« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

  • osallistumista lähiseminaareihin,
  • aktiivista työskentelyä verkkojaksoilla,
  • osallistumista paikallisen mentorryhmän toimintaan,
  • koulutusmateriaaliin perehtymistä,
  • kehittämishankkeen toteuttamista ja sen raportointia.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, edellyttää koulutuksen loppuun saattaminen puuttuvien osasuoritusten tekemistä 16.3.2003 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löydät täältä. Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu tänne.

Päätösraportti koostuu seuraavista osa-alueista:

  • oman kehittämishankkeen kuvaus (hankkeen tavoite, kohderyhmä, toteutustapa, muutokset aiempaan toimintaan, kokemuksia/palautetta eri osapuolilta, tulokset ja tulevaisuuden suunnitelmat),
  • omien oppimiskokemusten pohdintaa,
  • luetun materiaalin ja kirjallisuuden pohdintaa oman kehittämishankkeen ja oppimiskokemusten näkökulmasta,
  • kouluttajilta, mentorilta, verkkotuutoreilta ja muilta osallistujilta saatua palautetta.

Huomaa, että voit hyödyntää verkkojaksojen aikana tekemiäsi tuotoksia päätösraportissasi (esim. hankkeen toimintaympäristön analyysi ja sisällön tuotannon, ohjauksen ja arvioinnin suunnitelmat). Päätösraportin suositeltava laajuus on n. 5 sivua.

Päätösraportti tehdään TieVie-portaaliin omaan työtilaan 16.3.2003 mennessä (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa) ks. ohje. Vaihtoehtoisesti voit tehdä päätösraportin omille kotisivuillesi ja lisätä www-sivun osoitteen tiedoksi työtilaan. Päätösraportti voi olla myös julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli, posteri, kongressiesitelmä tai www-sivu. Laita myös tässä tapauksessa kopio (tai linkki) julkaisusta työtilaan.

Koulutuksen arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 12.4.2003 mennessä. Paikallisryhmien mentorit antavat henkilökohtaisen palautteen raporteista kuukauden sisällä raporttien saapumisesta. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi on muuttunut, niin käy päivittämässä uudet yhteystietosi portaaliin (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle (kortista voi myös tehdä linkin hankkeen www-sivulle), jotta koulutuksen aikana toteutuneista hankkeista jäisi dokumentti portaaliin tulevien osallistujien tutustuttavaksi.

Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tai -aikataulussa voit neuvotella Tytti Tenhulan (tytti.tenhula@oulu.fi), Soile Jokisen (soile.jokinen@oulu.fi) tai verkkojaksojen vastuuhenkilöiden kanssa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster