« TieVie-asiantuntijakoulutus

Koulutuksen suorittaminen ja arviointi

TieVie-asiantuntijakoulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

  • aktiivista osallistumista lähiseminaareihin, verkkojaksotyöskentelyyn sekä juonne- ja vertaisryhmän toimintaan,
  • kirjallisuuteen ja koulutusmateriaaliin perehtymistä ja reaktiopaperien kirjoittamista,
  • kehittämishankkeen toteuttamista ja
  • portfolion laatimista.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä viimeistään 15.5.2006 mennessä. Voit tarkistaa oman suoritustilanteesi TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset).

Ohjeet puutuvien suoritusten tekemiseen:

Palauta puuttuvat tehtävät Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi). Otsikoi tuotos selvästi, esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Omaa potfoliota työstetään koko koulutuksen ajan. Koulutuksen aikana tuotetusta materiaalista julkaistaan oman oppimisen kannalta merkittävimmät oppimiskokemukset, oivallukset ja palautteet koulutuksen päätteeksi tehtävässä näyteportfoliossa. Portfolion työstämistä tuetaan erityisesti koulutuksen viimeisenä olevan Arviointi-verkkojakson jälkimmäisellä puoliskolla, jonka aikana tehdään näyteportfolion ensimmäinen versio. "Lopullisen" näyteportfolion suositeltava laajuus on n. 10 sivua. Ohjeita ja apukysymyksiä portfolion laadintaan löydät portfoliotyöskentely-ohjeista.

Portfolion tulee olla valmis 15.5.2006 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio Optima-oppimisympäristön (https://optima.oulu.fi/) "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilassa "Omat porfoliot" -kansion alla olevassa omassa kansiossasi . Nimeä lopullinen portfoliosi selkeästi lopulliseksi portfolioksi tai poista siltä aikaisemmat versiot, jotta löydämme valmiit portfoliot. Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujille.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, voit toimittaa sen myös sähköpostitse Merja Ruotsalaiselle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

Koulutus ja portfoliot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 31.5.2006 mennessä. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos osoitteesi muuttuu, muista päivittää uudet yhteystietosi portaaliin (Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster