Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Yliopistojen, koulujen ja koulutusohjelmien itsearviointi

Yliopistoisamme on viimeisen 10 vuoden aikana tehty runsaasti laatutyön osana erilaisia itsearviointeja. Seuraavista linkeistä löydät esimerkkejä yliopistoissa tehdyistä arviointiprojekteista ja itsearviointiraporteista. (Linkit testattu 11.5.2005.)

Tampereen yliopiston psykologian laitoksen laadunvarmistusjärjestelmä

Oulun yliopiston maantieteen laitoksen opetuksen itsearviointiraportti lukuvuodelta 2003 - 2004

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan koulutuksen ja tutkintojen itsearviointi

JUONTO - Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämishanke 1998 - 2002. Oppimisen ja opetuksen laadun kartoitus ja arviointi. Väliraportti 8.5.2000

Muuta hyödyllistä:

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Opetushallituksen ideoita, menetelmiä ja välineitä koulujen ja oppilaitosten itsearviointien avuksi

 Kirjallisuutta: Piirainen, I., 1996. Henkilöstöpalaute oppilaitoksen sisäisen kehittämisen apuna. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna. Vammalan kirjapaino Oy: Vammala.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster