TieVie 5 ov sisällön tuotanto -verkkojakso jatkuu synopsiksen kirjoittamisella)

Hei,

Sisällön tuotanto -verkkojakson ideointikeskustelu on nyt päättynyt ja seuraavaksi siirrymme kirjoittamaan oman hankkeen synopsista. Kiitämme kaikkia keskusteluihin osallistuneita mielenkiintoisista ajatuksista. Niistä on varmasti apua synopsisten painopisteiden valinnassa.

Verkkojakson sisällön tuotanto opintomateriaali on siis julkaistu www ja pdf muodossa ja me tuutorit olemme koostaneet ideointikeskustelujen keskeisiä näkökulmia keskustelualueille. Käyttäkää materiaaleja ja keskustelun antia hyväksenne, mutta muistakaa rajata synopsista ja
työmääräänne. Kaikkea materiaalia EI tarvitse lukea ja kaikkia sisällön tuotannon näkökulmia ei tarvitse sisällyttää omaan tuotokseen.

Synopsis tulee julkaista 3.12. mennessä vertaisryhmäparin pohdintakeskustelussa liitetiedostona. (Huom! pohdintakeskustelualueet luodaan Optimaan tämän viikon aikana)

Ideointikeskusteluissa voi halutessaan jatkaa ajatustenvaihtoa ja nyt kaikki pääsevät myös kirjoittamaan kaikkiin keskusteluihin. Muutamien teknisten ongelmien jälkeen itsearviointi-lomake on nyt näkyvillä jaksolla. Voitte käydä rastittamassa sinne ensimmäisen vaiheen
suoritukset.

Toivotamme teille mukavaa synopsiksen rakentamisen vaihetta. Toivottavasti ideat ja oivallukset pääsevät esiin tuotoksissanne. Jos jakson etenemisessä on jotain kysyttävää, ottakaa viipymättä yhteyttä.

Toivottavat jakson vetäjät Markku, Hanna, Kekke ja Antti

Pääset jakson verkkoympäristöön TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa _Sisällön tuotanto --> Kirjaudu sisään Optimaan) tai
kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.discendum.com/ Työtilan nimi on: TieVie_5: Sisällön tuotanto_03


Kurssikirje 24.11.2003 (TieVie Sisällön tuotanto verkkojakson toisen viikon tapahtumia (24.11.-28.11))

Hei kaikki

TieVie sisällön tuotanto -verkkojakso on päässyt hyvään vauhtiin ja siirrymme tällä viikolla seuraavaan vaiheeseen. Alkuviikolla päätetään ryhmien ideointikeskustelu ja siirrytään laatimaan oman hankkeen synopsista. Synopsiksen tekemistä varten on materiaaliin päivitetty
synopsiksen laatimisen ohjeet (Aikataulu ja ohjeen -osiossa), sekä sisällön tuotannon opintomateriaali (Materiaalit -osiossa). Opintomateriaali on sangen laaja ja se on tarkoitettu valikoiden luettavaksi.

Käykää siis tutustumassa materiaaleihin ja muistakaa osallistua vielä alkuviikolla ideointikeskusteluun. Keskusteluista laaditaan yhteenveto tiistaina 25.11.

Alkuviikon terveisin

Markku Närhi
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p. 014 260 4127 tai 040 5877361


Kurssikirje 20.11.2003 (TieVie sisällön tuotanto verkkojakso etenee ideointikeskusteluissa)

Hei kaikki

TieVie Sisällön tuotanto verkkojakso on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki ovat jo käyneet tutustumassa jakson orientaatiomateriaalin ja useimmat myös osallistuneet ideointikeskusteluun verkkoryhmässään. Ryhmissä on nostettu esiin mielenkiintoisia kysymyksiä esim. oppimateriaalin ydinainesanalyysin ja kuormittavuuden laskemisen
mahdollisuuksista. Samoin mm. verkkomateriaalin tarkoituksenmukaisesta runsaudesta tai niukkuudesta, sekä digitaalisen materiaalin lisäarvosta on keskusteltu vilkkaasti.

Jos et vielä ole käynyt esittämässä omia pohdintojasi aiheesta - millaista on hyvä digitaalinen oppimateriaali? -niin nyt on hyvä aika aktivoitua. Voit myös tarttua jo esiin nostettuihin kysymyksiin ja pohtia niitä eteenpäin.

Ideointikeskustelu jatkuu 25.11. saakka, jolloin kootaan ryhmien kysymyksiä oman hankkeen synopsiksen laatimisen lähtökohdiksi. Jos sinulla on ongelmia verkkojakson suorittamisen suhteen, ota viipymättä yhteyttä.

Terveisin

Markku Närhi
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p. 014 260 4127 tai 040 5877361


Kurssikirje 17.11.2003 (Sisällön tuotanto -verkkojakso alkaa)

Hyvää huomenta!

TERVETULOA SISÄLLÖN TUOTANTO -VERKKOJAKSOLLE

TieVie-koulutuksen kolmas verkkojakso "Sisällön tuotanto" alkaa tänään 17.11.2003. Pääset jakson verkkoympäristöön TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ -> TieVie-koulutus -> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa _Sisällön tuotanto -> Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.discendum.com/ Työtilan nimi on: TieVie_5: Sisällön tuotanto_03

Verkkojaksolla tutustutaan digitaalisen oppimateriaalin sisällön tuotannon käsitteeseen, prosesseihin ja välineisiin. Jakso antaa valmiuksia oman hankkeen sisällön tuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jakso jakautuu neljän viikon ajalle ja jaksolla käydään ideointikeskustelu sisällön tuotannosta, laaditaan synopsis oman hankkeeseen ja käydään syventävä verkkokeskustelu sisällön tuotannon teemoista.

Verkkojakso etenee kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe (orientaatiomateriaaliin tutustuminen ja ideointikeskustelu) alkaa tänään ja päättyy 25.11.2003. Jakson työskentely tapahtuu yksilötyönä ja verkkoryhmien vertaisryhmäpareissa keskustellen. Katso työskentelyohjeet ja vertaisryhmäparien kokoonpano Optimaan ja Sisällön tuotanto-verkkojakson alueelle päästyäsi 'Aikataulut ja ohjeet' -sivulta.

Jos jotakin kysyttävää, tai ongelmaa ilmenee, ota toki yhteyttä meihin. Myös oma paikallisryhmäsi mentori(t) voivat olla avuksi.

Mielenkiintoista verkkojaksoa toivottaen

Tuutorit Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi), Hanna Seuranen, Antti Auer ja Kekke Hyvämäki


Kurssikirje 12.11.2003 (Verkko-op slu, yhteenvedot)

Hei,

31.10.2003 päättyneen Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson verkkoryhmäkohtainen yhteenveto hankkeista ja toiminnasta verkkojaksolla on nyt luettavissa Optimassa, verkkoryhmien kansioiden etusivuilla.

Verkkojakson suoritukset kirjataan TieVie -portaaliin lähipäivinä. Jos sinulla on kysyttävää jakson suorituksista tms., ota yhteyttä Anna-Kaarina Kairamoon anna-kaarina.kairamo@hut.fi

Kiitoksia vielä yhteisestä jaksosta, toivotamme antoisaa jatkoa Sisällöntuotanto -verkkojaksolla joka alkaa ensi maanantaina 17.11.

-Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 3.11.2003 (Verkkojakso on päättynyt)

Hyvää alkanutta marraskuuta arvoisat tievieläiset!

TieVie-koulutuksen Verkko-opetuksen suunnittelu -jakso on päättynyt 31.10.2003. Kiitos kaikille osallistuneille aktiivisesta panoksestanne!

Verkkoryhmäkohtainen yhteenveto hankkeista ja toiminnasta verkkojaksolla on luettavissa Optimassa, verkkoryhmien kansioiden alla viimeistään keskiviikkona 12.11.2003.

Annathan vielä palautetta verkkojaksosta portaalissa (www.tievie.fi) olevalla palautelomakkeella. Palautelomakkeeseen pääsee TieVie-portaalin ylälaidassa olevan "kirjautuminen" painikeen kautta. Valitse "Anna palautetta verkkojaksosta". Palautteesi on tärkeä koulutuksen kehittämiseksi.

Ja tässä vielä kertaukseksi kuluneen verkkojakson tehtävät. Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:

 • miettinyt ja kuvannut miten hankkeesi ja työsi liittyvät johonkin suuremaan kokonaisuuteen ja osallistunut aiheeseen liittyvään keskusteluun vertaisryhmässäsi
 • perehtynyt tämän verkkojakson materiaaliin
 • laatinut projektisuunnitelman ja julkaissut sen omassa kansiossasi Optimassa
 • osallistunut vertaisryhmässäsi projektisuunnitelmien palautteenantoon, ja
 • täyttänyt itsearviointilomakkeen.

Jos sinulla on vielä jotakin päättyneeseen verkkojaksoon liittyvää asiaa, ota toki yhteyttä!

Yhteisestä tievie-osuudesta kiittäen ja opiskeluintoa seuraavallekin verkkojaksolle toivottaen,
Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 30.10.2003 (Jakson viimeiset hetket käsillä...)

Hei!

Verkkojaksomme viimeiset hetket ovat nyt käsillä. Vielä ehtii ottaa loppukirin tänään ja huomenna perjantaina...

Kertauksen vuoksi: viimeisenä tehtävänäsi tällä viikolla (24.-31.10.) on

 • tuoda projektisuunnitelma vertaisryhmäsi keskustelualueelle muidenkin luettavaksi
 • kommentoida, antaa palautetta vertaisryhmäsi jäsenille heidän projektisuunnitelmistaan ja lukea saamaasi palautetta sekä arvioida yhdessä ryhmäsi kanssa toimintaanne
 • julkaista projektisuunnitelma myös "TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilassa, omassa kansiossasi, ja
 • täyttää lopuksi Optimassa oleva itsearviointilomake.

Antoisia viime rypistyksen hetkiä toivotellen
Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 28.10.2003 (Verkkojakson viimeinen viikko)

Tiistaitervehdys tievien tiimoilta!

Verkkojaksomme viimeistä viikkoa viedään ja tilannekatsaus lienee paikallaan.

Tähän mennessä verkkojaksolla olet:

 • tehnyt hankkeesi 'kytköstehtävän' eli miettinyt ja kuvannut miten hankkeesi ja työsi liittyvät johonkin suuremaan kokonaisuuteen
 • osallistunut aiheeseen liittyvään keskusteluun vertaisryhmässäsi
 • tutustunut verkkojakson materiaaliin
 • laatinut projektisuunnitelma omasta hankkeestasi

Tällä viikolla (24.10.-31.10.) tehtävänäsi on:

 • tuoda projektisuunnitelma vertaisryhmäsi keskustelualueelle muidenkin luettavaksi (esim. samalla tavalla viestin liitteenä kuin oivalluskeskustelussa)
 • kommentoida, antaa palautetta vertaisryhmäsi jäsenille heidän projektisuunnitelmistaan ja lukea myös saamaasi palautetta.
 • julkaista projektisuunnitelma myös "TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilassa, omassa kansiossasi
 • täyttää Optimassa oleva itsearviointilomake sitten, kun olet saanut nämä verkkojakson muut tehtävät valmiiksi

Vertaisryhmien toiminta on ollut monissa ryhmissä hyvinkin aktiivista, siitä voitte taputtaa itseänne tai toinen toisianne olalle jo tässä vaiheessa - työkiireiden ja yllättävien elämänkäänteiden lomassa ajan raivaaminen opiskelulle ei todellakaan ole aina helppoa! Toivon vertaisryhmien vireän viestinvaihdon jatkuvan myös projektisuunnitelmien kommentoinnin ja palautteen antamisen verran! Ja jos jossakin ryhmässä tahti on ollut tähän saakka verkkaista, nyt voitte tsempata hyvän loppukirin päälle, vielä on kolme päivää aikaa!

Projektisuunnitelmien lukemisen ja kommentointien seuraamisen lomasta hyvää viikon jatkoa toivottaen,
Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 20.10.2003 (Verkkojakson 3. viikko, tehtävät)

Hei!

Verkkojaksomme kolmas viikko on pyörähtänyt käyntiin. Tähän mennessä verkkojaksolla olet:

 • tehnyt hankkeesi 'kytköstehtävän' eli miettinyt ja kuvannut miten hankkeesi ja työsi liittyvät johonkin suuremaan kokonaisuuteen
 • osallistunut aiheeseen liittyvään keskusteluun vertaisryhmässäsi

Jos toinen tai molemmat yllä mainituista edelleen kummittelevat to-do -listallasi tekemättöminä, voit vielä kiriä vertaisryhmäsi vauhtiin mukaan tekemällä kytköskuvauksen valmiiksi ja viemällä sen oman viestisi liitteenä vertaisryhmäläistesi luettavaksi Optimaan.

Tällä viikolla on vuorossa itsenäistä työskentelyä ja tehtävänäsi ovat seuraavat:

 • tutustua verkkojakson materiaaliin
 • laatia projektisuunnitelma omasta hankkeestasi. Suunnitelman tekemisessä voit mainiosti käyttää hyväksi jo tekemääsi työtä ja tuumintaa, esimerkiksi Oulun lähiseminaarissa tehtyä toimija-analyysiä ja nyt viime viikolla Optimassa esittelemääsi kytköskuvausta ja siitä saamiasi kommentteja sekä käytyjä keskusteluja.

Ensi viikolla (24.10.-31.10.) jatketaan taas vertaisryhmissä ja silloin tehtävänäsi ovat seuraavat:

 • tuoda projektisuunnitelma vertaisryhmäsi keskustelualueelle muidenkin luettavaksi (esim. samalla tavalla viestin liitteenä kuin oivalluskeskustelussa)
 • kommentoida, antaa palautetta vertaisryhmäsi jäsenille heidän projektisuunnitelmistaan ja lukea myös saamaasi palautetta
 • julkaista projektisuunnitelma myös "TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilassa, omassa kansiossasi
 • täyttää Optimassa oleva itsearviointilomake sitten, kun olet saanut nämä verkkojakson muut tehtävät valmiiksi


Työniloa ja hyvää alkanutta viikkoa toivottavat
Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje15.10.2003 (Vielä ehtii oivalluskeskusteluun)

Tervehdys jälleen,

Oivalluskeskustelut hankkeiden kytköskuvausten pohjalta vertaisryhmissä ovat käynnissä vielä tämän viikon ajan Optimassa.

Monissa vertaisryhmissä on kytkösten kuvaaminen ja keskustelu ollut ilahduttavan vilkasta, muutamissa vietetään vielä hiljaiseloa. Jos oman hankkeesi kytköstehtävä ja sen vieminen mukaan vertaisryhmäsi oivalluskeskusteluun on vielä tuuminnan alla, vietähän muutama tovi vaikka nyt torstaina Optimassa ja siellä Verkko-opetuksen suunnittelu-työtilassa, oman verkkoryhmäsi vertaisryhmän keskustelualueella ja osallistu ryhmäsi toimintaan.

Olemme vielä tarkentaneet Optimassa ohjeita joita seuraamalla voit liittää keskusteluviestiisi hankkeen kytköstehtävän omalta tietokoneeltasi. Jos tuo liitetiedoston siirto tai muu tekninen seikka oman viestin lähettämisessä tuottaa ongelmia, askarruttaa tai turhauttaa, ota rohkeasti minuun yhteyttä niin selvitetään probleema yhdessä. Varsinkin Optiman kanssa ensikosketustaan ottaville kaikkien vaiheiden opettelu ja muistaminen voi ottaa oman aikansa.

Leppoisaa ja oivaltavaa loppuviikkoa toivottaen
Riikka


Kurssikirje 9.10.2003 (Verkkojakson väliaikatietoa)

Hei!

TieVie-koulutuksen Verkko-opetuksen suunnittelu -jakso on lähtenyt vakaasti liikkeelle nyt ensimmäisellä viikolla. Suurin osa teistä on jo vähintäänkin vieraillut jakson työtilassa Optimassa - muutamat jo esittäneet oman hankkeen kytkentöjen kuvauksen oman vertaisryhmän keskustelualueella ja keskustelunavauksiakin tehty.

Oma 'oivallusviesti' ja kytkentätehtävä sen liitteenä kannattaa tuoda mukaan vertaisryhmäsi keskusteluun mahdollisimman pian, jotta ryhmällenne jää riittävästi aikaa ajatustenvaihdolle. Kokonaisuudessaan tälle ensimmäiselle tehtävävaiheelle on aikaa vielä mukavasti eli koko ensi
viikko sunnuntaihin 19.10.2003 asti.

Optiman käyttöön liittyvä ohjedokumentti on nyt lisätty jokaisen verkkoryhmän kansioon ja se löytyy nimellä "Optima-ohjeet". Ohjeet täydentyvät ja täsmentyvät matkan varrella tarpeen mukaan, joten kannattaa käydä välillä vilkaisemassa jos ongelmia esim. liitetiedoston liittämisessä omaan viestiin tulee.

syksyisin torstaiterveisin
Riikka ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 6.10.2003 (Tervetuloa toiselle verkkojaksolle!)

Hyvää huomenta!

TERVETULOA VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU -JAKSOLLE

TieVie-koulutuksen toinen verkkojakso "Verkko-opetuksen suunnittelu" alkaa tänään 6.10.2003. Pääset jakson webbialueelle TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa _Verkko-opetuksen suunnittelu_ --> Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.discendum.com/

Verkkojakso etenee neljässä vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe alkaa siis tänään ja päättyy 19.10.2003. Katso työskentelyohjeet Optimaan ja Verkko-opetuksen suunittelu-jakson alueelle päästyäsi 'Aikataulut ja tehtävät' -sivulta.

Jakson 'verkkovuorovaikutus' käydän siis pääosin verkkoryhmien (ne 6 kpl) sisällä vertaisryhmissä (4 kpl joka verkkoryhmässä) . Vertaisryhmät muodostettiin Oulun lähiseminaarissa ja niiden kokoonpanoihin ja nimiin olitte itse vahvasti vaikuttamassa - osuvia ja humoristisiakin niistä kehkeytyi! Jos oma vertaisryhmä on jo päässyt unohtumaan tai et ollut Oulussa paikalla, löytyvät vertaisryhmien kokoonpanot kahdestakin osoitteesta: TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> klikkaa Osallistujat-linkkiä --> valitse sivun riippuvalikosta ryhmittelyperusteeksi 'Vertaisryhmittäin') ja Optimassa --> Verkko-opetuksen suunnittelu --> Verkkoryhmät 1-6 -kansioiden etusivuilta.

Jos jotakin kysyttävää, hämmästeltävää, ongelmaa ilmenee, ota toki yhteyttä meihin. Myös oma paikallisryhmäsi mentori(t) voivat olla avuksi.

Antoisia hetkiä tievien parissa kuin myös syksyistä alkavaa viikkoa toivottavat Riikka Rissanen ja Anna-Kaarina KairamoKurssikirje 29.9.2003 (Anna palautetta Oulun lähiseminaarista)

Hei TieVieläiset,

Kiitokset osallistumisestanne ja panoksestanne Oulun lähiseminaarissa!

Muistattehan käydä antamassa palautetta seminaarista TieVie-portaalissa kirjautumisen kautta (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista, valitse riippuvalikosta Oulun seminaari). Kaikki palaute on erittäin tervetullutta sekä ensi vuotta että tulevaa Jyväskylän seminaariamme ajatellen. Seminaarin esiintyjien käyttämät
materiaalit linkitetään ohjelman yhteyteen (http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaoulu.htm) tämän viikon aikana, kunhan saamme alustajilta heidän esityksensä.

Viikon päästä alkaa uusi verkkojakso - Verkko-opetuksen suunnittelu (6. - 31.10.). Jakson järjestelyistä vastaa Teknillinen korkeakoulu (Riikka Rissanen, riikka.rissanen@hut.fi ja Anna-Kaarina Kairamo, anna-kaarina.kairamo@hut.fi). Jaksosta tullaan laittamaan teille tietoa erillisellä sähköpostiviestillä.

Jos et osallistunut Oulun lähiseminaariin lainkaan, tulee sinun tehdä korvaava tehtävä. Tarkempia tietoja asiasta saat Merjalta (merja.peurasaari(at)oulu.fi) ja Soilelta (soile.jokinen@oulu.fi). Mikäli sinulla on muuta kysyttävää TieVie-koulutukseen liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä Merjaan tai Soileen.

Mukavaa viikon alkua!

t. Merja ja Soile Oulusta


Kurssikirje 22.9.2003 (Orientaatio-verkkojakso on päättynyt)

Hei TieVieläiset,

Orientaatio-verkkojakso on päättynyt. Kiitämme kaikkia osallistujia mielenkiintoisesta ja innokkaasta työskentelystä viikon aikana.

Osallistumisaktiivisuus jaksolla oli erinomainen. Aktiivisia käyttäjiä Optima-ympäristössä oli 143. Viestejä lähetettiin kaikkiaan 177 kappaletta ja niitä luettiin yhteensä 4413 kertaa. Keskimäärin jokainen käyttäjä on siis lukenut 30 viestiä. Optiman tilastotietojen mukaan kahdeksan osallistujaa ei ole vielä kirjautunut Orientaatio -verkkojaksolle. Toivottavasti ehditte hoitaa asian kuntoon ennen Oulun lähiseminaaria.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Oulun lähiseminaariin oli jo 15.9.2003. Osa teistä ei ole vielä käynyt täyttämässä ilmoittautumislomaketta. Kahvitusten, tilojen jne takia tarvitsemme tarkan tiedon osallistujamäärästä tämän päivän aikana. Eli vaikka et osallistuisikaan seminaariin, käy täyttämässä ilmoittautumislomake TieVie-portaalissa ja ilmoittaudu poissaolijaksi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Ilmoittautuminen Oulun lähiseminaariin). Jos olet unohtanut, mihin rinnakkaissessioihin olet ilmoittautunut, voit tarkistaa sen samasta linkistä.

Tapaamisiin loppuviikosta Oulussa!

Terveisin,
Merja (merja.peurasaari(at)oulu.fi), Tytti (tytti.tenhula@oulu.fi) ja Soile (soile.jokinen@oulu.fi)


Kurssikirje 15.9.2003 (TieVie-koulutus alkaa tänään)

Hei TieVieläiset,

TieVie-koulutuksen (5 ov) Orientaatio-verkkojakso on avattu tänään. Jakso toteutetaan Discendum Optima ympäristössä. Jaksolle pääset kirjautumaan joko TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> TieVie-koulutus -> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa "Orientaatio-verkkojakso") tai suoraan osoitteesta https://optima.discendum.com/. Kun olet päässyt sisään Optimaan, valitse vielä oikea työtila klikkaamalla vasemmassa laidassa olevaa "TieVie_5: Orientaatio_03" -painiketta. Verkkojakso kestää ainoastaan tämän viikon (15. - 21.9.), joten Optimaan kannattaa kirjautua sisään pikimmiten. Kirjautumaan pääset sähköpostitse 26.8. lähettämillämme käyttäjätunnuksilla. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, niin ota yhteyttä Soileen (soile.jokinen@oulu.fi).

Orientaatio-verkkojakson tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä toisiin osallistujiin. Osallistujat on jaettu pienempiin verkkoryhmiin kehittämishankekuvausten ja tieteenalan pohjalta. Ryhmien kokoonpanoihin on mahdollista vielä vaikuttaa Orientaatio-verkkojakson aikana. Tarkemmat ohjeet jaksolla työskentelyyn löytyvät Optimasta.

Muistathan, että tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä Oulun seminaariin (25 - 26.9.). Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, niin tee se heti. Seminaariin tulee ilmoittautua TieVie-portaalissa olevalla ilmoittautumislomakkeella (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Ilmoittautuminen Oulun lähiseminaariin). Huom! Jos et pysty osallistumaan seminaariin, niin käy silti täyttämässä ilmoittautumislomake TieVie-portaalissa, ja ilmoittaudu poissaolijaksi.

Mukavaa alkanutta syksyä TieVien parissa!

Terveisin,

Merja (merja.peurasaari(at)oulu.fi), Tytti (tytti.tenhula@oulu.fi) ja Soile (soile.jokinen@oulu.fi)


Kurssikirje 26.8.2003 (TieVie: tunnus ja salasana)

Hei TieVie-koulutuksen osallistujat,

Löydät tämän viestin lopusta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi TieVie-portaaliin. Säilytä tunnukset, sillä ne ovat voimassa koko koulutuksen ajan ja käyvät sekä TieVie-portaalin kirjautumista vaativiin osioihin sekä koulutuksessa käytettävään oppimisalustaan, Discendum Optimaan.

Oulun lähiseminaari on kuukauden kuluttua (25. - 26.9.). Seminaariin tulee ilmoittautua TieVie-portaalissa olevalla ilmoittautumislomakkeella 15.9. mennessä (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Ilmoittautuminen Oulun lähiseminaariin).

Kirjautuessasi ensimmäisen kerran portaaliin, saat hyväksyttäväksesi koko TieVie-koulutusta koskevan koulutussopimuksen. Lue sopimus huolellisesti ja hyväksy se painamalla Hyväksy-painiketta. Sopimuksen hyväksyminen on edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle. Sopimus hyväksytään ainoastaan kerran. Sopimusteksti löytyy hyväksymisen jälkeen myös portaalista, TieVie-koulutuksen etusivulta kohdasta osallistujan sopimus (http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/sopimus.htm).

Muistutuksena vielä Oulun seminaarin yöpymisestä. Majoittumista varten olemme varanneet huonekiintiön Hotelli Ramadasta. HUOM! Kiintiö on voimassa pe 29.8. saakka ja se on nimellä "TieVie". Jokainen varaa oman huoneensa itse. Ramada sijaitsee illanviettopaikan Juhlatalo Rauhalan läheisyydessä ja sen edestä ajavat myös keskustasta yliopistolle tulevat linja-autovuorot. Muita Oulun hotelleja löytyy osoitteesta http://www.ouka.fi/matkailu/hotellit-frame.html.

Hotelli Ramada Oulu
Kirkkokatu 3
90100 Oulu
p. 08 - 883 9111
p. 08 - 8839 130 (myyntipalvelu)
1 hh 87 € / hlö / vrk
2 hh 74,50 € / hlö / vrk
http://www.restel.fi/ramada/hotelli.cfm?id=raoulu

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttäjätunnukseen tai salasanaan liittyen, niin ota yhteyttä Soile Jokiseen (soile.jokinen@oulu.fi).

Terveisin,
Tytti ja Soile

KÄYTTÄJÄTUNNUS: xxxx_xxxxxxx ja SALASANA: xxxxx48

(Huomaa, että käyttäjätunnuksessa kaikki kirjaimet ovat pienellä. Lisäksi etunimen ja sukunimen välissä on alaviiva ja kaksiosaiset nimet kirjoitetaan yhteen. Salasanassa kaikki kirjaimet ovat pienellä ja salasanan kaksi viimeistä merkkiä ovat numeroita.)


Kurssikirje 20.8.2003 (TieVie-koulutus käynnistyy n. 3 viikon kuluttua)

Hei TieVie-osallistujat,

Valtakunnallinen TieVie-koulutus (5 ov) alkaa 15.9. viikon kestoisella Orientaatio-verkkojaksolla, joka toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lähetämme käyttäjätunnukset ja salasanat ympäristöön jokaiselle henkilökohtaisesti erillisessä sähköpostiviestissä ensi viikolla. Orientaatio-jaksolle pääset kirjautumaan TieVie-portaalista osoitteessa http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/rakenne.htm klikkaamalla rakennekuviosta ko. verkkojaksoa (HUOM! jakso avataan 15.9.). Tarkemmat työskentelyohjeet löydät verkkojakson etusivulta.

Samoilla TieVie-tunnuksilla pääset kirjautumaan myös TieVie-portaaliin (http://www.tievie.fi). Kirjautuessasi ensimmäisen kerran sinun tulee hyväksyä osallistujan sopimus, jonka jälkeen pääset mm. muokkaamaan omaa osallistujakorttiasi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Soile Jokiseen (soile.jokinen@oulu.fi) tai Tytti Tenhulaan (tytti.tenhula@oulu.fi).

Mentorit ottavat yhteyttä (elleivät ole jo ottaneet) oman yliopistonsa osallistujiin lähipäivinä ja ilmoittavat aloitustapaamisen ajan ja paikan. Mentoreiden nimet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/yhteystiedot/mentorit2003.htm. Oman mentorryhmäsi kokoonpanon löydät TieVie-portaalista seuraavasti: http://www.tievie.fi -> TieVie-koulutus (5 ov) -> Osallistujat -> valitse riippuvalikosta "mentorryhmittäin".

Mentorryhmien aloitustapaamisessa mm. tutustutaan toisiin osallistujiin, koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä perehdytään Orientaatio-jakson työskentelyyn. Jo ennen tapaamista on hyvä tutustua koulutuksen rakenteeseen TieVie-portaalissa. Myös taitokurssikalenterin kurssitarjontaan kannattaa tutustua jo nyt. Se löytyy osoitteesta http://tammi.oulu.fi/pls/tievie/taitokurssikalenteri.listaus.

Jos et pysty sitoutumaan koulutukseen täysipainoisesti tai haluat muusta syystä antaa paikkasi varasijoilla oleville, niin ilmoitathan siitä välittömästi sekä Tytille (tytti.tenhula@oulu.fi) että oman yliopistosi TieVie-yhteyshenkilölle (http://tievie.oulu.fi/yhteystiedot/
yhteyshenkilot.htm
).

Mukavaa syksyn aloitusta kaikille!

Terveisin,
Tytti ja Soile

PS. Lue kertauksen vuoksi myös kesäkuussa (13.6.) lähettämämme kurssikirje (ks. alla).


Kurssikirje 13.6.2003 (Ennakkotietoa Valtakunnallisesta TieVie-koulutuksesta, 5 ov)

Tervetuloa Valtakunnalliseen TieVie-koulutukseen,

TieVie-koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyviä ongelmia ratkotaan yhdessä osallistujien, mentoreiden ja kouluttajien muodostamassa asiantuntijayhteisössä. Elokuussa alkavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä 126 yliopisto-opettajaa. Osallistujia on mukana 17 yliopistosta. Ks. Osallistujat.

TieVie-koulutus rakentuu kahdesta valtakunnallisesta lähiseminaarista, videoneuvotteluna toteutettavasta megakonferenssista, viidestä verkkojaksosta, paikallisten mentorryhmien työskentelystä sekä alueellisista valinnaisista taitokursseista. Koulutuksen punaisena lankana on oman opetuksen kehittämishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen. Koulutuksen laajuus on 5 opintoviikkoa. Tarkempi kuvaus löytyy tästä.

Seuraavat päivämäärät kannattaa merkitä kalenteriin heti:

 • Orientaatio-verkkojakso 15. - 21.9.2003
 • Lähiseminaari Oulu 25. - 26.9.2003
 • Verkko-opetuksen suunnittelu -verkkojakso 6. - 31.10.2003
 • Sisällön tuotanto -verkkojakso 17.11. - 14.12.2003
 • Megakonferenssi (videoneuvottelu) 9.1.2004
 • Ohjaus-verkkojakso 12.1. - 7.2.2004
 • Lähiseminaari Jyväskylä 12. - 13.2.2004
 • Arviointi-verkkojakso 23.2. - 13.2.2004

Koulutus alkaa viikon kestävällä Orientaatio-verkkojaksolla syyskuun 15. päivä ja jatkuu sen jälkeen paikallisten mentorryhmien tapaamisilla. Ryhmien tapaamisajat hieman vaihtelevat yliopistoittain, mutta tavoitteena on, että kaikki ryhmät tapaavat ennen Oulun lähiseminaaria. Mentorit ottavat yhteyttä oman yliopistonsa osallistujiin viimeistään elokuun alussa ja ilmoittavat aloitustapaamisen ajan ja paikan. Mentoreiden yhteystiedot löytyvät tästä.

Jo ennen koulutuksen alkamista kannattaa tutustua myös TieVie-portaalin taitokurssikalenteriin. Kalenterin tiedot täydentyvät kesän ja alkusyksyn aikana. Taitokursseille osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmoittautumisesta jokainen huolehtii itse oman tarpeensa ja kiinnostuksensa pohjalta.

TieVie-koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujien tulee kuitenkin itse vastata lähiopetusjaksoista aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista.

Ensimmäinen yhteinen lähiseminaari on Oulussa 25. - 26.9.2003. Seminaariin osallistuminen on välttämätöntä. Seminaarin alustava ohjelma löytyy tästä. Seminaari järjestetään Oulun yliopiston päärakennuksen tiloissa, Pentti Kaiteran katu 1. Matkaa yliopistolta Oulun keskustaan on n. 5 km.

Majoittumista varten olemme varanneet huonekiintiön Hotelli Ramadasta. Kiintiö on voimassa 26.8. saakka ja se on nimellä "TieVie". Jokainen varaa oman huoneensa itse. Ramada sijaitsee illanviettopaikan Juhlatalo Rauhalan läheisyydessä ja sen edestä ajavat myös keskustasta yliopistolle tulevat linja-autovuorot. Muita Oulun hotelleja löytyy osoitteesta http://www.ouka.fi/matkailu/hotellit-frame.html.

Hotelli Ramada Oulu
Kirkkokatu 3
90100 Oulu
p. 08 - 883 9111
p. 08 - 8839 130 (myyntipalvelu)
1 hh 87 € / hlö / vrk
2 hh 74,50 € / hlö / vrk
http://www.restel.fi/ramada/hotelli.cfm?id=raoulu

Lähetämme henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan TieVie-portaaliin ja verkkojaksoille elokuun puolivälin tienoilla. Säilytä tunnukset, sillä samoilla tunnuksilla pääset paitsi TieVie-portaalin myös myöhemmin avattaville verkkojaksoille.

Olemme perustaneet TieVie-koulutukselle sähköpostilistan, tievie2003_5ov@lists.oulu.fi. Listalla ovat kaikki TieVie-koulutuksen osallistujat, mentorit ja suunnitteluryhmän jäsenet. Listaa käytetään lähinnä tiedottamistarkoituksiin.

Jos jostakin syystä et pysty sitoutumaan TieVie-koulutukseen täysipainoisesti tai haluat muusta syystä antaa paikkasi varasijoilla oleville, niin ilmoitathan siitä välittömästi sekä Tytti Tenhulalle (tytti.tenhula@oulu.fi) että oman yliopistosi TieVie-yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät tästä.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai ongelmia TieVie-koulutukseen liittyen, niin ota yhteyttä Soile Jokiseen (soile.jokinen@oulu.fi) tai Tytti Tenhulaan (tytti.tenhula@oulu.fi).

Tavataan Orientaatio-verkkojaksolla 15.9. ja nähdään viimeistään Oulun lähiseminaarissa 25. - 26.9.2003.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta,

Tytti Tenhula ja Soile Jokinen

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster