« TieVie-asiantuntijakoulutus

Reaktiopaperi

Lähiseminaareihin sinun tulee valmistautua kirjoittamalla reaktiopaperi. Reaktiopaperissa pohditaan TieVie-asiantuntijakoulutuksen kannalta olennaisia asioita ja reflektoidaan luettua oman kehittämishankkeen näkökulmasta sekä nostetaan esiin itseä askarruttavia kysymyksiä. Reaktiopapereita ja niissä esiin nousseita kysymyksiä käsitellään lähiseminaarissa juonneryhmätyöskentelyn aikana. Reaktiopaperit ovat oleellinen osa koulutuksessa tehtävää portfoliota.

Tutustu tällä sivulla olevaan oman juonteesi kohdalla mainittuun kirjallisuuteen ja laadi kirjallisuuden sekä mahdollisen pohdintatehtävän pohjalta noin 1-2 sivun laajuinen reaktiopaperi. Reaktiopaperi tehdään Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/). Otsikoi reaktiopaperisi selvästi (esim. Reaktiopaperi 1) ja laita näkyviin myös käyttämäsi lähdekirjallisuus. Jos et ole palauttanut reaktiopaperia aikataulun mukaisesti, lähetä viesti sen valmistumisesta Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).


Reaktiopaperi 1: Oulun seminaarin 25. - 26.8.2005 reaktiopaperitehtävä ja -kirjallisuus (dead line 21.8.2005)

Organisatorinen muutos -lähiseminaarin reaktiopaperi koostuu kahdesta osasta:

a) Oman kouluttautumisensa perusteiden pohtiminen ja ammatillisen minäkuvan hahmottelu:

Pohdi reaktiopaperissasi kouluttautumisesi perusteita ja kehitystavoitteita sekä omaa ammatillista minäkuvaasi (maks. 1 sivu). Arvioi kuvauksessa omaa toimintaasi, osaamistasi ja lähtötasoasi. Voit käyttää hyväksesi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat lähtökohdat omalle toiminnallesi?
  • Mikä on työssäsi oleellista?
  • Millaiseen toiminta-ajatukseen ja millaisiin periaatteisiin työskentelysi perustuu?
  • Mitä arvostat ja pidät tärkeänä työssäsi?
 • Mitä osaat, mitä hallitset hyvin, mitkä ovat vahvuutesi?
 • Miten olet kehittynyt tähän mennessä omassa työssäsi? Missä asioissa haluaisit vielä kehittää itseäsi? Missä koet olevan eniten kehittämistä?
 • Mistä saat voimia työssäsi? Miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi työssäsi?
 • Mikä sinusta tuntuu vaikealta työssäsi?
 • Miten selvität työhön liittyviä ongelmia?
 • Mitkä ovat keskeiset koulutukselle asettamasi henkilökohtaiset tavoitteet? Millaisia muutoksia olet koulutuksen aikana suunnitellut tavoittavasi?

b) Perehdy seuraavaan kirjallisuuteen ja kirjoita sen pohjalta pohdinta (noin 1 sivu), jossa tarkastelet organisaation muutosta akateemisessa ympäristössä, muutosvoimia ja arvoja siellä sekä tvt:aa yhtenä muutosvoimana. Voit pohtia asiaa oman organisaatiosi näkökulmasta.

Kirjallisuus:


Reaktiopaperi 2: Helsingin seminaarin 27. - 28.10.2005 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 21.10.2005)

Pedagoginen muutos -lähiseminaarin reaktiopaperi koostuu kahdesta osasta:

a) Portfolion sisältörunko, rakenne ja toteutus
Kertaa TieVie-portaalista portfoliotyöskentelyn ohjeet (http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/portfoliotyoskentely.htm) sekä ohjeet portfolion tekniseen toteutukseen (http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/portfolion_teknisia_ohjeita.htm). Kuvaa otsikkotasolla portfoliosi sisältörunko ja rakenne. Liitä mukaan kuvaus siitä, millä tavoin aiot portfoliosi toteuttaa, millaista materiaalia olet suunnitellut kokoavasi portfoliota varten sekä mitä haluaisit tällä hetkellä kysyä portfolioosi liittyen. Ennakkotehtävä on pohjana Helsingin seminaarissa toteutuvalle juonneryhmätyöskentelylle. Ota teksti mukaan seminaariin paperilla. Myös organisatorinen muutos -verkkojakson päätösvaiheessa portfolioon kirjatuista pohdinnoista keskustellaan juonneryhmätyöskentelyn aikana. Varaudu siis kertomaan omista pohdinnoistasi ja kokemuksistasi omalle juonneryhmällesi.

b) Valitse omaa kehittämishankettasi tukeva yksi artikkeli oheisesta teoksesta ja kirjoita sen pohjalta reaktiopaperi (pituus noin 1 - 2 sivua.) Nosta reaktiopaperissasi esiin oman kehittämishankkeesi kannalta olennaisia näkökulmia ja huomioita.


Reaktiopaperi 3: Jyväskylän seminaarin 19. - 20.1.2006 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 15.1.2006)

Tutustu oheiseen materiaaliin. Pohdi yleisesti lähdekirjallisuuden antamia ajatuksia oman kehittämishankkeesi, yksikkösi ja korkeakoulusi näkökulmasta.


Reaktiopaperi 4: Turun seminaarin 27. - 28.4.2006 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 23.4.2006)

Perehdy seuraavaan kirjallisuuteen ja kirjoita niiden pohjalta noin kahden sivun laajuinen reaktiopaperi. Nosta reaktiopaperissasi esiin näkökulmia ja huomioita, jotka kiinnostavat itseäsi ja jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi ja erityisesti sen tulevaisuuden näkökulmasta.

Kirjallisuus:

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster