« TieVie-asiantuntijakoulutus

Lähiseminaarit

TieVie-asiantuntijakoulutukseen kuuluu neljä kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 8 lähipäivää). Lähiseminaarien tavoitteena on osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, opiskeluyhteisön muodostumisen tukeminen ja yhteisen käsitteistön synnyttäminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen. Seminaariohjelmat perustuvat suurelta osin osallistujien omaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn vertais- ja juonneryhmissä. Asiantuntija-alustusten osuus rajoittuu muutamaan luentoon kunkin seminaarin ohjelmassa. Lisäksi seminaarissa saattaa olla erityisteemoista rinnakkaissessioita.

Lähiseminaarien poissaolot ja niiden korvaaminen

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-asiantuntijakoulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Mahdolliset poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Materiaalit on linkitetty jokaisen lähiseminaarin ohjelmaan. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Korvaavan tehtävän voi palauttaa Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi). Otsikoi korvaava tehtävä selvästi esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä". Koulutuksen päättävän Turun lähiseminaarin (27. - 28.4.2006) korvaavaan tehtävään tulee lisäksi liittää kehittämishankekuvaus, ks. hankkeiden esittely pienryhmissä -ohje.

Jokaisen seminaarin kohdalla on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan johonkin lähiseminaariin, ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (ilmoitetaan jokaisen seminaarin osalta esikseen). Mikäli et peru osallistumistasi ja jätät saapumatta seminaariin, joudumme veloittamaan 100 euron maksun turhien seminaarikustannusten aiheuttamisesta (ks. osallistujasopimus).

Organisatorinen muutos -seminaari, Oulu (25. - 26.8.2005)

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta, muodostaa vertais- ja juonneryhmät sekä käynnistää ja täsmentää osallistujien kehittämishankkeita. Seminaarissa tarkastellaan korkeakoulua organisaationa, siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä, kuten laadunvarmistukseen ja verkostomaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan korkeakoulun kehittämistyön mahdollisuuksia sekä tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanon kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa täsmennetään organisatorista muutosta tapauskuvausesittelyin. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään ja konkretisoidaan sen jälkeen toteutettavalla Organisatorinen muutos -verkkojaksolla.

Lisätietoja seminaarista antavat Paula Airaksinen (paula.airaksinen(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

Pedagoginen muutos -seminaari, Helsinki (27. - 28.10.2005)

Seminaarin tavoitteena on valottaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää pedagogista muutosprosessia osana laajampaa korkeakouluopetuksen kehittämistyötä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia pedagogisia teorioita, opetuksen laadun elementtejä, korkeakouluopetuksen ja verkkopedagogiikan tulevaisuuden visioita sekä pedagogisten valintojen merkitystä tvt:n opetuskäytön kontekstissa. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään ja konkretisoidaan sen jälkeen toteutettavalla Pedagoginen muutos -verkkojaksolla.

Lisätietoja seminaarista antavat Sini Lehto (sini.m.lehto(a)helsinki.fi) ja Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta(a)helsinki.fi).

Arviointi-seminaari, Jyväskylä (19. - 20.1.2006)

Arviointi-lähiseminaarin tavoitteena on laajentaa osallistujien laatutietoisuutta verkko-opetuksen alueella ja aloittaa Arviointi-verkkojakson työskentely. Seminaarissa avataan luentojen ja esimerkkien avulla verkko-opetuksen laadun näkökulmia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Seminaarissa esitellään verkko-opetuksen laadun tarkastelun välineitä ja malleja sekä kytketään laatuajattelu oman kehittämishankkeen arviointiin. Seminaarissa aloitetaan oman hankkeen prosessikuvausta, jonka pohjalta verkkojaksolla laajennetaan tarkastelua kohti oman organisaation ja yksikön toiminnan keskeisiä laatutekijöitä.

Lisätietoja seminaarista antavat Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi) ja Antti Auer (auer(a)jyu.fi)

Päätösseminaari, Turku (27. - 28.4.2006)

Päätösseminaarissa esitellään TieVie-asiantuntijakoulutuksen kehittämishankkeita sekä arvioidaan hankkeita ja koulutusta. Lisätietoja seminaarista antavat Mikko Toriseva (mikko.toriseva(a)utu.fi) ja Matti Lappalainen (matti.lappalainen(a)utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster