« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kurssikirjeet (1.1.2006 ->)

Kurssikirjeet (25.5.-31.12.2005)


Kurssikirje 23.5.2006 (TieVie-asiantuntijakoulutuksen jälkisanat)

Hei!

Olemme postittaneet ma 22.5.2006 todistukset 15.5.2006 mennessä opintonsa suorittaneille ja valtaosalla koulutus alkaa olla nyt takanapäin. Jos opintosi ovat valmiit, mutta todistusta ei ala kuulua viimeistään ensi viikolla, ole yhteydessä Merjaan. Osa teistä vielä viimeistelee opintojansa.

Jos haluat edelleen suorittaa opintosi loppuun, mutta olet epätietoinen, mitä tulisi tehdä, ole myös siinä asiassa yhteydessä Merjaan. Voit tarkistaa omien opintojesi tilanteen TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Kannustamme lämpimästi tekemään opinnot loppuun!

TIEVIE-ASIANTUNTIJAKOULUTUKSEN (15 op) MITOITUS
Meiltä on kysytty opintojen mitoituksesta. Se löytyy yleisellä tasolla todistuksesta. Suluista alta löytyvät mahdolliset tarkennukset, mitä kuhunkin osioon on kuulunut.

TieVie-asiantuntijakoulutuksen mitoitus (15 op):

 • valtakunnallista lähiseminaaria ja 4 seminaariin valmistavaa kirjallisuuteen pohjautuvaa reaktiopaperia (4 op),
 • 3 verkkojaksoa (6 op, sisältäen ko. jaksolla kehittämishankkeeseen liittyvät tehtävät),
 • portfoliotyöskentelyä (3 op, sisältäen Orientaatio-verkkojakson, Arviointi-verkkojakson toisen osan ja itsenäisen portfoliotyön) ja
 • oman tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavan opetuksen kehittämishankkeen itsenäistä toteuttamista ja siihen liittyvää paikallinen mentorointia (2 op).

KOULUTUKSEN SIVUT SIIRTYVÄT TIEVIE-PORTAALISSA
Tiedoksenne, että vuoden 2005 - 2006 TieVie-asiantuntijakoulutuksen www-sivut siirretään toukokuun lopussa ensi syksynä alkavan uuden TieVie-asiantuntijakoulutuksen tieltä toiseen osoitteeseen. Kaikki koulutusmateriaali ja tuotokset tulevat löytymään edelleen kokonaisuudessaan TieVie-portaalista. Niihin pääsee siirron jälkeen käsiksi TieVie-portaalin etusivulla olevan "Vanhat koulutukset" -linkin kautta.

OSALLISTUJAPALAUTE JA SEN HYÖDYNTÄMINEN
Kuten Turussa lupasimme, olemme koonneet siellä antamanne palautteen, joka löytyy Optimasta (https://optima.oulu.fi) TieVie_15: Vertaisryhmät_05 -työtilasta. Palautteet löytyvät sieltä juonteittain.

Eri yhteyksissä teiltä saamamme palautteen ja omien johtopäätösten pohjalta tulemme tekemään syksyllä alkavaan koulutukseen mm. seuraavia muutoksia:

 • otamme käyttöön Moodle-oppimisympäristön,
 • koulutuksen eri osioiden entistä tiiviimpi kytkeminen toisiinsa,
 • verkkotuutoreiden tarkempi ohjeistus ja ohjeistuksen yhtenäistäminen eri jaksoilla ja
 • mentoreiden oppaan ohjeita päivitetään ja tarkennetaan. Mentoroinnin järjestäminen on paikallisten yliopistojen vastuulla, joten voimme antaa vain ohjeita ja suosituksia.

Kiitokset kuluneesta vuodesta! Toivotamme lisäksi intoa ja energiaa muutosagentteina ja opetuksen kehittäjinä toimimiseen omissa yksiköissänne!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta Merja & Paula Oulusta


Kurssikirje 3.5.2006 (TieVie-asiantuntijakoulutuksen loppurutistus ;-))

Hei TieVie-yhteisö,

TieVie-asiantuntijakoulutus (15 op) on nyt valtakunnallisen yhteistyön osalta päättynyt. Kiitokset kaikille Turun seminaariin osallistuneille erittäin antoisista hanke-esityksistä ja aktiivisesta osallistumisesta seminaariin!

Koulutuksen aikana olemme pyytäneet teiltä palautetta koulutuksen eri osa-alueista ja varsin aktiivisesti olette jaksaneet palautteita kirjoittaa. Suuret kiitokset siitä! Käymme TieVie-suunnitteluryhmän kanssa loppuviikosta kaksipäiväisessä kehittämisseminaarissa läpi saamamme palautteen. Kommentit, kehut ja kehittämisideat tullaan hyödyntämään syksyllä alkavan TieVie-asiantuntijakoulutuksen kehittämisessä. Turun päätösseminaarissa kävimme yleistä palautekeskustelua koulutuksesta. Teemme koonnin antamastanne palautteesta ja laitamme sen myös teille tiedoksi.

TURUN PÄÄTÖSSEMINAARI

Käykää antamassa yksityiskohtaisempi palaute Turun päätösseminaarista portaalissa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista). Koulutusta kokonaisuutena ja sen merkitystä omalle kehittymisellenne voitte arvioida omassa portfoliossanne. Hyödyntäkää portfoliossanne myös seminaarissa saamaanne palautetta kehittämishankkeestanne!

Alustajien materiaalit linkitämme TieVie-portaaliin seminaarin ohjelman yhteyteen (http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm) heti, kun ne alustajilta saamme. Suurin osa materiaaleista siellä jo onkin.

SEMINAARIN KORVAAVA TEHTÄVÄ

Jos et päässyt Turun lähiseminaariin, tulee sinun tehdä korvaava tehtävä:
Tutustu seminaarin materiaaleihin ja teen sen pohjalta pohdinta, jossa käsittelet seminaarin aiheita oman kehittämishankkeesi näkökulmasta. Palauta korvaava tehtävä Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi). Otsikoi korvaava tehtävä selvästi "Turun seminaarin korvaava tehtävä". Korvaavaan tehtävään tulee lisäksi liittää kehittämishankekuvaus, ks. hankkeiden esittely pienryhmissä -ohje: http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/kirjeet#kehittamishanke.

KOULUTUKSEN LOPPUUN SAATTAMINEN

Edellisessä viestissä laitoimme ohjeita portfolion viimeistelystä ja koulutuksen loppuun saattamisesta. Ohjeet löytyvät kurssikirjeistä, ks. edellinen kurssikirje 6.4.2006.

Mikäli jokin verkkojakso, lähiseminaari tai reaktiopaperi on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä viimeistään 15.5.2006 mennessä. Jos aikataulun kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Merjaa (merja.peurasaari(at)oulu.fi). Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Todistukset koulutuksen 15.5.2006 mennessä suorittaneille lähetetään 31.5.2006 mennessä. Todistukset lähetetään postitse TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen. Tarkistathan, että osallistujakortissasi on oikea osoite (http://tammi.oulu.fi/pls/tievie/osallistujat.listaus?p_koulutus_id=9).

Optima on auki vuoden 2006 loppuun saakka. TieVie-portaaliassa tiedot ovat saatavilla ainakin vuoden 2006 loppuun saakka.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Toivomme teidän jatkavan koulutuksen päätyttyäkin toimintaanne omissa yksiköissänne toiminnan ja opetuksen kehittäjinä! Oman kehittämishankkeen kohteena olleelle toiminnalle kannattaa pyrkiä saamaan jatkuvuutta ja pysyvämpää jalansijaa omassa yksikössä esimerkiksi keskustelemalla siitä sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä kollegoiden ja esimiehen kanssa. Koulutuksessa syntyneitä verkostoja kannattaa hyödyntää koulutuksen jälkeenkin. Esimerkiksi oma vertaisryhmä voi parhaimmillaan jatkossakin tukea kokemusten, asiantuntijuuden ja tiedonvaihtoa (vierailut toisten yliopistoissa, verkossa tapaamiset jne.), joten tätä kannattaa vielä oman vertaisryhmän kanssa tuumata, jos ette ehtineet sopia jatkosta Turussa.

Omasta kehittämishankeesta kannattaa myös kirjoittaa erilaisiin julkaisuihin ja esitellä sitä seminaareissa ja konferensseissa (esimerkiksi vuosittain järjestettävä ITK-konferenssi, http://itk.dicole.net/ tai valtakunnalliset virtuaaliyliopistopäivät). Eräs vaihtoehto on kirjoittaa Jyväskylän yliopiston ylläpitämään Pedagogiseen muistiin, jonne on koottu Opetuskokemusten tietopankkia. Lisää tietoa Pedagogisesta muistista löytyy osoitteesta http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/pedamem/index.html.

Kiitos vielä kaikille mielenkiintoisesta ja antoisasta vuoden työrupeamasta sekä tsemppiä viimeisiin rutistuksiin!

TieVie-suunnitteluryhmän puolesta, Merja


Kurssikirje 6.4.2006 (TieVie-asiantuntijakoulutus loppusuoralla)

Hei TieVie-yhteisö,

TieVie-asiantuntijakoulutus on loppusuoralla: enää on jäljellä Turun lähiseminaari ja siihen liittyvät tehtävät sekä oman näyteportfolion viimeistely ja julkaiseminen.

***************
TURUN PÄÄTÖSSEMINAARI 27. - 28.4.2006

Olethan muistanut ilmoittautua Turun päätösseminaarin? Seminaariin liittyvät ohjeet ja ohjelma löytyvät verkosta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm. Huomioithan portfoliossasi Turun lähiseminaarin ja sen yhteydssä syntyvät tuotokset ja pohdinnat sekä kehittämishankkeesta Turun päätösseminaarissa saamasi palaute.

***************
LOPULLINEN NÄYTEPORTFOLIO

Lopullisen näyteportfolion tulee olla valmis 15.5.2006 mennessä. Sen voi palauttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

a) Julkaise portfolio Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilassa (https://optima.oulu.fi/). Jos olet tehnyt portfolion omille www-sivuillesi, voit myös laittaa sivun osoitteen linkiksi työtilaan. Huomaa, että työtila on avoin koulutuksen järjestäjille ja TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujille. Nimeä portfoliosi niin, että siitä näkee, että se on lopullinen versio.

b) Mikäli portoliosi on yksityisluonteinen etkä halua julkaista sitä koko TieVie-ryhmälle, voit toimittaa sen myös sähköpostitse Merja Ruotsalaiselle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

***************
PUUTTUVAT SUORITUKSET

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää

 • aktiivista osallistumista lähiseminaareihin, verkkojaksotyöskentelyyn sekä juonne- ja vertaisryhmän toimintaan,
 • kirjallisuuteen ja koulutusmateriaaliin perehtymistä ja reaktiopaperien kirjoittamista,
 • kehittämishankkeen toteuttamista ja
 • portfolion laatimista.

Mikäli jokin koulutuksen osio on jäänyt ajallaan suorittamatta, koulutuksen loppuun saattaminen edellyttää puuttuvien osasuoritusten tekemistä 15.5.2006 mennessä. Voit tarkistaa suoritustilanteesi TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Henkilökohtaiset osasuoritukset). Jos suorituksiin liittyen on epäselvyyttä, ota yhteyttä minuun tai verkkojakson vastuuhenkilöön (erityisesti jos sinulta puuttuu jaksolta vain joku osa).

Ohjeet puutuvien suoritusten tekemiseen:

Palauta puuttuvat tehtävät Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) ja ilmoita siitä Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi). Otsikoi tuotos selvästi, esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Jos sinulla on koulutukseen liittyen kysyttävää, ole yhteydessä minuun tai Paulaan (paula.airaksinen(a)oulu.fi).

Keväisin terveisin Oulusta,
Merja & Paula

P.S. Parhaillaan on menossa haku syksyllä 2006 alkavaan TieVie-asiantuntijakoulutukseen (15 op), ks http://tievie.oulu.fi/mainos/. Jos sinulla on ko. koulutuksesta kiinnostuneita kollegoita, tätä tietoa kannattaa viestittää eteenpäin.


Kurssikirje 4.4.2006 (Arviointi-verkkojakson portfolio-osio)

Hei kaikille,

Arviointi-verkkojakson portfoliotyöskentelyyn keskittynyt osa päättyi kaksi viikkoa sitten. Kiitokset vielä kaikille aktiivisille osallistujille! Tähän alle olen koonnut yhteenvedon omaisesti omia tuutorin kokemuksia verkkojakson aikaisesta työskentelystä.

Verkkojakso koostui kahdesta osioista joista ensimmäisessä toimittiin pienissä vertaisryhmissä. Ryhmien aktiivisuus ja koko vaihtelivat huomattavasti ja joidenkin kohdalla tämä aiheutti ongelmia palautteen saamisessa ja antamisessa. Tällaisiin osallistumattomuuksiin on aina hankala varautua ja tässäkin tapauksessa tuutor auttoi ryhmäläisiä palautekierroksessa. Toivottavasti kaikki osallistuneet kokivat saaneensa riittävästi palautetta toisen kierroksen työskentelyyn.

Ensimmäiselle kierrokselle osallistui kaikkiaan 65 opiskelijaa. Kahdessa vertaisryhmässä kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat palauterinkityöskentelyyn, muissa ryhmissä määrät vaihtelivat. Vertaisryhmissä palauterinkejä muodostettiin vapaavalintaisesti, osa noudatti annettua ohjeistusta, toiset ryhmät antoivat palautetta useammalle kuin yhdelle. Muutamat innokkaat opiskelijat antoivat palautetta kaikille ryhmäläisilleen.

Toinen kommentointikierros muodostettiin juonnerymien pohjalta ja parit jaettiin palautettujen näyteportfolioiden mukaisesti. Mukaan otettiin myös Matti ja Maija myöhäisiä, jotat parit voitiin tarjota mahdollisimman monelle. Muodostetut parit saivat itse sopia mahdollisten palautteen antojen määräajoista, pääsääntöisesti palautteet annettiin kuitenkin annetun aikataulun puitteissa.

Toiselle kierrokselle osallistui 57 opiskelijaa, joten innostus hieman hiipui verkkojakson loppua kohden. Palautetta toisella kierroksella annettiin ainoastaan määrätylle parille, joten omia muokkauksia ei tällä kerralla tullut. Kaikki viime hetkelläkin mukaan tulleet pääsivät osallisiksi palautteen antamista ja saamista.

Kokonaisuutena verkkojaksolla lähetettiin paljon viestejä, sekä palautteen antamisen että palautteesta kiittämisen muodossa. Palautteissa näkyi selvästi se, että osallistujat olivat perehtyneet toistensa töihin. Toivottavasti kaikki kokivat saamansa palautteen antoisana jatkotyöstämiselle. Muiden portfoliot ovat myös hyvä tapa saada uutta näkökulmaa omaan työskentelyyn, joten toivottavasti palautetyöskentelyn välinen aika tuli tarpeeseen.

Verkkojakson suoritusmerkinnät vien portaaliin tämän viikon aikana. Korvaavan tehtävän suorittamiseen on edelleen aikaa. Muistathan laittaa minulle tiedon suorituksen sijaintipaikasta, niin osaan antaa suoritusmerkinnän verkkojaksosta.

Oikein hauskaa kevään odotusta kaikille ja tapaamisiin Turussa muutaman viikon kuluttua!

Taru


Kurssikirje 28.3.2006 (Verkkojakson korvaava suorittaminen)

Hei kaikille,

Verkkojakson korvaavasta suorittamisesta on sekä portaalissa että Optimassa portfoliotyötilan työskentelyohjeissa ollut maininta jo opiskelijoille tiedossa, mutta koska muutamat opiskelijat osallistuivat verkkojaksolle osittain on mös heille räätälöity verkkojakson korvaava osasuoritus. Vaatimukset osasuoritukselle löytyvät myös Optiman portfoliotyötilasta. Löydät ne myös tämän viestin loppupuolelta. Muistathan ilmoittaa minulle (taru.jokinen(a)tkk.fi) korvaavan suorituksesi sijainnin, niin tiedän käydä laittamassa suoritusmerkinnän portaaliin.

Tuotamme yhteenvedon verkkojaksosta tämän viikon aikana. Toimitamme teille yhteenvedon sähköpostitse ensi viikon alkupuolella.

Antoisaa TieVie-työskentelyä ja kevään odotusta!

T:Taru ja Anna-Kaarina

KOKO VERKKOJAKSON KORVAAMINEN

Mikäli et pysty osallistumaan verkkojakson aikana portfoliorinkeihin, on jakso mahdollista suorittaa tutustumalla Materiaalit -osiossa oleviin linkkeihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Materiaalit -osio löytyy Optimasta Portfolio-työtilan etusivulta. Linkit on koottu kolmen eri teeman alle sen mukaan, liittyvätkö niissä kuvatut näyteportfoliot tietyn kurssin tai opintojakson suorittamiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen vai virantäyttöön.

1. Portfolioesimerkin valinta
Valitse yksi kolmesta Materiaalit-osiossa (http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tievieportfolio2006/materiaalit.php?p=materiaalit) esitetyistä portfolioesimerkistä. Voit valita itseäsi kiinnostavimman esimerkin ja käydä tutustumassa osion yhteydessä oleviin linkkeihin. Vaihtoehdot ovat Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio , Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio tai Virantäytön näyteportfolio .

2. Pohdintatehtävä
Pohdi valitsemastasi näkökulmasta omaa näyteportfoliotyötä. Voit pohtia tehtävässä halutessasi myös koko koulutuksen ajalta koottua portfoliota ja tarkastella sitä valitsemastasi näkökulmasta. Voit pohtia portfoliotyötä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miten koulutuksen portfolio liittyy muuhun työhön? Voiko TieVie portfoliota yhdistää osaksi laajempaa portfoliota? Entä miten portfolio on toiminut koulutuksessa? Miten portfolio on kehittänyt minua ammatillisesti? Voit myös yhdistää eri teemoissa kuvattuja esimerkkejä. Liitä pohdintatehtävä osaksi TieVie-näyteportfoliota.

Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.

VERKKOJAKSON OSITTAINEN KORVAAMINEN

Verkkojakso tulee korvata erillisellä osasuorituksella mikäli et ole pystynyt jakson aikana osallistumaan molempiin palauterinkeihin. Jos siis olet osallistunut toiseen (joko vertaisryhmän tai juonneryhmän palauterinkiin) tule sinun korvaavana osasuorituksena pohtia portfoliota koulutuksen kokoajana ja päätössuorituksena. Halutessasi voit katsoa vinkkejä Materiaalit-osiossa olevista Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio -osion alla olevista linkeistä. Myös tämän tehtävän valmistumisesta tulisi laittaa viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.


Kurssikirje 27.3.2006 (Portfolio-jakso päättynyt)

Hei kaikki,

TieVie Arviointi -verkkojakson 2. osa Portfolio-jakso on päättynyt. Kiitos kaikille ahkeroineille!
Ne jotka ovat sopineet kommentti parinsa kanssa jatkoajasta palautteen antoon voivat vielä työstää palautetta perjantaihin 31.3. asti. Suoritusmerkinnät jaksosta tehdään sen jälkeen.

KORVAAVAT SUORITUKSET

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit tehdä korvaavan tehtävän. Löydät sen Optimasta verkkojakson toimintaohjeiden kohdalta. Parin päivän sisään sinne ilmestyy korvaava tehtävä niille jotka osallistuivat vain toiseen kommenttikierrokseen jaksolla.

PALAUTE

Tuttuun tapaan pyydämme teiltä vielä palautetta jaksosta. Lomake löytyy TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta -> Arviointi-jakso, osa II).

terveisin,
Anna-Kaarina ja Taru


Kurssikirje 26.3.2006 (Turun päätösseminaari (27. - 28.4.2006))

Hei TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Kevät etenee hyvää vauhtia ja TieVie-asiantuntijakoulutuksen Turun päätösseminaari (27. - 28.4.2006) lähestyy. Seminaari järjestetään Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Educariumissa, Assistentinkatu 5. Seminaarin ohjelma löytyy TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmaturku.htm.

KEHITTÄMISHANKKEIDEN ESITTELY

Seminaarin ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat koulutuksen osallistujien kehittämishankkeiden esittelyt pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan seminaaria varten eli ne eivät ole vanhat vertaisryhmät. Voitte siis alkaa henkisesti valmistautua oman kehittämishankkeenne esittelyyn. Aikaa esittelyyn on varattu 30 min/hanke. Ihanne on, että hankkeen pystyisi esittelemään niin tiiviisti, että keskusteluun jäisi runsaasti aikaa (esittely 15 min / keskustelu 15 min). Vaikka hanke olisi yhteishanke, jokainen osallistuja esittelee hankkeensa itsenäisesti (eri pienryhmissä). HUOM: koska ryhmät ovat uusia, eivät kuulijat välttämättä tiedä edes taustatietoja kehittämishankkeestasi.

a) TEE ENNEN SEMINAARIA KIRJALLINEN KUVAUS: laadi kehittämishankkeestasi tiivis kirjallinen kuvaus ja ota siitä 10 kpl kopioita mukaan seminaariin ryhmäläisille jaettavaksi. Tätä kuvausta voit hyödyntää osana portfoliotasi.

Kuvauksen laatimisessa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä oli kehittämishankkeesi tavoite? Miksi kokeilit juuri tätä, mihin ongelmaan hait vastausta?
 • Mikä oli kohderyhmä? Keitä oli mukana tekijätiimissä?
 • Mikä oli hankkeesi sisältö? Mitä teit, miten se erosi aiemmasta toiminnastasi?
 • Miten hanke otettiin vastaan? Millaista palautetta sait matkan varrella?
 • Miten itse arvioisit hankkeesi onnistumista? Mikä sujui hyvin? Miten aiot hankettasi jatkossa kehittää?
 • Mitkä asiat sinua tällä hetkellä erityisesti askarruttavat hankkeessasi?
 • Mihin asioihin haluaisit saada palautetta muilta seminaarissa?

b) KEHITTÄMISHANKKEEN ESITTELY SEMINAARISSA: Aikaa hankkeen esittelyyn seminaarissa on vain 30 min. Näin lyhyessä ajassa hanketta on mahdotonta esitellä perusteellisesti. Toivomme teidän keskittyvät hankkeiden esittelyissä erityisesti seuraaviin asioihin:

 • hankkeesi myötä syntyneitä keskeisiä havaintojasi, oppimiskokemuksiasi, yllätyksiä ja "innovaatioita". Älä siis yritäkään kuvata seminaarissa kaikkia hankkeeseen liittyviä asioita vaan keskity olennaiseen.
 • mieti etukäteen, mihin asioihin, ongelmiin tai kysymyksiin haluaisit erityisesti saada palautetta ryhmältä ja sen vetäjältä. Hankkeiden esittelyn pääpaino on palautteen saamisessa omasta hankkeesta.

REAKTIOPAPERIKIRJALLISUUS

Lähiseminaaria varten tulee edelliskertojen tapaan tutustua ennakkoon kirjallisuuteen ja laatia sen pohjalta noin kahden sivun laajuinen reaktiopaperi. Ohje ja kirjallisuus löytyvät TieVie-portaalista http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperi.htm#turku

MAJOITTUMINEN

Osallistujille ei ole varattu hotelleista erillisiä kiintiöitä. Illanviettopaikkaa lähellä olevia ja TieVie-yhteisön suosiossa olleita hotelleja ovat erityisesti:

KULKUYHTEYDET JA KARTTA

Educariumiin on Kupittaan rautatieasemalta n. 1 km, sekä Kauppatorilta ja rautatieasemalta n. 3 km. Kauppatorilta pääsee Educariumiin (Kasarmintien pysäkki) busseilla 30, 50, 51, 53 ja 54. Karttoja:

SEMINAARIIN JA ILLANVIETTOON ILMOITTAUTUMINEN SEKÄ ILTAOHJELMA

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu seminaariin osoitteella matti.karakorpi(ÄT)utu.fi viimeistään ke 19.4.2006. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä

 • nimesi:
 • yliopistosi:
 • kehittämishankkeesi (nykyinen) otsikko:
 • jos et tehnyt hankettasi yksin, kenen kanssa sen teit:
 • hankkeen esittelyssä tarvitsemasi välttämätön tekniikka (datatykki, verkkoyhteys):
 • osallistutko illanviettoon to 27.4. (hinta sponsoroitu 12 euroa, maksetaan illallisen yhteydessä). Ilmoita tarvittaessa myös erityisruokavalioasiat.

HUOM: vaikka olisit tehnyt hankkeen jonkun toisen kanssa, jokainen seminaariin tulija ilmoittautuu henkilökohtaisesti seminaariin.

ILTAOHJELMA: jokainen juonneryhmä voi halutessaan tuoda illanviettoon oman pienen ohjelmanumeronsa (laulu, runo, kilpailu, sketsi, tms.). Illanvietossa meitä tanssittaa lisäksi jo lähes TieVie-yhteisön house-bändin aseman saavuttanut Kultakuume-yhtye!

Lisätietoja Turun lähiseminaarista antaa TieVie-suunnitteluryhmän Turun tiimi: Mikko Toriseva (mikko.toriseva(a)utu.fi) ja Matti Lappalainen (matti.lappalainen(a)utu.fi).

Tervetuloa!

Toivottavat Merja Oulusta sekä Matti ja Mikko Turusta


Kurssikirje 22.3.2006 (Vertaiskommentointikierros, uudet parit)

Hyvää keskiviikkoa!

Toinen näyteportfolioiden kommentointikierros on käynnistynyt vilkkaana.
Palautteen annolle on siis aikaa perjantaihin 24.3. saakka. (Mutta parin kanssa erikseen sopien max. viikon jatkoaika.)

Matti-ja-maija-myöhäisten (maanantain jälkeen mutta tänään n. klo 9 mennessä työnsä julkaisseiden) palauteringit ovat alla:

Opetuksen uudistajat I
Ojala Sari <--> Ylilehto Hannele

Opetuksen uudistajat II
Huom! Samasta vertaisryhmästä oli kolme henkilöä, joten parit pyrittiin tekemään siten että ette ole ainakaan vielä kirjallisesti toisianne kommentoimaan.
Juslin Lotta <--> Lehtonen Timo
Hedenborg Johanna <--> Laine Elina

Rakenteiden ravistelijat I
Suomi Reima <--> Jyrämä Annukka
Rantatalo Stiina <--> Heikkinen Kari

Rakenteiden ravistelijat II
Huom! Ryhmässä oli pariton määrä julkaistuja näyteportfolioita. Siksi yksi kommentointikolmikko.
Lisäksi samasta vertaisryhmästä oli kolme henkilöä, joten jako pyrittiin tekemään siten että ette ole ainakaan vielä kirjallisesti toisianne kommentoimaan.
Rissanen Tiina <--> Liikanen Eeva
Kilpeläinen Arja --> Lautiainen
Ulla --> Silvennoinen-Kuikka Helena --> Kilpeläinen Arja

Jos nimesi ei vieläkään löydy vaikka olet mielestäsi julkaissut näyteportfoliosi toisen luonnoksen, otathan yhteyttä, tällä kertaa Taruun, mailto:taru.jokinen@tkk.fi

Antoisaa kommentointia!
Anna-Kaarina


Kurssikirje 20.3.2006 (Toinen vertaiskommentointikierros)

Hyvää maanantaipäivää!

Portfolio-jakson viimeinen viikko on käynnistynyt. Vertaiskommentointi tehdään juonneryhmittäin, yli vertaisryhmien. Näin jokainen saa hieman erilaista palautetta kuin mitä on saanut vertaisryhmissä toimittaessa.

Toimintaa varten osallistujat on jaettu kommentointipareihin tai -kolmikoihin. Parin saavat tässä vaiheessa ne jotka ovat julkaisseet suunnitelmansa Optimassa tänään n. klo 12 mennessä. Viestin lopussa on lista kommentointipareista ja -kolmikoista. Jos nimesi ei löydy vaikka olet mielestäsi julkaissut näyteportfoliosi toisen luonnoksen, otathan allekirjoittaneeseen yhteyttä.

Palautteen annolle on aikaa perjantaihin 24.3. saakka. Parin kanssa voi sopia max viikon jatkoajasta jos aikataulu tuottaa ongelmia.

Koska noin puolella näyttää oleen vaikeuksia julkaista portfolionsa määräaikaan mennessä, teemme matti-ja-maija-myöhäisille omat palauteringit keskiviikkoaamuna. Eli, annamme mahdollisuuden julkaista portfolion vielä keskiviikkoon 22.3. klo 9.00 mennessä.

Antoisaa työviikkoa!

Anna-Kaarina

OPPONENTTIPARIJAKO RYHMITTÄIN:

Opetuksen uudistajat I
Huom! Ryhmässä on yksi parityönä tehty
näyteportfolio. Tekijät kommentoivat eri portfolioita ja pariportfoliota kommentoi vastaavasti kaksi henkilöä:
Jeronen Eila <--> Tuomela Anni
Jokela Pertti <--> Ervo Laura
Lietzén Raija <--> Wikberg Olli
Saarikoski Petri <--> Puhakainen Tarja

Opetuksen uudistajat II
Huom! Ryhmässä oli pariton määrä julkaistuja näyteportfolioita. Siksi yksi komentointikolmikko. Alla ryhmitys miten kommentonti annetaan:
Ylönen Olli <--> Kujala Teija
Kerola Teemu <--> Massinen Hannele
Pesonen Erkki --> Selvenius Kati --> Manninen Olli --> Pesonen Erkki

Rakenteiden ravistelijat I
Kejo Paula <--> Halonen Raija
Lahtinen Anu <--> Ikonen Jouni
Pietilä Liisa <--> Porras Jari

Rakenteiden ravistelijat II
Lehtimäki Sirpa <--> Ulén Sanna
Levänen Kirsi <--> Kauppinen Irmeli
Veiler Kaie <--> Ritala-Koskinen Aino
Ylikojola Liisa <--> Subra Leena

Verkoston virittäjät
Huom! Ryhmässä oli pariton määrä julkaistuja näyteportfolioita. Siksi yksi komentointikolmikko. Alla ryhmitys miten kommentonti annetaan:
Linnekoski Juha <--> Christian Päivi
Huotari Nina <--> Kavander Tanja
Lahtinen Hely <--> Rosenqvist Teija
Salmikangas Anna-Katriina <--> Stenroos Marko Vainio Minna --> Liimatainen Sanna --> San Miguel Elizabeth --> Vainio Minna

t. Anna-Kaarina Kairamo, koulutuspäällikkö


Kurssikirje 17.3.2006 (TieVie Arviointi-verkkojakson (1-osa) kooste)

Hei!

Arviointi -verkkojakson 1. osan kooste viivästyi ilmoitetusta aikataulusta, mutta on nyt nähtävillä osoitteessa: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie_arviointi05

Suora linkki koosteeseen on:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/tievie_arviointi05/kooste-tievie-asiantunti
koulutuksen-2005-arviointiverkkojakso.pdf/view

Kooste löytyy myös TieVie-portaalista osoitteesta http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/arviointiverkkojakso_yhteenveto2005.pdf

Mukavaa kevään odotusta kaikille!
Markku Närhi JY


Kurssikirje 16.3.2006 (Valmistautuminen toiseen palauterinkiin)

Hei,

Ensimmäinen näyteportfolion palauterinki on nyt "virallisesti" päättynyt. Ahkeruutenne on ollut kiitettävää!

Niiden jotka ovat portfolionsa julkaisseet mutta eivät ole vielä palautetta jolle kulle toiselle antaneet, kannattaa olla ripeä. Vain näin sekä sinä itse että palautteen saaja hyötyvät eniten.

Hyödyntäkääpä myös mahdollisuutta asiantuntijapalautteeseen, aikaa on perjantaihin asti!

Ensi viikolla toinen palautekierros tehdään juonneryhmittäin. Tämä edellyttää etttä julkistatte oman juonneryhmänne palauterinki - keskustelualueella näyteportfolionne hieman parannellun version maanantaihin 20.3. klo 10 mennessä . Tätä varten keskustelualueet on tänään avattu. Palaute annetaan tällä kakkoskierroksella opponenttipareittain tai -kolmikoittain ja me julkistamme nämä parit maanantaina  n. klo 13.

terv.
Anna-Kaarina ja Taru


Kurssikirje 13.3.2006 (VK 11: Asiantuntijafoorumi avattu!)

Hei kaikki!

Näyteportfolion ensimmäisen version palauterinki alkaa olla lopuillaan: vielä pari päivää on aikaa sekä julkistaa omansa että kommentoida toisten töitä.
Osa ryhmistä on päässyt hienosti palautekeskustelun makuun, osassa on palautepuolella vielä vähän hiljaista, vaikka näyteportfolioita onkin ahkerasti julkaistu. Pari ryhmää joutuu vielä kirimään.

Tänään on avattu myös asiantuntijafoorumi, joka on käytössänne perjantaihin 17.3. asti. Se näyttäytyy teille Optimassa keskustelualueena VK11: Asiantuntijafoorumi .

Pelisäännöt ovat seuraavat (löytyvät myös toimintaohjeista Optimasta): Sinulla saattaa olla mielessäsi jokin portfoliotyöhön, tai vaikkapa kehittämishankkeeseen tai laatukehikkoosi liittyvä kysymys, johon haluaisit kiinnittää erityistä huomiota. Muotoile kysymyksesi itsenäisen puheenvuoron muotoon ja julkaise se asiantuntijafoofumissa. Saat kysymykseesi kohdennetun palautteen. Asiantuntijat ovat Riikka Rissanen TKK:lta ja Antti Auer Jyväskylän yliopistosta.

terveisin
Anna-Kaarina ja Taru


Kurssikirje 3.3.2006 (Nayteportfolion ensimmainen versio)

Hei kaikille,

Näyteportfolion ensimmäisen version prosessiointi alkaa olemaan loppusuoralla ja ensi viikon alussa käynnistyvät keskustelut vertaisryhmissä. Vielä on siis viikonloppu aikaa saattaa ensimmäinen versio valmiiksi julkaisua ja kommentointia varten! 

Palauterinkityöskentely tapahtuu vertaisryhmissä, joista jokaiselle on luoto omat keskustelualueet. Keskustelualueet sijaitsevat juonnerymien kansioissa, portfolio-työtilassa. Keskustelualueet avataan maanantaina kello 9:00 mennessä. Julkista palauterinkiin heti maanantaina näyteportfoliosi ensimmäinen versio vertaisryhmäsi omalla keskustelualueella lähettämällä viesti jossa kerrot mistä näyteportfoliosi löytyy. Ryhmien työskentelyyn osallistuvat myös tuutorit, joilta on mahdollista pyytää palautetta oman vertaisryhmän jäsenten lisäksi.

HUOM! Jos et pysty osallistumaan palauterinkiin, ilmoitathan sen ryhmällesi kyseisessä keskustelufoorumissa.

Idea palauteringeissä on seuraavanlainen: toinen luonnoksensa julkistanut antaa palautteen ensimmäiselle, kolmas toiselle, neljäs kolmannelle jne. Ensimmäinen antaa palautteen viimeiselle luonnoksensa julkistaneelle. Tämä käytäntö takaa sen, että jokainen työskentelyyn osallistunut saa portfoliostaan palautetta.

Jos luonnos ei ilmesty foorumiin 14.3. mennessä, vertaisryhmän muut jäsenet eivät ole enää velvoitettuja palautteen antoon ja viikon työskentelyä ei huomioida verkkojakson suoritteena.

Oikein hauskaa viikonloppua!

Taru


Kurssikirje 2.3.2006 (TieVie 15 op megakonferenssin 16.2. uusi korvaava tehtävä)

Hei kaikki

Tässä vielä lisätietoa TieVie 2. megakonferenssin korvaavasta tehtävästä.

Käyttämämme mediaserverin toimivuuden rajoitteiden ja nauhoitukseen liittyneiden epäselvyyksien vuoksi annoimme ensi tiedoksi epäselvän ja toimimattoman korvaavan tehtävän. Ohessa uusi ohjeistus megakonferenssin korvaavaan tehtävään sekä linkit toimiviin videotallenteisiin. Sama ohjeistus löytyy myös TieVie portaalista.

Pahoittelemme aiheuttamaamme sekaannusta ja sen tuottamaan ylimääräistä työtä!

Megakonferenssin järjestäjien puolesta
Markku Närhi JY

Korvaava tehtävä:

Katso megakonferenssin tallenne oheisen ohjeen mukaan ja tutustu esitysten materiaaleihin. Videot ja materiaalit löytyvät osoitteesta Megakonferenssin ohjelman yhteydestä http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm. (Pahoittelemme videoiden katselemisessa aiemmin ilmenneitä teknisiä ongelmia ja niistä mahdollisesti aiheutunutta ylimääräistä vaivaa!)

Suorat linkit videomateriaaliin:

Tallenne sisältää 4 sisällöllistä osiota, joiden välillä voit liikkua soittimen aikajanan avulla:

 1. osa (aika: 0.00 -00.15 min.) Aloitus ja esittely
 2. osa (aika: 00.15 - 1.50) Rinnakkaisryhmät ja tauko (Helsinki)
 3. osa (aika: 1.50 - 2.38) Kommentit arviointi -verkkojakson 1. osasta
 4. osa (aika: 2.40- 3.23) Arviointijakson 2. osan (Portfolio) aloitus ja loppukommentit

Katso megakonferenssista kokonaan osiot 1 ja 3, sekä näytteitä osista 2 ja 4.

Tehtävä 1: Pohdi osassa 1 ja 3 esitettyjä laatukehikoiden kommentteja oman hankkeesi näkökulmasta.

Tehtävä 2: katso näytteitä osioista 2 ja 4. Pohdi tällaisen työskentelymuodon etuja ja haittoja. Pohdi mm. kuinka videoneuvottelu ja sen kautta tapahtuva ryhmätyöskentely voisi toimia osana verkko-opiskelua ja välineenä erilaisten etäopiskelun osioiden yhdistämisessä.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.
Otsikoi kirjoitus selkeästi (megakonferenssi II:n tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.


Kurssikirje 27.2.2006 (Viikon 9 tyoskentelyohjeita)

Hei kaikille,

Muistuttelen teitä taas portfolio-verkkojakson toimintaohjeista. Tällä viikolla työskennellään vielä itsenäisesti oman näyteportfolion ensimmäisen version parissa materiaaleja läpikäyden ja rajaten. Aikaa on siis vielä hyvin jäljelä, joten hiihtolomalta töihin palanneet pääsevät vielä hyvin työskentelyyn kiinni. Aikaa tulee varata tähän ensimmäisen vaiheen työskentelyyn noin 10 tuntia. Ensi viikon alusta siirrytään kommentoimaan näyteportfolioita ja saadaan palautetta omasta työskentelystä. Vielä kertauksena (ja muistin virkistämseksi) viime viikon viestistä muutamia asioita.

Työskentely ensimmäisillä (8 ja 9) viikoilla

Ensimmäiset viikot (eli 8 ja 9) ovat itsenäistä, mutta intensiivistä työskentelyä, jonka aikana käydään läpi oma portfolioaineisto, valikoidaan ja rajataan materiaalia. Helsingin lähiseminaarin yhteydessä pohdittu ja tuotettu alustava portfolion sisältörunko tulisi tässä vaiheessa palauttaa mieleen. Myös Jyväskylän lähiseminaarin juonneryhmätyöskentely ja keskustelu sekä kaikki portfolioon liittyvät muistiinpanosi kannattaa ottaa esille. Jakson aikana toteutetaan ensimmäinen näyteportfolion kirjoitusprosessi.

Osoite ja kirjautuminen

Jakso toteutetaan Oulun yliopiston palvelimella sijaitsevassa Optima-ympäristössä Portfolio 05-työtilassa, mihin kirjaudutaan osoitteessa https://optima.oulu.fi Jaksolle pääset myös linkistä TieVie-portaalin kautta. Huomioithan, että työskentelyn helpottamiseksi jokaisen osallistujan omat kansiot on sijoitettu uuden Omat portfoliot-kansion alle. Tämä on tehty siksi, ettei työtilassa olisi liikaa erilaisia kansioita.

Mukavaa työviikkoa näyteportfolion parissa!

Pakkasterveisin,

Taru Jokinen


Kurssikirje 24.2.2006 ( Palaute viimeisimmistä jaksoista ja Megakonferenssi II:n korvaava tehtävä)

Hei,

PALAUTE

Kiitokset tähän mennessä Arviointi-verkkojakson ensimmäisestä osasta ja megakonferenssi II:sta palautetta antaneille! Jos et ole vielä antanut palautetta, käythän antamassa palautetta TieVie portalissa:

Arviointi-verkkojakso, osa I (23.1. - 19.2.2006): palautteen antoa varten löytyy lomake TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta -> Arviointi-verkkojakso, osa I (23.1. - 19.2.2006)

Megakonferenssi II 16.2.2006 (klo 9.00 - 13.00): palautteen antoa varten löytyy lomake TieVie-portaalista (http://www.tievie.fii -> Kirjautuminen -> Anna palautetta seminaarista -> Megakonferenssi II 16.2.2006

MEGAKONFERENSSI II:n KORVAAVA TEHTÄVÄ

Perehdy jonkun rinnakkaissillan (JY, HY tai TKK) esityksiin ja pohdi esitettyjä laatukehikkoja oman hankkeesi näkökulmasta. Videot ja materiaalit löytyvät osoitteesta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm. Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. megakonferenssi II:n tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.

Aurinkoista viikonloppua!

Megakonferenssin ja Arviointi-verkkojakson järjestäjien puolesta, Merja


Kurssikirje 20.2.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakson 1. osa on päättynyt)

Hei kaikki

TieVie Arviointi -verkkojakson 1. osa on päättynyt. Kiitos kaikille osallistuneille. Tässä viestissä vielä ohjeita verkkojakson ja megakonferenssin palautteesta sekä jakson korvaavista tehtävistä.

Arviointi verkkojakson 1. osa oli hyvin aktiivinen ja intensiivinen prosessi. Jaksolla oli tilaston mukaan 114 aktiivista osallistujaa, ja neljän viikon aikana tuotettiin 120 dokumenttia (joita luettiin 4500 kertaa) ja 900 viestiä (joita luettiin 8000 kertaa).

Tämä siis määrällistä indikaatiota toiminnastamme, ja luvuistahan emme voi suoraan päätellä toiminnan laatua. Joka tapauksessa jaksosta jäi mielikuva, että laatutyön käsitteet, ideat ja menetelmät alkoivat löytää omakohtaista tulkintaa ja sovellettavuutta hankkeissanne. Siitä on hyvä jatkaa pohdintaa portfolion koostamisen yhteydessä. Tarkemman pohdinnan verkkojakson annista saatte viikolla 9 julkaistavasta jakson koosteesta.

PALAUTE

Jotta saisimme myös laadullista palautetta toiminnastamme, niin käykää antamassa palautetta TieVie portalissa:

Arviointi-verkkojakso, osa I (23.1. - 19.2.2006)
- palautteen antoa varten löytyy lomake TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta verkkojaksosta -> Arviointi-verkkojakso, osa I (23.1. - 19.2.2006)

Megakonferenssi II 16.2.2006
- palautteen antoa varten löytyy lomake TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta seminaarista -> Megakonferenssi II 16.2.2006

KORVAAVA TEHTÄVÄ

Arviointi -verkkojakson (1. osa 23.1. – 19.2. 2006) korvaava tehtävä on seuraava (löytyy myös TieVie portaalista):

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Kirjoita oheisista tehtävistä kooste, n- 4-5 sivua (mukaan luettuna oma laatukehikko). Jos sinulta puuttuu vain tietty osa jaksosta, tee puuttuvat osat korvaavan tehtävään. Jos sinulle on epäselvää, mitä osioita tulee korvata, sovi jakson loppuun saattamisesta Markku Närhin kanssa, mtnarhi(a)cc.jyu.fi, p. 040 5877361

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.
Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Arviointi -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Markulle, mtnarhi(a)cc.jyu.fi

Korvaavat tehtävät:

1. Oma laatutarina
Tutustu jakson materiaaleihin ja sekä omassa juonneryhmässäsi käytyyn ”laatutarinat” keskusteluun Arviointi –verkkojaksolla.
Kirjoita lyhyt kooste, jossa pohdit oman kokemuksesi ja juonteesi laatutarinoiden kautta oppimis- ja opetustilanteita, joissa on havaittavissa laatua ja hyviä käytänteitä. Mieti millaiset tilanteet, asiat ja toimintamallit näyttävät tuottavan laadun kokemusta ja kuinka laatu ilmenee ihmisten toiminnassa ja osaamisessa.

2. Oman laatukehikon luominen:
Tee oman hankkeen laatukehikko verkkojakson ohjeiden mukaisesti:
Luo oman hankkeen, tai hankkeen tuloksena syntyvän toiminnan, laatukehikko (laatudokumentti), jossa esittelet seuraavia laadun elementtejä:
Arvot ja periaatteet, joiden perusteella ja oikeutuksella laadukas toiminta tapahtuu, Indikaattorit, eli toiminnan laatua osoittavat ja kuvastavat tekijät, Mittarit ja arviointimenetelmät, joilla laatua osoittavia tekijöitä seurataan ja arvioidaan Perustele lyhyesti valitsemaasi mallia ja tekemiäsi valintoja Lisäohjeita saat verkkojaksolta, tehtävän 2. ohjeistuksesta

3. Muiden osallistujien laatukehikoiden kommentointi:
Valitse verkkojaksolta jokin laatuteema (verkko-opetus, materiaalit tai tukipalvelu) ja luen vähintään kahden pienryhmän laatukehikot sekä niistä käyty keskustelu. Kirjoita tämän jälkeen oman laatukehikkosi yhteyteen pohdinta, jossa tarkastelet seuraavia kolmea teemaa:

1. Kuinka kehikoissa (myös omassasi) ilmenee oman hankkeen laadun kehittämisen suhde yksikön tai organisaation laadun kehittämiseen?
- Ovatko näiden kahden (hanke vs. organisaatio) tason arvot, indikaattorit ja mittarit yhdenmukaisia tai toisiinsa suhteessa?
- Onko nähtävissä sellaisia uhkia, että valitut mittarit alkavat ohjata toimintaa ei-toivottuun suuntaan hankkeen ja/tai organisaation tasolla?
2. Kuinka ns. laadulliset indikaatiot on hankkeissa kuvattu mitattavan? Onko mahdollisen opiskelijapalautteen suunnitteluun, tulkintaan ja julkaisemiseen olemassa toimintamalli? Miten tämä toimii omassa hankkeessasi?
3. Millaisia käytännön laatutyön välineitä (mm. prosessimallit, laatukäsikirjat , laatumatriisit, konsultaatio, laatutapaamiset, benchmarking, auditointi, jne) hankkeissa käytetään ja mitkä mallit soveltuvat omaan hankkeeseesi?

4. Käytä omaa laatukehikkoa ja jakson pohdintoja pohjana Arviointi –verkkojakson portfolio -osuudessa

Mukavaa hiihtolomaa tai sen odotusta kaikille

Markku N.


Kurssikirje 20.2.2006 (Arviointi-verkkojakso osa 2)

Hyvä TieVie-asiantuntijakoulutettava!

TieVie-koulutuksen viimeinen verkkojakso eli Portfolio-verkkojakso on avattu Optimassa. Jakso toteutetaan aikavälillä 20.2. 24.3.2006 ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Verkkojakso perustuu pääosin ohjeistettuun, itsenäiseen näyteportfolion kirjoitusprosessin eteenpäin viemiseen, jota tuetaan verkossa kahdessa eri otteessa vertaisryhmien sisäisillä tarkistuspisteillä ja palauteringeillä. Viikon 11 aikana verkon Portfoliotyöskentely-alueella toteutetaan asiantuntijavierailu, jolloin sinun on mahdollisuutta saada kohdennettua palautetta näyteportfoliostasi verkossa vierailevalta asiantuntijalta. Jakson viimeisellä viikolla (vk 12) tuotetut näyteportfoliot julkaistaan verkossa kaikille avoimissa juonneryhmien mukaan nimetyissä foorumeissa.

Mitä portfolio-verkkojakso sinulta vaatii?

Työskentely perustuu itsenäiseen kirjoittamiseen ja jakson aikana kirjoitusprosessia tuetaan erilaisin tukimateriaalein ja tehtävin. Jakson suorituskriteerinä on näyteportfolion tuottaminen prosessina sekä osallistuminen juonne- ja vertaisryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn tämän prosessin pohjalta. Palkintona työpanoksestasi ja osallistumisestasi sinulle valmistuu jakson aikana näyteportfolio, joka ei vaadi kuin hienosäätöä jalostuakseen lopulliseksi TieVie-asiantuntijakoulutuksen portfoliosuoritteeksi.

Työskentely ensimmäisellä viikolla (vk 8)

Ensimmäinen viikko eli viikko 8 on itsenäistä, mutta intensiivistä työskentelyä, jonka aikana käydään läpi oma portfolioaineisto, valikoidaan ja rajataan materiaalia. Helsingin lähiseminaarin yhteydessä pohdittu ja tuotettu alustava portfolion sisältörunko tulisi tässä vaiheessa palauttaa mieleen. Myös Jyväskylän lähiseminaarin juonneryhmätyöskentely ja keskustelu sekä kaikki portfolioon liittyvät muistiinpanosi kannattaa ottaa esille. Jakson aikana toteutetaan ensimmäinen näyteportfolion kirjoitusprosessi.

Osoite ja kirjautuminen

Jakso toteutetaan Oulun yliopiston palvelimella sijaitsevassa Optima-ympäristössä Portfolio 05-työtilassa, mihin kirjaudutaan osoitteessa https://optima.oulu.fi. Jaksolle pääset myös linkistä TieVie-portaalin kautta. Huomioithan, että työskentelyn helpottamiseksi jokaisen osallistujan omat kansiot on sijoitettu uuden Omat portfoliot-kansion alle. Tämä on tehty siksi, ettei työtilassa olisi liikaa erilaisia kansioita.

Mikäli verkkojakson osalta ilmenee joitakin ongelmia tai muita kysymyksiä voit olla yhteydessä tuutoreihin.

Tapaamisiin verkossa!

T:Taru Jokinen ja Anna-Kaarina Kairamo


Kurssikirje 16.2.3006 (TieVie Arviointi -verkkojakso: Keskustelujen jatkaminen megakonferenssin jälkeen)

Hei

Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta megakonferenssista. Verkkojakson keskustelu jatkuu toivottavasti uudella innolla ja olen nyt avannut ryhmien työalueet kaikille nähtäväksi. Voitte lukea muiden ryhmien kommentteja ja osallistua halutessanne keskusteluihin. Mitään velvoitetta muihin ryhmiin tutustumiseen ei ole.

Laitamme vielä näin jakson lopussa ryhmiin uuden keskusteluteeman, joka koskee laatutyön käytännön toteutusta. Siinä pyrimme löytämään toimivia malleja (esim. laatukäsikirja, palautejärjestelmät, konsultaatio tai portfoliot)laatutyön konkretisointiin.

Keskustelut ovat avoinna tulevan viikon alkuun saakka, vaikka virallinen lopetus tapahtuu pe. 17.2.

Tapaamisiin verkossa

Terv. Markku N. JY


Kurssikirje 14.2.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakso: laatukehikoiden kommentointi jatkuu vilkkaana!)

Hei Kaikki

Olemme arviointi -verkkojaksolla hyvin aktiivisessa vaiheessa, sillä laatukehikoiden kommentointi on hyvässä vauhdissa. Kaikissa ryhmissä on päästy alkuun ja vierailevat asiantuntijat ovat mukana pohdinnassa.

Kuitenkin osallistuminen on vielä kovin epätasaista, joten kaikkien aktivoitumista tarvitaan, jotta yhteinen ja aidosti jaettu pohdinta opetuksen ja oppimisen laadun kehittämisestä mahdollistuu.

Ryhmissä on keskustelu vilkkaasti mm. seuraavista teemoista:

 • Miten määritellä yhteisiä mittareita, jotka kuitenkin kuvaavat toiminnan ominaislaatua?
 • Voiko opetuksen laadullisia tavoitteita edes kuvata yleisillä laatujärjestelmien käsitteillä ja toisaalta, pystyykö omilla laadun käsitteillään kuvaamaan riittävän ymmärrettävästi toimintansa ulospäin?
 • Onko toiminnan prosessikuvaus aidosti laatua kehittävää työtä, vai tuottaako se vain staattisen laadun dokumentteja hallinnon vaatimiin laatukäsikirjoihin?
 • Jos et siis ole ehtinyt kommentoimaan, tule pikaisesti mukaan, sillä keskustelu etenee ja teemat vaihtuvat päivittäin.

VINKKI: jos käyttämämme Optiman koosteobjekti ei tunnu toimivan tai keskustelupalstan tila käy ahtaaksi, toimi seuraavasti: Keskustelupalstan kehyksen vasemmassa alareunassa on neliö-nuoli kuvake, josta keskustelupalstan saa avautumaan uuteen selainikkunaan. Näin saat lisää tilaa viesteille ja keskustelun seuraaminen helpottuu.

Myös keskustelualueen ylävalikon "näytettävät viestit" kohdasta voi järjestää näkymää, niin että keskustelun rakenne selkeytyy.

Jos jokin asia ei onnistu jakson työskentelyssä, ota viipymättä yhteyttä

Tapaamisiin laatupohdinnoissa!

Markku N


Kurssikirje 10.2.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakso, tehtävä 3: ryhmien täydennystä ja pdf -dokumentit)

Tervehdys kaikille Arviointi -verkkojakson kimpussa puurtaville!

Tässä vielä muutamia ajankohtaisia tarkennuksia laatukehikoiden vertaiskommentoinnin tiimoilta.

Kaikista .doc dokumenteista on nyt saatavilla .pdf muoto pienryhmien työalueilla. Toivottavasti kaikki saavat nyt dokumentit auki ongelmitta.

Tehtävän 3. pienryhmiä on täydennetty seuraavasti:

Teema: Verkko-opetus, lisätty jäseneksi Johanna Ollila ryhmään 4 4. ryhmä: Pertti Jokela,Teemu Kerola,Laura Ervo,Sirkku Anttonen, Johanna Ollila

Teema: Materiaali/Ainestot, luotu uusi ryhmä:
3.ryhmä: Päivi Heikkinen,Sari Paajanen, Kenneth Själund,Sanna Virolainen;Teija Rosenqvist,Kristiina Hintikka

Teema: Tukipalvelut/Strategiatyö, luotu uusi ryhmä:
6. Ryhmä Hanna Alaniska; Jenni Meriläinen, Paula Ahonen

Mahdolliset seuraavat lisäykset ilmoitetaan vain pienryhmille ja asianosaisille.

Mukavaa viikonloppua kaikille

Markku N. JY


Kurssikirje 10.2.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakso , tehtävä 3 . laatukehikoiden vertaiskommentointi 9. 2-17.2.)

Hei kaikki

Pienryhmien muodostaminen otti hieman ennakoitua enemmän aikaa, mutta nyt siirrymme nyt verkkojakson 3. tehtävään, eli laatukehikoiden vertaiskommentointiin. Ohessa ohjeita työskentelyyn.

TEHTÄVÄ:
Katso vertaiskommentointiryhmät oheisesta listasta. Ryhmät löytyvät nimen perusteella valitun laatuteeman kansiosta. Jokaisessa ryhmässä on 4-6 henkilöä. Käy lukemassa oman ryhmäsi jäsenten laatukehikot ja osallistu vertaiskommentointiin sekä pohdintakeskusteluun ehdotettujen teemojen pohjalta. Pohdintakeskustelu käydään ajalla 9.2.- 17.2.2006.
Asiantuntijat tulevat mukaan keskusteluun vk 7 alussa.

OHJE:

Tehtävänä on lukea muiden ryhmäläisten laatukehikot ja tehdä niistä vertaisarvio. Keskustelussa on erityisesti tarkoitus keskittyä laadun arvioinnin ja kehittämisen käytännön menetelmien pohdintaan. Perehdy siis ryhmäsi laatukehikoihin ja osallistu vertaiskommentointiin sekä pohdintakeskusteluun oheisten teemojen pohjalta. Ensimmäinen arvio voi olla esim. yksi koosteviesti kaikista dokumenteista.

Vertaisarvio voi käsitellä mm seuraavia teemoja:

 • Millaisena näet toiminnan arvojen ja periaatteiden yhteyden mallissa esitettyihin indikaattoreihin ja mittareihin?
 • Vaikuttaako malli sellaiselta, joka tuottaa kehittyvää laatua ja tuo toiminnan laadun näkyväksi ulkopuolisille?
 • Millaisilla menetelmillä (käytännön toimenpiteillä) hankkeen laatua mielestäsi voisi edistää?
 • Kuinka mallissa näkyy tvt-opetuskäytön osuus laadun kehittämisessä?
 • Mitä muita ajatuksia ja ideoita laatudokumentit herättivät?

Huom.1: Listassa ovat mukana kaikki, jotka palauttivat oman kehikkonsa määräajassa(ke 8.3 klo 12.00). Tämän ajankohdan jälkeen tehtävän 2 palauttaneiden nimet lisätään ryhmiin perjantaina 10.2.

Huom.2: Ryhmän työskentely tapahtuu ns. Optiman koosteobjektin avulla, johon on niputettu samaan näkymää tehtävänanto, keskustelualue sekä ryhmän dokumentit.

Jos et näe valitsemasi laatuteeman -kansiossa omaa ryhmääsi tai kohtaat muita ongelmia työskentelyssä, ota viipymättä yhteyttä meihin jakson vastuuhenkilöihin.

Tavataan ryhmäkeskusteluissa

Markku N. ja Antti A.

--------------------

RYHMÄT:

Verkko-opetus:
1. ryhmä: Hannele Ylilehto, Jukka Lahti, Liisi Juvonen, Päivi Christian, Marjatta Niemi

2. ryhmä: Kekke Hyvämäki, Eila Jeronen, Elina Laine, Aino Ritala-Koskinen, Heini Kelloniemi

3. ryhmä: Olli Ylönen, Petri Saarikoski, Erkki Pesonen, Tanja Kavander, Tiina Rissanen

4. ryhmä: Pertti Jokela, Teemu Kerola, Laura Ervo, Sirkku Anttonen

5. ryhmä: Sanna Liimatainen, Anja Taanila, Anu Lahtinen, Annukka Uusitalo, Teija Kujala, Lotta Juslin

Materiaali/Ainestot:
1. ryhmä: Anne Koskela, Reima Suomi, Juha Linnekoski, Liisa Ylikojola, Helena Silvennoinen-Kuikka

2. ryhmä: Liisa Pietiläinen, Kaie Veiler, Minna Vainio, Kirsi Levänen

Tukipalvelut/Strategiatyö
1. ryhmä: Leena Subra, Elizabeth San Miguel, Anni Tuomela, Jukka Sankala

2.ryhmä: Ulla Lautiainen, Sirpa Lehtimäki, Olli Wikberg, Nina Huotari, Arja Kilpeläinen

3.ryhmä: Annukka Jyrämä, Hely Lahtinen, Marko Stenroos, Stiina Rantalo

4.ryhmä: Tarja Puhakainen, Paula Kejo, Raija Lietzen, Kari Heikkinen

5.ryhmä: Eeva Liikanen, Olli Manninen, Hannele Massinen, Jari Porras, Jouni Ikonen

-------------------------------

Verkkojakson kuvaus

Jakso toteutetaan tutussa Optima-ympäristössä, johon pääset osoitteesta https://optima.oulu.fi/. Työtilan nimi on: TieVie 15: Arviointi 05. Tunnukset ovat samat joilla olet aiemmin kirjautunut mm. portfolio-työtilaan.

Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan (23.1. - 19.2.2006) näkökulma on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakso suoritetaan viikkojen 4-7 aikana ja se koostuu neljästä tehtävästä sekä megakonferenssista.

Markku Närhi


Kurssikirje 7.2.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakso, tehtävä 2 . laatukehikon luominen-palautusaikaa ke. 8.2. klo12.00 saakka)

Hei Arviointi -verkkojakson osallistujat

Muistuttelen teitä, että tänään 7.2. on aikataulun mukaan viimeinen päivä palauttaa oman hankkeen laatukehikko Optiman Arviointi -verkkojakson työtilan valittuun teemaryhmään. Tässä hieman lisätietoa tulevista toimenpiteistä.

Saimme muutamia (epäilemättä ansaittuja) kommentteja liian kiireistä aikataulusta, joten päätimme joustaa sen verran, että laatudokumentin voi virallisestikin palauttaa vielä ke. 8.2. klo 12.00 saakka.

Tämän ajankohdan jälkeen ryhdymme muodostamaan 4-5 hengen ryhmiä, jotka kommentoivat toistensa tuotoksia. Ryhmät ilmoitetaan to. 9.2. , jonka jälkeen kommentointi voi alkaa. Myös jakson asiantuntijat tulevat loppuviikolla mukaan keskusteluihin.

Jaksoon liittyvässä megakonferenssissa to. 16.2., (josta saitte jo yleisinfoa aamun viestissä) on tarkoitus esitellä jokaiselta paikkakunnalta yksi tuotos(laatukehikko) ja käydä pienryhmissä pohdintaa laatuteeman ja verkkojakson annista. Tulemme kysymään konferenssissa esitettäviä tuotoksia suoraan henkilökohtaisesti teitä osallistujilta, niin että saisimme mahdollisimman kattavan otoksen erilaisista laatumalleista.

Nyt siis pinnistämään oma laatukehikko verkkoon ja valmistautumaan kommentointikeskusteluun. Olemme edelleen käytettävissä sähköpostin ja konsultaatiopalstan kautta jos tarvitsette apuamme.

Terveisin Markku ja Antti JY


Kurssikirje 7.2.2006 (Megakonferenssi 16.2.2006)

Hei kaikki TieVie-koulutuksen osallistujat,

TieVie-koulutuksen II megakonferenssi järjestetään osana Arvionti-verkkojaksoa torstaina 16.2.2006 klo 9.00 - 13.00.

Konferenssin tavoitteena on koota yhteen kyseisen verkkojakson sen hetkinen tilanne ja
antaa uusi, laajempi näkökulma laatu-keskusteluun.  Konferenssissa kommentoidaan verkkojaksolla laadittuja laatukehikkoja.

Megakonferenssi tuotetaan isona videokonferenssina, joka jaetaan pienimmiksi osiksi tehtävien esittämisen ja kommentoinnin ajaksi.Tarkempi konferenssin sisältö ja aikataulu löytyvä alta, tiedot löytyvät myös osoitteesta
http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm

9.00-9.20 Megakonferenssin avaus: Markku Närhi
9.30-10.30 jakaannutaan 3 siltaan: Puheenjohtajina Markku Närhi, JY, Taru Jokinen, TKK ja Päivi Pihlaja, HY. Verkkojakson tuotoksesta jokaiselta paikkakunnalta 1 laatukehikkoesitys
(max 10 min)
10.30-11.00 Tauko
11.00-11.45  Arviointi-verkkojakson 1. osan yhteenveto: Markku Närhi, JY
11.45-12.30 Portfoliojakson avaus: Anna-Kaarina Kairamo, Taru Jokinen, TKK
12.30 Megakonferenssin lopetus

Arviointi-verkkojaksosta vastuussa olevasta Jyväskylän yliopistosta tullaan olemaan yhteydessä muutamiin osallistujiin etukäteen ja pyytämään heiltä esitystä megakonferenssiin. Tästä tulee tarkempaa tietoa Markku Närheltä tämän viikon loppupuolella.

Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta tilaisuus on pakollinen osa TieVie -asiantuntijakoulutusta. Mikäli et pääse mukaan tilaisuuteen, voit tiedustella korvaavaa tehtävää jommalta kummalta allekirjoittaneista. Ohessa lista megakonferenssipaikoista sekä yhteyshenkilöistä.

Tervetuloa!

Taru Jokinen ja Markku Närhi

Tampereen alue:
Tilaisuudesta vastaa TTY:n DMI/Hypermedialabroatorio. Videoneuvottelu järjestetään Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalossa Hypermedialaboratorion tiloissa TD 308. Tarkemmasta tilaisuuden tiedottamisesta ja muista järjestelyistä vastaa Emilia Ylirinne (emilia.ylirinne(a)tut.fi puh. 03 - 3115 2436).

Lappeenranta:
Tilaisuudesta vastaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Oppimiskeskus. Videoneuvottelu on tilassa 7515. Tilaisuuden yhteyshenkilö on Annikka Nurkka (Annikka.Nurkka(a)lut.fi, p:05 - 621 7020).

Oulu:
Tilaisuudesta vastaa Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikkö. Paikka Oulussa on Linnanmaa, TA105 (Kauppakatu). Yhteyshenkilö on Paula Airaksinen (paula.airaksinen(a)oulu.fi, p:08 - 553 4161).

Teknillinen korkeakoulu:
Tilaisuudesta vastaa Opetuksen ja opiskelun tuki. Videoneuvottelu järjestetään TUAS-talolla neuvotteluhuoneessa 1593. Yhteyshenkilö on Taru Jokinen (taru.jokinen(a)hut.fi, p: 09-451 4669)

Lapin yliopisto:
Tilaisuudesta vastaa Opetuksen kehittämispalvelut. Neuvottelutila on optek. Yhteyshenkilö on Irmeli Kauppinen (irmeli.kauppinen(a)ulapland.fi, p: 016-341 4203).

Turun alue:
Tilaisuudesta vastaa Turun yliopisto. Neuvottelutila on Educarium, atk-luokka 341. Yhteyshenkilö on Mikko Toriseva (mikko.toriseva(a)utu.fi, p: 02-333 5016)

Helsingin yliopisto:
Tilaisuudesta vastaa Opetusteknologiakeskus. Videoneuvottelu järjestetään Oppimiskeskus Aleksandrian tilassa 431. Yhteyshenkilö on Päivi Pihlaja (paivi.pihlaja(a)helsinki.fi, p: 09-191 23277)

Joensuun yliopisto:
Tilaisuudesta vastaa Opetusteknologiakeskus. Videoneuvottelu järjestetään Opetusteknologiakeskuksen videoneuvottelutilassa (Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15). Yhteyshenkilöt ovat Marja-Leena Karjalainen (marja-leena.karjalainen(a)joensuu.fi, p:013 -251 2811) ja Katja Halmetoja (katja.halmetoja(a)joensuu.f, puh. 013 251 2812).

Kuopion yliopisto:
Tilaisuudesta vastaa Kuopion yliopiston Oppimiskeskus. Megakonferenssia varten on varattu ryhmätyötila MR2 Medistudiasta. Yhteyshenkilö on Taina Rytkönen-Suontausta (taina.rytkonen-suontausta(a)uku.fi, p:017-16 3632)

Vaasan yliopisto :
Tilaisuudesta vastaa Oppimiskeskus Tritonia. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhteyshenkilö on Sanna Eronen (sanna.eronen(a)tritonia.fi, p: 06 - 324 8924)

Jyväskylän yliopisto:
Tilaisuudesta vastaa Virtuaaliyliopistohanke. Neuvottelu järjestetään salissa AgD 121.1, Agora Mattilaniemi. Yhteyshenkilö on Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi, p: 014-260 4127, 040 5877361)


Kurssikirje 2.2.2006 ( TieVie Arviointi -verkkojakso, tehtävä 2 . laatukehikon luominen)

Hei Arviointi -verkkojakson osallistujat

Olemme Auerin Antin kanssa mielenkiinnolla seuranneet laatutarinoiden pohjalta syntynyttä pohdintaa opetuksesta ja oppimisesta. Laitoimme juuri listoille yleistä koostetta keskusteluissa ilmenneistä teemoista ja laadun ilmentymistä. Käykääpä lukemassa meidän ja muiden kommentteja.

Olette toimineet hyvin oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Huomaa, että ihmiset ovat jo tutustuneet toisiinsa ja näin keskusteluihin syntyy yhä enemmän avoimuutta ja henkilökohtaisuutta. Niillä jotka eivät vielä ole ehtineet kunnolla mukaan, on vielä loppuviikko aikaa tuoda näkemyksensä esille laatutarinat keskustelussa.

Siirrymme nyt kuitenkin seuraavaan vaiheeseen, eli 2. tehtävään: Oman hankkeen laatukehikon luominen.

Keskeinen kysymys tehtävässä on: Kuinka kuvata, perustella ja arvioida oman toiminnan laatua?

Tehtävä on melko haastava, jos ei ennen ole tehnyt vastaavaa analyysiä, joten toivottavasti olette jo lukeneet materiaaleja ja aloittaneet mallin rakentamisen. Tavoitteena on kuitenkin lähinnä harjoitella laatutyön toimintamalleja, joten lopputulosta ei kannata hioa turhan pitkälle, vaan antaa arvioitavaksi sellainen malli, josta toivoo saavansa kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Käymme sitten yhdessä vertais- ja asiantuntijapalautteena tuotoksia läpi.

Laatukehikko (dokumentti) tulee palauttaa Optimaan viimeistään ti. 7.2.
(tarkemmat ohjeet tehtävän 2. tekemiseen löydät Optima-ympäristöstä) Tämän jälkeen alkaa vertaiskommentointi joka ohjeistetaan tarkemmin keskiviikkona 8.2.

Jos haluatte tukea tehtävän tekemiseen, niin olemme luoneet Optimaan "konsultaatiota ..." nimisen keskustelupalstan, jonne jokainen voi lähettää kysymyksiä ja versioita laatudokumentistaan (viestin liitteenä) niin etteivät muut kuin Auer ja Närhi pääse niitä katsomaan. Siellä avustamme laatukehikon laadinnassa kykyjemme mukaan.

Eli nyt vielä viimeiset puristukset laatutarinoiden pohdintaan ja sitten tekemään omaa laatukehikkoa. Jos jokin asia tuottaa verkkojaksolla ongelmia, niin ota viipymättä yhteyttä: Markku Närhi sp: mtnarhi(a)cc.jyu.fi tai p. 040 5877361.

Lumipyryisin terveisin Jyväskylästä

Markku N. ja Antti A.


Kurssikirje 27.1.2006 (TieVie Arvionti -verkkojakso, laatutarinoiden kommentointi 26.1.-3.2.)

Hei!

Siirryimme nyt loppuviikolla seuraavaan vaiheeseen verkkojaksolla, eli laatutarinoiden kommentointiin. Jos et vielä ole omaa tarinaasi julkaissut, niin tee se nyt välittömästi, jotta ehdit mukaan keskusteluun.

Lue oman tarinasi julkaisemisen jälkeen oman juonneryhmäsi laatutarinat ja kommentoi muutamia (2-3) kiinnostavia tarinoita.

Pohdi miten tarinoissa kuvattu laatu olisi mitattavissa ja arvioitavissa.
Esitä tarinoihin sellaisia kommentteja ja lisäkysymyksiä, joilla pyrit löytämään toiminnan laatuun vaikuttaneita arvoja ja periaatteita.

Vastaa omaan tarinaasi tehtyihin kommentteihin ja kysymyksiin.
Laatutarina -keskustelu päättyy pe 3.2.2006

Kiinnostavia laatukeskusteluja toivottaen

Markku N. JY


Kurssikirje 25.1.2006 (TieVie Jyväskylän lähiseminaarin materiaalit ja Arviointi -verkkojakson laatutarinat)

Hei!

Kiitoksia kaikille Jyväskylän lähiseminaariin(19.-20.1.2006) osallistuneille. Tässä vielä muutama asia seminaariin liittyen.

Mutta ensi muistutus Arviointi -verkkojaksosta. Tänään keskiviikkona on aikataulun mukaan viimeinen päivä käydä julkaisemaa oma laatutarina juonneryhmän keskustelualueelle Optimaan. Siellä on jo monta mielenkiintoista kertomusta, joten käy tutustumassa ja vie oma tarinasi muiden kommentoitavaksi.

Seminaariasiaa:

PALAUTETTA LÄHISEMINAARISTA
Käyttehän antamassa meille palautetta seminaarista. Linkki palautelomakkeeseen löytyy TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Anna palautetta lähiseminaarista). Osallistujat pääsevät myös lukemaan muiden antamaa palautetta.

KALVOT JA TALLENTEET
Linkitämme lähipäivien aikana loputkin Jyväskylän lähiseminaarin alustajien kalvot TieVie-portaaliin seminaariohjelman yhteyteen (http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm).
Lisäksi linkitämme sinne muutamista asiantuntijapuheenvuoroista tehdyt videotallenteet.

SEMINAARIPOISSAOLOT
Seminaari on oleellinen osa koulutusta ja poissaolo tulee erikseen korvata.
Poissaolleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin
(http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/ohjelmajyvaskyla.htm)
tutustumista itsenäisesti. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Korvaavan tehtävän voi palauttaa Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/) tai viimeistään se on palautettava portfolion liitteenä. Otsikoi korvaava tehtävä selvästi esimerkiksi "Jyväskylän seminaarin korvaava tehtävä". Ilmoita tehtävän palautuksesta Paulalle (paula.airaksinen(a)oulu.fi) tai Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi), jotta voimme laittaa siitä sinulle heti suoritusmerkinnän.

REAKTIOPAPERIT
Jos reaktiopaperi on vielä tekemättä, kannattaa se tehdä mahdollisimman pian. Reaktiopaperi tehdään Optima-oppimisympäristön "TieVie 15: Portfolio 05" -työtilaan (https://optima.oulu.fi/). Tarkemmat ohjeet reaktiopaperin kirjoittamiseen löytyvät TieVie-portaalista sivulta http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/reaktiopaperi.htm#jyvaskyla. Ilmoita tehtävän palautuksesta Paulalle (paula.airaksinen(a)oulu.fi) tai Merjalle (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi), jotta voimme laittaa siitä sinulle heti suoritusmerkinnän.

Mukavaa viikkoa toivottaen Markku N. JY


Kurssikirje 23.1.2006 (TieVie Arviointi -verkkojakson (osa I: 23.1. - 19.2.2006) aloittaminen)

Tervehdys TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujat!

Jyväskylän lähiseminaari(19.-20.1) on ohi ja on aika aloittaa arviointi -verkkojakson ensimmäinen osa, jonka teemana on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen.

Jakso toteutetaan tutussa Optima-ympäristössä, johon pääset osoitteesta https://optima.oulu.fi/. Työtilan nimi on: TieVie 15: Arviointi 05. Tunnukset ovat samat joilla olet aiemmin kirjautunut mm. portfolio-työtilaan.

Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan(23.1. - 19.2.2006) näkökulma on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakso suoritetaan viikkojen 4-7 aikana ja se koostuu neljästä tehtävästä sekä megakonferenssista.

Verkkojakson avaus tehtiin Jyväskylän lähiseminaarissa ja siellä teemaryhmissä läpikäydyt orientaatiotehtävät löytyvät verkkojakson materiaaleista (1.tehtävästä).

Viikolla 4-5 on myös vuorossa paikallinen mentor-ryhmä tapaaminen, jossa on tarkoitus perehtyä oman korkeakoulun laatutyöhön. Jakson verkkosivustolla on linkkejä ko. asiasta, mutta myös omaa tiedonhankintaa kannattaa asiassa harrastaa.

Verkkojakson aloittaminen:

Kirjaudu sisään verkkojaksolle ja tutustu sen rakenteeseen. Tärkeimmät sisällöt ja materiaalit on koottu myös pdf -dokumentiksi, jonka löydät verkkosivustolta. Jakson ensimmäinen tehtävä on oman laatutarinan kirjoittaminen. Tässä lyhyet ohjeet 1. tehtävän tekemiseen. Tarkempia ohjeita ja taustamateriaalia löydät verkkosivustolta.

1. tehtävä (vk.4-5):

Kirjoita lyhyt laatutarina oppimis- tai opetusprosessista, jossa olet mielestäsi kokenut olevan hyvää laatua. Kuvaa miten laatu ilmeni käytännössä, mitkä tekijät tuottivat hyvää laatua ja miten laatu näkyi oppijoiden toiminnassa. Tarinan ei tarvitse koskea tvt-opetuskäyttöä.

Vie kuvaus Optimaan Arviointi05 -verkkojakson työtilaan, oman juonneryhmän "laatutarinat" -keskusteluun viim. ke. 25.1.2006.

Lue tämän jälkeen juonneryhmäsi laatutarinat ja kommentoi muutamia (2-3) kiinnostavia tarinoita. Pohdi miten tarinoissa kuvattu laatu olisi mitattavissa ja arvioitavissa. Esitä tarinoihin sellaisia kommentteja ja lisäkysymyksiä, joilla pyrit löytämään toiminnan laatuun vaikuttaneita arvoja ja periaatteita.

Vastaa omaan tarinaasi tehtyihin kommentteihin ja kysymyksiin.

Laatutarinat -keskustelu päättyy pe 3.2.2006.

Kaikissa jaksoon liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä jakson vastuuhenkilöön, jona toimii allekirjoittanut.

Tervetuloa mukaan

Markku N. JY


Kurssikirje 16.1.2005 (Jyväskylä seminaariin (19. - 20.1.) valmistautuminen)

Hei

Perjantaina saittekin jo ohjeet (ks. tarkemmin viesti 13.1.2006), että ennen Jyväskylän seminaaria:

 • vastatkaa kyselyyn TieVie Optima-ympäristössä (https://optima.oulu.fi, TieVie 15: Arviointi 05 -työtila). Vastatkaa viimeistään 18.1. klo 15.00 mennessä ja
 • ottakaa mukaan seminaariin edellisen jakson (pedagoginen muutos) lopussa tehty oman hankkeen prosessikuvauksen.

Lähiseminaarin juonneryhmätyöskentelyssä käydään läpi kehittämishankkeitanne. Ottakaa Jyväskylän lähiseminaariin mukaan tulosteena myös Oulun seminaaria (25. - 26.8.2005) varten täyttämänne kehittämishankelomake (halutessanne voitte ottaa siitä myös mukaan kopiot vertaisryhmällenne). Lomakeenhan olette palauttaneet Optima-ympäristön TieVie 15: Portfolio 05 -työtilaan. Lomaketta hyödynnetään oman hankkeen käsittelyssä vertaisryhmässä. Mikäli hankeeseenne on tullut muutoksia tai tarkennuksia, päivittäkää Jyväskylän lähiseminaarin jälkeen lomake Optima-ympäristöön (TieVie 15: Portfolio 05 -työtilaan).

Tavataan Jyväskylässä!

T. Merja & Paula


Kurssikirje 13.1.2006 (Tervetuloa Jyväskylän lähiseminaariin ja ohjeistus ennakkotehtävästä)


Tervetuloa TieVie-asiantuntijakoulutuksen Jyväskylän lähiseminaariin 19.-20.1. 2006! Seminaarin teemana on arviointi, laatu ja uudet teknologiat. Lähiseminaariin ja arviointi- verkkojaksolle valmistautumisen alkaa kahdella ennakkotehtävällä.

Ensimmäisenä pyydämme sinua vastaamaan lyhyeen www-kyselyyn. Aikaa vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti. Pyydämme sinua arvioimaan, miten teknologia muuttaa yliopistojen toimintaa 10 vuoden kuluessa. Kysymykset ovat luonteeltaan yleisiä ja jossain määrin tulkinnanvaraisiakin. Tämä on 'mielikuvakysely' - vastaa omien mielikuviesi mukaan itsenäisesti ilman ennakkokeskustelua.

Kysely löytyy tutusta TieVie Optima ympäristöstä, osoitteesta https://optima.oulu.fi ,työtilasta TieVie 15: Arviointi 05 .Vastaa kyselyyn viimeistään 18.1. klo 15.00 mennessä!

Toisenä tehtävänä pyydämme sinua kertaamaan edellisen jakson (pedagoginen
muutos) lopussa tehdyn oman hankkeen prosessikuvauksen ja ottamaan sen mukaan seminaariin. Prosessikuvauksen perustella sinun tulee valita teemaryhmä, jossa haluat työskennellä seminaarissa ja verkkojaksolla. Teemaryhmät ovat seuraavat: 1. Verkko-opetus, 2. Opintomateriaalit/aineistot, 3. Tukipalvelut ja strategiatyö. Ryhmiin jakautuminen tehdään seminaarissa ja valintaa ei tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Seminaarin päivitetty ohjelma julkaistaan TieVie portaalissa ti. 17.1.2006.

Tervetuloa Jyväskylään

Terveisin
Markku Närhi ja Antti Auer JY


Kurssikirjeet (25.5.-31.12.2005)

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster