« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kehittämishanke

TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikana jokainen osallistuja toteuttaa yksin, pareittain tai yhteistyössä useamman osallistujan kanssa kehittämishankkeen, jossa korkeakouluopetusta kehitetään hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämä oman kehittämishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen toimii koulutuksen punaisena lankana. Kehittämishanke on tärkeää kytkeä osallistujan omiin työtehtäviin ja oman organisaation toimintaan.

Kehittämishanke on omaan työhön liittyvä rajattu kehittämistehtävä, jota työstetään koulutuksen eri jaksojen tehtävien ja työskentelyn avulla eteenpäin. Kehittämishankkeiden suunnittelua ja edistämistä tehdään vertaisryhmissä lähiseminaarien aikana, jolloin vaihdetaan kokemuksia ja ideoidaan kehittämishankkeita yhdessä. Lisäksi kehittämishankkeita rajataan ja ongelmia täsmennetään koulutuksen aikana osallistujien ja kouluttajien yhteistyönä paikallisissa mentortapaamisissa sekä verkkojaksoilla. Osallistujien kehittämishankkeiden kuvaukset löytyvät TieVie-portaalista osallistujakorteista. Kehittämishankkeen tarkentuessa osallistujien kannattaa päivittää hankkeensa kuvaus portaaliin. Kehittämishanke ja sen etenemisprosessi rarportoidaan osana portfoliota. Lisäksi kaikki osallistujat esittelevät kehittämishankkeensa koulutuksen päätösseminaarissa Turussa 26. - 27.4.2007.

TieVie-asiantuntijakoulutuksessa kehittämishankkeet ovat hyvin moninaisia riippuen osallistujan kiinnostuksen kohteista, taustasta ja työtehtävistä. Kehittämishankeen lopputuloksena voi olla koulutuksen päättyessä esimerkiksi jokin suunnitelma, raportti, selvitys, asiakirja tai muutoin osin tai kokonaan toteutettu tehtävä. Kehittämishankeena voi olla esimerkiksi

  • tvt:aa hyödyntävän opetuksen laatuun liittyvät kysymykset,
  • laitoksen / yksikön opetuksen kehittäminen tvt:aa hyödyntäen,
  • verkostoituneen opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen esimerkiksi kansallisessa tai kansainvälisessä verkostossa,
  • maisteriohjelmat,
  • tvt:n opetuskäytön strategiatyö ja/tai strategian toimeenpanon edistäminen omassa yksikössä / organisaatiossa,
  • tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja/tai toteuttaminen omassa korkeakoulussa tai
  • tvt:n opetuskäytön tukeen tai teknologisiin ratkaisuihin liittyvät kysymykset.

Kehittämishankkeena TieVie-asiantuntijakoulutuksessa ei voi olla yksittäinen perus- tai jatko-opetuksen kurssi.

Osallistujien kannattaa kertoa omassa työyhteisössään omasta kouluttautumisesta ja siihen liittyvästä kehittämishankkeesta. Kannattaa myös hyvissä ajoin miettiä, mistä omasta kehittämishankkeestaan voisi saada palautetta. Palautetta voi kerätä kehittämishankkeeseen liittyviltä osapuolilta kuten omat opiskelijat, kollegat, esimiehet tai sidosryhmät. Kannattaa myös sopia paikallisessa mentorryhmässä, miten hyödynnätte sitä palautteen antamisessa kehittämishankkeista (esim. vertaispalaute).

Kehittämishankkeen itsenäisen työskentelyn osuus on noin 2 opintopistettä ja se sisältää kehittämishankkeiden tueksi paikallisesti järjestettävän mentoroinnin. Kokonaisuudessaan kehittämishankkeeseen liittyvän työn määrää on vaikea mitoittaa, koska suurin osa osallistujista työstää kehittämiskohteeseensa liittyviä asioita osana työtehtäviään. Kehittämishanketta tuetaan verkkojaksoilla ja lähiseminaariessa erilaisilla tehtävillä, jotka sisältyvät niiden osioiden mitoitukseen.

Kehittämishankkeisiin »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster