« TieVie-koulutus

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson (6.10. - 31.10.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä seuraavat tehtävät 11.4.2004 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Riikka Rissaseen, riikka.rissanen@hut.fi, p. 09 - 451 4486.

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:

 • tehnyt hankkeesi kytkökset -kuvaustehtävän ja tutustunut oman vertaisryhmäsi käymään keskusteluun Optimassa
 • perehtynyt verkkojakson materiaaliin
 • laatinut projektisuunnitelman ja julkaissut sen omassa kansiossasi Optimassa
 • tutustunut vertaisryhmässäsi projektisuunnitelmiin ja palautekeskusteluun Optimassa
 • täyttänyt itsearviointilomakkeen Optimassa

1) Hankkeen kytkökset –kuvaustehtävä ja oivalluskeskustelu

a. Oman hankkeeni kytkennät -tehtävä:
Mihin suurempaan kokonaisuuteen hankkeeni liittyy? Mitä minun pitää kokonaisuudesta tietää? Tekeekö joku muukin organisaatiossani samaa työtä, samanlaista hanketta? Mitä voin oppia heiltä? Kuvaa hankkeesi kytköksiä näiden kysymysten pohjalta. Voit esittää kuvauksesi joko tekstinä tai vaikkapa kuvana, käsitekarttana, kuviona tai sekä että. Virikkeeksi ks. esimerkkikuva. Vie kytköstehtävädokumenttisi omaan kansioosi "TieVie_5: Tuotokset_03" -työtilassa.

b. Tutustu oman vertaisryhmäsi keskustelualueella käytyyn keskusteluun, joka liittyi hankkeiden kytköksistä syntyneisiin oivalluksiin.

2) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen

Pääset aineistoon Optimassa Verkko-opetuksen suunnittelu -työtilassa, sivun ylälaidassa olevasta painikkeesta "Jakson materiaali". Materiaalissa on runsaasti linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä oheismateriaalina. Siihen tutustuminen ei ole pakollista mutta voi olla hyödyllistä, erityisesti jos verkko-opetuksen suunnittelu on jo sinulle tuttua.

3) Projektisuunnitelman laatiminen

Projektisuunnitelma on laajudeltaan enintään 2 sivua / noin 1000 sanaa. Tässä vaiheessa tarkastelet vielä alustavasti, mutta kokonaisvaltaisesti omaa hankettasi. Tarkoituksena ei ole esim. kirjoittaa tarkkaa kuvausta, vaan eri osa-alueita syvennetään koulutuksen edetessä. Alla on avuksesi lista asioista joihin projektisuunnitelmassa on hyvä vastata:

 • Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka tuo hankkeeseesi? (Tätä pohdittiin mm. Oulun lähiseminaarissa)
 • Kohderyhmäsi ja sen erityispiirteet?
 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin ja muihin hankkeisiin? Onko vastaavia hankkeita tehty muualla? (Ks. hankkeeni kytkökset -tehtävä)
 • Miten hankkeen opetukselliset ratkaisut konkreettisesti ilmenevät? Miten opittua mitataan?
 • Miten rajaat sisällön, minkälaista aineistoa hankeessa käytetään ja tuotetaan ja kuka sitä tuottaa?
 • Käytettävissä olevat resurssit ja työnjako (vrt. Oulun lähiseminaarin orientoitumistehtävä toimija-analyysi)
 • Hankkeesi vaiheet ja alustava aikataulu (mieti sekä suunittelu- että toteutusvaihetta)
  Voit halutessasi käyttää hyväksi myös kurssin oheismateriaalista löytyvää projektisuunnittelman tsekkilistaa (Jakson materiaali > Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi > Projektisuunnitelma).

4) Tutustuminen vertaisryhmäsi projektisuunnitelmiin ja palautekeskusteluun

Perehdy oman vertaisryhmäsi jäsenten projektisuunnitelmiin ja lue millaista palautekeskustelua ryhmässä on käyty. Sieltä voi löytyä sinunkin hanketta hyödyttäviä huomioita ja kysymyksiä.

5) Itsearviointilomakkeen täyttäminen

Täydennä verkkojakson lopuksi Optimassa oleva Itsearviointilomake (löytyy Optiman vasemmasta reunasta ennen viestilistoja). Lomake on tehty ainoastaan sinun käyttöösi - muut osallistujat eivät sitä pääse lukemaan. Lomakkeen täyttäminen onnistuu seuraavasti:

 • Klikkaa auki Itsearviointilomake
 • Täydennä kysytyt kohdat
 • Hyväksy lomake painamalla 'ok'

Sisällön tuotanto -verkkojakson (17.11. - 14.12.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevat tehtävät 11.4.2004 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Markku Närheen, mtnarhi@cc.jyu.fi, p. 014 2604127.

Korvaava tehtävä

Tutustu jakson materiaaleihin ja keskusteluihin Optima-ympäristössä (sisään Optimaan) ja tuota niiden pohjalta oman kehittämishankkeesi sisällön tuotannon synopsis (katso ohje). Kirjoita lisäksi kokoava pohdinta, jossa tarkastelet opintomateriaalin sisältöjä ja keskusteluissa esiin nousseita teemoja oman hankkeesi näkökulmasta. Korvaavan tehtävän laajuus on noin 2 - 3 sivua.

Vie raportti Optimaan Tuotokset-kansioon (TieVie_5: Tuotokset_03). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Sisällön tuotanto -03 -verkkojakson korvaava tehtävä).

Materiaalit:

Ohjeet:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2003/

Synopsiksen kirjoittaminen:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2003/sisalto/Aikataulu/2.vaihe

Orientaatiomateriaali:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2003/sisalto/Materiaalit/orientaatio

Sisällön tuotanto -opintomateriaali:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2003/sisalto/Materiaalit/sisallon_tuotanto

Jakson keskustelut löytyvät Optima-ympäristöstä, Sisällön tuotanto -03 -verkkojaksolta https://optima.discendum.com/


Ohjaus-verkkojakson (12.1.2004 - 7.2.2004) korvaava suoritus

Poimi jokaisen viikon (4 viikkoa) keskustelusta kaksi (yht 8) mielestäsi tärkeintä asiaa ja sovella niitä omaan hankkeeseesi tai projektiisi. Kirjoita näistä yhteenveto (4 sivua) ja palauta se 9.2.04 mennessä Optiman työtilaan Tuotokset_03.


Arviointi-verkkojakson (23.2. - 19.3.2004) korvaava suoritus

1. Perehdy jakson materiaaliin (ks. Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointia käsittelevään kirjallisuuteen (ks. kirjallisuutta). Lisäksi tutustu jaksolla käytyjen verkkokeskustelujen pohjalta tehtyyn tiivistelmään TieVie-portaalissa (ks. tiivistelmä).

2. Laadi jakson materiaalin, kirjallisuuden, keskustelutiivistelmien ja omien kokemustesi pohjalta n. 2 sivun teoreettinen katsaus, jossa valotat näkemyksiäsi opetuksen ja oppimisen arvioinnista tällä hetkellä. Kirjoitelmassa voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Miten käsityksesi arviointi-ilmiöstä on muuttunut? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arviointiin liittyen?
 • Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden ja verkkokeskustelujen yhteenvetojen pohjalta sinulla heräsi oman hankkeen arviointiin liittyen?
 • Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

3. Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseesi. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat paljon omasta hankkeestasi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.). Suunnitelmaa tai työkalua tehdessäsi voit hyödyntää esimerkiksi sekä jakson materiaalia (Arvioinnin ABC) että Virtuaaliyliopiston tarjoamia palveluja (ks. linkit).

Jos haluat tai sinusta tuntuu hankkeesi näkökulmasta luontevammalta, voit myös yhdistää teoreettisen ja soveltavan osuuden yhdeksi yhtenäiseksi kirjoitelmaksi.

Vie raportti Optimaan Tuotokset-kansioon (TieVie_5: Tuotokset_03). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Arviointi-verkkojakson korvaava tehtävä) ja ilmoita Paula Vaskurille (paula.vaskuri(a)oulu.fi), että olet tehnyt korvaavan tehtävän.

Jos sinulla on muita kysymyksiä tai ongelmia Arviointi-verkkojaksoon tai TieVie-koulutuksesta, ota yhteyttä Merjaan (merja.peurasaari(at)oulu.fi) tai Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster