« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kurssikirjeet 1.10.2004 ->

Kurssikirjeet 30.3.2004 - 30.9.2004


Kurssikirje 10.5.2005 (TieVie-asiantuntijakoulutuksen 2004 jälkisanat)

Hei!

Olemme lähettäneet viime kuun lopulla todistukset siihen mennessä opintonsa suorittaneille ja valtaosalla koulutus alkaa olla nyt kokonaan takanapäin. Jos opintosi ovat valmiit, mutta todistusta ei ole kuulunut, ole yhteydessä Merjaan tai Paulaan. Osa teistä vielä viimeistelee opintojansa.

Jos haluat edelleen suorittaa opintosi loppuun, mutta olet epätietoinen, mitä tulisi tehdä, ole myös siinä asiassa yhteydessä meihin. Kannustamme lämpimästi tekemään opinnot loppuun!

Tiedoksenne, että vuoden 2004 - 2005 TieVie-asiantuntijakoulutuksen www-sivut siirretään toukokuun lopussa ensi syksynä alkavan uuden TieVie-asiantuntijakoulutuksen tieltä toiseen osoitteeseen. Kaikki koulutusmateriaali ja tuotokset tulevat lötymään edelleen kokonaisuudessaan TieVie-portaalista. Niihin pääsee siirron jälkeen käsiksi TieVie-portaalin
etusivulla olevan "Vanhat koulutukset" -linkin kautta.

Kuten Turussa lupasimme, olemme tehneet siellä antamastanne palautteesta koosteet, jotka löytyvät Optimasta TieVie_10: Vertaisryhmät_04 -työtilasta. Kokonaispalaute löytyy heti työtilan alta, ks Kooste_palautteista -dokumentti. Lisäksi jokaisessa juonteessa annettu
palaute on ko. juonteen kansiossa.

Kiitokset kuluneesta vuodesta! Toivotamme lisäksi intoa ja energiaa muutosagentteina ja opetuksen kehittäjinä toimimiseen omissa yksiköissänne!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta Merja & Paula


Kurssikirje 21.3.2005 (TieVie-asiantuntijakoulutuksen loppuun saattaminen)

Hei TieVie-yhteisö,

TieVie-asiantuntijakoulutus (10 ov) on nyt valtakunnallisen yhteistyön osalta päättynyt. Kiitokset kaikille Turun seminaariin osallistuneille erittäin antoisista hanke-esityksistä ja aktiivisesta osallistumisesta seminaariin! Alustajien materiaalit linkitämme TieVie-portaaliin seminaarin ohjelman yhteyteen heti, kun ne alustajilta saamme. Osa esityksistä onkin jo
siellä.

Koulutuksen aikana olemme pyytäneet teiltä palautetta koulutuksen eri osa-alueista ja varsin aktiivisesti olette jaksaneet palautteita kirjoittaa. Suuret kiitokset siitä! Kaikki kommentit, kehut ja kehittämisideat ovat tarpeen syksyllä alkavan, uudistetun TieVie-asiantuntijakoulutuksen
kehittämisessä. Seminaarissa kävimme yleistä palautekeskustelua koulutuksesta. Teemme koonnin antamastanne palautteesta ja laitamme sen myös teille tiedoksi. Käykää antamassa yksityiskohtaisempi palaute Turun seminaarista portaalissa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista). Koulutusta kokonaisuutena ja sen merkitystä omalle kehittymisellenne voitte arvioida omassa portfoliossanne. Hyödyntäkää
portoliossanne myös seminaarissa saamaanne palautetta kehittämishankkeestanne.

Enää on edessä oman portfolion viimeistely ja julkaiseminen. Portfolion tulee olla valmis 10.4.2005 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio TieVie-portaalissa omassa työtilassasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, laita sivun osoite linkiksi työtilaan. Jos portoliosi on esimerkiksi word-dokumenttina verkossa, voit
linkittää myös sen työtilaasi. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja kaikille TieVie-koulutusten osallistujille.

HUOM: työtilassa on selainasetuksista johtuva rajoitus, joka estää yli 32 000 merkin (n. 7 sivun) mittaisten tektien viemisen yhtämittaisesti työtilaan (yhtenä kirjauksena). Ratkaisuna on, että teksti jaetaan kahteen ja useampaan osaan ja viedään työtilaan useampana kirjauksena.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen, etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, voit toimittaa sen myös sähköpostitse Paula Vaskurille (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Koulutus ja portfoliot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. TieVie-suunnitteluryhmä arvioi ja hyväksyy suoritukset sekä lähettää todistukset suorittaneille 30.4.2005 mennessä. Todistukset lähetämme postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Jos
osoitteesi on muuttunut, päivitä uudet yhteystietosi portaaliin (Kirjautuminen -> Muokkaa osallistujakortin tietoja). Päivitä samalla myös osallistujakortin hankekuvaus ajan tasalle.

Mikäli jokin verkkojakso tai lähiseminaari on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä 10.4.2005 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen ->
Henkilökohtaiset osasuoritukset).

Ohjeet lähiseminaaripoissaolojen korvaamiseen löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/lahiseminaarit.htm.
Verkkojaksojen korvaavat tehtävät on koottu osoitteeseen
http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/korvaavat_suoritukset.htm.
Jos sinulla on jäänyt reaktiopapereita tekemättä, teen ne ohjeiden mukaan,
ks.
http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperikirjallisuus.htm.
Poikkeuksista suoritusvaatimuksissa tai -aikataulussa voit neuvotella Merja
Ruotsalaisen tai Paula Vaskurin kanssa. Suoritukset kannattaa tehdä loppuun,
vaikka niitä olisi rästissäkin ;)

Kiitos vielä kaikille mielenkiintoisesta ja antoisasta vuoden työrupeamasta
ja tsemppiä viimeisiin rutistuksiin!

Aurinkoisin terveisin Oulusta,
Merja ja Paula

P.S. Parhaillaan on menossa haku syksyllä 2005 alkavaan TieVie-asiantuntijakoulutukseen (15 op), ks http://tievie.oulu.fi/mainos/. Jos sinulla on ko. koulutuksesta kiinnostuneita kollegoita, tätä tietoa kannattaa viestittää eteenpäin.


Kurssikirje 16.3.2005 (Portfolio-verkkojakso 2005 on päättynyt)

Hei kaikille!

Portfolio-verkkojakso on päättynyt; kiitoksia aktiivisesta panoksesta jaksolla! Verkkojakson yhteenveto on saatavilla verkossa linkitettynä verkkojaksot sivulle sekä suoraan osoitteessa http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/pofo_verkkojakso_yhteenveto2005.pdf

TÄRKEÄÄ: Jaksolla on vielä muutamia opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet vertaisryhmätyöskentelyyn jakson suorituskriteerien mukaan, mutta portfolion "julkaisu" juonteessa puuttuu. Jakson suorittaminen edellyttää työstetyn portfolion viemistä "näytille" myös juonteeseen - lopullisen valmis sen ei tarvitse sielläkään olla eli tuotoksesi vieminen siinä muodossa kuin se on nyt riittää hyvin. Mikäli tunnistat itsesi edellisestä kuvauksesta, viethän portfolion vielä juonteesi foorumiin viimeistään tämän viikon aikana, niin jakso voidaan kirjata kohdallasi suoritetuksi!

Kiitoksia palautteesta palautetta jo antaneille :) - uudelleen muistutan vielä muitakin tästä palautteenannosta Portfolio-verkkojaksoa koskien - erityisvuorossa tällä kertaa ovat siis seuraavat henkilöt:

Pulkkinen Tuija
Rajaniemi Hannele
Rantala Riitta
Reiman Kirsi
Rentola-Hemmi Päivikki
Ruskovaara Elena
Saarelainen Tarja
Saaristo Eerika
Saarni Sirpa
Savinainen Minna
Seesto Teemu
Silkelä Raimo
Siltari Eija
Simonen Tiina
Suomalainen Sinikka
Tavisto Mervi
Tolonen Piia
Toomar Jaana
Tuominen-Eilola Tuulikki
Vihavainen Satu
Vilkki Olli
Wirenius Verneri
Vänskä Minna
Ylönen Ritva

Tapaamisiin toivon mukaan huomenna seminaarissa täällä Turussa!

ystävällisin terveisin,
Heli


Kurssikirje 10.3.2005 (Turun seminaarin myöhäiset matit)

Hei,

kaikista kiireistä huolimatta päätösseminaariimme on tullut mukavasti ilmoittautuneita, n. 70, hyvä! Jotkut ilmeisesti empivät ilmoittautumista, sillä reaktiopapereita ei ole ehditty tehdä tai
hanketta edistää niin paljon kuin olisi haluttu.

On tehtävät tehty tai ei, on hanke edennyt tai ei, niin kaikki ovat kuitenkin enemmän kuin tervetulleita Turkuun! Seminaarin väliinjättäminen aiheuttaa vain lisää korvattavia tehtäviä. Hankkeen vaiheen esittely torstai-ip. antaa varmasti virikkeitä hankkeen loppuunsaattamiseen, mikäli sitä ei ole kevään aikana ehtinyt työstää.

Ilmoittautukaa siis viimeisetkin VIIMEISTÄÄN PE KLO 12 MENNESSÄ SEMINAARIIN, TYÖPAJOIHIN JA ILLANVIETTOON (heidi.pusenius@utu.fi). Mikäli hankkeesi nimi on radikaalisti vuoden aikana vaihtunut, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Samoin ne ilmoittautuneet, jotka eivät vielä ole varmistaneet iltatilaisuuteen osallistumistaan tai osallistumattomuuttaan, tehkääpä se nyt Heidille, heidi.pusenius@utu.fi

TieVie-suunnittelyryhmän puolesta

Matti L.


Kurssikirje 8.3.2005 (Portfoliojakson aikalisä päättymässä - viethän portfoliosi juonteeseen!)

Hyvää iltapäivää kaikki Portfolio-verkkojaksolla vielä rehkivät TieVieläiset!

Portfolio-verkkojakson "jatkoaika" on vielä käynnissä, mutta olemme pikkuhiljaa saapumassa satamaan...;-) Opiskelijoita jaksolle on kirjautunut 83 ja laskujeni mukaan juonteissa on tähän mennessä julkaistu yhteensä 47 portfoliota. Aika monta portfoliota siis vielä puuttuukin. Muistattehan te kaikki portfolioitanne kiivaasti työstävät ja viimeistelevät, että verkkojakson suorittaminen edellyttää oman portfoliotuotoksen julkaisua verkossa myös juonteen foorumissa - eli viethän ensitilassa portfoliosi juonteeseen, mikäli et ole sitä vielä tehnyt!

Portfolio-verkkojakso päättyy tämän viikon lopussa tuutoreiden juonteissa antamaan yhteispalautteeseen.

terveisin,
Heli :)


Kurssikirje 3.3.2005 (Yhteispalautteenanto portfolioista juonteissa siirtyy ensiviikkoon)

Hei kaikki TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Portfolioita on tähän torstai-iltapäivään mennessä julkaistu juonteiden foorumeissa yhteensä 30 kappaletta. Erityisen mukavasti on otettu kantaa toisten tuotoksiin - hienoa! Jonkinlaisen kokonaiskuvan saamiseksi me tuutorit odottelemme kuitenkin edelleen lisää portfolioita ko. foorumeille - te, jotka ette vielä ole juonteessa portfolianne julkaisseet koittakaahan siis ottaa nopea loppukiri tämän asian suhteen! Lisäaikaa aktivoitua portfolion julkaisemiseen annamme tässä vaiheessa nyt vielä viikonlopun yli - 28.2.2005 lähetetyn viestin sanomasta poiketen yhteispalautteen anto portfolioista juonteiden foorumissa siirtyy siis ensiviikolle.

terveisin,
Heli B


Kurssikirje 1.3.2005 (Ilmoittauduthan Turkuun!)

Hei,

muistuttelemme, että kai olette tulossa aurinkoiseen Turkuun 17.-18.3.?
Moni on jo ilmoittautunut, mutta eivät kaikki:

http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm

Terveisin

Heli Brander, Mikko Toriseva & Matti Lappalainen


Kurssikirje 28.2.2005 (Portfolio-verkkojakson viimeinen viikko käynnistyy)

Hyvää maanantaita kaikille!

Tänään ahkeroiminen portfolio-verkkojakson parissa alkaa lähetä loppuaan ja jakson viimeinen viikko eli vk 9 käynnistyy siirtäen toiminnan vertaisryhmien sijasta juonneryhmiin. Viikon tehtävinä on:

 • Näyteportfolion ensiluonnoksen julkaiseminen oman juonneryhmän foorumissa
 • Yhteinen palautekeskustelu
 • Palautteen antaminen verkkojaksosta TieVie-portaalissa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta)

Palautekeskustelua julkaistuista näyteportfolioista käydään vapaasti toisten tuotoksia kommentoiden kehittävässä ja rakentavassa hengessä. Viikon päätteeksi verkkojakson tuutorit kommentoivat juonteiden foorumeilla tuotettuja näyteportfolioita yleisesti ja yhteisesti.

Palautetta verkkojaksosta toivotaan tietenkin kaikilta; ohessa vielä lista erityisesti palautevuorossa olevista:

Pulkkinen Tuija
Rajaniemi Hannele
Rantala Riitta
Reiman Kirsi
Rentola-Hemmi Päivikki
Ruskovaara Elena
Saarelainen Tarja
Saaristo Eerika
Saarni Sirpa
Savinainen Minna
Seesto Teemu
Silkelä Raimo
Siltari Eija
Simonen Tiina
Suomalainen Sinikka
Tavisto Mervi
Tolonen Piia
Toomar Jaana
Tuominen-Eilola Tuulikki
Vihavainen Satu
Vilkki Olli
Viramo Petteri
Wirenius Verneri
Vänskä Minna
Ylönen Ritva

Mielenkiintoista viikkoa portfolioihin tutustumisen parissa!

terveisin Heli


Kurssikirje 22.2.2005 (Portfolion julkaisu viikolla 9: Hiihtolomalaisille varaslähtö tai aikalisä)

Hei TieVieläiset!

Tämä viesti koskee kaikkia niitä hiihtolomalaisia, jotka ovat sukset ristissä ensiviikolla (eli viikolla 9) kun portfoliot on tarkoitus julkaista oman juonteen foorumissa: Mikäli ei pysty julkaisemaan pofoa ensiviikolla, se täytyy julkaista mieluummin jo aiemmin (juonteiden foorumit on nyt avattu) mutta viikko 10 on ehdoton takaraja. Sama koskee vapaamuotoiseen palautekeskusteluun osallistumista juonteen foorumissa.

Hyviä hiihtokelejä lomalaisille ja muillekin :)

terveisin Heli


Kurssikirje 21.2.2005 (Portfolio-verkkojakson neljäs viikko - viimeinen vertaisryhmätyöskentelyrupeama)

Hyvää maanantaita!

TieVie-asiantuntijakoulutuksen portfolio-verkkojakson (31.1. - 6.3.2005) neljäs ja toiseksi viimeinen viikko on tänään käynnistynyt. Opiskelijoita on kirjautunut verkkojaksolle 81. Viimeviikon itsenäinen ja asiantuntijavierailun siivittämä työskentely jatkuu jälleen tällä viikolla (vk 8) vertaisryhmän yhteisellä toiminnalla: näyteportfolioiden toisella tarkistuspisteellä ja vertaispalautteen annolla. HUOM: Muistathan, että jos et ole osallistunut vertaisryhmätoimintaan viikolla 6 on se tällä viikolla välttämätöntä jakson suoritusmerkinnän saamiseksi.

Tämän viikon ajan sinulla on vielä mahdollisuus kerätä palautetta ja hyödyntää sitä oman portfolioluonnoksen kehittämisessä verkkojakson aikana - yritä siis päästä mukaan jos suinkin kykenet. Ensiviikolla jakson aikana työstetyt ja viimeistellyt portfolioluonnokset "julkaistaan" oman juonneryhmän foorumissa ja palautetta annetaan vapaan keskustelun muodossa.

Terveisin,
Heli (portfolio-verkkojakson vastuuhenkilö ja tuutori)


Kurssikirje 15.2.2005 (Hyödyntäkää asiantuntijavierastamme!)

Hei kaikille yhtäläisesti,

Tässä vähän tuurailen tuota lomailevaa Heliä, eli muistuttelen, että tällä viikolla voitte hyödyntää portfolio-haasteinenne myös asiantuntijavierastamme!

Asiantuntijavieraanamme tällä viikolla (7) on siis Annukka Jauhiainen ja hänet virtuaalisessa muodossa löydätte sieltä Keskustelualueen foorumista nimeltään: "VK 7: Asiantuntijavierailu", joka löytyy sieltä alinpana olevan cafeen vierestä.

Eikä niiden kysymysten tarvitse niin valtavan haastavia olla, Annukka varmasti mielellään vastailee kaikenlaisiin portfolioihin liittyviin kysymyksiin.

Terveisin, Mikko


Kurssikirje 10.2.2005 (Varaslähtö portfolio-verkkojakson viikolle 7)

Hei kaikille!

TieVie-asiantuntijakoulutuksen Portfolio-verkkojakson (31.1.-6.3.2005) kolmas viikko käynnistyy maanantaina. Verkkoon on kirjautunut tähän mennessä 78 opiskelijaa ja keskusteluviestejä on lähetetty jaksolla tähän mennessä yhteensä 200. Tyylikkäitä portfolioluonnoksia on verkkoalueella runsain mitoin - hienoa työtä! :-) Tämän viikon vertaisryhmätyöskentelyrupeama jatkuu siis viikolla 7 uudella itsenäisellä työskentelyjaksolla, jolloin kirjoitusprosessia jatkaessa ja jalostaessa on hyvä mahdollisuus hyödyntää vertaisryhmässä saatua palautetta ja kommentteja ennen uutta, viimeistä vertaisryhmätoiminnan viikkoa.

Muistathan, että viikolla 7 toteutetaan Portfoliotyöskentelyalueella myös asiantuntijavierailu, jonka puitteissa on mahdollista saada kohdennettua palautetta omasta näyteportfoliosta (kts. verkossa: Viikoittaiset toimintaohjeet/vk 7)!

HUOM: Olen itse lomalla viikon 7, joten ongelmien sattuessa otathan yhteyttä muihin tuutoreihin:

Jenni Meriläinen
p. (02) 333 5025, 040 523 4887 jenni.merilainen@utu.fi

Terhikki Rimmanen
p. (02) 333 5061, 0400 856 045 terhikki.rimmanen@utu.fi

Mikko Toriseva
p. (02) 333 5016, 0400 231 244 mikko.toriseva@utu.fi

terveisin,
Heli, portfolio-verkkojakson vastuuhenkilö ja tuutori


Kurssikirje 9.2.2005 (Ilmoitus osallistumattomuudesta vertaisryhmälle!)

Hei TieVieläiset!

Tärkeää tämän viikon Portfolio-verkkojakson vertaisryhmätoimintaa koskien:

Mikäli et aio osallistua vertaisryhmätoimintaan tällä viikolla (vk 6), olethan ystävällinen ja käyt ilmoittamassa sen verkossa vertaisryhmäsi foorumilla, jotta palauterinki-idea toimisi eivätkä ryhmäsi jäsenet joutuisi turhaan odottelemaan tuoko joku ryhmäläinen vielä näyteportolionsa luonnoksen verkkoon! Muistathan myös, että vertaisryhmätoiminta vähintään toisella sitä edellyttävällä viikolla (vk 6 ja 8) on jakson suorittamisen kannalta välttämätöntä.

terveisin,
Heli


Kurssikirje 7.2.2005 (Portfolio-verkkojakson toinen viikko käynnistyy)

Hei kaikki!

TieVie-asiantuntijakoulutuksen portfolio-verkkojakso (31.1. - 6.3.2005) on nyt käynnissä toista viikkoa. Verkkoon on kirjautunut tähän mennessä 69 opiskelijaa. Viimeviikon itsenäinen työskentely portfolion kirjoitusprosessin ja/tai ensiluonnoksen viimeistelyn parissa jatkuu tällä viikolla (vk 6) vertaisryhmän yhteisellä toiminnalla: näyteportfolioiden ensimmäisellä vertaisryhmän tarkistuspisteellä ja vertaispalautteen annolla.

Vertaisryhmätoimintaan osallistuminen verkkojakson aikana on välttämätöntä.
Jos et ole vielä aktivoitunut, sinulla on tässä vaiheessa vielä hyvä mahdollisuus hypätä mukaan toimintaan kokoamalla ja viemällä tähän mennessä tuottamasi aikaansaannokset vertaisryhmäsi foorumiin. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät verkkoalueelta. Mahdollisissa kirjautumisongelmissa tai muissa ongelmatilanteissa ota viipymättä yhteyttä minuun!

terveisin,
Heli, portfolio-verkkojakson vastuuhenkilö ja tuutori


Kurssikirje 3.2.2005 (Turun lähiseminaari 17. - 18.3.2005)

Hei kaikki TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

TieVie-kouluttajakoulutuksen Turun päätösseminaari (17. - 18.3.2005) lähestyy. Seminaari järjestetään Turun yliopiston Educariumissa, Assistentinkatu 5. Seminaarin ohjelma löytyy TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm.


HANKKEIDEN ESITTELY

Seminaarin ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat koulutuksen osallistujien omien hankkeiden esittelyt pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan seminaaria varten eli ne eivät ole "vanhat" juonneryhmät. Voitte siis alkaa henkisesti valmistautua oman hankkeen esittelyyn. Aikaa esittelyyn on varattu 30 min/hanke. Ihanne on, että hankkeen pystyisi esittelemään niin tiiviisti, että keskusteluun jäisi runsaasti aikaa (esittely 15 min / keskustelu 15 min). Huomaa, että koska ryhmät ovat uusia, eivät kuulijat välttämättä tiedä edes taustatietoja hankkeestasi. Jotkut ovat tehneet hankkeensa itsenäisesti, toiset parin kanssa, jotkut vertaisryhmittäin. Jokainen seminaariin tulija ilmoittautuu henkilökohtaisesti seminaariin.

a) TEHTÄVÄ ENNEN SEMINAARIA:
KIRJALLINEN KUVAUS: laadi hankkeestasi tiivis kirjallinen kuvaus ja ota siitä 10 kpl kopioita mukaan seminaariin ryhmäläisille jaettavaksi. Tämä kuvausta hyödyntää osana portfoliotasi. Kuvauksen laatimisessa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä oli hankkeesi tavoite? Miksi kokeilit juuri tätä, mihin ongelmaan hait vastausta?
 • Mikä oli kohderyhmä? Keitä oli mukana tekijätiimissä?
 • Mikä oli hankkeesi sisältö? Mitä teit, miten se erosi aiemmasta toiminnastasi?
 • Miten hanke otettiin vastaan? Millaista palautetta sait matkan varrella?
 • Miten itse arvioisit hankkeesi onnistumista? Mikä sujui hyvin? Miten aiot hankettasi jatkossa kehittää?
 • Mitkä asiat sinua tällä hetkellä erityisesti askarruttavat hankkeessasi?
 • Mihin asioihin haluaisit saada palautetta muilta seminaarissa?

b) HANKKEEN ESITTELY SEMINAARISSA:
Aikaa hankkeen esittelyyn seminaarissa on vain puoli tuntia. Näin lyhyessä ajassa hanketta on mahdotonta esitellä perusteellisesti. Toivomme, että hankkeiden esittelyissä keskittyisitte erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Hankkeesi myötä syntyneitä keskeisiä havaintojasi, oppimiskokemuksiasi, yllätyksiä ja "innovaatioita". Älä siis yritäkään kuvata seminaarissa kaikkia hankkeeseen liittyviä asioita vaan keskity olennaiseen.
 • Mieti etukäteen, mihin asioihin, ongelmiin tai kysymyksiin haluaisit erityisesti saada palautetta ryhmältä ja sen vetäjältä. Hankkeiden esittelyn pääpaino on palautteen saamisessa omasta hankkeesta.

REAKTIOPAPERIKIRJALLISUUS

Lähiseminaaria varten tulee edelliskertojen tapaan tutustua ennakkoon kirjallisuuteen ja laatia sen pohjalta lyhyt (1 - 2 sivua) reaktiopaperi.
Reaktiopaperiohje löytyy TieVie-portaalista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperikirjallisuus.htm#turku


MAJOITTUMINEN

Osallistujille ei ole varattu hotelleista erillisiä kiintiöitä.
Illanviettopaikkaa lähellä olevia ja TieVie-yhteisön suosiossa olleita hotelleja ovat erityisesti:

- Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh. 02-337 381
- Sokos Hotel City Börs, Eerikinkatu 11, puh. 02-337 381
- Sokos Hotel Seurahuone, Eerikinkatu 23, puh. 02-337 301
- muita Turun hotelleja löytyy tältä sivulta.


KULKUYHTEYDET JA KARTTA

Educariumiin on Kupittaan rautatieasemalta n. 1 km, sekä Kauppatorilta ja rautatieasemalta n. 3 km. Kauppatorilta pääsee Educariumiin (Kasarmintien
pysäkki) busseilla 30, 50, 51, 53 ja 54. Turun kartta löytyy osoitteesta http://opaskartta.turku.fi/


ILLANVIETTOON JA SEMINAARIIN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu seminaariin osoitteella heidi.pusenius@utu.fi viimeistään ma 8.3.2005. Mainitse ilmoittautuminen yhteydessä:

A) osallistutko illanviettoon to 17.3. (hinta sponsoroitu 12 euroa, maksetaan illallisen yhteydessä), ilmoita tarvittaessa myös erityisruokavalioasiat, ja
B) mihin rinnakkaissessioon ensisijaisesti haluat osallistua 17.3.
torstai-iltapäivällä.


Lisätietoja Turun lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Turun tiimi: Mikko Toriseva (mikko.toriseva@utu.fi) ja Matti Lappalainen (matti.lappalainen@utu.fi).

Tervetuloa!

Toivottavat Merja ja Paula Oulusta sekä Matti ja Mikko Turusta


Kurssikirje 28.01.05 (Tervetuloa Portfolio-verkkojaksolle)

Hyvä TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistuja!

TieVie-asiantuntijakoulutuksen viimeinen verkkojakso eli Portfolio-verkkojakso on avattu ja käynnistyy virallisesti maanantaina. Jakso toteutetaan aikavälillä 31.1.-6.3.2005 ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Verkkojakso perustuu pääosin ohjeistettuun, itsenäiseen näyteportfolion kirjoitusprosessin eteenpäin viemiseen, jota tuetaan verkossa kahdessa eri otteessa vertaisryhmien sisäisillä tarkistuspisteillä ja palauteringeillä. Viikon 7 aikana verkon Portfoliotyöskentely-alueella toteutetaan asiantuntijavierailu, jolloin sinun on mahdollisuutta saada kohdennettua palautetta näyteportfoliostasi verkossa vierailevalta asiantuntijalta. Jakson viimeisellä viikolla (vk 9) tuotetut näyteportfoliot julkaistaan verkossa kaikille avoimissa juonneryhmien mukaan nimetyissä foorumeissa.

Mitä portfolio-verkkojakso sinulta vaatii?

Portfolio-verkkojakso edellyttää sinulta aktiivista toimintaa ja päämäärätietoista etenemistä ideointivaiheesta käytäntöön, konkretian tasolle. Jakson suorituskriteerinä on näyteportfolion tuottaminen prosessina ja osallistuminen vertaisryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn tämän prosessin pohjalta. Palkintona työpanoksestasi ja osallistumisestasi sinulle valmistuu jakson aikana näyteportfolio, joka ei vaadi kuin hienosäätöä jalostuakseen lopulliseksi TieVie-asiantuntijakoulutuksen portfoliosuoritteeksi.

Työskentely ensimmäisellä viikolla (vk 5)

Ensimmäinen viikko eli viikko 5 on itsenäistä, mutta intensiivistä työskentelyä, jonka aikana suunnitellaan näyteportfolion rajaus ja rakenne sekä tuotetaan ohjeiden mukaan näyteportfolion ensimmäinen versio nopeana kirjoitusprosessina. Mitä nopeammin pääset kirjautumaan verkkoon, sitä helpompi sinun on saavuttaa viikon tavoitteet!

Osoite ja kirjautuminen

Jakso toteutetaan Turun yliopiston palvelimella sijaitsevassa WebCT-ympäristössä, johon kirjaudut osoitteessa http://webct.utu.fi
Jaksolle pääset myös linkistä TieVie-portaalin kautta.

(--)

HUOM: Ne, joilla on jo tunnus Turun yliopiston WebCT:hen, kirjautuvat omalla voimassa olevalla tunnuksellaan.

Mikäli kirjautumisessa ilmaantuu ongelmia, voit ottaa yhteyttä tuutoreiden lisäksi tekniseen tukeen osoitteessa webct-tuki@utu.fi tai virka-aikoina soittamalla Marko Mäkilälle (p. 02 333 5022 / +358 40 587 8678).

Tapaamisiin verkossa!

terveisin,
Heli Brander ja muut Turun yliopiston tuutorit


Kurssikirje 21.12.2004 (TieVie Megakonferenssi 14.1. klo 9.00-13.00 - ohjelma ja paikkakuntien yhteystiedot)

Hei kaikki Tievie asiantuntijakoulutuksen osallistujat

Tiedoksenne että TieVie-koulutuksen (5 ov) osana järjestetään megakonferenssi(videoneuvottelu) perjantaina 14.1.2005 klo 9.00 - 13.00.
Myös asiantuntijakoulutuksessa mukana olevat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. Pyydämme teitä ilmoittautumaan aamukahvin varaamisen takia paikallisille järjestäjille ma 10.1. mennessä sähköpostilla.

Megakonferenssin tavoitteena on antaa osallistujille käytännön kokemus videoneuvottelu-tilanteesta ja tietoa videoneuvottelun käyttömahdollisuuksista. Lisäksi teemoina ovat tvt-opetuskäyttö ja laatutyön yliopistoissa sekä TieVie-koulutuksen Ohjaus-verkkojakson avaus.

Ohessa megakonferenssin aikataulu ja siihen osallistuvien paikkakuntien yhteystiedot. Kaikki voivat osallistua tapahtumaan omasta korkeakoulustaan. Poikkeuksena Helsingin, Tampereen ja Turun alueet, joissa kokoonnutaan yhteiseen tilaan oheisen listan mukaisesti. Megakonferenssin alussa tarjotaan osallistujille aamukahvi. Paikallisista järjestelyistä voi kysyä
yliopistojen yhteyshenkilöiltä ja muista asioista megakonferensiin järjestäjiltä.

Megakonferenssin ohjelma pe 14.1. 2005

9.00-9.20 Videoneuvotteluaamukahvi ja tilaisuuden avaus Markku Närhi JY
9.20-11.00 Videoneuvottelu ja videon opetuskäyttö korkeakouluissa Kari
Tuononen HY, Matti Ruippo PIPRAMK/MoVe Tauko n.11.00-11.30
11.30-12.45 Tvt-opetuskäyttö ja laatutyö korkeakouluissa Matti Lappalainen
TY Antti Auer JY sekä Ohjaus-verkkojakson avaus Mikko Toriseva TY
12.45 Megakonferenssin päätös

Paikkakuntien yhteystiedot:

Helsingin alue
Helsingin alueen korkeakoulujen osallistujat voivat valita Helsingin yliopiston tai Teknisen korkeakoulun tilat.

Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: Mari Jussila, mari.jussila@helsinki.fi, p. 050-5449000
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Oppimiskeskus Aleksandria,
Fabianinkatu 28, 4.kerros luokat 430 ja 431 Linkki Oppimiskeskuksen
sijaintiin kartalla:
http://www.helsinki.fi/aleksandria/yhteystiedot/kartat.html

TKK Dipoli
Yhteyshenkilöt: Taru Jokinen, p. 09 - 451 4486 taru.jokinen@tkk.fi ja Heikki
Hallantie p. 09 - 451 4036 / 050 - 309 6466 heikki.hallantie@dipoli.tkk.fi
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: TKK Dipoli, opastus ala-aulassa.

Turun alue
Yhteyshenkilö: Mikko Toriseva, mikko.toriseva@utu.fi, p. 0400231244 Turun
yliopisto
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: PharmaCityn auditorio, Itäinen
Pitkäkatu 4, Teknologiakeskus Turku, http://www.utu.fi/kartta/5_12.html

Tampereen alue
Yhteyshenkilö: Pasi Häkkinen, Tampereen tekninen yliopisto,
pasi.hakkinen@tut.fi, p.040-849 0171
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: TTY, Konetalon videoneuvottelustudio
K4110

Kuopio
Yhteyshenkilö: Maarit Tiainen, maarit.tiainen@uku.fi, p. 017-163606
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti Kuopion yliopisto, Mediteknia,
Oppimiskeskuksen videoneuvotteluhuone 1029 tai medistudio MR10 (varmistuu
myöhemmin)

Joensuu
Yhteyshenkilö: Marja Karjalainen, marja-leena.karjalainen@joensuu.fi, p. 013
-251 2811, 040 - 753 4118
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Ilmoitetaan myöhemmin

Lappeenranta
Yhteyshenkilö:Annikka Nurkka, Annikka.Nurkka@lut.fi, p. 05 - 621 2097
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Origon videoneuvottelutila 7515
(oppimiskeskuksen käytävällä).

Vaasa
Yhteyshenkilö: Kati Hietalahti, khi@Tritonia.Fi, p. 06 - 324 8955
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Tritonia, videoneuvotteluhuone K320
(Vaasa)

Oulu
Yhteyshenkilö: Merja Ruotsalainen, merja.peurasaari(at)oulu.fi, p. 040 - 720
2269
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Linnanmaa Sali: SÄ102 (väylän ja
kauppakaudun kulmassa)

Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Irmeli Kauppinen, irmeli.kauppinen@ulapland.fi, p. 016 - 341
4203
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: Ilmoitetaan myöhemmin

Jyväskylä
Yhteyshenkilö: Markku Närhi, mtnarhi@cc.jyu.fi, p. 0404 5877361
Videoneuvottelutilan nimi ja sijainti: MaE 110(studio) Mattilanniemi,
E-rakennus 1. kerros

Megakonferenssin järjestäjät:

Megakonferenssin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Teknillinen
korkeakoulu. Lisätietoja antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi p. 040
5877361 ) ja Heikki Hallantie (heikki.hallantie@dipoli.tkk.fi).

Rentouttavaa Joulua kaikille!

Terveisin,

Markku Närhi
Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopistohanke
sp: mtnarhi@cc.jyu.fi
p. 014 260 4127 tai 040 5877361


Kurssikirje 7.12.2004 (Organisatorinen muutos -verkkojakso on päättynyt!)

Tervehdys TieVieläiset,

Organisatorinen muutos -verkkojakso on nyt virallisesti päättynyt. Kiitokset teille kaikille innokkaasta osallistumisesta verkkojakson työskentelyyn! Keskusteluviestejä jaksoitte syksyn kiireistä huolimatta lähetellä yli 1200. Laadin teille vielä koko verkkojaksosta yhteenvedon, joka tallennetaan WebCT-alueelle ja TieVie-portaaliin (viim. vuoden loppuun mennessä).

Verkkojakson hyväksytysti suorittaneet saavat jaksosta suoritusmerkinnän lähiviikkojen aikana. Jos verkkojakson tehtävien palautus viivästyy ensi vuoden puolelle, ilmoitathan siitä erikseen minulle sähköpostilla. Niille, joiden verkkojakson suoritus on puutteellinen, lähetän korvaavan tehtävän mahdollisimman pian.

Tässä vielä kertaus verkkojakson arvioinnista ja suoritettavista tehtävistä. Verkkojakson arviointi perustuu ryhmien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja tuutoreiden arvioon ryhmien toiminnasta. Jakson lopussa roolikeskustelun pohdintoja peilataan jokaisen omakohtaisiin kokemuksiin strategiatyöstä, jotka kirjataan portfoliota varten. Jakson hyväksytysti suorittanut on:

 • Osallistunut ryhmänsä ensimmäisen viikon suunnittelukokoukseen chatissa
 • Keskustellut aktiivisesti jakson keskusteluteemoista oman ryhmänsä keskustelualueella annetun strategiaroolin kautta (vähintään 2-4 viestiä/teema)
 • Osallistunut ryhmänsä yhteenveto- ja palautekeskusteluun chatissa
 • Tallentanut portfoliotehtävän TieVie-portaalin omaan työtilaan

Tarkemmat tehtäväkohtaiset ohjeet löydätte WebCT:stä verkkojakson Aikataulut
ja tehtävät -kohdasta.

Toivomme teiltä tuttuun tapaan palautetta verkkojaksosta. Palautetta voi antaa TieVie-portaalissa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta). Tällä kertaa palautteenantovuorossa ovat erityisesti seuraavat henkilöt:

Lamminpää Kirsi
Lehmusmetsä Carita
Lehtola Sari
Leino Jaakko
Lindberg Maarit
Lindqvist Kirsi
Luotonen Jaana
Löv Monica
Marjomaa Esko
Markkanen Jaana
Matilainen Päivi
Moisander Johanna
Mäkinen Katriina
Nokelainen Leena
Ovaska Timo
Parkkila Outi
Perkkilä Päivi
Pesonen Minna
Pettersson Nancy
Pikkarainen Eetu
Pilkinton-Pihko Diane
Pintamo-Kenttälä Pirjo
Pirinen Hanna
Pitkänen-Huhta Anne
Poranen Annikka

Mukavaa joulunodotusta!
T: Mari Jussila


Kurssikirje 30.11.2004 (Ennakkotietoa TieVie-koulutuksen megakonferenssista 14.1.2005)

Hei Tievieläiset!

Osana TieVie-koulutusta (5 ov) järjestetään megakonferenssi (videoneuvottelu) perjantaina 14.1.2005 klo 9.00 - 13.00. Kyseinen tilaisuus on avoin myös TieVie-asiantuntijakoulutuksen (10 ov) osallistujille. Tarkempaa tietoa tästä megakonferenssista sekä paikallisesta
megakonferenssipaikasta saatte konferenssin vastuullisilta järjestäjiltä (JY, TKK) joulukuun puolessa välissä.

Megakonferenssin tavoitteena on antaa osallistujille käytännön kokemus videoneuvottelutilanteesta sekä tietoa videoneuvottelun käyttömahdollisuuksista. Lisäksi teemoina ovat tvt ja laatutyö yliopistoissa sekä TieVie-koulutuksen Ohjaus-verkkojakson avaus.

Megakonferenssin alustava aikataulu ja ohjelma pe 14.1. 2005 (muutokset mahdollisia):

9.00-9.20 Videoneuvotteluaamukahvi ja tilaisuuden avaus
Markku Närhi JY

9.20-11.00 Videoneuvottelu ja videon opetuskäyttö korkeakouluissa
Kari Tuononen HY, Matti Ruippo PIPRAMK/MoVe

Tauko n.11.00-11.30

11.30-12.45 Tvt-opetuskäyttö ja laatutyö korkeakouluissa sekä Ohjaus-verkkojakson avaus
Matti Lappalainen ja Mikko Toriseva TY, Antti Auer JY

12.45 Megakonferenssin päätös

Lumisesta Oulusta tervehtien, Merja


Kurssikirje 29.11.2004 (Organisatorinen muutos -verkkojaksolla viimeinen viikko)

Huomenta TieVieläiset,

Organisatorinen muutos -verkkojakson viimeinen viikko on alkamassa. Varsinaiset keskustelut strategian toimeenpanosta ovat päättyneet ja tuutorinne koostavat teille niistä vielä tiiviit yhteenvedot.

Verkkojakson viimeisen viikon ohjelmassa on tuutorien johdolla chatissa tapahtuva yhteenveto- ja palautekeskustelu sekä portfoliotehtävän tekeminen. Tuon ryhmien chatlokit kaikkien luettavaksi päätösviikon keskustelualueille heti chatkeskustelujen päätyttyä.

Portfoliotehtävän ohjeet ovat seuraavanlaiset:

Ota esiin oman laitoksen/yksikön/tiedekunnan tvt:n opetuskäytön strategia ja tutustu siihen. Vertaa oman laitoksen strategiaa verkkojaksolla työstettyyn strategialuonnokseen ja sen toimeenpanosuunnitelmaan. Kirjoita noin kahden A4-sivun mittainen pohdiskeleva teksti, jossa arvioit:

a) oman laitoksen strategiaprosessia, strategian sisältöä ja painopistealueita, strategian toteutumista käytännössä sekä henkilökohtaisia kokemuksiasi oman laitoksesi strategiaprosessista.

b) omaa todellista strategiarooliasi ja osallistumistasi oman laitoksen strategiatyöhön. Voit miettiä omaa rooliasi Saku Mantereen strategiaroolien pohjalta.

Älä tyydy portfoliotehtävässäsi vain listaamaan ja kuvailemaan laitoksesi strategiaa ja omaa rooliasi - pohdi, kritisoi, analysoi ja perustele näkemyksesi! Huom. Jotta verkkojaksosta voi saada suoritusmerkinnän, tulee portfoliotehtävä tallentaa TieVie-portaalin omaan työtilaan 5.12. mennessä.

Ytsävällisin terveisin,
Mari Jussila


Kurssikirje 18.11.2004 (Toimeenpanokeskustelut alkavat tänään organisatorinen muutos -verkkojaksolla)

Hei TieVieläiset,

Verkkojakson strategian arviointikeskustelut ovat nyt päättyneet ryhmien keskustelualueilla. Tähän mennessä olette jaksaneet ahkeroida lähes 700 viestiä keskustelualueille! Tänään alkavat tvt:n opetuskäytön strategiaa koskevat toimeenpanokeskustelut. Verkkotuutorit laativat ryhmille yhteenvedot käydyistä arviointikeskustelusta, joiden pohjalta keskustelu
jatkuu toimeenpanon parissa aina ensi viikon loppuun asti. Tarkempia ohjeita toimeenpanokeskusteluun löydätte WebCT:n aikataulut ja tehtävät -materiaalista.

Verkkojakso on nyt puolessa välissä, joten lienee paikallaan muistutus verkkojakson suorittamisen edellytyksistä. Verkkojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista:

 • ensimmäisen viikon orientoivaan chatkeskusteluun
 • arviointikeskusteluun
 • toimeenpanokeskusteluun
 • viimeisen viikon palaute- ja yhteenvetopalaveriin chatissa sekä portfoliotehtävän tekemistä ja tallentamista TieVie-portaalin omaan työtilaan.

Suorituksen hyväksymiseen ei siis riitä, että on osallistunut ensimmäisen viikon chat-tapaamiseen ja lukenut muiden kirjoittamat keskusteluviestit. Osallistuminen tarkoittaa keskustelua eli useampien omien keskusteluviestien lähettämistä oman ryhmän alueelle. Aktiivisella osallistumisella nyt alkavaan toimeenpanokeskusteluun voi vielä kompensoida hiljaiseloa arviointikeskustelun aikana. Verkkojaksosta lähetetään korvaava tehtävä
kaikille niille, joiden suoritus on puutteellinen.

Keskusteluintoa syksyn kiireistä huolimatta toivoen,
Mari Jussila


Kurssikirje 15.11.2004 (Organisatorinen muutos verkkojaksolla arviointikeskustelut jatkuvat)

Hei TieVieläiset,

Viime viikolla hienosti käynnistyneille arviointikeskusteluille on varattu vielä muutama päivä aikaa. Keskiviikon 17.11. aikana tulisi ryhmien saada arviointikeskustelut päätökseen, sillä torstaina 18.11. siirrytään uuden teeman - strategian toimeenpanon pariin. Toimeenpanokeskustelut jatkuvat aina 28.11. asti. Tarkemmat ohjeet toimeenpanokeskusteluun löytyvät WebCT:stä - > Aikataulut ja tehtävät -> Verkkojakson kulku ja tehtävät -> Strategian toimeenpanokeskustelu. Toimeenpanokeskustelua käydään tuttuun
tapaan strategialuonnoksen pohjalta ja rooleja hyödyntäen.

Innokkaita keskusteluja!
Terveisin,
Mari Jussila


Kurssikirje 11.11.2004 (Teknisiä ongelmia organisatorinen muutos verkkojaksolla)

Hei TieVieläiset,

Helsingin yliopiston WebCT-ympäristö on kohdannut teknisiä ongelmia, jonka vuoksi kukaan ei pääse kirjautumaan juuri nyt verkkojaksolle. Tunnuksissanne ei siis ole mitään vikaa, vaikka saattekin niihin liittyvän virheilmoituksen ("kirjoitit väärän käyttäjätunnuksen tai salasanan") kirjautumista yrittäessänne. Toivon mukaan ongelmat korjaantuvat pian ja pääsette jatkamaan arviointikeskusteluja!

Mukavaa loppuviikkoa ongelmista huolimatta,
Mari Jussila


Kurssikirje 8.11.2004 (Organisatorinen muutos -verkkojakson arviointikeskustelut käynnistyvät)

Hei TieVieläiset,

Verkkojakson orientaatioviikko on nyt takana ja jokainen strategiaryhmä on päässyt hyvin työskentelyn alkuun WebCT:n keskustelualueilla ja chatissa. Muutamilla teistä oli ongelmia chattiin pääsyssä mm. palomuurin vuoksi. Mahdolliset chat-ongelmat kannattaa selvittää oman atk-tuen kanssa, sillä verkkojakson viimeisellä viikolla sitä hyödynnetään jälleen jokaisessa
ryhmässä.

Tänään käynnistyy verkkojakson materiaalissa esitellyn tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialuonnoksen arviointikeskustelu ryhmien sopimalla tavalla annettuja roolihahmoja hyödyntäen. Strategiaryhmät keskustelevat itseohjautuvasti - tuutorit ohjeistavat ja tukevat ryhmäänsä tarvittaessa, vaikka eivät varsinaiseen arviointikeskusteluun osallistukaan.

Arviointikeskustelulle on varattu aikaa puolitoista viikkoa (8.-17.11.) ja keskusteluja varten on jokaiselle ryhmälle luotu kokonaan uusi keskustelualue, jossa tästä päivästä lähtien työskennellään. Halutessaan ryhmät voivat jatkossakin kokoontua myös chat-tapaamisiin. Orientaatioviikon keskustelukansioita ei poisteta, joten niitä voitte lukea jatkossakin.

Viime viikon työskentelystä poissa olleet tutustuvat oman ryhmänsä orientaatioviikon keskusteluun ja chatlokeihin. Kymmenkunta teistä ei ole vielä kirjautunut verkkojaksolle, joten kipin kapin WebCT-alueelle osoitteeseen https://webct-server.it.helsinki.fi - vielä ehditte mukaan!

Innokkaita keskustelujanne odottaen,
Mari Jussila


Kurssikirje 1.11.2004 (Anna palautetta Helsingin seminaarista!)

Lämmin kiitos kaikille Helsingin lähiseminaarissa mukana olleille!

Toivomme tuttuun tapaan teidän antavan seminaarista palautetta TieVie-portaalissa: http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista -> Valitse riippuvalikosta "Helsingin seminaari".

Muistutukseksi poissaolleille, että seminaarit ovat oleellinen osa koulutusta ja poissaolot tulee erikseen korvata. Poissaolleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Linkitämme alustajien käyttämät materiaalit mahdollisimman pian seminaarin ohjelman yhteyteen. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä 1-2 sivun pohtivassa
kirjoitelmassa. Kirjoitelman voi tehdä TieVie-portaaliin omaan työtilaan vaikka heti, mutta viimeistään sen tulee olla tehtynä 10.4.2005 (portfolion liitteenä). Otsikoi tuotos selkeästi, esimerkiksi "Helsingin seminaarin korvaava tehtävä".

Mukavaa loppusyksyä teille kaikille ja aktiivista verkkojaksotyöskentelyä!
T: Mari ja Sari Helsingistä


Kurssikirje 1.11.2004 (Organisatorinen muutos -verkkojakso on alkanut!)

Hei TieVieläiset,

Organisatorinen muutos -verkkojakson työskentely-ympäristö on nyt avattu. Verkkojaksolle kirjaudutaan osoitteessa: https://webct-server.it.helsinki.fi/. Kirjautumaan pääset jatkossa myös TieVie-portaalin etusivulle ja koulutuksen rakennekaavioon alkuviikon aikana
tulevien linkkien kautta.

Jaoimme teille verkkojakson tunnukset ja salasanat viime viikkoisen seminaarin yhteydessä. Seminaarin poissaolijat saavat tunnuksen ja salasanan henkilökohtaisella sähköpostilla heti tämän viestin jälkeen.

Huom. Helsingin yliopiston henkilöstö kirjautuu verkkojaksolle eri tavalla kuin muiden yliopistojen edustajat. Aiemmin WebCT-aluetta käyttäneet kirjautuvat verkkojaksolle omalla MyWebCT-tunnuksellaan, joka yleensä on mikroverkkotunnuksen lyhyt muoto, ja siihen liittyvää salasanaa käyttäen. Ensimmäistä kertaa HY:n WebCT:tä käyttävät Helsingin yliopiston
henkilökuntaan kuuluvat, tilaavat itselleen MyWebCT-tunnuksen eli rekisteröityvät WebCT:n käyttäjäksi, osoitteessa https://www-db.helsinki.fi/perl-bin/webct_tilaus. Tunnuksen luomiseen tarvitset voimassaolevan yliopiston käyttäjätunnuksen. Neuvoa ja opastusta
tunnuksen luomiseen saat osoitteesta http://ok.helsinki.fi/webct ja https://www-db.helsinki.fi/perl-bin/webct_tilaus?type=help sekä allekirjoittaneelta.

Verkkojakso on viiden viikon mittainen (1.11.-5.12.2004). Verkkojakson työskentelyyn tulisi varata aikaa yhteensä noin 40 tuntia (5-10 tuntia/viikko). Verkkojakson ensimmäisen viikon tehtävänä on tutustua hyvin verkkojakson etusivulta löytyviin aikatauluihin ja tehtäviin, joista löytyy tarkempaa tietoa verkkojakson kulusta, verkkojaksolla käytettävistä rooleista, kehyskertomuksena toimivasta strategialuonnoksesta ja muista verkkojakson materiaaleista sekä yhteyshenkilöistä. Aktiivinen työskentely käynnistyy heti tänään WebCT:ssä strategiaryhmien omilla keskustelualueilla verkkotuutoreiden johdolla. Verkkotuutorit myös jakavat kaikille oman ryhmänsä jäsenille roolit keskusteluja varten.

Ryhmäjako on tehty vertaisryhmittäin seuraavasti:
Ryhmä A: Avokas, EEE ja Jaakko ja pavunvarret (tuutorina Mari Jussila)
Ryhmä B: eTOVA ja Juonikkaat (tuutorina Pauliina Kupila)
Ryhmä C: EMOA, €-INT ja Jatkot (tuutorina Sari Koski-Kotiranta)
Ryhmä D: Jåtta ja Kalupakki (tuutorina Taina Joutsenvirta)
Ryhmä E: Mallintajat, KiVi ja Latomo (tuutorina Aino-Maija Hiltunen)
Ryhmä F: Monikärkiohjus ja Opettajien ohjaajat (tuutorina Annu Vitikka)
Ryhmä G: Riittävä "jopi", Opetusmenetelmät ja Täydentäjät (tuutorina Anni Rytkönen)
Ryhmä H: Monimuotoilijat, Kynnyksen madaltajat ja Shakers (tuutorina Teppo Hujala)

Orientaatioviikon alussa sovitaan tuutoreiden johdolla ryhmien ensimmäisen chat-kokouksen ajankohta. Chat-kokous pidetään heti ensimmäisen viikon aikana. Informoithan välittömästä omaa tuutoriasi mahdollisista poissaoloistasi verkkojakson aikana.

Kaikissa verkkojaksoon liittyvissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä minuun (mari.jussila@helsinki.fi ja 09-191 23277). Toivon teidän reagoivan mahdollisimman pian, jos kirjautumisessa tai ohjeissa on jotain epäselvää, ettei verkkojakson aloitus viivästy suotta.

Antoisaa verkkotyöskentelyä toivottaen,
Mari Jussila


Kurssikirje 20.10.2004 (Reaktiopaperi deadline 22.10.2004)

Hei Tievieläiset!

Muistattehan, että orientaationa lähiseminaariin tulee tuttuun tapaan laatia 1-2 sivun reaktiopaperi kirjallisuuden pohjalta. Reaktiopaperien tulee olla valmiina viimeistään pe 22.10.2004, jotta juonteiden vetäjät ehtivät perehtyä papereihin ennen seminaaria. Reaktiopaperit tallennetaan TieVie-portaalin omaan työtilaan (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi tuotos selvästi, esimerkiksi "Reaktiopaperi
3". Kirjallisuus ja juonneryhmäkohtaiset tehtävät löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperikirjallisuus.htm#helsinki

Huom: reaktiopaperitehtävä on tällä kertaa kaksiosainen, a ja b -tehtävät.

Nähdään Helsingissä!

t. Merja


Kirje 13.10.2004 (Ilmoittaudu Helsingin lähiseminaariin!)

Hei kaikki TieVieläiset,

Seuraava TieVie-asiantuntijakoulutuksen lähiseminaari pidetään lokakuun 28.- 29. päivä Helsingissä. Seminaarin teemana on organisatorinen muutos. Seminaarin ohjelmaan ja lisätietoihin, kuten kulkuohjeisiin voitte tutustua TieVie-portaalissa osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmahelsinki.htm. Vielä on aikaa ensi viikon tiistaihin (19.10.) asti ilmoittautua seminaariin ja illanviettoon osoitteessa https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/352/lomake.html.

Tervetuloa mukaan!

Mari Jussila ja Sari Koski-Kotiranta
Helsingin yliopisto


Kirje 12.10.2004 (TieVie teknologinen muutos -verkkojakson kooste ja suoritusten merkintä)

Hei TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat

Teknologinen muutos -verkkojakson kooste on valmistunut ja luettavissa .pdf muodossa osoitteessa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/teknojakso2004/sisalto/Materiaalit/
verkkojaksonkooste04

Kooste linkitetään myös TieVie portaaliin. Verkkojakson suorituksen merkitään TieVie-portaaliin huomenna, ke. 13.10. Mahdollisista puuttuvista suorituksista ilmoitetaan asianosaisille
sähköpostilla.

Kiitoksia mielenkiintoisesta verkkojaksosta ja mukavaa syksyn jatkoa kaikille!

Terveisin

Markku Närhi


Kurssikirjeet 30.3.2004 - 30.9.2004


 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster