« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kurssikirjeet (1.1.2007 ->)

Kurssikirjeet (23.5. - 31.12.2006) »


3.5.20067 (Portfolio-verkkojakson merkinnät)

Hei kaikille,

Sain vihdoin ja viimein koottua verkkojaksomme tuutoreilta suoritusmerkintään oikeuttavat tiedot ja kävin verkkojakson kokonaisuudessaan suorittaneille ruksittamassa merkinnät TieVie portaaliin. Pahoittelut pienoisesta viiveestä!

Osalta osallistujista puuttuu verkkojakson suoritusmerkinnästä joko korvaava osasuoritus (jos olet osallistunut ainoastaan toiselle
kierrokselle) tai koko korvaava suoritus (jos et ole osallistunut kummallekaan palauteringeistä). Tähän mennessä palautetut korvaavat suoritukset on rekisteröity suorituksiksi, sikäli kun ne ovat täyttäneet vaaditun tehtävänannon mukaisen suorituksen. Mikäli sinulla on jotakin epäselvyyksiä suoritusmerkinnän kanssa, otathan minuun yhteyttä.

Oikein mukavaa ja aurinkoista loppuviikkoa!

Taru ja Anna-Kaarina


2.5.2007 (TieVie-asiantuntijakoulutus päättymässä)

Hei TieVie-yhteisö,

TieVie-asiantuntijakoulutus (15 op) on nyt valtakunnallisen yhteistyön osalta päättynyt. Kiitokset kaikille Turun seminaariin osallistuneille erittäin antoisista hanke-esityksistä ja aktiivisesta osallistumisesta seminaariin!

Koulutuksen aikana olemme pyytäneet teiltä palautetta koulutuksen eri osa-alueista ja varsin aktiivisesti olette jaksaneet palautteita kirjoittaa. Suuret kiitokset siitä! Kokoamme antamanne palautteen. Kommentit, kehut sekä kehittämisideat tullaan hyödyntämään syksyllä alkavan TieVie-asiantuntijakoulutuksen kehittämisessä. Turun päätösseminaarissa kävimme yleistä palautekeskustelua koulutuksesta. Teemme koonnin antamastanne palautteesta ja laitamme ne Optimaan sekä myös teille tiedoksi.

TURUN PÄÄTÖSSEMINAARI

Käykää antamassa yksityiskohtaisempi palaute Turun päätösseminaarista portaalissa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista). Koulutusta kokonaisuutena ja sen merkitystä omalle kehittymisellenne tulee arvioida omassa portfoliossanne. Hyödyntäkää portfoliossanne myös seminaarissa juonteissa antamaanne palautetta koulutuksesta sekä saamaanne palautetta kehittämishankkeestanne.

Alustajien materiaalit linkitämme TieVie-portaaliin seminaarin ohjelman yhteyteen (http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm) heti, kun ne alustajilta saamme. Kannattaa käydä tutustumassa myös TieVie-blogissa oleviin seminaarimerkintöihin.

SEMINAARIN KORVAAVA TEHTÄVÄ

Jos et päässyt Turun lähiseminaariin, tulee sinun tehdä korvaava tehtävä:
Tutustu seminaarin materiaaleihin ja teen sen pohjalta pohdinta, jossa käsittelet seminaarin aiheita oman kehittämishankkeesi näkökulmasta. Palauta korvaava tehtävä Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 06" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi). Otsikoi korvaava tehtävä selvästi "Turun seminaarin korvaava tehtävä". Korvaavaan tehtävään tulee lisäksi liittää kehittämishankekuvaus, ks. hankkeiden esittely pienryhmissä -ohje: http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/kirjeet#kehittamishanke. Jos osallistuit seminaariin vain perjantaina, tee kehittämishankekuvaus korvaavana osiona.

KOULUTUKSEN LOPPUUN SAATTAMINEN

Ohjeet portfolion palauttamisesta ja koulutuksen loppuun saattamisesta löytyvät TieVie-portaalista, ks Koulutuksen suorittaminen ja arviointi http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/suorittaminen.htm. Portfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Mikäli jokin verkkojakso, lähiseminaari tai reaktiopaperi on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä viimeistään 15.5.2007 mennessä. Jos aikataulun kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Merjaa (merja.peurasaari(a)oulu.fi). Todistukset koulutuksen 15.5.2007 mennessä suorittaneille lähetetään 31.5.2007 mennessä. Todistukset lähetetään postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. HUOM: tarkistathan, että osallistujakortissasi on oikea osoite (http://tammi.oulu.fi/pls/tievie/osallistujat.listaus?p_koulutus_id=11).

Koulutuksen oppimisympäristöt ovat auki kesäkuun 2007 loppuun saakka. TieVie-portaalissa tiedot ovat saatavilla ainakin vuoden 2007 loppuun saakka.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Toivomme teidän jatkavan koulutuksen päätyttyäkin toimintaanne omissa yksiköissänne toiminnan ja opetuksen kehittäjinä! Oman kehittämishankkeen kohteena olleelle toiminnalle kannattaa pyrkiä saamaan jatkuvuutta ja pysyvämpää jalansijaa omassa yksikössä esimerkiksi keskustelemalla siitä sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä kollegoiden ja esimiehen kanssa. Koulutuksessa syntyneitä verkostoja kannattaa hyödyntää koulutuksen jälkeenkin. Esimerkiksi oma vertaisryhmä voi parhaimmillaan jatkossakin tukea kokemusten, asiantuntijuuden ja tiedonvaihtoa (vierailut toisten yliopistoissa, verkossa tapaamiset jne.), joten tätä kannattaa vielä oman vertaisryhmän kanssa tuumata, jos ette ehtineet sopia jatkosta Turussa.

Omasta kehittämishankeesta kannattaa myös kirjoittaa erilaisiin julkaisuihin ja esitellä sitä seminaareissa ja konferensseissa, esimerkiksi vuosittain järjestettävä ITK-konferenssi (http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/index.html) tai valtakunnalliset virtuaaliyliopistopäivät (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=vy_tietoa_svy_tapahtumat_2007_fin). Eräs vaihtoehto on kirjoittaa Jyväskylän yliopiston ylläpitämään Pedagogiseen muistiin, jonne on koottu Opetuskokemusten tietopankkia. Lisää tietoa Pedagogisesta muistista löytyy osoitteesta http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/pedamem/index.html.

Kiitos vielä kaikille mielenkiintoisesta ja antoisasta vuoden työrupeamasta sekä tsemppiä viimeisiin rutistuksiin!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta, Merja


Kurssikirje 23.4.2007 (Portfolio-verkkojakson yhteenveto ja palaute)

Hei kaikille,

Arviointi-verkkojakson portfoliotyöskentelyyn keskittynyt osa päättyi viime viikon lopuksi. Kiitokset vielä kaikille aktiivisille osallistujille! Tähän alle olen koonnut yhteenvedon omaisesti näkemyksiä ja kokemuksia verkkojakson aikaisesta työskentelystä.

Verkkojakso koostui kahdesta osioista joista ensimmäisessä toimittiin pienissä vertaisryhmissä. Ryhmien aktiivisuus ja koko vaihtelivat huomattavasti. Tällaisiin osallistumattomuuksiin on aina hankala varautua ja tällaisissa tapauksissa tuutoreita käytettiin hyväksi palautekierroksessa. Toivottavasti kaikki palauterinkeihin osallistuneet kokivat saaneensa riittävästi kommentteja portfoliotyöskentelyyn.

Ensimmäiselle kierrokselle osallistui kaikkiaan 69 opiskelijaa. Peräti kuudessa vertaisryhmässä kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat palauterinkityöskentelyyn, muissa ryhmissä määrät vaihtelivat. Vertaisryhmissä palauterinkejä muodostettiin vapaavalintaisesti, osa noudatti annettua ohjeistusta, osa pareista sopi keskenään palauteaikatauluista. Myös tuutorit osallistuivat aktiivisesti vertaisryhmien toimintaan. Korvaavia suorituksia tehtiin ensimmäisen palauteringin osalta muutamia, mikä nostaa vielä verkkojakson aktiivisuuta.

Toinen kommentointikierros muodostettiin juonneryhmien pohjalta ja parit jaettiin palautettujen näyteportfolioiden mukaisesti. Tässä tuli vetäjienkin osalta huomattua, kuinka olennaiset ohjeet ovat työskentelyn onnistumiselle.

Toiselle kierrokselle osallistui 57 opiskelijaa, joten aikaisempien vuosien tapaan innostus hieman hiipui verkkojakson loppua kohden. Kevään kiireet tuntuvat painavan aina samaan aikaan päälle itse kullakin! Palautetta toisella kierroksella annettiin myös omien parikohtaisten sopimusten mukaan ja jopa yli juonneryhmärajojen, jolloin kaikki viime hetkelläkin mukaan tulleet pääsivät osallisiksi palautteen antamista ja saamista.

Portfolioita toteutettiin ohjeistuksen mukaisesti hyvin eri tavoin. Osa oli innostunut verkkomahdollisuuksien hyödyntämisestä portfoliotyöskentelyssä, osalle perinteisemmät mallit olivat toimineet paremmin. Vinkkejä portfoliotyöhön tarjottiin sekä menetelmällisesti että sisällöllisesti.

Kokonaisuutena verkkojaksolla lähetettiin paljon viestejä, sekä palautteen antamisen että palautteesta kiittämisen muodossa. Palautteissa näkyi selvästi se, että osallistujat olivat perehtyneet toistensa töihin. Toivottavasti kaikki kokivat saamansa palautteen antoisana jatkotyöstämiselle. Muiden portfoliot ovat myös hyvä tapa saada uutta näkökulmaa omaan työskentelyyn, joten toivottavasti palautetyöskentelyn välinen aika tuli tarpeeseen.

Verkkojakson suoritusmerkinnät vien portaaliin tämän viikon aikana. Korvaavan tehtävän suorittamiseen on edelleen aikaa. Muistathan laittaa minulle tiedon suorituksen sijaintipaikasta, niin osaan antaa suoritusmerkinnän verkkojaksosta!

Muistattehan, että muiden verkkojaksojen tapaan kaipaamme palautetta verkkojaksosta. Tällä kertaa palautteenantovuorossa ovat henkilöt Maijala - Väkevä, mutta palautetta toki toivotaan muiltakin. Linkki palautelomakkeeseen löytyy TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta).

Oikein hauskaa kevään odotusta kaikille ja tapaamisiin Turussa tämän viikon loppupuolella!

Taru ja Anna-Kaarina


Kurssikirje 13.4.2007 (Portfolio-verkkojakson päätös)

Hei kaikille,

Portfolio-verkkojakso päättyy virallisesti tänään perjantaina 13.4. Aikaa palautteen annolle on siis vielä aikaa! Poikkeavien aikataulujen puitteissa kommentoinnit voitte toteuttaa sopimanne mukaisesti. Kirjaamme verkkojakson suoritukset portaaliin ensi viikon aikana.

KORVAAVA SUORITTAMINEN (löytyvät myös Optimasta ja TieVie-portaalista)

Verkkojakso tulee korvata erillisellä osasuorituksella mikäli et ole pystynyt jakson aikana osallistumaan molempiin palauterinkeihin. Jos siis olet osallistunut toiseen (joko vertaisryhmän tai juonneryhmän palauterinkiin) tulee sinun korvaavana osasuorituksena pohtia portfoliota koulutuksen kokoajana ja päätössuorituksena. Halutessasi voit katsoa vinkkejä Materiaalit-osiossa olevista Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio -osion alla olevista linkeistä. Myös tämän tehtävän valmistumisesta tulisi laittaa viesti Tarulle, taru.valovirta(a)tkk.fi.

Mikäli et pysty osallistumaan verkkojakson aikana portfoliorinkeihin, on jakso mahdollista suorittaa tutustumalla Materiaalit -osiossa oleviin linkkeihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Linkit on koottu kolmen eri teeman alle sen mukaan, liittyvätkö niissä kuvatut näyteportfoliot tietyn kurssin tai opintojakson suorittamiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen vai virantäyttöön.

1. Portfolioesimerkin valinta
Valitse yksi kolmesta Materiaalit -osiossa esitetyistä portfolioesimerkistä. Voit valita itseäsi kiinnostavimman esimerkin ja käydä tutustumassa osion yhteydessä oleviin linkkeihin. Vaihtoehdot ovat Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio, Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio tai Virantäytön näyteportfolio.

2. Pohdintatehtävä
Pohdi valitsemastasi näkökulmasta omaa näyteportfoliotyötä. Voit pohtia tehtävässä halutessasi myös koko koulutuksen ajalta koottua portfoliota ja tarkastella sitä valitsemastasi näkökulmasta. Voit pohtia portfoliotyötä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miten koulutuksen portfolio liittyy muuhun työhön? Voiko TieVie portfoliota yhdistää osaksi laajempaa portfoliota? Entä miten portfolio on toiminut koulutuksessa? Miten portfolio on kehittänyt minua ammatillisesti? Voit myös yhdistää eri teemoissa kuvattuja esimerkkejä. Liitä pohdintatehtävä osaksi TieVie-näyteportfoliota.

Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.valovirta(a)tkk.fi.

SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI
(http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/suorittaminen.htm)

Näyteportfolion viimeistelylle on varattu verkkojakson päätyttyä vielä aikaa. Suositeltavaa on että näyteportfolio työstetään valmiiksi mahdollisimman pian jakson päätyttyä, jolloin saatu palaute ja ohjeet ovat vielä tuoreessa muistissa. Näyteportfolio toimii yhtenä TieVie-koulutuksen osasuorituksena."Lopullisen" näyteportfolion suositeltava laajuus on n. 10 sivua. Ohjeita ja apukysymyksiä portfolion laadintaan löydät portfoliotyöskentely-ohjeista. Täsä muutama portaalista poimittu vinkki:

Julkistettavassa näyteportfoliossa tulisi käsitellä ainakin seuraavat teemoja:

 • Oman kehittämishankeen prosessin kuvaus ja näytteitä tuotetuista materiaaleista; kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta ja sen analystointia
 • Oman koulutusnäkemyksen/toiminta-ajatuksen ja filosofian kuvausta perusteluineen
 • Oman oppimisen pohdintaa lähiseminaareihin, verkkojaksoihin, juonne-, vertais- ja mentorryhmätyöskentelyyn peilaten; näytteitä opintotuotoksista
 • Itsearviointia omista vahvuuksista ja kehittämisalueista
 • Näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä organisaation näkökulmasta (yksikkö, laitos, tiedekunta, korkeakoulu); ajatuksia laadunarvioinnista ja laadusta
 • Juonne- ja vertais- ja mentorryhmätyöskentelyn reflektointia sekä TieVie-asiantuntijakoulutuksen arviointia

Portfolion tulee olla valmis 15.5.2007 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio Optima-oppimisympäristön
(https://optima.oulu.fi/) "TieVie 15: Portfolio 06" -työtilassa "Omat porfoliot" -kansion alla olevassa omassa kansiossasi . Nimeä lopullinen portfoliosi selkeästi lopulliseksi portfolioksi tai poista siltä aikaisemmat versiot, jotta löydämme valmiit portfoliot. Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujille.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, voit toimittaa sen myös sähköpostitse Merja Peurasaarelle (merja.peurasaari(a)oulu.fi).

Koulutus ja portfoliot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 31.5.2007 mennessä. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi muuttuu, muista päivittää uudet yhteystietosi portaaliin (Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja).

Pahoittelut pitkästä (ja varsin paljon informaatiota sisältävästä) viestistä! Oikein aurinkoista viikonloppua kaikille ja tapaamisiin Turussa!

T:Taru ja Anna-Kaarina


Kirje 12.4.2007 (Kiitokset TieVie-yhteistyöstä!)

Hyvä TieVie-toimija,

TieVie OPM:n rahoittamana virtuaaliyliopistohankkeena on päättynyt vuoden 2006 lopussa, mutta hankkeen toiminta jatkuu vielä toukokuuhun 2007, jolloin päättyy TieVie-asiantuntijakoulutus (15 op) 2006 - 2007.

Juhlistimme TieVie-hankkeen toimintaa Espoossa 20.3.2007 TieVie-juhlaseminaarilla. Seminaari materiaalit ja kuvia löytyy nyt sivulta http://tievie.oulu.fi/juhlaseminaari.htm.

TieVie-hankkeen toimintaan liittyen on julkaistu kaksi teosta:
- Peurasaari, Merja 2007 (toim.): Tuhat ja yksi tarinaa - TieVie-verkoston seitsemän vuotta. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 1. Helsinki 2007. Julkaisun elektroninen versio löytyy osoitteesta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/svy_julkaisu1.pdf

- Tenhula, Tytti 2007: Valtakunnallisesti vaikuttavaa koulutusta. Selvitys valtakunnallisen TieVie-virtuaaliyliopistohankkeen vaikuttavuudesta. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 2. Helsinki 2007. Ko. teoksen elektroninen versio löytyy osoitteesta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/svy_julkaisu2.pdf

TieVien toiminta jatkuu ja elokuussa 2007 alkaa TieVie-asiantuntijakoulutus (15op), jonka toteutusperiaate on hieman eri kuin TieVie-hankkeen aikana. Olen (Merja) siirtynyt Oulun yliopistossa toisiin tehtäviin (olen kuitenkin mukana TieVie-asiantuntijakoulutuksessa 2006 - 2007). Syksyllä alkavan koulutuksen TieVie-koordinaattorina OY:ssä toimii Katja Pura (katja.pura(a)oulu.fi, p. 08 - 553 4195 / 040 - 556 9411). Ko. koulutuksesta ja siihen hakemisesta saa lisätietoa Katjalta sekä osoitteesta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/tievie/. Hakuaika päättyy 4.5.2007 mennessä.

Lämmin kiitos kaikille vaikuttavuuskyselyyn vastanneille, juhlaseminaariin osallistuneille sekä TieVie-julkaisuun kirjoittaneille!

Sydämelliset kiitokset myös kaikesta yhteistyöstä vuosien varrella sekä aurinkoista kevään jatkoa!

T. Merja Peurasaari & Tytti Tenhula

P.S. Pahoittelemme mahdollista päällekkäin postitusta, osa teistä on useammilla listoillamme!


Kurssikirje 11.4.2007 (Muistathan ilmoittautua Turun lähiseminaariin 19 huhtikuuta mennessä)

Hei TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Turun päätösseminaari (26. - 27.4.2007) lähestyy ja samoin ilmoittautumisten deadline. Sekä seminaariin että iltajuhlaan on ilmoittauduttava 19.4.2007 mennessä, ilmoittautuminen hoidetaan kätevästi verkkolomakkeella (https://etu.utu.fi/tievie.html). Jos osallistut iltajuhlaan, muista merkitä lomakkeeseen myös mahdolliset erityisruokavaliot. Iltatilaisuuden hinta on 12 euroa, ja se maksetaan illallisen yhteydessä.

Totuttuun tapaan seminaariin liittyy myös reaktiopaperi, joka tulisi jättää viimiestään 22.4.2007. Ohje ja kirjallisuus löytyvät portaalista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperi.htm#turku.

Seminaari järjestetään Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Educariumissa, Assistentinkatu 5. Seminaarin ohjelma löytyy TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm.

Muistattehan valmistautua esittelemään kehittämishankkeenne (lisää tietoa portaalista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/hanke_esittely.htm); tiivis kirjallinen kuvaus jaettavaksi pienryhmässä (10 kpl paperikopioita) ja itse n. 15 minuutin esittely hankkeesta. Esittely tarjoaa hyvän tilaisuuden kerätä palautetta, kehittämisehdotuksia ja muiden kokemuksia oman hankkeen edistämiseksi, joka kannattaa käyttää täysillä hyväksi.

Lisätietoja Turun lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Turun tiimi:
Tomi Jaakkola (tomi.jaakkola@utu.fi) ja Päivi Laine (paivi.laine@utu.fi).

Tervetuloa Turkuun !
terveisin Päivi


Kurssikirje 10.4.2007 (Vertaiskommentointikierros, uudet parit)

Hyvää tiistaiaamua!

Toinen näyteportfolioiden kommentointikierros on käynnistynyt vilkkaana. Palautteen annolle on siis aikaa perjantaihin 13.4. 8-) saakka. (Jos jostain syystä on ylipääsemättömiä ongelmia toimia tässä aikataulussa, voi kommenttiparin kanssa erikseen sopia viikonlopun jatkoajasta.)

Matti-ja-maija-myöhäisten (2.4. klo 17 jälkeen mutta tänään n. klo 7.30 mennessä työnsä
julkaisseiden) palauteringit ovat alla. Muistathan, nuolen suunta kertoo kuka kommentoi kenen työn, jos ringissä on kolme henkilöä.

Opetuksen uudistajat I
Turunen Eija --> Markkula Jouni -->Järveläinen Jonna --> Turunen Eija

Opetuksen uudistajat II ja Rakenteiden ravistelijat Huom! Opetuksen uudistajat II:ssa on vain yksi edellisen deadlinen jälkeen julkistettu portfolio, siksi kommenttipari yli juonneryhmärajojen. Ehdotan että kommentointikeskustelu käydään Opetuksen uudistajat II:n keskustelualueella.
Rontu Heidi (Opetuksen uudistajat II) <--> Kytölä Liisa (Rakenteiden ravistelijat)

Rakenteiden ravistelijat
Skogster Patrik <--> Inki Riitta-Leena (kuten Juha jo aiemmin ilmoittikin)

Verkostojen virittäjät
Palhomaa Sami <--> Ritola-Pesonen Ulla

Jos nimesi ei vieläkään löydy vaikka olet mielestäsi julkaissut näyteportfoliosi toisen luonnoksen, otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Antoisaa kommentointia!
Anna-Kaarina


Kurssikirje 2.4. 2007 (Toinen kommentointikierros, KORJATUT RYHMÄT)

Hei kaikki taas,

Tässä uusittu lista TieVien toisen vertaiskommentointikierroksen kommentoijapareista. Koska muutos koskee yhteensä seitsemää ryhmää (joissa monta aivan uutta paria!), viestin lopussa on koko lista uudelleen.

Jos muutos aiheuttaa hämminkiä tai ongelmia, toivomme että pyritte selvittämään jaon yhdessä tuutorinne kanssa juonneryhmän palauterinki-keskustelualueella. Tavoitteena on kuitenkin että kaikki saavat palautetta tällä toisella kierroksella joltakulta oman vertairyhmän ulkopuoliselta.

Kierrokselle onnea toivotellen,
Anna-Kaarina

KOMMENTTIPARIJAKO RYHMITTÄIN:

Opetuksen uudistajat 1:

Ahti Jonna --> Kajannes Katriina --> Jokinen Tiina --> Ahti Jonna Sjöberg Lena <--> Turunen Marianne Kautto-Knape Erja <--> Aira Marja Opetuksen uudistajat 2:

Fränti Jaana <--> Mattila Eija
Miettinen Elise <--> Eskola Päivi
Kuitunen Sari <-->Tepora Suvi-Maaria

Opetuksen uudistajat 3:
Kemppainen Kaarina < -->Autio Kerttu
Kivinen Nina <--> Koivunen Eija-Riitta
Maijala Marja <-->Happonen Ari
Paasio Ann-Louise --> Rantamäki Jari --> Heickell Hanne --> Paasio Ann-Louise

Rakenteiden ravistelijat:
Körkkö Pentti -->Laurinolli Katja --> Karjalainen Päivi -->Körkkö Pentti Laine Eeva <--> Järvinen Antti Lehtonen Ulla -->Paldanius Ari --> Innanen Hely -->Lehtonen Ulla Antola Terja <--> Viitanen Johanna Piironen Arja <--> Kananen Päivi

Verkostojen virittäjät:
Riikonen Hannu Tapani <-->Peltonen Hanna Pietikäinen Pirjo <--> Lähteinen Sanna Selänne Lena <--> Oinonen Paavo Vatjus Virva <--> Aho Jukka


Kurssikirje 2.4. 2007 (Toinen kommentointikierros KORJAUS TULEE klo 18)

Hei kaikki,

Kiitos runsaasta palautteesta.

Kun kävin läpi lähettämiänne viestejä mistä portfolioluonnoksenne toinen versio löytyy, työ oli, etten sanoisi, salapoliisitaitoja vaativaa. Ehkäpä ei-riittävän-selkeiden ohjeiden
takia. Kaunis tarkoitus oli että portfolioluonnoksen version 2 sijaintipaikka julkistetaan Optiman työtilassa TieVie 15:Portfolio 06 alla olevien JUONNEryhmien kansioissa olevilla "Juonneryhmän palauterinki" -keskustelualueilla lähettämällä viesti mistä kyseinen toinen portfolioversiosi löytyy.

Teen uudet listat lähettämienne sähköpostien perusteella vielä tänään. Pyydän kuitenkin teitä tarkistamaan että viestinne todella löytyy oikeasta paikasta tässä välissä, avuksi myös kommentoijille. Joidenkin minulle palauteviestin lähettäneiden julkistusviestiä en löydä vieläkään, mikä toisaalta voi viitata myös tekniseen ongelmaan.

Täydennetty lista tulee siis vielä tänään.

terv.
Anna-Kaarina


Kurssikirje 2.4. 2007 (Toinen kommentointikierros)

Hyvää maanantaipäivää!

Portfolio-jakson toinen palautekierros on käynnistynyt. Kierros kestää verkkojakson loppuajan eli päättyy perjantaina 13.4. Vertaiskommentointi tehdään juonneryhmittäin, yli vertaisryhmien (jos se vain oli mahdollista järjestää). Näin jokainen saa hieman erilaista palautetta kuin mitä on saanut vertaisryhmissä toimittaessa.

Toimintaa varten osallistujat on jaettu kommentointipareihin tai -kolmikoihin. Parin saavat tässä vaiheessa ne jotka ovat julkaisseet suunnitelmansa Optimassa tänään n. klo 12 mennessä. Viestin lopussa on lista kommentointipareista ja -kolmikoista. Jos nimesi ei löydy vaikka olet mielestäsi julkaissut näyteportfoliosi toisen luonnoksen, otathan allekirjoittaneeseen yhteyttä.

Koska noin puolella näyttää olleen vaikeuksia julkaista portfolionsa määräaikaan mennessä, teemme matti-ja-maija-myöhäisille omat palauteringit heti pääsiäisen jälkeisenä tiistaina, aamusta. Eli, annamme mahdollisuuden julkaista portfolion vielä pääsiäisimaanantaihin 9.4.mennessä. Kunkin vertaisryhmän matit ja maijat voivat toki keskenään sopia kommentoinnista ja aiemmin.

Parin kanssa voi sopia max viikon jatkoajasta jos aikataulu tuottaa esim. lomien takia ongelmia.

Tiedoksi Opetuksen uudistajat I ja Opetuksen uudistajat III:
Taru on sairaslomalla tämän viikon joten jakson loppumetrien tuutorinne vaihtuu. Opetuksen uudistajat I:n uusi tuutori on Juha Linnekoski ja Opetuksen uudistajat III:n Sanna Suoranta.

Antoisaa pääsiäisviikkoa!

Anna-Kaarina


OPPONENTTIPARIJAKO RYHMITTÄIN:

Opetuksen uudistajat 1:
Ahti Jonna --> Kajannes Katriina --> Jokinen Tiina --> Ahti Jonna
Kautto-Knape Erja <--> Aira Marja

Opetuksen uudistajat 2:
Fränti Jaana --> Mattila Eija --> Eskola Päivi --> Fränti Jaana
Kuitunen Sari <-->Tepora Suvi-Maaria

Opetuksen uudistajat 3:
Kemppainen Kaarina --> Paasio Ann-Louise -->Heickell Hanne -->Kemppainen Kaarina
Kivinen Nina <--> Koivunen Eija-Riitta
Maijala Marja <-->Happonen Ari

Rakenteiden ravistelijat:
Körkkö Pentti -->Laurinolli Katja --> Karjalainen Päivi -->Körkkö Pentti
Laine Eeva <--> Järvinen Antti
Antola Terja <--> Viitanen Johanna
Piironen Arja <--> Kananen Päivi

Verkostojen virittäjät:
Oinonen Paavo <--> Lähteinen Sanna
Riikonen Hannu Tapani <-->Peltonen Hanna
Vatjus Virva <--> Aho Jukka


Kurssikirje 26.3. 2007 (Valmistautuminen toiseen palauterinkiin)

Hei taas,

Ensimmäinen näyteportfolion palauterinki on nyt "virallisesti" päättynyt. Ahkeruutenne on ollut kiitettävää!

Niiden jotka ovat portfolionsa julkaisseet mutta eivät ole vielä palautetta parillensa antaneet, kannattaa olla ripeitä. Vain näin sekä sinä itse että palautteen saaja hyötyvät eniten. Pelisääntönä oli että jos pari ei ole omaa luonnostansa julkistanut 23.3. aamuun mennessä, palautepari ei ole enää velvoitettu palautteen antoon, jos ette ole muuta sopineet. (Ne jotka itsestään riippumatta eivät saaneet palautetta, saavat palautteen tuutorilta.)

Nyt on viikko aikaa "petrata" näyteportfolioluonnosta. Käytä apunasi tietenkin saamaasi palautetta ja vaikkapa näyteportfolion tukikysymyspatteristoa, joka löytyy edellisen viikon ohjeiden yhteydestä.

Seuraava palautekierros tehdään juonneryhmittäin, alkaen 2.4. Tämä edellyttää että julkistatte oman juonneryhmänne palauterinki -keskustelualueella näyteportfolionne seuraavan version maanantaihin 2.4. klo 10 mennessä. Tätä varten keskustelualueet on tänään avattu. Palaute annetaan tällä kakkoskierroksella opponenttipareittain tai -kolmikoittain ja me julkistamme nämä parit maanantaina n. klo 13.

terveisin tosi keväisestä Espoosta,
Anna-Kaarina


Kurssikirje 26.3. 2007 (Turun lähiseminaari ja koulutuksen päätösseminaari lähestyy, ilmoittautuminen on alkanut)

Hei TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Kevät ja muuttolinnut ovat saapuneet ja TieVie-asiantuntijakoulutuksen Turun päätösseminaari (26. - 27.4.2007) lähestyy. Seminaari järjestetään Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Educariumissa, Assistentinkatu 5. Seminaarin ohjelma löytyy TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm.
Portaalista löytyy myös lisäohjeita seminaariin liityen, joista ohessa hieman lyhennetty kooste. Muistathan ilmoittautua seminaariin ja tietenkin myös perinteiseen iltajuhlaan!

KEHITTÄMISHANKKEIDEN ESITTELY

Seminaarin ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat koulutuksen osallistujien kehittämishankkeiden esittelyt pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan seminaaria varten eli ne eivät ole vanhat juonne- tai vertaisryhmät. Aikaa esittelyyn on varattu 30 min/hanke, ja hanke tulisi esitellä niin tiiviisti, että keskusteluun jää runsaasti aikaa (esittely 15 min / keskustelu 15 min). Koska ryhmät ovat uusia, eivät kuulijat välttämättä tiedä edes taustatietoja kehittämishankkeestasi, joten esityksen suunnitteluun kannattaa panostaa.

a) TEE ENNEN SEMINAARIA KIRJALLINEN KUVAUS: laadi kehittämishankkeestasi tiivis kirjallinen kuvaus ja ota siitä 10 kpl kopioita mukaan seminaariin ryhmäläisille jaettavaksi. Tätä kuvausta voit hyödyntää osana portfoliotasi. Kuvauksen laatimisessa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä:

- Mikä oli kehittämishankkeesi tavoite? Miksi kokeilit juuri tätä, mihin ongelmaan hait vastausta?
- Mikä oli kohderyhmä? Keitä oli mukana tekijätiimissä?
- Mikä oli kehittämishankkeesi sisältö? Mitä teit, miten se erosi aiemmasta toiminnastasi?
- Miten hanke otettiin vastaan? Millaista palautetta sait matkan varrella?
- Miten itse arvioisit hankkeesi onnistumista?
Mikä sujui hyvin? Miten aiot hankettasi jatkossa kehittää?
- Mmitkä asiat sinua tällä hetkellä erityisesti askarruttavat hankkeessasi? Mihin asioihin haluaisit saada palautetta muilta seminaarissa?

b) KEHITTÄMISHANKKEEN ESITTELY SEMINAARISSA:
Aikaa hankkeen käsittelyyn seminaarissa on yhteensä vain 30 min. Näin lyhyessä ajassa hanketta on mahdotonta esitellä perusteellisesti. Toivomme teidän keskittyvät hankkeiden
esittelyissä erityisesti seuraaviin asioihin:
- hankkeesi myötä syntyneitä keskeisiä havaintojasi, oppimiskokemuksiasi, yllätyksiä ja oivalluksia. Älä siis yritäkään kuvata seminaarissa kaikkia hankkeeseen liittyviä asioita vaan keskity olennaiseen.
- mieti etukäteen, mihin asioihin, ongelmiin tai kysymyksiin haluaisit erityisesti saada palautetta ryhmältä ja sen vetäjältä. Hankkeiden esittelyn pääpaino on palautteen saamisessa omasta hankkeesta.

REAKTIOPAPERIKIRJALLISUUS

Lähiseminaaria varten tulee edelliskertojen tapaan tutustua ennakkoon kirjallisuuteen ja laatia sen pohjalta noin kahden sivun laajuinen reaktiopaperi. Ohje ja kirjallisuus löytyvät TieVie-portaalista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperi#turku

SEMINAARIIN JA ILLANVIETTOON ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu seminaariin ja sen iltatilaisuuteen 19.4.2007 mennessä verkkolomakkeella (lomake osoitteessa https://etu.utu.fi/tievie.html).
Jos kehittämishankkeesi oli yhteistyöprojekti, mainitse lomakkeessa muiden hankkeeseen osallistuneiden TieVie-osallistujien nimet (HUOM: jokainen ilmoittautuu kuitenkin
henkilökohtaisesti). Iltatilaisuuden ruokailujärjestelyjä varten lomakkeeseen tarvitaan myös mahdolliset erityisruokavaliot. Iltatilaisuuden hinta on 12 euroa (maksetaan illallisen yhteydessä).

MAJOITTUMINEN

Osallistujille ei ole varattu hotelleista erillisiä kiintiöitä. Esim. illanviettopaikkaa lähellä olevia hotelleja ovat:

Cumulus Turku, Eerikinkatu 30, puh. 02 - 338 2666 Holiday Inn Turku, Eerikinkatu 28, puh. 02 - 338 211 Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, puh. 020 123 4710 Scandic Julia, Eerikinkatu 4, puh. 02 - 336 000 Scandic Plaza, Yliopistonkatu 29, puh. 02 - 33200 Sokos Hotel City Börs, Eerikinkatu 11, puh. 02 - 337 381 Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh. 02 - 337 381 Sokos Hotel Seurahuone, Eerikinkatu 23, puh. 02 - 337 301

Muita Turun hotelleja:
http://www.turkutouring.fi/public/default.aspx?nodeid=8120&culture=fi-FI&contentlan=1.

KULKUYHTEYDET JA KARTTA

Educariumiin (Assistentinkatu 5) on noin kilometrin kävelymatka Turun linja-autoasemalta.
Helsingin suunnasta tullessa lähin rautatieasema (n. 1km) on Kupittaan asema, ja päärautatieasemalta on matkaa n. 2km. Asemien ja Educariumin välillä liikkumiseen kätevin liikenneväline on taksi (puh. 02-10041). Kauppatorilta pääsee yliopiston suuntaan usealla bussilinjalla, esim. linjat 50, 51, 53, 54 (KAUPPATORI pysäkki T42, päätepysäkki Ylioppilaskylä, josta alikulkutunnelia pitkin kävellen pääsee suoraan Educariumille, lähdöt noin 15 minuutin välein).

Lisää bussilinjatietoja löytyy TieVie-portaalin seminaariohjeista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm
ja Turun bussiliikenteen www-sivuilta http://bussit.turku.fi/traveller/matkainfo.

Educariumin sijannin voi tarkistaa oheisesta linkistä.

Muita tietoja:
- Turun korkeakoulujen kampuskartta: http://www.utu.fi/kartta/kampuskartta.htm
(Educarium, Assistentinkatu 5: T47, G1)
- Turun kartta: http://opaskartta.turku.fi/
- Turun säätila: http://at8.abo.fi/cgi-bin/fi/get_weather (Åbo Akademin sääasema).

Lisätietoja Turun lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Turun tiimi:
Tomi Jaakkola (tomi.jaakkola(a)utu.fi) ja Päivi Laine (paivi.laine(a)utu.fi).

Tervetuloa Turkuun !


Kurssikirje 15.3 2007 (Vertaisryhmän palauterinki)

Hei kaikille,

Näyteportfolion ensimmäisen version prosessiointi alkaa olemaan loppusuoralla. Huomenna perjantaina käynnistyvät keskustelut vertaisryhmissä.

Luethan tarkkaan työskentelyjakson toimintaohjeet sekä tästä viestistä että verkkosivulta. Sinne on nyt lisätty näyteportfolion tukikysymyspatteristo. Se toivoaksemme auttaa vielä lisää jäsentämään työtänne.

Palauterinkityöskentely tapahtuu jokaisen vertaisryhmän omalla keskustelualueella. Julkista palauterinkiin eli keskustelualueelle heti perjantaina näyteportfoliosi ensimmäinen versio vertaisryhmäsi omalla keskustelualueella lähettämällä viesti jossa kerrot MISTÄ näyteportfoliosi löytyy. Kerro viestissäsi siis esim. webbilinkki tai anna tieto että luonnoksesi löytyy Optiman portfoliokansiosta. Ryhmien työskentelyyn osallistuvat myös tuutorit, joilta on mahdollista pyytää palautetta oman vertaisryhmän jäsenten lisäksi. Jos portfolioluonnos ei ilmesty foorumiin 23.3. aamuun mennessä, palauteparisi ei ole enää velvoitettu palautteen antoon ja työskentelyäsi ei valitettavasti huomioida verkkojakson suoritteena.

Tässä ovat kommentointiparit. Jos henkilöitä on kolme, nuolen suunta kertoo kuka kommentoi kenenkin luonnoksen:

AIDAN MADALTAJAT
Fagerström<-->Sundström
Körkkö-->Laine-->Lindqvist-->Körkkö

HERMES
Kajannes-->Puranen-->Turunen-->Kajannes

@IVOPESU
Ahti-->Sjöberg-->Turunen-->Ahti

KDOK MINTTU
Kivinen-->Maijala-->Paasio-->Kivinen
 
KIELET KATTOON
Miettinen-->Mikkola-->Niskanen-->Miettinen

LIUKUMÄKI
Happonen-->Holmström-->Koivunen-->Happonen
 
MALLIKANSIO
Airos<-->Koskimies
Laurinolli<-->Lehtonen
Oittinen-->Skogster-->Viitanen-->Oittinen

MATKATARINAT
Autio<-->Rantamäki

MOTIVOIJAT
Eskola<-->Kuitunen
Mattita-->Penninkilampi-Kerola-->Tepora-->Mattila

OHJUS
Jokinen<-->Kautto-Knape
Korpelainen<-->Markkula
 
OPET VERKKOON
Heickell-->Laitila-->Pöyri
Quiroz-Schauman<-->Ylen

TAIDEVERKKO
Huhmarniemi<-->Oinonen
Riikonen-->Salmio-->Väkevä-->Riikonen
 
VERKKOKURSSILAISET
Akural<-->Järveläinen
Kaarteenaho-Wiik<-->Lähdesmäki

VERKONKUTOJAT
Immonen<-->Rontu
Sivonen<-->Vilonen
 
VERTU
Bauman<-->Isomursu
Lähteinen<-->Palhomaa
Pietikäinen-->Selänne-->Vatjus-->Pietikäinen

VETURI
Antola<-->Frilander
Inki-->Karjalainen-->Paldanius-->Inki
 
VIA DOLOROSA
Bagge<-->Innanen
Järvinen-->Kananen-->Kytölä-->Järvinen

VINHA
Aho-->Maukonen-->Nousiainen-->Aho
Peltonen<-->Ritola-Pesonen

Jos et löytänyt nimeäsi listasta, ja et ole ilmoittautunut poissaolevaksi, otathan meihin välittömästi yhteyttä!
HUOM! Sinä joka et syystä tai toisesta pysty osallistumaan palautekierrokseen: olethan ilmoittanut ryhmällesi tästä? Jos et vielä, tee se pikaisesti ja LISÄKSI lähetä sähköpostia meille.

Innostusta ja kannustusta portfoliotyöhön!

T: Anna-Kaarina ja Taru


12.3.2007 (Portfolio-verkkojakson kolmas tyoviikko)

Tervehdys kaikille,

Viimeinen itsenäinen työskentelyviikko käynnistyy tästä päivästä ja loppu viikolla siirrytään arvioimaan näyteportfolioiden ensimmäisiä versioita ja annetaan sekä saadaan palautetta ennen seuraavaa itsenäisen työskentelyn vaihetta. Aikataulullisesti itsenäinen työskentely jatkuu siis vielä torstaihin, 15.3. saakka. Perjantai-aamuna laitamme tarkemmat ohjeet palauterinkityöskentelystä sekä jakamamme parit.

Muutamat ovat keskustelualueella ilmaiseet huolensa mahdollisista aikatauluongelmista. Oman ryhmän kesken voi toki yrittää järjestää aikatauluja haluamallaan tavalla, vaikka me annammekin yleiset ohjeet koksien koko verkkojakson toimintaa. Huomioittehan kuitenkin, että palauterinkien on tarkoitus toimia myös alustuksena seuraavalle itsenäisen työskentelyn vaiheelle (26. - 30.3.), jolloin saadun palautteen pohjalta muokataan näyteportfoliosta toista versiota. Eli kommentit ensimmäisistä näyteportfolioversioista tulisi olla tuohon mennessä käytössä.

Portfolioiden arviointi tapahtuu keskustelualueella, mutta itse tuotokset tulisi sijoittaa Omat portfoliot -kansion alla oleviin nimillä varustettuihin kansioihin. Eli tuotoksia ei tulisi sijoittaa juonneryhmäkansioihin. Jos olette erehdyksessä sijoittaneet työitänne keskustelualueen yhteyteen ettekä onnistu niitä poistamaan, ottakaa yhteyttä minuun, niin katsotaan miten asiassa edetään!

Innostusta ja kannustusta portfoliotyöhön!

T:Taru V.


Kurssikirje 9.3.2007 (TieVie arviointi -verkkojakson kooste)

Hei

TieVie arviointi –verkkojakson 2006-07 kooste on nyt valmis ja löytyy .pdf tiedostona verkkojakson materiaalista (ensi viikon alussa myös TieVie portaali kautta) ja suoraa linkistä:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie_arviointi06/kooste06_07.pdf

Terveisin Markku N. JY


Kurssikirje 5.3.2007 (Portfolio-verkkojakson toinen viikko kaynnistyy)

Hei kaikille,

Muistuttelen teitä taas portfolio-verkkojakson toimintaohjeista. Tämän ja ensi viikon ajan työskennellään vielä itsenäisesti oman näyteportfolion ensimmäisen version parissa materiaaleja läpikäyden ja rajaten. Aikaa on siis vielä hyvin jäljelä, joten hiihtolomalta töihin palanneet pääsevät vielä hyvin työskentelyyn kiinni. Aikaa tulee varata tähän ensimmäisen vaiheen työskentelyyn noin 10 tuntia. Viikon  11 loppupuolella siirrytään kommentoimaan näyteportfolioita ja saadaan palautetta omasta työskentelystä. Vielä kertauksena (ja muistin virkistämiseksi) kertauksena muutamia asioita.

Työskentely viikoilla 10 ja 11

Viikolla 10 ja osalla viikosta 11 jatketaan viime viikolla aloitettua itsenäistä, mutta intensiivistä työskentelyä, jonka aikana käydään läpi oma portfolioaineisto, valikoidaan ja rajataan materiaalia. Helsingin lähiseminaarin yhteydessä pohdittu ja tuotettu alustava portfolion sisältörunko tulisi tässä vaiheessa palauttaa mieleen. Myös Jyväskylän lähiseminaarin juonneryhmätyöskentely ja keskustelu sekä kaikki portfolioon liittyvät muistiinpanosi kannattaa ottaa esille. Juonne-, vertais- ja mentorryhmistä kannattaa tuoda mukaan kuvauksia, tässä vaiheessa toki riittää kuvaus siitä, kuinka aiot omassa portfoliossasi näitä mahdollisesti hyödyntää. Jakson aikana toteutetaan ensimmäinen näyteportfolion kirjoitusprosessi. Muistattehan, että myös kehittämishanke on osa portfoliota, eli oman osaamisen kuvausta voi tehdä peilaamalla kehittämishankkeen etenemiseen.

Viikon 11 lopussa käynnistetään ensimmäiset vertaispalauteringit. Jos jo nyt tiedät, ettet pääse osallistumaan palauterinkien toimintaan, ilmoitathan siitä minulle. Tiedämme ottaa tämän huomioon palauterinkejä muodostaessamme. Jos olet jo asiasta meidän suuntaan ilmoittanut, olemme rekisteröineet sen.

Mukavaa työviikkoa näyteportfolion parissa!

Terveisin,

Taru Valovirta


Kurssikirje 26.2.2007 (Tervetuloa portfolio-verkkojaksolle!)

Hyvä TieVie-asiantuntijakoulutettava!

TieVie-koulutuksen viimeinen verkkojakso eli Portfolio-verkkojakso on avattu Optimassa. Jakso toteutetaan 26.2. - 15.4.2007 ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Verkkojakso perustuu pääosin ohjeistettuun, itsenäiseen näyteportfolion kirjoitusprosessin eteenpäin viemiseen, jota tuetaan verkossa erityisesti kahden palauteringin avulla. Lisäksi jokaisella juonneryhmällä on oma tuutori, joka päivystää Optimassa:

 • Opetuksen uudistajat I: Taru Valovirta
 • Opetuksen uudistajat II: Anna-Kaarina Kairamo
 • Opetuksen uudistajat III: Riikka Rissanen
 • Rakenteiden ravistelijat: Juha Linnekoski
 • Verkostojen virittäjät: Sanna Suoranta

Mitä portfolio-verkkojakso sinulta vaatii?

Työskentely perustuu itsenäiseen kirjoittamiseen ja jakson aikana kirjoitusprosessia tuetaan vertaiskommentein, erilaisin tukimateriaalein ja tehtävin. Jakson suorituskriteerinä on näyteportfolion tuottaminen prosessina sekä osallistuminen juonne- ja vertaisryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn tämän prosessin pohjalta. Palkintona työpanoksestasi ja osallistumisestasi sinulle valmistuu jakson aikana näyteportfolio, joka ei vaadi kuin hienosäätöä jalostuakseen lopulliseksi TieVie-asiantuntijakoulutuksen portfoliosuoritteeksi.

Työskentely viikoilla 9-11

Ensimmäiset 3 viikkoa eli viikot 9-11 ovat itsenäistä, mutta intensiivistä työskentelyä, jonka aikana käydään läpi oma portfolioaineisto, valikoidaan ja rajataan materiaalia. Verkkojakson tarkat ohjeet löytyvät niin Optiman kautta (ohje alla) että linkin http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tievieportfolio2007/ takaa. Tutustu oheisiin huolella, se auttaa jäsentämään työskentelyä!

Osoite ja kirjautuminen

Jakso toteutetaan Oulun yliopiston palvelimella sijaitsevassa Optima-ympäristössä, mihin kirjaudutaan osoitteessa https://optima.oulu.fi  Jaksolle pääset myös linkistä TieVie-portaalin kautta. Huomioithan, että työskentelyn helpottamiseksi jokaisen osallistujan omat kansiot on sijoitettu uuden Omat portfoliot-kansion alle. Tämä on tehty siksi, ettei työtilassa olisi liikaa erilaisia kansioita.

Mikäli verkkojakson osalta ilmenee joitakin ongelmia tai muita nousee muita kysymyksiä, voit olla yhteydessä allekirjoittaneisiin.

Tapaamisiin verkossa!

t: Anna-Kaarina ja Taru


Kurssikirje 21.2.2007 (Arviointi -verkkojakso (15.1. -18.2.2007) ja megakonferenssin 15.2. korvaava tehtävä)

Hei,

tässä ohjeet Arviointi-verkkojakson (15.1. - 18.2.2007) ja megakonferenssin 15.2. korvaaviin tehtäviin. Jos sinulle on epäselvää, mitä osioita tulee korvata, sovi jakson loppuun saattamisesta Markku Närhin kanssa, mtnarhi(a)cc.jyu.fi, p. 040 5877361.

Arviointi -verkkojakso (15.1. -18.2.2007) korvaava tehtävä

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Kirjoita oheisista tehtävistä kooste, n. 4 - 5 sivua (mukaan luettuna oma laatudokumentti). Jos sinulta puuttuu vain tietty osa jaksosta, tee puuttuvat osat korvaavan tehtävään. Jos sinulle on epäselvää, mitä osioita tulee korvata, sovi jakson loppuun saattamisesta Markku Närhin kanssa, mtnarhi(a)cc.jyu.fi, p. 040 5877361. Korvaavista suorituksista otetaan vielä tarvittaessa henkilökohtaisesti yhteyttä viikon 8 lopulla.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Arviointi -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi)

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

 • tutustunut jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja oman hankkeen kehittämistarpeiden perusteella jakson verkkomateriaaleihin
 • tuonut lähiseminaariin tuotoksen/arviointitehtävän verkko-opetuksen laatutyöpajan työryhmän kansioon ja osallistunut ryhmän yhteiseen laatupohdintaan
 • tuottanut omaan hankkeeseensa liittyvän laatumallin ja julkaissut sen ohjeiden mukaan
 • lukenut muiden teemanryhmän osallistujien laatumalleja ja osallistunut aktiivisesti laadun kehittämiseen menetelmiä pohtivaan vertaiskommentointiin verkkokeskustelussa
 • tuottanut keskustelun pohjalta tarkennetun oman hankkeen laatumallin ja tallentanut sen Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan sekä
 • osallistunut laatutyön arviointikeskusteluun Megakonferenssissa 15.2.2007.

Korvaava tehtävä(3 osiota):

1. Verkko-opetuksen laatutyöpajan pohdintakeskustelu:
Tutustu Jyväskylän lähiseminaarin verkko-opetuksen laatutyöpajan materiaaleihin ja oman pienryhmäsi tuotoksiin verkossa. Katso myös lähiseminaarin luentotallenteet.  Kirjoita sen jälkeen  ns. ulkoinen arviointi laatutyöpajan tuotoksista: Millaisiin verkko-opetuksen laatuun liittyviin seikkoihin kiinnität huomiota kun luet työpajan materiaalit ja työryhmän koosteet työpajasta?

Oman pienryhmäsi ja lisäohjeita löydät verkkojaksolta (Optima https://optima.oulu.fi/), tehtävän 1. ohjeistuksesta.

2. Oman laatukehikon luominen:
Tutustu jakson opintomateriaaleihin ja luo oman hankkeen tai hankkeen tuloksena syntyvän toiminnan laatudokumentti (laatumalli tai laatukehikko), jossa esittelet mm. seuraavia laadun elementtejä:

 • Arvot ja periaatteet, joiden perusteella ja oikeutuksella laadukas toiminta tapahtuu
 • Indikaattorit, eli toiminnan laatua osoittavat ja kuvastavat tekijät
 • Mittarit ja arviointimenetelmät, joilla laatua osoittavia tekijöitä seurataan ja arvioidaan

Perustele lyhyesti valitsemaasi mallia ja tekemiäsi valintoja. Lisäohjeita saat verkkojaksolta (Optima https://optima.oulu.fi/), tehtävän 2. ohjeistuksesta.

3. Muiden osallistujien laatudokumenttien kommentointi:
Valitse verkkojaksolta jokin laatuteema (verkko-opetus, materiaalit tai tukipalvelu) ja lue vähintään kahden pienryhmän laatudokumentit sekä niistä käyty keskustelu. Kirjoita tämän jälkeen oman laatudokumenttisi yhteyteen pohdinta, jossa tarkastelet seuraavia kolmea teemaa:

 1. Kuinka dokumenteissa ilmenee oman hankkeen laadun kehittämisen suhde yksikön tai organisaation laadun kehittämiseen?
  • Kuinka arvot ja periaatteet näkyvät dokumenteissa ja miten ne yhdistyvät indikaattoreihin ja mittareihin?  
  • Ovatko hanke- ja organisaatiotason arvot, indikaattorit ja mittarit yhdenmukaisia tai toisiinsa suhteessa?
  • Toimivatko oman organisaatiosi yleisen laatumallin rakenteet ja käsitteet omassa hankkeessasi ja kuinka ne voidaan kytkeä toisiinsa? 
 2. Kuinka oman hankkeesi laadun indikaatiot (laadulliset ja määrälliset) tullaan mittaamaan? Onko esim. mahdollisen opiskelija/kollegapalautteen suunnitteluun, tulkintaan ja julkaisemiseen olemassa toimintamalli? Mitä muita mittareita tunnistat hankkeestasi?
 3. Millaisia käytännön laatutyön välineitä (mm. prosessimallit, laatukäsikirjat , laatumatriisit, konsultaatio, laatutapaamiset, benchmarking, auditointi, jne) organisaatiossasi käytettään ja mitkä mallit soveltuisivat omaan hankkeeseesi?

Käytä omaa laatudokumenttia ja jakson pohdintoja pohjana Portfolio.verkkojakson työskentelyssä.

Megakonferenssi 2:n (15.2.2007) korvaava tehtävä:

Katso megakonferenssin tallenne oheisen ohjeen mukaan ja tutustu esitysten materiaaleihin. Videot ja materiaalit löytyvät osoitteesta Megakonferenssin ohjelman yhteydestä http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm (tallenteet lisätään ohjelmaan vko. 8 aikana).

Tallenne sisältää 3 sisällöllistä osiota, joiden välillä voit liikkua mediasoittimen aikajanan avulla:

 1. Aloitus ja esittely
 2. Rinnakkaisryhmät (3 ryhmää: JKL: TKK, Oulu)
 3. Kommentit arviointi -verkkojaksosta  sekä portfolio verkkojakson jakson aloitus ja loppukommentit

Katso megakonferenssista kokonaan osiot 1 ja 3, sekä valittuja näytteitä osasta 2.

Tehtävä 1: pohdi osissa 1 ja 3 esitettyjä laatukehikoiden kommentteja oman hankkeesi näkökulmasta.

Tehtävä 2: katso näytteitä osioista 2.  Pohdi tällaisen työskentelymuodon etuja ja haittoja. Pohdi mm. kuinka videoneuvottelu ja sen kautta tapahtuva ryhmätyöskentely voisi toimia osana verkko-opiskelua ja välineenä erilaisten etäopiskelun osioiden yhdistämisessä.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (megakonferenssi II:n tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi)

Terveisin,

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p: 014 260 4127
gsm: 040 5877361


Kurssikirje 19.2.2007 (Arviointi-verkkojakson päättäminen-yhteenveto ja palaute)

Hei,

kiitos kaikille arviointi -verkkojaksolle ja to. 15.2. megakonferenssiin osallistuneille! Tässä viestissä kokoan hieman jakson tapahtumia yhteen sekä kerron muutamia käytännön asioita arviointi -verkkojakson päättämisestä ja eri osioiden palautteen antamisesta. Verkkojakson ja megakonferenssin korvaavat tehtävät ilmoitetaan erillisessä viestissä.

Olemme siis saaneet päätökseen TieVie koulutuksen arviointi -verkkojakson, jonka tavoitteena oli laatutietoisuuden syventäminen ja oman hankkeen laatudokumentin laatiminen. Aiheen työstäminen alkoi verkko-opetuksen laadun pohdinnalla Jyväskylän lähiseminaarissa ja jatkui ryhmätyöskentelylla verkkojakson alussa. Tämän jälkeen tutustuttiin jakson materiaaliin ja laadittiin oman hankkeen laatudokumentti. Laatudokumentteja ja laatutyön menetelmiä pohdittiin teemaryhmissä ja jakso päätettiin muutamien laatudokumenttien esittelyyn megakonferenssissa 15.2. Jakson omaa laatudokumenttia tulee vielä täydentää työskentelyn herättämillä ajatuksilla ja viedä se portfolio työtilaan 23.2. mennessä.

Mihin asti sitten päästiin?

Verkko-opetuksen suunnittelumallin kautta löydettiin monissa ryhmissä uusia näkökulmia, vaiheita ja rooleja laatutyöhön, joskin osalle työskentely jäi hieman vieraaksi mikäli oma hanke ei suoraan liittynyt opettamiseen. Opintomateriaaleja, oman hankkeen pohtimista ja etenkin hankkeen arvojen, periaatteiden, indikaattoreiden ja mittareiden auki kirjoittamista pidettiin jakson keskustelujen perusteella sangen hyödyllisenä. Oman hankkeen laatutyön sitominen organisaation yleiseen laatumalliin jäi vielä useimmilla ohueksi, samoin kuin laatutyön menetelmien pohdinta, joka olisi vaatinut hieman lisää aikaa. Sovimmekin magakonferenssissa, että avaamme vielä kerran näitä laatutyön peruskäsitteitä ja kehittämismalleja
verkkojakson koosteessa, joka valmistuu viikolla 10.

Tässä omia mietteitäni, mutta te voitte kertoa oman mielipitenne niin, että Arviointi-verkkojakso (15.1. - 18.2.2007) ja Megakonferenssi II 15.2.2007 osalta palautteenantovuorossa ovat ainakin seuraavat henkilöt:

Henkilöt aakkosissa: Aho - Lähteinen

Linkki palautelomakkeeseen löytyy TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta).

Samoin kaikki voivat antaa palautetta käyttämistämme VOPLA-hankkeen materiaaleista osoitteessa: https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/4490/

Kiitos kaikille osallistumisesta sekä mukavaa alkanutta työviikkoa tai hiihtolomaa!

Terveisin
Markku N. JY


Kurssikirje 13.2.2007 (Arviointi-verkkojakso 13.2.07. laatudokumenttien arviointi- ja pohdintakeskustelu käynnissä)

Hei

Hieman tilannetiedotusta ja pohdintaa arviointi -verkkojaksolta

Laatudokumenttien pohdinta on hyvässä vauhdissa. Suurin osa ryhmistä on käymässä vilkasta ja mielenkiintoista keskustelua. Osa ryhmistä ei ole vielä päässyt oikein vauhtiin, mutta nyt on vielä kuluva viikko aikaa vaihtaa näkemyksiä laatutyön kysymyksistä. Virallisesti keskusteluosuus päättyy 15.2, mutta mikään ei estä jatkamasta sitä 18.2. saakka, joilloin jakso kokonaisuudessaan päättyy. Myös tutorit ovat mukana loppuun saakka.

Muutama yhteinen huomio laatudokumenteista ja keskusteluista. Kaikissa laatudokumenteissa on päästy hyvin kuvaamaan toimintaprosessia ja pohtimaan keskeisiä laadun varmistukseen liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan monissa dokumenteissa ja keskustelussa näkyy ongelmana se, millaisia laadun kriteereitä voisi määritellä ja miten rakentaa mittarit laadun hallintaan.

Monet keskustelut ovat jo päätyneet samaan johtopäätökseen, eli jos toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet eivät ole yhdessä kuvattuja ja sovittuja, niin niiden laatua on vaikea tuoda näkyviin. Tuon ongelman ratkaiseminen vaati siis yhteistä päätöksentekoa ja mm. opetussuunnitelmien ja strategioiden päivittämistä. Toivottavasti jakson keskustelut auttavat teitä löytämään tähän ongelmaan uusia näkökulmia ja toimintamalleja.

Haluaisinkin nyt yhteisesti nostaa keskusteluihin jaksomme viimeisen teeman eli laatutyön menetelmät ja käytännöt. Tarkoitus olisi siis vielä pohtia ja jakaa kokemuksia erilaisista työkaluista ja menetelmistä, joita laatutyössä käytetään. Millaiseen toimintaan ne sopivat ja kuinka laatutyö tulisi käytännössä toteuttaa? Tarkoitan sellaisia työkaluja kuin prosessikuvaus(mm. kaaviot), itsearviointi (mm. matriisit), laatukäsikirjat (mm. laatumallien EFQM, CAF tai ISO9001:2000 antamat rakenteet) ja erilaiset toimintatavat kuten laatukonsultaatio, laatukoulutus, benchmarking, auditointi ja akkreditointi. Miten ne edistävät laadun kehittämistä ja hallintaa?

Tulkaapa siis vielä mukaan verkkojaksolle pohtimaan näitä teemoja.

Torstaina on vuorossa megakonferenssi, josta laitan vielä tarkemman infon huomenna, kun saan lopullisesti varmistettu esiintyjät ja tekniikan. Ohessa yleisinfo megakonferenssista:

Arviointi -verkkojakso päättyy Megakonferenssiin to. 15.2.2007 klo (8.00) 9.00 - 13.00. Tästä linkistä löydätte ohjelman ja oman paikkakunnan yhteystiedot.
<http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm>

Tarkempi ohjeistus em. asioista löytyy verkkojaksolta:
https://optima.oulu.fi, työtilasta TieVie 15: Arviointi 06

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.

Keväisen talvipäivän keskeltä Jyväskylästä

Markku N.


Kurssikirje 8.2.2007 (Arviointi-verkkojakso, dokumenttien aukeamisongelma ratkaistu)

Hei Pahoitteluni dokumenttien aukeamisongelmista! 

Valitettavasti minulta oli jäänyt yhden piilotetun materiaalikansion lukuoikeus määrittämättä ja ette saaneet tänään laatudokumentteja auki. Pääsin vasta nyt illalla korjaamaan virheeni. Nyt dokumentit aukeavat ja pääsette aloittamaan vertaispohdinnan. Pahoittelen tilanteen aiheuttamaa harmia ja viivytystä työskentelyssä!

Terveisin
Markku N. JY


Kurssikirje 8.2.2007 (Arviointi-verkkojakso 8.2.07. Laatudokumenttien vertaiskommentointi alkaa)

Hei kaikki

Siirrymme nyt arviointi-verkkojaksolla vaiheeseen 3, laatudokumenttien vertaiskommentointiin ja laatutyön toimintamallien pohdintaa. Kiitoksia kaikille laatudokumentteja rakentaneille, nyt on aika vertailla ja pohtia aikaansaannoksia. Olen muodostanut työskentelyä varten pienryhmiä, joiden kokoonpano näkyy oheisessa listassa. Tehtävän ohjeistus on liitetty viestin loppuun ja samat tiedot löydät verkkojakson materiaalista, kohdasta "tehtävät-tehtävä 3". Jos olet palauttanut laatudokumentin eikä nimeäsi näy listassa, ota yhteyttä. Liitän sinut mahdollisimman pikaisesti sopivaan ryhmään.

Tarkempi ohjeistus em. asioista löytyy verkkojaksolta:
https://optima.oulu.fi työtilasta TieVie 15: Arviointi 06

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.

Terveisin Markku N. JY

TEHTÄVÄN 3 RYHMÄT:

Verkko-opetus:
1 ryhmä: Päivi Kananen,Eija Mattila,Hannu Riikonen,Sari Kuitunen, Juha Nousiainen
2 ryhmä: Hanna Peltonen,Ulla Ritola-Pesonen,Erja Kautto-Knape,Anne Vierros, Auli Dahlström
3 ryhmä: Paavo Oinonen, Ethem Akural,Leena Immonen, Marianne Turunen, Ulla Lehtonen
4 ryhmä: Tiina Jokinen, Jonna Ahti, Sami Palhomaa, Hely Innanen,Katriina Kajannes

Materiaali/Ainestot:
1 ryhmä: Jaana Fränti,Pasi Puranen,JUkka Aho,Elise Miettinen,Marja Aira
2 ryhmä: Eija Turunen,Pentti Körkkö,Kaarina Kemppainen,Ari Happonen
3 ryhmä: Anna Bagge,Raija Lähdesmäki, Lena Sjöberg, Eeva-Riitta Koivunen,Jari Rantamäki

Tukipalvelut/Strategiatyö
1 ryhmä: Lena Selänne,Päivi Karjalainen,Katja Laurinolli,Antti Järvinen,Arja Piironen
2 ryhmä: Hanna Heickell,Terja Antola,Johanna Viitanen,Ari Paldanius,Hanna Frilander
3 ryhmä: Pirjo Pietikäinen,Patrick Skogster,Kristian lindqvist,Jouni Markkula,Eeva Laine
4 ryhmä: Tero Oittinen,Irene Sivonen,Virva Vatjus,Kati Villonen,Johanna Laine
5 ryhmä: Heidi Rontu,Nina Kivinen,Marja Maijala,Karen Niskanen,Ann-Luise Paasio

TEHTÄVÄ:
3. tehtävä: Muiden osallistujien laatudokumenttien vertaiskommentointi Kuinka laatutyötä tehdään käytännössä? Millaisilla menetelmillä laatutyötä voi tehdä? Kuinka tvt-opetuskäyttö on osa laatutyötä?

Katso vertaiskommentointiryhmät oheisesta listasta. Ryhmät löytyvät omalla sukunimellä, valitun laatuteeman kansiosta. Jokaisessa ryhmässä on 4-6 henkilöä. Käy lukemassa oman ryhmäsi jäsenten laatudokumentit ja osallistu vertaiskommentointiin sekä pohdintakeskusteluun keskustelun ohjeessa annettujen teemojen pohjalta. Asiantuntijat tulevat mukaan keskusteluun vk.
6 lopussa.

Huom. Ryhmän työskentely tapahtuu ns. Optiman koosteobjektin avulla, johon on niputettu samaan näkymää tehtävänanto, keskustelualue sekä ryhmän dokumentit. Kaikista dokumenteista on tehty .pdf muoto joka linkitetty
pienryhmän koosteobjektiin. Jos koosteobjektin käyttö Optiman kehyssivun
sisältä on ongelmallista, voit avata sen ko. sivun ylälaidan "nuoli-neliöt"
kuvakkeesta uuteen selainikkunaan.

Pohdintakeskustelu käydään ajalla 7.2.- 15.2.2007 ja niitä ohjaavat asiantuntijatutorit. Megakonferenssissa 15.2. esitellään osa laatudokumenteista. Valinnan tekevät ohjaajat ja he ilmoittavat siitä viikon 7. alussa osallistujille.

OHJE:
Tehtävänä on lukea muiden ryhmäläisten laatudokumentit ja tehdä niistä vertaisarvio. Keskustelussa on erityisesti tarkoitus keskittyä laadun arvioinnin ja kehittämisen käytännön menetelmien pohdintaan. Perehdy siis ryhmäsi laatudokumentteihin ja osallistu vertaiskommentointiin sekä pohdintakeskusteluun oheisten teemojen pohjalta. Ensimmäinen arvio voi olla esim. yksi koosteviesti kaikista dokumenteista.

Vertaisarvio voi käsitellä mm. seuraavia teemoja:
Millaisena näet toiminnan arvojen ja periaatteiden yhteyden laatudokumentissa/laatumallissa esitettyihin indikaattoreihin ja mittareihin ?
Vaikuttaako malli sellaiselta, joka tuottaa kehittyvää laatua ja tuo toiminnan laadun näkyväksi ulkopuolisille?
Millaisilla menetelmillä (käytännön toimenpiteillä) hankkeen laatua mielestäsi voisi edistää ?
Kuinka mallissa näkyy tvt-opetuskäytön osuus laadun kehittämisessä?
Mitä muita ajatuksia ja ideoita laatudokumentit herättivät?

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p: 014 260 4127
gsm: 040 5877361


Kurssikirje 6.2.2007 (Arviointi-verkkojakso 6.2.07. Viimeinen päivä palauttaa laatudokumentti)

Hei kaikki TieVieläiset!

Muistuttelen, että arviointi-verkkojaksolla on tänään ! 6.2.07 oman hankkeen laatudokumentin viimeinen palautuspäivä. Ohessa vielä tehtävän ohje ja muistutus 15.2 megakonferenssista.

Intoa dokumentin viimeistelyyn.

Terv. Markku N. JY

Tehtävä 2
Tehtävä on siis oman hankkeen laatudokumentin luominen. Kyseessä on itsenäinen työskentely opintomateriaalin pohjalta. Dokumentti tulee palauttaa verkkoympäristöön, valittuun teemaryhmään, viim. ti. 6.2. Tämän jälkeen työskentely jatkuu 7.2. jälkeen näissä uusissa teemaryhmissä.
Tarvittaessa työhön saa konsultaatiota verkkojakson vetäjiltä.

Megakonferenssi
Arviointi -verkkojakso päättyy Megakonferenssiin to. 15.2.2007 klo (8.00) 9.00 - 13.00. Oheisesta linkistä löydätte ohjelman ja oman paikkakunnan yhteystiedot.
<http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm>
Tapaamisessa esitellään ja kommentoidaan osa jaksolla tuotetuista laatudokumenteista. Esitysten valinnan suorittavat verkkojakson vetäjät ja ilmoitamme valinnoista vk 6 aikana.

Tarkempi ohjeistus em. asioista löytyy verkkojaksolta:
https://optima.oulu.fi, työtilasta TieVie 15: Arviointi 06

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.


Kurssikirje 2.2.2007 (Arviointi-verkkojakso 2.2.07-muistutus vaiheesta 2. ja megakonferenssista to. 15.2.)

Hei

Arviointi –verkkojaksolla on meneillään itsenäisen työskentelyn jakso ja yhteydenotoista päätellen laatudokumentin työstäminen sujuu itsenäisesti ja pääosin ilman ongelmia. Muistutan vielä tulevaista aikataulusta.

Tehtävä 2
Tehtävä on siis oman hankkeen laatudokumentin luominen. Kyseessä on itsenäinen työskentely opintomateriaalin pohjalta. Dokumentti tulee palauttaa verkkoympäristöön, valittuun teemaryhmään, viim. ti. 6.2. Tämän jälkeen työskentely jatkuu 7.2. jälkeen näissä uusissa teemaryhmissä. Tarvittaessa työhön saa konsultaatiota verkkojakson vetäjiltä.

Megakonferenssi
Arviointi -verkkojakso päättyy Megakonferenssiin to. 15.2.2007 klo (8.00) 9.00 - 13.00. Oheisesta linkistä löydätte ohjelman ja oman paikkakunnan yhteystiedot.
<http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm>
Tapaamisessa esitellään ja kommentoidaan osa jaksolla tuotetuista laatudokumenteista. Esitysten valinnan suorittavat verkkojakson vetäjät ja ilmoitamme valinnoista ensi viikon aikana.

Tarkempi ohjeistus em. asioista löytyy verkkojaksolta:
https://optima.oulu.fi,työtilasta TieVie 15: Arviointi 06

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.

Mukavaa viikonloppua kaikille ja tapaamisiin verkkojaksolla.

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p: 014 260 4127
gsm: 040 5877361


Kurssikirje 26.1.2007 (Arviointi-verkkojakso 26.1.07-siirtyminen tehtävään kaksi)

Hei,

Arviointi -verkkojakson ensimmäinen osuus on päättynyt, eli lähiseminaarin työryhmät ovat käyneet pohdintakeskustelun verkko-opetuksen laadusta. Kommentointia saa jatkaa ja vetäjät kokoavat ryhmien keskusteluja vielä ensi viikon alussa, mutta virallisesti tämä osuus on nyt päätöksessään. Toivon kaikkien päässeen tehtävän kautta hyvin mukaan verkkojaksolle ja tutustuneen se tavoitteisiin, tehtävänantoihin ja materiaaliin.

Seuraava tehtävä on oman hankkeen laadudokumentin luominen. Kyseessä on itsenäinen työskentely opintomateriaalin pohjalta. Aikaa on niin, että dokumentti tulee palauttaa verkkoympäristöön, valittuun teemaryhmään, viim. ti. 6.2. Tämän jälkeen työskentely jatkuu 7.2. jälkeen näissä uusissa teemaryhmissä. Tarvittessa työhön saa konsultaatiota verkkojakson vetäjiltä.

Ohessa vielä lyhennettynä verkkojaksolta löytyvä tehtävänanto.
Tarkempi ohjeistus löytyy verkkojaksolta: https://optima.oulu.fi, työtilasta TieVie 15: Arviointi 06

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.

Mukavaa viikonloppua kaikille ja tapamisiin verkkojaksolla

Terv.
Markku N. JY

TEHTÄVÄ 2: Oman hankkeen laatudokumentin luominen Luo oman hankkeen tai hankkeen tuloksena syntyvän toiminnan laatudokumentti (laatumalli tai laatukehikko), jossa esittelet mm. seuraavia laadun elementtejä:

 • Arvot ja periaatteet, joiden perusteella ja oikeutuksella laadukas toiminta tapahtuu
 • Indikaattorit, eli toiminnan laatua osoittavat ja kuvastavat tekijät Mittarit ja arviointimenetelmät, joilla laatua osoittavia tekijöitä seurataan ja arvioidaan

Perustele lyhyesti valitsemaasi mallia ja tekemiäsi valintoja

Nimeä laatudokumentti omalla nimelläsi ja tuo oma dokumenttisi Optimaan, valitsemasi teemanryhmän laatudokumentit kansioon. Dokumentti tulee tuoda Optimaan .doc., .rtf,.pdf tai .htm muodossa, tai dokumentti voi olla linkki verkkosivustolle. Laatukehikko tulee julkaista teemaryhmän kansiossa viimeistään ti. 6.2.2007.


Kurssikirje 24.1.2007 (TieVie arviointi -verkkojakson tapahtumia 24.1.07)

Hei kaikki!

Hieman koostetta TieVie arviointi-verkkojakson tilanteesta. Useimmat työryhmät ovat saaneet laatupohdinnan hienosti eteenpäin ja jopa lähelle päätöspuheenvuoroja. Olemme Leena Hiltusen kanssa kommentoineet keskusteluja ja olen omissa viesteissäni vielä nostanut esiin laadun kriteerien ilmenemisen ja laadun mittamisen kysymykset. Tämä on viimeinen vaihe tässä osuudessa, joten käykääpä loppuviikon aikana vielä osallistumassa oman ryhmän keskusteluun ja päättämässä tämä työskentelyjakso. Pe. 26.1 alkaen siirrymme sitten oman hankkeen laatudokumentin työstämiseen, mutta siitä tarkemmin seuraavassa viestissä.

Mukavaa talvisen työviikon jatkoa

Toivottaa Markku N. JY


Kurssikirje 19.1.2007 (TieVie Arviointi -verkkojakson tapahtumia pe.19.1.)

Hei

Arviointi –verkkojakson työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin. Jokaisessa työryhmässä on julkaistu suurin osa työpajan dokumenteista ja verkko-opetuksen laadun pohdinta on käynnissä. Muistuttelen kuitenkin niitä, joiden osuus lähiseminaarin dokumenttien tai oman pohdinnan kirjoittamisessa vielä uupuu. Tehkääpä osuutenne niin pääsette ryhmässä eteenpäin ja laatuvastaavan on helpompi koostaa hankkeen laatukriteerit. Laatuvastaava julkaisee kriteerit siis viim. ma. 22.1.  Kriteerien koostamisesta ei kannata tehdä liian monimutkaista, vaan kerätä olemassa olevan aineiston pohjalta muutama keskeinen laatuun liittyvä asia ja näkökulma yhteiseen pohdintaan.

Jos verkkojakson työskentely herättää kysymyksiä, niin ota yhteyttä.

Mukavaa viikonloppua kaikille ja tapamisiin verkkojaksolla

Terv. Markku Närhi JY


Kurssikirje 17.1.2007 (JKL lähiseminaarin palaute ja korvaava tehtävä, arviointi verkkojakson tilanne sekä tarkennuksia koulutuksen päivämääriin)

Hei

Tässä koostettuna monta TieVie koulutuksen ajankohtaista asiaa, joten luen viesti tarkasti.

1. Tarkennuksia koulutuksen päivämääriin ja verkkojakson ohjeistukseen.

Megakonferenssin päivämäärä: TieVie Megakonferenssi järjestetään torstaina 15.2.2007 klo 9.00- 13.00. Laita kalenteriin!

Huom. VOPLA hankkeen seminaari on saman päivän iltapäivällä HY:n tilossa: http://www.vopla.fi/laatuaskeleita/

Verkkojakson päivämääriä:

 • Tänään 17.1. on viimeinen päivä viedä oma lähiseminaarin tuotos verkkoon, oman työryhmän kansioon. Eli toimintaa jos asian on vielä hoitamatta ;)
 • Zeminaarista poissa olleet kokoavat oman laatupohdintansa ko. dokumenttien ja seminaarin materiaalin pohjalta mahd. pian tämän viikon lopussa,
  lisäohjeita verkkojaksolla.
 • Verkkojakson 1. tehtävän ja lähiseminaarin työryhmän laatuvastaava kokoaa ryhmän näkemykset laadusta nyt vk. 3 lopussa ja vie koosteen työryhmän keskustelualueelle viimeistään ensi maanantaina eli 22.1.2007.

2. Jyväskylän lähiseminaarin korvaava tehtävä.

Korvaava tehtävä on osin päällekkäinen verkkojakson 1. tehtävän kanssa, mutta pohdinta hieman on laajempi ja viedään TieVie 15 portfolio 06 työtilaan Optimassa.

Ohje:
Tutustu Jyväskylän lähiseminaarin verkko-opetuksen laatutyöpajan materiaaleihin ja oman työryhmäsi tuotoksiin verkossa. Katso myös lähiseminaarin luentotallenteet http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm.
Kirjoita sen jälkeen ulkoinen arviointi laatutyöpajan tuotoksista ja pohdintasi verkko-opetuksn laadusta (oman työryhmäsi kokoonpanon löydät arviointi -verkkojakson tehtävän 1 ohjeistuksesta). Kerro millaisiin verkko-opetuksen laatuun liittyviin seikkoihin kiinnität huomiota kun käyt läpi seminaarin ja työpajan materiaalit sekä työryhmän tuottamat koosteet? Perustele valintasi ja näkökulmasi.

Korvaava tehtävä palautetaan Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 06" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/). Otsikoi korvaava tehtävä selvästi "Jyväskylän lähiseminaarin korvaava tehtävä". Ilmoitathan seminaarin korvaavan tehtävän valmistumisesta erikseen Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi), niin saat suoritusmerkinnän TieVie-portaaliin

3. Anna palautette Jyväskylän lähiseminaarista:
Linkki palautelomakkeeseen löytyy TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista). Voit lukea muiden osallistujien antamaa nimetöntä palautetta kirjautumisen "Lue palautetta" linkin kautta.

Mukavaa loppuviikkoa!

Toivottaa
Markku N. JY


Kurssikirje 15.1.2007 (Arviointi-verkkojakson (15.1. - 18.2.2007) aloittaminen)

Tervehdys TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Jyväskylän lähiseminaari(11.-12.1.2007) on ohi ja on aika aloittaa Arviointi–verkkojakso, jonka teemana on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakso toteutetaan tutussa Optima-ympäristössä, johon pääset osoitteesta https://optima.oulu.fi/. Työtilan nimi on: TieVie 15: Arviointi 06. Tunnukset ovat samat joilla olet aiemmin kirjautunut mm.
portfolio-työtilaan.

Jakso suoritetaan viikkojen 3 - 7 aikana ja se koostuu neljästä tehtävästä sekä megakonferenssista. Verkkojakson avaus tehtiin Jyväskylän lähiseminaarissa ja verkko-opetuksen laatutyöpajassa esitellyt materiaalit sekä verkkojakson ohjeistukset löytyvät jakson materiaaleista ja 1. tehtävän ohjeistuksesta.

Viikoilla 3 - 4 on myös vuorossa paikallinen mentor-ryhmä tapaaminen, jossa on tarkoitus perehtyä oman korkeakoulun laatutyöhön. Jakson verkkosivustolla on linkkejä korkeakoulujen laatutyöhön, mutta myös omaa tiedonhankintaa kannattaa asiassa harrastaa.

Verkkojakson aloittaminen:
Kirjaudu sisään verkkojaksolle ja tutustu sen rakenteeseen. Tärkeimmät sisällöt on koottu myös pdf -dokumentiksi. Jakson ensimmäinen tehtävä on verkko-opetuksen laatutyöpajan työryhmän yhteinen pohdintakeskustelu. Tässä lyhyet ohjeet 1. tehtävän tekemiseen. Tarkempia ohjeita ja taustamateriaalia löydät verkkosivustolta. Oman työryhmäsi kokoonpanon löydät verkkosivustolta, tehtävän 1 ohjeistuksesta.

1. tehtävä, verkko-opetuksen laatutyöpajan pohdintakeskustelu:
Tavoitteena on jatkaa lähiseminaarin ryhmätyöskentelyä laadun pohdinnalla ja saada työskentelyyn mukaan myös seminaarista poissa olleet. Tuo siis verkkoympäristöön oma osuutesi verkko-opetuksen laatutyöpajan työskentelystä ja tutustu muiden tuottamiin osioihin. Kirjoita työpajassa annetusta näkökulmasta laatupohdinta keskustelualueelle ja kommentoi muiden näkemyksiä.

Työryhmän laatuvastaava kokoaa pohdinnoista hankkeen keskeiset laatukriteerit vk. 4 lopussa ja tuo ne keskustelualueelle viimeistään ma 20.1. Keskustelu jatkuu tämän jälkeen tutorien ohjaamana. Laatupohdinta päättyy to. 25.1.2007.

OHJE:
Vie oma dokumenttisi ryhmäsi "työpajan dokumentit" kansioon viim. ke.
17.1.2007. Otsikoi se selkeästi: esim. "pedagoginen suunnittelu" Markku Närhi.doc

Lue tämän jälkeen muiden tuomat dokumentit ja laadi keskustelualueelle aloitusviesti jossa pohdit: Millaista on verkko-opetuksen laatu omalla osa-alueellasi (omasta näkökulmastasi) ja kuinka se ilmenee? Kirjoita laatupohdinta vapaamuotoisesti annetun roolin ja omakohtaisen näkemyksesi kautta. Pohdi mitkä asiat sinun mielestäsi liittyvät verkko-opetuksen laatuun ja kuvaa niitä. Taustaa laatutyöstä voit lukea materiaalikansiosta ja sivun alaosan linkeistä.

Laatutyöpajassa jaetut roolit ja niiden näkökulmat:

Rooli: Vastuuopettaja ja Oppimateriaalivastaava. Näkökulma: Tausta-analyysi ja sisällön suunnittelu
Rooli: Pedagoginen vastuuhenkilö. Näkökulma: Pedagoginen suunnittelu
Rooli: Tukivastaava ja Teknologiavastaava: Näkökulma: Tekninen suunnittelu
Rooli: Laatuvastaava. Näkökulma laatu ja arviointi, kokoaa laatukriteerit vk.4 lopulla

Tehtävä ja ohje seminaarista poissa olleille:

Tutustu lähiseminaarin verkko-opetuksen laatutyöpajan materiaaleihin ja työryhmän tuotoksiin verkossa. Katso myös lähiseminaarin luentotallenteet. Kirjoita sen jälkeen työryhmäsi keskustelualueelle esittäytyminen sekä ns.
ulkoinen arviointi laatutyöpajan tuotoksista (oman työryhmäsi kokoonpanon löydät verkkosivustolta, tehtävän 1 ohjeistuksesta). Millaisiin verkko-opetuksen laatuun liittyviin seikkoihin kiinnität huomiota kun luet työpajan materiaalit ja työryhmän tuottamat koosteet?

Kaikissa jaksoon liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä jakson vastuuhenkilöön, jona toimii allekirjoittanut.

Tervetuloa mukaan verkkojaksolle!

Verkkojaksosta vastaavan ryhmän puolesta Markku Närhi JY


Kurssikirje 7.1.2007 (TieVie 15, infoa Jyväskylän lähiseminaarista ja pohdintatehtävä)

Hei,

tässä hieman infoa Jyväskylän lähiseminaarista ja pohdintatehtävä.

Jyväskylän TieVie -lähiseminaarin yhteydessä toteutetaan verkko-opetuksen laatutyöpaja, jossa tutustutaan Jyväskylän yliopistossa kehitettyyn verkko-opetuksen suunnittelumalliin. Malli luo pohjaa verkko-opetuksen laatukriteerien sekä laatukehikon muodostamiselle arviointi -verkkojaksolla. Työpajan käytännöntoteutuksen onnistumiseksi on ennakkoon muodostettu 6-9 henkilön työryhmiä, yhdistämällä vertaisryhmiä ilmoittautumisten perusteella. Ryhmät on listattu tämän viestin loppuun.

Työryhmäläiset valitsevat työpajassa keskuudessaan ryhmälle yhden työstettävän aiheen. Aihe voi olla jonkun ryhmäläisen oma kehityshanke tai aivan uusi aihe, johon ryhmästä löytyy sisältöosaamista. Aiheelle tulee määrittää myös kohderyhmä (kenelle verkko-opintojakso on suunnattu). Aihetta ja kohderyhmää tulisi pohtia jo ennen seminaaria. Tutustu siis muiden am. työryhmäläistesi hankkeisiin TieVie portaalissa ja pohdi voisiko oma hankkeesi olla työpajatyöskentelyn aiheena. Ota seminaariin mukaan hankkeesi materiaaleja (käsikirjoitukset, suunnitelmat, tekstejä, kuvia, kirjallisuutta, yms.)joka voivat auttaa verkkokurssin suunnittelussa.

Työpajatyöskentelyssä palataan vielä myös aiemmin pedagoginen muutos -verkkojaksolla tuotettuihin pedagogisiin ongelmakuvauksiin. Työpajan työskentelyä jatketaan seminaarin jälkeen verkkojaksolla mm. laatukriteerien määrityksen parissa, jolloin myös seminaarista poissa olleet osallistujat pääsevät mukaan työskentelyyn.

Tervetuloa Jyväskylän lähiseminaariin !

Järjestävän tiimin puolesta

Markku Närhi

Verkko-opetuksen laatutyöpajan ryhmäjako ( x= osallistuu seminaariin):

Ryhmä 1

KDOK Minttu (OU III)
Kemppainen Kaarina x
Kivinen Nina x
Maijala Marja x
Paasio Ann-Louise x

Vinha (VV)
Aho Jukka x
Maukonen Pauliina x
Nousiainen Juha
Paakkanen Irinja
Peltonen Hanna x
Ritola-Pesonen Ulla x

Ryhmä 2

Kielet kattoon (OU II)
Fränti Jaana x
Miettinen Elise x
Mikkola Outi x
Niskanen Karen x
Sallinen Riitta x

Aidan madaltajat (RR)
Fagerström Peter
Körkkö Pentti
Laine Eeva x
Lindqvist Kristian x
Sundström Maria

Ryhmä 3

Motivoijat (OU II)
Eskola Päivi x
Kuitunen Sari x
Mattila Eija x
Penninkilampi-Kerola Varpu
Tepora Suvi-Maaria x

Liukumäki (OU III)
Happonen Ari x
Holmström Ursula x
Koivunen Eeva-Riitta x
Vierros Anne x

Ryhmä 4

Taideverkko (VV)
Huhmarniemi Maria x
Oinonen Paavo x
Ojala Juha
Riikonen Hannu x
Salmio Esa x
Väkevä Lauri

Opet verkkoon (OU III)
Heickell Hanne x
Laitila Satu x
Pöyri Marika x
Quiroz-Schauman Johanna
Ylén Kai x

Ryhmä 5

Veturi (RR)
Antola Terja x
Frilander Hanna x
Inki Riitta-Leena x
Karjalainen Päivi x
Paldanius Ari x
Piironen Arja x

Hermes (OU I)
Kajannes Katriina x
Puranen Pasi x
Saukkonen Sakari
Turunen Marianne x

Ryhmä 6

Verkonkutojat (OU II)
Immonen Leena x
Rontu Heidi x
Sivonen Irene
Vilonen Kati x

Via Dolorosa (RR)
Järvinen Antti x
Kananen Päivi x
Kytölä Liisa x
Bagge Anna Maria x
Innanen Hely Anneli x

Ryhmä 7

Mallikansio (RR)
Airos Mirja x
Koskimies Riitta
Laurinolli Katja x
Lehtonen Ulla
Oittinen Tero x
Skogster Patrik x
Viitanen Johanna x

Ohjus (OU I)
Jokinen Tiina
Kautto-Knape Erja x
Korpelainen Päivi x
Markkula Jouni x

Ryhmä 8

Matkatarinat (OU III)
Autio Kerttu x
Dahlström Auli x
Rantamäki Jari x
Suni Sirpa x

Verkkokurssilaiset (OU I)
Aira Marja x
Akural Ethem
Järveläinen Jonna
Kaarteenaho-Wiik Riitta
Lähdesmäki Raija x

Ryhmä 9

Vertu (VV)
Baumann Marc x
Isomursu Minna
Lähteinen Sanna x
Palhomaa Sami
Pietikäinen Pirjo x
Selänne Lena x
Vatjus Virva x

@ivopesu (OU I)
Ahti Jonna x
Laine Johanna
Sjöberg Lena x
Turunen Eija x

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p: 014 260 4127
gsm: 040 5877361


Kurssikirjeet (23.5. - 31.12.2006) »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster