« TieVie-asiantuntijakoulutus

Lähiseminaarit

TieVie-asiantuntijakoulutukseen kuuluu neljä kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 8 lähipäivää). Lähiseminaarien tavoitteena on osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, opiskeluyhteisön muodostumisen tukeminen ja yhteisen käsitteistön synnyttäminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen. Seminaariohjelmat perustuvat suurelta osin osallistujien omaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn vertais- ja juonneryhmissä. Asiantuntija-alustusten osuus rajoittuu muutamaan luentoon kunkin seminaarin ohjelmassa. Lisäksi seminaarissa saattaa olla erityisteemoista rinnakkaissessioita. Lähiseminaariin valmistaudutaan tekemällä reaktiopaperi. Lähiseminaarien ja niihin valmistavien reaktiopapereiden mitoitus on yhteensä 4 opintopistettä.

Lähiseminaarien poissaolot ja niiden korvaaminen

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-asiantuntijakoulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Mahdolliset poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista. Materiaalien pohjalta laaditaan pohdinta, jossa materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä ja reflektoida oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Materiaalit on linkitetty jokaisen lähiseminaarin ohjelmaan. Korvaava tehtävä palautetaan Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 06" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi). Otsikoi korvaava tehtävä selvästi esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Tarkempi ohje Arviointi-seminaari, Jyväskylä (11. - 12.1.2007) korvaavan tehtävän tekemiseen:

Tutustu Jyväskylän lähiseminaarin verkko-opetuksen laatutyöpajan materiaaleihin ja oman työryhmäsi tuotoksiin verkossa. Katso myös lähiseminaarin luentotallenteet http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm.
Kirjoita sen jälkeen ulkoinen arviointi laatutyöpajan tuotoksista ja pohdintasi verkko-opetuksn laadusta (oman työryhmäsi kokoonpanon löydät arviointi -verkkojakson tehtävän 1 ohjeistuksesta). Kerro millaisiin verkko-opetuksen laatuun liittyviin seikkoihin kiinnität huomiota kun käyt läpi seminaarin ja työpajan materiaalit sekä työryhmän tuottamat koosteet? Perustele valintasi ja näkökulmasi.

Tarkempi ohje Päätösseminaari, Turku (26. - 27.4.2007) korvaavan tehtävän tekemiseen:

Jos et päässyt Turun lähiseminaariin, tulee sinun tehdä korvaava tehtävä:
Tutustu seminaarin materiaaleihin ja teen sen pohjalta pohdinta, jossa käsittelet seminaarin aiheita oman kehittämishankkeesi näkökulmasta. Korvaavaan tehtävään tulee lisäksi liittää kehittämishankekuvaus, ks. hankkeiden esittely pienryhmissä -ohje: http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/kirjeet#kehittamishanke. Jos osallistuit seminaariin vain perjantaina, tee kehittämishankekuvaus korvaavana osiona.

Jokaisen seminaarin kohdalla on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan johonkin lähiseminaariin, ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (ilmoitetaan jokaisen seminaarin osalta esikseen). Mikäli et peru osallistumistasi ja jätät saapumatta seminaariin, joudumme veloittamaan 100 euron maksun turhien seminaarikustannusten aiheuttamisesta (ks. osallistujasopimus).

Organisatorinen muutos -seminaari, Oulu (31.8 - 1.9.2006)

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta, muodostaa vertais- ja juonneryhmät sekä käynnistää ja täsmentää osallistujien kehittämishankkeita. Seminaarissa tarkastellaan korkeakoulua organisaationa, siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä, kuten laadunvarmistukseen ja verkostomaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa pohditaan korkeakoulun kehittämistyön mahdollisuuksia sekä tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanon kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa täsmennetään organisatorista muutosta tapauskuvausesittelyin. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään ja konkretisoidaan sen jälkeen toteutettavalla Organisatorinen muutos -verkkojaksolla.

Lisätietoja seminaarista antavat Paula Airaksinen (paula.airaksinen(a)oulu.fi) ja Merja Peurasaari (merja.peurasaari(a)oulu.fi).

Pedagoginen muutos -seminaari, Helsinki (26. - 27.10.2006)

Seminaarin tavoitteena on valottaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää pedagogista muutosprosessia osana laajempaa korkeakouluopetuksen kehittämistyötä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia pedagogisia teorioita, opetuksen laadun elementtejä, korkeakouluopetuksen ja verkkopedagogiikan tulevaisuuden visioita sekä pedagogisten valintojen merkitystä tvt:n opetuskäytön kontekstissa. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään ja konkretisoidaan sen jälkeen toteutettavalla Pedagoginen muutos -verkkojaksolla. Lisätietoja seminaarista antavat Mari Jussila (mari.jussila(a)helsinki.fi) ja Pauliina Kupila (pauliina.kupila(a)helsinki.fi).

Pedagoginen muutos -lähiseminaarille on avattu oma blogi (http://blogit.helsinki.fi/tievie). Blogin tarkoituksena on toimia vuorovaikutteisena tiedotus- ja keskustelukanavana järjestäjien ja osallistujien välillä. Blogiin voit kirjoittaa vaikka heti tuntemuksiasi seminaarin lähestyessä tai kommentoida seminaaripäivien aikana asiantuntijalaustuksien ja rinnakkaissessioiden antia.

Arviointi-seminaari, Jyväskylä (11. - 12.1.2007)

Arviointi-lähiseminaarin tavoitteena on laajentaa osallistujien laatutietoisuutta korkeakoulujen opetustoiminnan yleisen kehittämisen ja verkko-opetuksen alueella sekä aloittaa Arviointi-verkkojakson työskentely. Seminaarissa avataan luentojen ja esimerkkien avulla opetuksen laadun, koulutustoiminnan arvioinnin ja uuden teknologian opetuskäytön kehittämisen näkökulmia. Seminaarissa aloitetaan oman hankkeen laatumallin rakentamista, jonka pohjalta arviointi -verkkojaksolla laajennetaan tarkastelua kohti oman organisaation toiminnan keskeisiä laatutekijöitä, laatutyön malleja ja välineitä sekä verkko-opetuksen laadun hallintaa.

Lisätietoja seminaarista antavat Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi) ja Antti Auer (auer(a)jyu.fi)

Päätösseminaari, Turku (26. - 27.4.2007)

Päätösseminaarissa esitellään TieVie-asiantuntijakoulutuksen kehittämishankkeita sekä arvioidaan hankkeita ja koulutusta. Seminaarin keskeisenä ideana on antaa ideoita ja ajatuksia kehittämishankkeen etenemiseen koulutuksen jälkeen. Lisätietoja Turun lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Turun tiimi: Päivi Laine (etunimi.sukunimi@utu.fi) ja Tomi Jaakkola (etunimi.sukunimi@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster