Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Palautepäivät

Palautepäivät on koettu hyväksi tavaksi kuulla opiskelijoiden ajatuksia opetuksesta. Palautepäiviä tai erilaisia palautetilaisuuksia voidaan järjestää kurssi-, koulutusala-, oppiaine-, tai vuosikurssikohtaisesti, koko laitokselle tai jopa koko tiedekunnalle yhteisesti. Tilaisuuden tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisenä palautteenanto- ja keskustelutilaisuutena. Palautepäiviä voidaan pitää esimerkiksi kerran lukukauden aikana, jolloin tälle tulisi myös varata tilaa lukujärjestyksestä. (Huusko, 1999.)

Palautepäivien tarkoituksena ei ole toimia 'kuulustelu- tai lynkkaus' -tilanteena, vaan tärkeää olisi, että tilaisuudessa vallitsisi hyvä ja rakentavalle palautteenannolle suotuisa keskusteluilmapiiri (ks. Palautteen antaminen työyhteisössä). Palautepäiviä voidaan elävöittää esimerkiksi teemoittamalla ne jonkin alueen mukaan tai niihin voidaan kutsua esimerkiksi vierailijoita työelämästä. Palautepäivissä voi olla myös viihteellistä ohjelmaa, jonka tehtävänä on samalla lujittaa laitoksen opiskelijoiden ja opettajien yhteenkuuluvuutta. (Huusko, 1999.)

Pohdittavaksi:

  • Järjestetäänkö omalla laitoksellasi palautetilaisuuksia?
  • Mitä hyötyä niistä on / voisi olla?

 Lähde: Huusko, M., 1999. Palautetta palautejärjestelmistä. Selvitys opiskelijapalautteiden keräämisestä Oulun yliopistossa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopisto laitoksilla. Vol 8/1999.Yliopistopaino: Oulu.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster