« TieVie-koulutus

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

TieVie-koulutuksen suorittaminen edellyttää:

  • osallistumista lähiseminaareihin,
  • aktiivista työskentelyä verkkojaksoilla,
  • osallistumista paikallisen mentorryhmän toimintaan,
  • koulutusmateriaaliin perehtymistä,
  • kehittämishankkeen toteuttamista ja sen raportointia.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, edellyttää koulutuksen loppuun saattaminen puuttuvien osasuoritusten tekemistä 10.4.2005 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löydät täältä. Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu tänne.

Päätösraportti koostuu seuraavista osa-alueista:

  • oman kehittämishankkeen kuvaus (hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutustapa, muutokset aiempaan toimintaan, kokemuksia/palautetta eri osapuolilta, tulokset ja tulevaisuuden suunnitelmat),
  • omien oppimiskokemusten pohdintaa,
  • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta,
  • kouluttajilta, mentorilta, verkkotuutoreilta ja muilta osallistujilta saatua palautetta.

Huomaa, että voit hyödyntää verkkojaksojen aikana tekemiäsi tuotoksia päätösraportissasi. Päätösraportin suositeltava laajuus on noin 5 sivua. Päätösraportti tehdään Optima-oppimisympäristön "TieVie_5: Tuotokset_04" -työtilaan, jossa jokaisella osallistujalla on oma kansio. Tee päätösraportti 10.4.2005 mennessä uutena objektina omaan kansioosi ja nimeä se selkeästi, "päätösraportti". Vaihtoehtoisesti voit tehdä päätösraportin omille kotisivuillesi ja lisätä www-sivun osoitteen linkkinä Optimaan. Päätösraportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Laita myös tässä tapauksessa kopio (tai linkki) julkaisusta Optimaan.

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 30.4.2005 mennessä. Paikallisryhmien mentorit antavat henkilökohtaisen palautteen raporteista kuukauden sisällä raporttien saapumisesta. Todistukset lähetetään postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi on muuttunut koulutuksen aikana, käy päivittämässä uudet yhteystietosi portaaliin (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle (kortista voi myös tehdä linkin hankkeen www-sivulle), jotta koulutuksen aikana toteutuneista hankkeista jäisi dokumentti portaaliin tulevien osallistujien tutustuttavaksi.

Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tai -aikataulussa voit neuvotella Merja Ruotsalaisen (merja.peurasaari(at)oulu.fi) tai verkkojaksojen vastuuhenkilöiden kanssa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster