« TieVie-koulutus

Kurssikirjeet 1.12.2004 ->

Kurssikirjeet 11.6. - 30.11.2004


Kurssikirje 30.5.2005 (TieVie-koulutuksen 2004 jälkisanat)

Hei TieVie-koulutuksen osallistujat!

Olemme lähettäneet todistukset kaikille tähän mennessä opintonsa suorittaneille ja valtaosalla koulutus alkaa olla nyt kokonaan takanapäin. Jos opintosi ovat valmiit, mutta todistusta ei ole kuulunut, ole yhteydessä Merjaan tai Paulaan. Osa teistä vielä viimeistelee opintojansa.

Jos haluat edelleen suorittaa opintosi loppuun, mutta olet epätietoinen, mitä tulisi tehdä, ole myös siinä asiassa yhteydessä meihin. Kannustamme lämpimästi tekemään opinnot loppuun!

Tiedoksenne, että vuoden 2004 - 2005 TieVie-koulutuksen www-sivut siirretään kesäkuussa toiseen osoitteeseen. Kaikki koulutusmateriaali ja tuotokset tulevat löytymään edelleen kokonaisuudessaan TieVie-portaalista. Niihin pääsee siirron jälkeen käsiksi TieVie-portaalin etusivulla olevan "Vanhat koulutukset" -linkin kautta.

Kiitokset kuluneesta vuodesta! Toivotamme lisäksi intoa ja energiaa opetuksen kehittämiseen!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta Merja & Paula


Kurssikirje 6.4.2005 (Arviointi-verkkojakson yhteenveto on valmistunut!)

Hei päätösraporttien kanssa uurastavat tievieläiset!

Arviointi-verkkojakson yhteenveto on valmistunut ja se on luettavissa osoitteessa
http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/arviointi_yhteenveto_2005.htm.
Yhteenveto on linkitetty myös Arviointi-työtilaan ja TieVie-portaalin
verkkojaksojen sivulle.

Arviointi-jakson osalta on myös suoritusmerkinnät lisätty TieVie-portaalin tilastoon.

Muistutan tässä yhteydessä vielä palautteen antamisesta: käykää TieVie-portaalissa kirjautumassa ja antakaa vielä palautetta niin Arviointi-verkkojaksosta kuin loppupalaute koko TieVie-koulutuksesta! Joitakin palautteita olemme jo saaneet, mutta toivomme niitä lisää.

Mukavaa loppuviikkoa ja tsemppiä päätösraporttien tekoon toivottaa
Paula ja Merja Oulusta


Kurssikirje 29.3.2005 (Koulutuksen loppuun saattaminen)

Hei TieVie-osallistujat,

TieVie-koulutus (5 ov) on valtakunnallisen yhteistyön osalta päättymäisillään. Enää on edessä päätösraportin kirjoittaminen sekä mahdollisesti oman mentorryhmän tapaaminen.

Päätösraportin tulee sisältää:

 • oman kehittämishankkeen kuvaus (hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutustapa, muutokset aiempaan toimintaan, kokemuksia/palautetta eri osapuolilta, tulokset ja tulevaisuuden suunnitelmat),
 • omien oppimiskokemusten pohdintaa,
 • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta sekä
 • kouluttajilta, mentorilta, verkkotuutoreilta ja muilta osallistujilta saatua palautetta.

Huomaa, että voit hyödyntää verkkojaksojen aikana tekemiäsi tuotoksia päätösraportissasi. Päätösraportin suositeltava laajuus on noin 5 sivua. Päätösraportti tehdään Optima-oppimisympäristön "TieVie_5: Tuotokset_04" -työtilaan, jossa jokaisella osallistujalla on oma kansio. Tee päätösraportti 10.4.2005 mennessä uutena objektina omaan kansioosi ja nimeä
se selkeästi, "päätösraportti". Vaihtoehtoisesti voit tehdä päätösraportin omille kotisivuillesi ja lisätä www-sivun osoitteen linkkinä Optimaan. Päätösraportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Laita myös tässä tapauksessa kopio (tai linkki) julkaisusta Optimaan. Verkkoympäristöt ovat edelleen avoinna, joten materiaaleja ja keskusteluita voi käydä palauttamassa mieleen päätösraporttia kirjoittaessaan.

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 30.4.2005 mennessä. Paikallisryhmien mentorit antavat henkilökohtaisen palautteen raporteista kuukauden sisällä raporttien saapumisesta. Todistukset lähetetään postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi on muuttunut koulutuksen aikana, käy päivittämässä uudet yhteystietosi portaaliin (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle (kortista voi myös tehdä linkin hankkeen www-sivulle), jotta koulutuksen aikana toteutuneista hankkeista jäisi dokumentti portaaliin tulevien osallistujien tutustuttavaksi.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, edellyttää koulutuksen loppuun saattaminen puuttuvien osasuoritusten tekemistä 10.4.2005 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löytyvät
osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/lahiseminaarit.htm. Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu osoitteeseen http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/korvaavat_suoritukset.htm.
Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tai -aikataulussa voit neuvotella Paula Vaskurin (paula.vaskuri(a)oulu.fi) tai Merja Ruotsalaisen (merja.peurasaari(at)oulu.fi). Suoritukset kannattaa tehdä loppuun, vaikka niitä olisi rästissäkin ;)

Koulutuksen aikana olemme pyytäneet teiltä palautetta koulutuksen eri osa-alueista ja varsin aktiivisesti olette jaksaneetkin noita palautteita kirjoittaa. Suuret kiitokset niistä! Jäljellä olisi enää yksi palautelomake, jonka pyydämme teitä täyttämään. Loppupalautelomakkeessa arvioidaan TieVie-koulutusta kokonaisuutena ja se löytyy TieVie-portaalista kirjautuminen-painikkeen kautta (www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta TieVie-koulutuksesta kokonaisuutena). Mikäli haluat antaa tarkempaa palautetta jostakin yksittäisestä osa-alueesta (esimerkiksi verkkojaksosta tai lähiseminaarista), käytä niihin tarkoitettuja palautelomakkeita.

Kiitos vielä kaikille mielenkiintoisesta puolen vuoden työrupeamasta ja tsemppiä viimeiseen rutistukseen!

Aurinkoisin terveisin Oulusta,
Merja & Paula


Kurssikirje 29.3.2005 (Arviointi-verkkojakso on päättymäisillään)

Hei!

TieVie-koulutuksen Arviointi-verkkojakso on päättymäisillään. Opponointivaihe jatkuu pääsiäisen vuoksi vielä tämän viikon, mutta suurin osa osallistujista on jo ehtinyt tutustua opponenttiparinsa suunnitelmaan ja antaa siitä palautetta. Viimeiset palautteet lähetetään ihan lähiaikoina. Keskustelu palautteista voi edelleen jatkua Optimassa, jos niin haluatte.

Kiitämme kaikkia osallistujia aktiivisesta ja kaikkien panoksen vuoksi onnistuneesta neljän viikon työskentelystä ja upeasta loppurutistuksesta opponoinnin merkeissä! Kirjaamme Arviointi-verkkojakson suoritustiedot TieVie-portaaliin viimeistään ensi viikolla. Omia suoritustietoja pääsee katsomaan portaalista kirjautumisen kautta (www.tievie.fi-> kirjautuminen -> henkilökohtaiset osasuoritukset). Jos suorituksista on kysyttävää, ota
yhteyttä Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Arviointi-verkkojakson yhteenveto julkaistaan viimeistään 8.4. Arviointi-työtilassa ja TieVie-portaalissa. Ilmoitamme yhteenvedon valmistumisesta vielä sähköpostilla.

Verkkojakson työskentelyn lopuksi anna vielä palautetta verkkojaksosta! Kaikki kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen. Palaute annetaan TieVie-portaalissa (www.tievie.fi -> kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta). Tällä jaksolla palautteenantovuorossa ovat aakkosissa sukunimen mukaan Re - Y, mutta toki toivomme palautetta myös teiltä muilta.

Tarkempia ohjeita TieVie-koulutuksen loppuun suorittamisesta sekä päätösraportin kirjoittamisesta on tulossa piakkoin. Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, jotka liittyvät TieViehen, ota yhteyttä!

Mukavaa työviikkoa kaikille,

t. Paula ja Merja


Kurssikirje 21.3.2005 (Arviointijakson viimeinen vaihe: opponointi)

Iloista pääsiäisviikon alkua!

Arviointi-jaksolla on edessä vielä viimeinen rutistus, opponointi: Tarkoituksena on perehtyä pareittain tai kolmen hengen ryhmissä viime viikolla laadittuihin arviointisuunnitelmiin tai -työkaluihin ja antaa vertaispalautetta.

Toimintaa varten osallistujat on jaettu opponenttipareihin tai -kolmikoihin. Parin ovat saaneet vain ne osallistujat, jotka ovat julkaisseet suunnitelmansa Optimassa tänään klo 9:ään mennessä. Parijakoon voit tutustua Optimassa. Liitän jaon myös tämän viestin loppuun. Jos nimesi puuttuu listasta, vaikka olet laatinut suunnitelman tai laadit sen jakson aikataulusta myöhässä, ota minuun yhteyttä!

Opponointiparisi suunnitelman löydät Optimasta Tuotokset-työtilasta (TieVie_5: Tuotokset_04). Tutustu suunnitelmaan ja kiinnitä huomiotasi siihen, mikä suunnitelmassa on mielestäsi hyvää, mitä siinä voisi vielä täsmentää ja mitä siitä mielestäsi puuttuu. Rohkaise pariasi kokeilemaan ja
kehittämään arviointia omassa kehittämishankkeessaan! Anna palautteesi tämän viikon loppuun mennessä. Jos pääsiäinen haittaa ratkaisevasti työskentelyä, voit parisi kanssa sopia palautteen annon ajan jatkamisesta vielä ensi viikkoon. Ota tällöin yhteyttä suoraan omaan pariisi! Opponointi tulee kuitenkin olla tehtynä viimeistään 1.4., jonka jälkeen kirjaan jaksosta
merkinnät TieVie-portaalin suoritustilastoihin.

Palaute annetaan kommentointityökalua hyväksi käyttäen. Kommentointityökalu on jokaisen osallistujan suunnitelman kupeessa, ja se näkyy keltaisena kuvakkeena suunnitelman nimen perässä joko ylä- tai vasemmassa kehyksessä. Kommentteja pääsee lisäämään, kun näpäyttää keltaista kuvaketta, jolloin pääkehykseen avautuu kommentointialue. Samalla tapaa kommentit voi käydä lukemassa oman suunnitelman kupeesta.

Jos viimeisestä vaiheesta on jotakin kysyttävää tai ongelmia siihen osallistumisessa, ota empimättä yhteyttä minuun (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Rohkeaa opponointivaihetta toivottaen
Paula


Kurssikirje 14.3.2005 (Arviointi-verkkojakson toiseksi viimeinen viikko)

Hyvä arvioinnin tekijä,

Arviointi-verkkojaksolla on viime viikolla käyty arviointiasioista syventävää keskustelua. Viestejä lähetettiin vaiheen aikana 295, ja niitä luettiin yhteensä 3213 kertaa. Jos hiihtoloman vuoksi et ole vielä käynyt keskustelussa mukana, käy kantamassa kortesi kekoon mahdollisimman pian.
Verkkotuutorit tekevät keskustelusta yhteenvedon keskiviikkoon mennessä.

Nyt on aika jatkaa työskentelyä oman hankkeen työstämisellä. Tällä viikolla jaksolla valmistat hankkeeseesi arviointisuunnitelman, -osuuden tai -työkalun. Voit keskittyä joko kurssin kokonaisarviointiin, johonkin arvioinnin osaan tai palautteenkeruuseen. Suunnitelma tai kuvaus osuudesta tai työkalusta viedään vaiheen lopuksi Optimaan Tuotokset-työtilaan, jossa muut pääsevät niihin tutustumaan. Tarkemmat ohjeet vaiheen työskentelystä löytyvät jälleen Optiman Arviointi-työtilasta.

Suunnitelmien tai kuvausten tarkka dead line on sunnuntai 20.3., jonka jälkeen lopetamme Arviointi-jaskson suunnitelmien vertaisopponointiin viikolla 12. HUOM! Opponenttiparin saavat vain ne osallistujat, jotka ovat julkaisseet arviointisuunnitelmansa maanantaiaamuun (21.3.) klo 9.00 mennessä, joten on tärkeää, että pysyttelet tässä jakson vaiheessa aikataulussa! Opponenttiparit muodostetaan ja julkaistaan 21.3. Asiasta laitetaan tiedote myös sähköpostilla.

Jos ongelmat vaikeuttavat jaksolla työskentelyä, ota yhteyttä (paula.vaskuri(a)oulu.fi, puh. 08 - 553 4039)!

Iloa oman hankkeen työstämiseen toivottaa
Paula


Kurssikirje 11.3.2005 (Keskustelu- ja yhteenvetovaiheen loppukiri)

Perjantaitervehdys aurinkoisesta Oulusta!

Arviointi-verkkojaksolla on tällä viikolla käyty antoisaa keskustelua arvioinnin ja palautteenkeruun ja oppimisen asioista. Tähän mennessä viestejä on lähetetty yhteensä 229 ja niitä on luettu yhteensä 2323 kertaa. Tämän viikon annista verkkotuutorit tekevät ensi viikon alkupuolella keskiviikkoon 16.3. mennessä yhteenvedon ryhmien Tiivistelmät-kansioihin.

Jos et ole vielä ennättänyt käydä ilmaisemassa ajatuksiasi verkkojaksolla, tee se pikimmiten. Hiihtolomalla olijoita kehotann käymään verkossa viimeistään heti ensi viikon alussa, jotta jakso pääsee jatkumaan jokaisen osalta sujuvasti.

Ensi viikolla jakso jatkuu itsenäisesti työskennellen. Palaan asiaan maanantaina.

Virkistävää viikonloppua toivottaa
Paula


Kurssikirje 7.3.2005 (Arviointi-jakson keskustelu- ja yhteenvetovaihe on alkanut)

Hyvää maanantaita tievieläiset!

Arviointi-verkkojakso on edennyt toiseen verkkotyöskentelyvaiheeseen. Tällä viikolla Optimassa käydään tuutorien kanssa keskustelua viime viikolla tehtyjen tiivistelmien ja ryhmien omien oppimistavoitteiden pohjalta. Aikataulusuosituksen mukaan verkkokeskustelulle kannattaa varata noin tunti aikaa jokaisena arkipäivänä. Ajatuksia kannattaa mennä vaihtamaan verkkoon heti! Täsmällisemmät ohjeet vaiheen työskentelyyn on luettavissa Optimasta (https://optima.oulu.fi/).

Jos itseopiskeluvaiheen tiivistelmäsi uupuu vielä Optimasta, siirrä se alkuviikon aikana ryhmäsi Tiivistelmät-kansioon, jotta myös sinun esille nostamasi asiat pääsevät mukaan keskusteluun.


Vilkasta keskustelua verkossa toivotellen Paula


Kurssikirje 4.3.2005 (Tiivistelmien palautuspäivä lähestyy)

Hei Arviointi-jaksolla uurastavat!

Arviointi-verkkojaksolla itsenäisen opiskelun vaihe on loppumaisillaan. Optiman työtilaan on kertynyt jo muutamia tiivistelmiä, joita on laadittu ryhmien omien oppimistehtävien näkökulmasta materiaalien ja kirjallisuuden pohjalta.

Jos oma tiivistelmä on vielä tekemättä, kannattaa nyt ottaa loppukiri Arviointi-verkkojakson ensimmäisessä vaiheessa. Tiivistelmän tulee olla Optimassa viimeistään sunnuntaina. Maanantaina verkkokeskustelu tuutoreiden läsnä ollessa käynnistyy pirteästi, kun tiivistelmät ovat valmiina sen pohjaksi.

Iloista viikonloppua kaikille!

Terv. Paula


Kurssikirje 28.2.2005 (Arviointi-jakso on virallisesti alkanut)

Hei tievieläiset!

TieVie-koulutuksen Arviointi-jakso on virallisesti alkanut tänään maanantaina. Moni teistä aloitti työskentelyn jo viime viikolla. Tällä viikolla työskentelyyn lähtevät mukaan kaikki loputkin!

Jakson ensimmäisen vaiheen tavoitteena on arviointia käsitteleviin materiaaleihin tutustuminen ja Jyväskylässä määriteltyjen oppimistavoitteiden valossa tiivistelmän tekeminen ensi sunnuntaihin 6.3. mennessä. Ryhmien oppimistavoitteet ja tarkemmat vaiheen ohjeet löytyvät
Optimasta. Oppimistavoitteiden lista on myös tämän viestin lopussa.

Jotkut osallistujista ovat ilmoittaneet, ettei jakson materiaaliin pääse käsiksi. Mitään estoja materiaaliin pääsyssä ei pitäisi olla. Jos ongelmia kuitenkin edelleen on, ilmoittakaa niistä viipymättä minulle.

Tämän viikon jälkeen työskentely jatkuu tuutoreiden kanssa keskustelu- ja yhteenvetovaiheella. Jos olet ensi viikon lomalla, avaa keskustelu jo tämän viikon lopussa.

Kaikissa ongelmissa pyydän kääntymään minun tai Merjan (merja.peurasaari(at)oulu.fi) puoleen.

Antoisaa työskentelyä arviointiasioiden parissa toivottaa
Paula


PS. Ohjaus-jakson yhteenveto on julkaistu verkossa osoitteessa
http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/ohjausjakson_yhteenveto2004-2005.htm


Kurssikirje 22.2.2005 (TieVie - Jyväskylän lähiseminaarin korvaava tehtävä)

Hei TieVie-väki!

Kiitos kaikille mukana olleille Jyväskylän lähiseminaarin osallistumisesta ja mielenkiintoisista keskusteluista!

Seminaarin esitysten materiaalit löytyvät TieVie-portaalista, Jyväskylän seminaarin ohjelmasta:
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm

Jos et päässyt mukaan lähiseminaariin, niin voit korvata poissaolon tekemällä oheisen tehtävän 10.4.2005 mennessä. Jos olit seminaarissa yhden päivän verran, ei sinun tarvitse tehdä korvaavaa tehtävää.

***
Jyväskylän lähiseminaarin korvaava tehtävä:

Tutustu seminaarin esitysten materiaaleihin. Kirjoita lyhyt pohdinta, jossa tarkastelet esitysten tuomia ajatuksia oman hankkeesi näkökulmasta.

Vie tuotoksesi Optimaan TieVie_5: Tuotokset_04" -työtilaan. Otsikoi tehtävä esim.
nimellä "Jyväskylän seminaarin korvaava tehtävä". Tehtävän kokonaispituus on noin 2 sivua omaa pohdintaasi.

Seminaarin esitysten materiaalit löytyvät linkistä:
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm

Verkkoalusta Moniviestin-kalvosarjan (pe 18.2. klo 12.30-) videoesimerkkejä katsellaksesi tarvitset QuickTime-playerin. Ohjeet playerin asentamiseen ja käyttöön saat osoitteesta: http://moniviestin.jyu.fi/sisalto/movie/ohjeet
***

Jyväskylästä toivotamme kaikille aurinkoista kevättalvea, hyviä hiihtolomia ja tsemppiä työrintamalle!

Terveisin,
Hanna Seuranen


Kurssikirje 21.2.2005 (Arviointi-työtila on avattu)

Hei!

Kiitokset kaikille iloisesta osallistumisesta Jyväskylän lähiseminaariin, jossa muun ohjelman lomassa käynnistettiin myös TieVie-koulutuksen Arviointi-verkkojakso. Jos et ollut Jyväskylässä, tutustu jaksoon Optimassa ja ota tarvittaessa yhteyttä minuun.

Arviointi-verkkojakson työtila on nyt avattu Optimassa (https://optima.oulu.fi/). Varsinaisesti jakson työskentely käynnistyy vasta ensi viikon alussa, mutta tämän puskuriviikon avulla voitte rytmittää työskentelyänne mahdollisten lomien varalta. Arviointi-jaksoa valitettavasti haittaavat koko valtakunnan hiihtolomat sekä jakson lopussa myös pääsiäinen.

Arviointi-jakso alkaa itseopiskelulla: viikon 9 loppuun mennessä jakson tavoitteena on tutustua materiaaleihin ja muuhun kirjallisuuteen oman ryhmän oppimistavoitteen näkökulmasta sekä lopuksi kirjoittaa lyhyt tiivistelmä omasta oppimisesta. Ryhmäjako, ryhmien oppimistavoitteet sekä tarkemmat työskentelyohjeet löytyvät Optimasta.

Viikolla 10 Arviointi-verkkojakso jatkuu tuutorien kanssa keskustelu- ja yhteenvetovaiheella.

Jos työskentelyn tielle tulee ongelmia, käänny puoleeni!

Antoisaa itseopiskeluvaihetta toivottaa aurinkoisesta Oulusta
Paula


Kurssikirje 14.2.2005 (TieVie-koulutuksen Ohjaus-verkkojakso on päättynyt!)

Kiitos kaikille Ohjaus-verkkojaksolle aktiivisesti osallistuneille. Toivottavasti jakson materiaaleista ja keskusteluista oli hyötyä miettiessänne oman kurssin ohjaussuunnitelmaa.

Toivomme vielä Sinulta palautetta verkkojaksosta. Erityisesti PALAUTTEENANTOVUOROSSA OLEVIEN toivomme käyvän antamassa meille arvokkaan palautteensa (palautteenantovuorossa olevat löydät tämän viestin lopusta).

Palautetta voit antaa TieVie-portaalissa näin: http://www.tievie.fi -> Verkkojaksot -> Ohjaus-verkkojakso 17.1. -13.2.2005 -> Anna palautetta verkkojaksosta ->kirjaudu portaaliin ja käy antamassa palautteesi.

Jos et päässyt osallistumaan verkkojaksolle, niin löydät korvaavan tehtävän osoitteesta:
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/korvaavat_suoritukset.htm#ohjaus

Ennen Ohjaus-verkkojakson toteutetun Megakonferenssin tiivistelmän löydät osoitteesta:
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/megakonferenssitiivistelma.htm

/Mikko


Kurssikirje 9.2.2005 (Ilmoittaudu Jyväskylän seminaariin!)

Hyvä TieVie-koulutuksen osallistuja!

Jyväskylän seminaarin ilmoittautumisaika päättyi - vielä kuitenkin ehdit ilmoittautua!
Lomake on osoitteessa
http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm

terveisin
Antti Auer


Kurssikirje 3.2.2005 (Ohjaus-verkkojaksolla tapahtuu!)

Verkkojakson viimeistä keskusteluviikkoa (24.1.-6.2.) on vielä muutama päivä jäljellä eli nyt olisi hyvä hetki viimeistenkin käydä osallistumassa keskusteluun. Tuokaa keskusteluun omia kokemuksianne ja teemoja, jotka ihmetyttävät verkko-ohjaukseen liittyen.

Ensi viikko (7.-13.2.) eli jakson viimeinen viikko on varattu oman hankkeen ohjaussuunnitelman tekemiseen. Tarkempia ohjeita suunnitelman laatimisesta löydät Ohjaussuunnitelma-linkin takaa (työtilan yläreunassa olevat linkit).

Keskustelu saa toki jatkua edelleen eli emme missään tapauksessa sulje tai lukitse keskustelufoorumeja näiden keskusteluviikkojen jälkeen.
Ohjaussuunnitelmaa laatiessa saattaa nousta esiin uusia kysymyksiä verkko-ohjaukseen liittyen.

/Mikko


Kurssikirje 28.1.2005 (Keskustelu jatkuu...)

TieVie-koulutuksen Ohjaus-verkkojakson verkkokeskustelu jakso on kohta puolivälissä. Eli vielä viikko aikaa osallistua keskusteluun itseäsi kiinnostavista tai askarruttavista verkko-ohjauksen kysymyksistä.

Keskustelupaikka löytyy osoitteesta: https://optima.oulu.fi

Josta kirjautuminen, jonka jälkeen klikkaus Ohjaus-verkkojaksolle.

/Mikko


Kurssikirje 26.1.2005 (TieVie Megakonferenssin materiaalit ja korvaava tehtävä)

Hei TieVieläiset

TieVie koulutuksen megakonferenssin esitysten materiaalit ovat nyt katsottavissa TieVie-portaalissa http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/megakonferenssi.htm

Seminaarin tallennetta voi katsoa osoitteesta: http://hy-stream.it.helsinki.fi/ok/
Valitse listasta TieVie megakonferenssi.

Ohjeet tallenteen katsomisesta: http://ok.helsinki.fi/?page=148

Kiitos kaikille megakonferenssiin osallistumisesta. Saimme TieVie-portaaliin niukasti palautetta, joten toivomme teidän vielä kertovan mielipiteenne tapahtumasta,jotta osaamme kehittää toteutusta eteenpäin (http://www.tievie.fi -> Palaute: Anna palautetta seminaarista -> Valitse Megakonfernessi 14.1.2005).

Jos et päässyt mukaan megakonferenssiin, voit katsoa sen tallenteena ja pohtia korvaavana tehtävänä oman korkeakoulusi videoneuvotteluopetusta. Mitä tiedät siitä ja millaisia kokemuksia sinulla on videoneuvottelusta? Millaiset mahdollisuudet ja taidot sinulla on käyttää videoneuvottelua? Millaisia mahdollisuuksia videoneuvottelu (ja videoteknologian opetuskäyttö)
voisi antaa oman opetuksesi kehittämiseen?

Terveisin

Markku Närhi


Kurssikirje 21.1.2005 (Ohjaus-verkkojakson keskusteluviikot alkavat!)

Tänään perjantaina 21.1. on ollut ongelmia Oulun Optiman käytössä. Ongelmat aiheutuivat Oulun yliopiston atk-keskuksessa olleesta sähkökatkoksesta. Nyt klo 15:20 Optima näyttäisi jälleen toimivan.

Jaksolla tapahtuu seuraavaksi:

Verkkojakson seuraavat kaksi viikkoa (24.1.-6.2.) on varattu verkkoryhmittäin käytävälle verkkokeskustelulle. Keskustelun teemat nousevat osallistujien aloituspuheenvuoroista. Jokaisella verkkoryhmällä on oma tuutorinsa mukana keskustelussa. Tuutori toimii sisällöllisenä
asiantuntijana sekä menetelmällisenä ohjaajana. Tuutori ei kuitenkaan vastaa jokaiseen viestiin, vaan osallistuu keskusteluun yhtenä keskustelijana.

Jos et vielä ole tutustunut jakson materiaaliin, niin se kannattaa tehdä nyt, koska materiaalin pohjalta on helppo nostaa itseä kiinnostavia ja/tai ihmetyttäviä teemoja mukaan keskusteluun.

Haastakaa toisianne ja tuutorianne mukaan keskusteluteemoihin, joita olette verkko-ohjaukseen liittyen miettineet! Ottakaa kantaa materiaalin väitteisiin ja valintoihin! Vertailkaa kokemuksianne tai ennakkoasenteitanne verkko-ohjaukseen liittyen!

/Mikko


Kurssikirje 17.1.2005 (Tervetuloa TieVien Ohjaus-verkkojaksolle!)

Huomenta ja hyvä uuden viikon alkua kaikille!

Kuten viime perjantaina Megakonferenssissa lupasin, niin koulutuksemme Ohjaus-verkkojakso on nyt (17.1. klo 9-) alkamassa.

Pääset verkkojaksolle TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi > TieVie-koulutus > klikkaa rakennekuviosta kohtaa: "Ohjaus" > Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.oulu.fi Työtilan nimi on "TieVie_5: Ohjaus_04

Työskentely Ohjaus-verkkojaksolla tapahtuu verkkoryhmissä. Löydät kaiken jaksolla tarvittavan materiaalin ja ohjeet verkkoympäristöstä.

Ensimmäinen viikko 17.-23.1. käytetään oppimateriaaliin tutustumiseen ja itseä kiinnostavien aiheiden miettimiseen. Lue ensimmäisen viikon aikana myös verkkojaksolta löytyvät ohjeistukset ja tehtäväkuvaukset.

/Mikko

________________________________________
Mikko Toriseva
suunnittelija, tiiminvetäjä


Kurssikirje 13.1.2005 (Ohjaus-verkkojakso alkaa...)

...maanantaina 17.1. klo 9.

Tervehdys kaikille TieVie-koulutuksen osallistujille! Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Tapaamme huomenna TieVie-koulutukseen liittyvässä Megakonferenssissa, jossa lyhyesti tulen kertomaan maanantaina 17.1. alkavasta Ohjaus-verkkojaksosta.

Verkkojakson työtilaan tulette pääsemään 17.1. maanantaiaamulla.

Ensimmäinen viikko verkkojaksolla on varattu jakson verkkoympäristöön ja oppimateriaaliin tutustumiseen.

Terveisin,
Jakson vastuuhenkilö ja tuutori,

Mikko Toriseva
suunnittelija, tiiminvetäjä

Monimuoto-opetuksen kehittäminen
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14-18 B (DataCity)
20520 Turku

(02) 333 5016
0400 231 244 (gsm)
(02) 333 6220 (fax)

mikko.toriseva@utu.fi
http://momu.utu.fi


Kurssikirje 4.1.2005 (Lähiseminaari Jyväskylässä 17.-18.2.2005)

TieVie-koulutuksen lähiseminaari Jyväskylässä lähestyy!

Luvassa on teoriaa ja käytäntöä sopivasti yhdistävä seminaariohjelma sekä mukavaa yhdessäoloa torstai-iltana. Ohjelma tulee TieVie-portaaliin myöhemmin. Seminaari alkaa torstaina klo 10.00 ja päättyy perjantaina klo 15.00.

Ilmoittaudu seminaariin 7.2.2005 menessä osoitteessa http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie/ilmoittautumislomake.html

Varaa hotellihuone kiintiöistä.

Hotelli Milton (halpa, mutta siisti, ydinkeskustassa lähellä matkakeskusta)
Tee varaus 28.1.2005 mennessä! Varaustunnus "TieVie-seminaari".

 • 1hh 65 euroa
 • 2hh 85 euroa

Hannikaisenkatu 29, Jyväskylä
puh. (014) 337 7900, faksi (014) 631 927
email: info@hotellimilton.com
http://www.hotellimilton.com

Hotelli Cumulus (ydinkeskustassa lähellä matkakeskusta, Finnairin bussipysäkki vieressä)
Tee varaus 30.1.2005 mennessä! Varaustunnus "TieVie 2005".

 • 1 hh 86 euroa
 • 2 hh 106 euroa

Väinönkatu 3, Jyväskylä
puh. (014) 653 211, faksi (014) 653 299
email: jyvaskyla.cumulus@restel.fi
http://www.cumulus.fi

Kaikki Jyväskylän hotellit
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu_majoitus

terveisin
Antti Auer


Kurssikirje 21.12.2004 (TieVie Megakonferenssi 14.1. klo 9.00-13.00 - ohjelma ja paikkakuntien yhteystiedot)

Hei kaikki Tievie-koulutuksen osallistujat!

Muistanette että TieVie-koulutuksen (5 ov) megakonferenssi (videoneuvottelu)järjestetään perjantaina 14.1.2005 klo 9.00 - 13.00. Megakonferenssin tavoitteena on antaa osallistujille käytännön kokemus videoneuvottelu-tilanteesta ja tietoa videoneuvottelun käyttömahdollisuuksista. Lisäksi teemoina ovat tvt-opetuskäyttö ja laatutyön yliopistoissa sekä TieVie-koulutuksen Ohjaus-verkkojakson avaus.

Ohessa megakonferenssin aikataulu ja siihen osallistuvien paikkakuntien yhteystiedot. Kaikki voivat osallistua tapahtumaan omasta korkeakoulustaan. Poikkeuksena Helsingin, Tampereen ja Turun alueet, joissa kokoonnutaan yhteiseen tilaan oheisen listan mukaisesti. Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Megakonferenssin alussa tarjotaan osallistujille aamukahvi.
Paikallisista järjestelyistä voi kysyä yliopistojen yhteyshenkilöiltä ja muista asioista megakonferensiin järjestäjiltä.

Megakonferenssin ohjelma pe 14.1. 2005

9.00-9.20 Videoneuvotteluaamukahvi ja tilaisuuden avaus Markku Närhi JY
9.20-11.00 Videoneuvottelu ja videon opetuskäyttö korkeakouluissa Kari
Tuononen HY, Matti Ruippo PIPRAMK/MoVe Tauko n.11.00-11.30
11.30-12.45 Tvt-opetuskäyttö ja laatutyö korkeakouluissa Matti Lappalainen
TY Antti Auer JY sekä Ohjaus-verkkojakson avaus Mikko Toriseva TY
12.45 Megakonferenssin päätös

Paikkakuntien yhteystiedot:

Helsingin alue
Helsingin alueen korkeakoulujen osallistujat voivat valita Helsingin yliopiston tai Teknisen korkeakoulun tilat.

Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: Mari Jussila, mari.jussila@helsinki.fi, p. 050-5449000
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Oppimiskeskus Aleksandria,
Fabianinkatu 28, 4.kerros luokat 430 ja 431 Linkki Oppimiskeskuksen
sijaintiin kartalla:
http://www.helsinki.fi/aleksandria/yhteystiedot/kartat.html

TKK Dipoli
Yhteyshenkilöt: Taru Jokinen, p. 09 - 451 4486 taru.jokinen@tkk.fi ja Heikki
Hallantie p. 09 - 451 4036 / 050 - 309 6466 heikki.hallantie@dipoli.tkk.fi
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: TKK Dipoli, opastus ala-aulassa.

Turun alue
Yhteyshenkilö: Mikko Toriseva, mikko.toriseva@utu.fi, p. 0400231244 Turun
yliopisto
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: PharmaCityn auditorio, Itäinen
Pitkäkatu 4, Teknologiakeskus Turku, http://www.utu.fi/kartta/5_12.html

Tampereen alue
Yhteyshenkilö: Pasi Häkkinen, Tampereen tekninen yliopisto,
pasi.hakkinen@tut.fi, p.040-849 0171
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: TTY, Konetalon videoneuvottelustudio
K4110

Kuopio
Yhteyshenkilö: Maarit Tiainen, maarit.tiainen@uku.fi, p. 017-163606
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti Kuopion yliopisto, Mediteknia,
Oppimiskeskuksen videoneuvotteluhuone 1029 tai medistudio MR10 (varmistuu
myöhemmin)

Joensuu
Yhteyshenkilö: Marja Karjalainen, marja-leena.karjalainen@joensuu.fi, p. 013
-251 2811, 040 - 753 4118
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Ilmoitetaan myöhemmin

Lappeenranta
Yhteyshenkilö:Annikka Nurkka, Annikka.Nurkka@lut.fi, p. 05 - 621 2097
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Origon videoneuvottelutila 7515
(oppimiskeskuksen käytävällä).

Vaasa
Yhteyshenkilö: Kati Hietalahti, khi@Tritonia.Fi, p. 06 - 324 8955
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Tritonia, videoneuvotteluhuone K320
(Vaasa)

Oulu
Yhteyshenkilö: Merja Ruotsalainen, merja.peurasaari(at)oulu.fi, p. 040 - 720
2269
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Linnanmaa Sali: SÄ102 (väylän ja
kauppakaudun kulmassa)

Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Irmeli Kauppinen, irmeli.kauppinen@ulapland.fi, p. 016 - 341
4203
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Ilmoitetaan myöhemmin

Jyväskylä
Yhteyshenkilö: Markku Närhi, mtnarhi@cc.jyu.fi, p. 0404 5877361
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: MaE 110(studio) Mattilanniemi,
E-rakennus 1. kerros

Megakonferenssin järjestäjät:

Megakonferenssin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Teknillinen
korkeakoulu. Lisätietoja antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi p. 040
5877361 ) ja Heikki Hallantie (heikki.hallantie@dipoli.tkk.fi).

Rentouttavaa Joulua kaikille!

Terveisin,

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p. 014 260 4127 tai 040 5877361


Kurssikirje 20.12.2004 (Sisällöntuotanto-verkkojakson merkinnät & korvaava tehtävä)

Hei,

Sisällöntuotanto-verkkojakson opiskelleille ja näin suorittaneille olen tänään käynyt ruksimassa merkinnän TieVie-portaaliin. Onnea opintojen johdosta! :)

Niille, joilla tämä verkkojakso on jäänyt ajallaan opiskelematta, olen lähettänyt henkilökohtaista postia korvaavista tehtävistä tänään.

Jos et osallistunut verkkojaksolle tai ehdit osallistua vain osittain (etkä ole saanut postia asiasta), voit korvata jakson tekemällä korvaavat tehtävät viimeistään 11.4.2005 mennessä.
Tehtävät löytyvät osoitteesta:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/sisalto/
Aikataulu/Korvaavat_tehtava

Jotta saat jakson hyväksytysti tehtyä sinulta edellytetään, että olet:

 • tutustunut jakson opintomateriaaliin,
 • osallistunut oman vertaisryhmäsi verkkokeskusteluihin aktiivisesti,
 • kirjoittanut hankkeestasi sisällöntuotannon kuvauksen (=synopsis),
 • tutustunut vertaisryhmässä muiden sisällöntuotannon kuvauksiin ja antanut niistä palautetta,
 • täydentänyt synopsista vertaisryhmässäsi käydyn keskustelun ja muiden
  antamien palautteiden pohjalta.

Jos kysyttävää tulee, ota yhteyttä Hanna Seuraseen, hmseuran@cc.jyu.fi, 014-260 4146.

Hyvää ja rauhallista joulukuuta & vuodenvaihdetta teille kaikille!
toivottelee Hanna Seuranen


Kurssikirje 17.12.2004 (Sisällöntuotanto-verkkojakso on päättynyt!)

Hyvää perjantaita,

TieVie Sisällöntuotanto-verkkojakso on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille työskentelyyn osallistuneille! Verkkojaksolla käytiin kiinnostavaa keskustelua mm. erilaisten medioiden
tuottamiseen, tekijänoikeuksiin, verkko-opetuksen mitoittamiseen liittyen. Tuutoreiden tekemiin yhteenvetoihin kannattaa tutustua osoitteessa:

http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/sisalto/Aikataulu/Yhteenveto

1. PALAUTETTA VERKKOJAKSOSTA
Toivomme vielä Sinulta palautetta verkkojaksosta. Erityisesti
PALAUTTEENANTOVUOROSSA OLEVIEN toivomme käyvän antamassa meille arvokkaan palautteensa (ks. viestin palautteenantovuorossa olevat tämän viestin lopusta).
Palautetta voit antaa TieVie-portaalissa näin: http://www.tievie.fi -> Verkkojaksot -> Sisällöntuotanto-verkkojakso 15.11. - 12.12.2004 -> Anna palautetta verkkojaksosta ->kirjaudu portaaliin ja käy antamassa palautteesi.

2. SUORITUSTEN KIRJAAMINEN JA KORVAAVA TEHTÄVÄ
Suoritukset kirjaamme TieVie-portaaliin alkuviikosta. Verkkojakson korvaava tehtävä laitetaan verkkoon myös alkuviikosta. Verkkojakson korvaajille ilmoitetaan tehtävästä henkilökohtaisesti s-postilla.

Toivottamme teille kaikille Rauhaisaa Joulunodotusta. Toivottavasti jokaiselle meistä suodaan ylellinen hengähdyshetki, ja saamme kerätä Uutta Intoa vuodelle 2005!

Terveisin Jyväskylän tuutorit

********
Palautteenantovuorossa ovat:
Kettunen Harri
Kiljunen Saija
Kiuru Päivi
Kivistö Aija
Kojonen Riitta
Kokkoniemi Jouni Kalevi
Kolehmainen Sirpa
Komulainen Mika
Konkonen Sami
Koskela Hanna
Koskivaara Eija
Kruusing Arvi
Kuurola Mirja
Laakso Elina
Lahdenperä Tiina
Lahtinen Anu
Lankinen Raija
Lepistö Kirsi
Lindberg-Repo Kirsti
Linnekoski Juha
Lukkarinen Hannele
Luoma Marjut
Maass Marianne
Makkonen Marja-Liisa
Manninen Olli
Mattsson Anna


Kurssikirje 9.12.2004 (Sisällöntuotanto-verkkojakso lähenee loppuaan...)

Viimeisiä päiviä viedään Sisällöntuotanto-verkkojaksolla!

Vielä tänään (to 9.12.) jatkuu keskustelu omassa vertaisryhmässäsi ja voit tutustua ryhmäläistesi synopsiksiin. Sen jälkeen on jäljellä pari pientä tehtävää, jonka jälkeen TieVie-opinnot lähtevät ansaitsemallemme joulutauolle. :) Suoritukset ja korvaavat tehtävät ilmoitetaan ensi viikolla (51).

VIIMEISET TEHTÄVÄSI VERKKOJAKSOLLA:

1. TÄYDENNÄ OMAA SYNOPSISTASI
Mikäli Sinulle nousi uusia ideoita omassa vertaisryhmässäsi (tai muissa ryhmissä) käytyjen keskusteluiden perusteella, käy täydentämässä omaa sisällöntuotannon suunnitelmaasi, jotta muistat vielä myöhemmin hanketta toteuttaessasi sisällöntuotantoon liittyvät ideasi. 12.12. mennessä vertaisryhmien tuutorit tekevät omien vertaisryhmiensä keskusteluista synteesit, jotka he vievät lopetuspostiksi oman ryhmänsä Syventävä keskustelu -alueelle (Otsikko: Synteesi). Saadaksesi ideoita omaan synopsikseesi, voit halutessasi 12.12. jälkeen käydä lukemassa ryhmien synteesejä.

2. ANNA PALAUTETTA VERKKOJAKSOSTA
Toivomme Sinun käyvän antamassa palautetta Sisällöntuotanto-verkkojaksosta TieVie-portaalissa (http://www.tievie.fi -> Verkkojaksot ->Sisällöntuotanto-verkkojakso 15.11. - 12.12.2004 -> Anna palautetta verkkojaksosta ->kirjaudu portaaliin ja käy antamassa
palautteesi). Sinun kokemuksesi verkko-opiskelijana ja siitä antamasi palaute toimii meille arvokkaana verkon opetuskäytön kehittämisen välineenä.

OPTIMAAN KIRJAUTUMINEN
Optimaan voit kirjautua TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa: Sisällöntuotanto --> Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.oulu.fi/ Vertaisryhmäsi keskustelun löydät "TieVie_5: Sisällöntuotanto_04”-työtilasta oman vertaisryhmäsi kansiosta.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä Hanna Seuraseen (hmseuran@cc.jyu.fi, 260 4146) tai Kekke Hyvämäkeen (jthyvama@cc.jyu.fi, 260 4423).

Yhteisistä opiskeluhetkistä kiittelevät ja mukavaa joulunodotusta
toivottelevat Jyväskylän tuutorit


Kurssikirje 2.12.2004 (SYNOPSIKSET OPTIMAAN N-Y-T - vielä on MAHDOLLISUUS OSALLISTUA TYÖSKENTELYYN!)

Tervehdys!

Pitääkö kiirettä? Tuttu tunne tässä kohtaa vuotta, mutta yritetään kuitenkin vielä pinnistellä vähän! Osalla teistä on vielä synopsis palauttamatta ja keskusteluun osallistumatta Sisällöntuotanto-verkkojaksolla. Samoin on niitä, jotka eivät ole vielä ehtineet verkkojakson työskentelyyn mukaan lainkaan. Jos et ole tähän mennessä osallistunut verkkojakson työskentelyyn, on Sinulla siihen vielä mahdollisuus (...ja vältät korvaavan tehtävän
tekemisen :)!

Osallistua voit näin:
1. SYNOPSIS
Käy tekemässä alustava sisällöntuotannon suunnitelmasi (=synopsis) Optimaan synopsis-lomakkeelle, joka löytyy oman vertaisryhmäsi kansiosta. Lomakkeen täyttämiseen ei mene kauan, sillä se sisältää suunnittelua helpottavia kysymyksiä. Kannattaa kokeilla! ;)

2.OMAN RYHMÄN KESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN
Lähetä ryhmäsi keskusteluun muutamia Sinua tällä hetkellä mietityttäviä sisällöntuotannon kysymyksiä. Käy lukemassa Synopsis-lomakkeen kautta niiden ryhmäsi jäsenten synopsiksia, jotka sen jo ovat palauttaneet. Anna toisille palautetta heidän kysymyksiinsä, tai etsi
synopsis-kuvauksista itseäsi kiinnostavia teemoja keskusteluun. Keskusteluaikaa ryhmälläsi on ensi viikon torstaihin 9.12. asti, jolloin verkkojakso päättyy. Tämän jälkeen tuutorit eri ryhmistä tekevät yhteenvedot ryhmiensä työskentelystä, ja voitte halutessanne tiivistetyssä muodossa
tutustua muien ryhmien päätelmiin.

OPTIMAAN KIRJAUTUMINEN
Optimaan voit kirjautua TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa: Sisällöntuotanto --> Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.oulu.fi/ Vertaisryhmäsi keskustelun löydät "TieVie_5: Sisällöntuotanto_04”-työtilasta oman vertaisryhmäsi kansiosta.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä Hanna Seuraseen (hmseuran@cc.jyu.fi, 260 4146) tai Kekke Hyvämäkeen (jthyvama@cc.jyu.fi, 260 4423).

Tsemppiä ja iloista mieltä toivottaa
koko Jyväskylän tuutorijoukko


 

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster