Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Palaute verkkokeskustelussa

Keinoja palautteen antamiseen verkossa antaa case-työskentelyn malli, joka pohjautuu ongelmakeskeisen oppimisen periaatteisiin (Problem Based Learning). Case-työskentely tapahtuu kokonaan tai vain osittain verkossa.

Case-mallissa ajatellaan, että asiantuntijoita ovat kaikki keskusteluun osallistuvat.
Keskustelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki ideat ja kysymykset, niin tyhmät kuin rikkiviisaatkin, tuodaan esille. Kokemusten ja näkemysten jakaminen on arvokasta. Vuorovaikutusrooleista voi olla apua keskusteluun osallistumisessa. Seuraavat ideat voisivat olla apuna verkkotyöskentelyssä.

1. Tue

”Kysymyksesi on tärkeä”

2. Kysy ja kyseenalaista

”Voitko perustella näkemyksesi?”

3. Neuvo

”Eikös X kirjoittanutkin tästä ongelmasta”

4. Mallinna

”Ratkaisisin itse samanlaisen ongelman näin: Ottaisin x:n ja lisäisin siihen y:n.”

5. Ohjaa prosessia

”Voisitko tehdä yhteenvedon, mitä tästä on sanottu.” ,”Anna lisäperusteita argumentointisi tueksi.”

6. Auta tutkimaan ja tarjoa teoriaa

”Voisit varmaan kirjoittaa x:lle saadaksesi lisätietoa.”,
”Ehkäpä x:n verkkosivuilta löytyisi lisää aineksia.”

7. Auta reflektoimaan

”Miten tämä vaikuttaa sinun oppimisnäkemykseesi?”

8. Tue dialogin syntymistä

”Onko kenelläkään vastakkaisia näkemyksiä? Millaisia? ”

 Lähde: Saarenkunnas, M., Kuure, L. & Salovaara, H., 2000. Web-weaving. Verkkoportfolio. Ongelmien ratkonta. Kolme tapaa työskennellä verkossa. Ote - opetus ja teknologia. 2: 4-9.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster